| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Rozliczenie podatku VAT w transakcjach z małym podatnikiem

Rozliczenie podatku VAT w transakcjach z małym podatnikiem

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług transakcje pomiędzy dwoma podmiotami, w których jeden z nich jest tzw. małym podatnikiem, który wybrał kasową metodę rozliczenia podatku VAT, podlegają szczególnym zasadom rozliczeń. Odmienne obowiązki w tym zakresie spoczywają nie tylko na sprzedawcy będącym małym podatnikiem, ale również na nabywcy lub usługobiorcy.

Z rozliczenia podatku od towarów i usług mogą skorzystać mali podatnicy, czyli podatnicy podatku od towarów i usług, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Mały podatnik może wybrać kasową metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług zostaje przesunięty i powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty (w uproszczeniu).

W zakresie podatku naliczonego, zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. W przypadku, gdy dostawcą towarów lub usług jest mały podatnik, który wybrał taką metodę rozliczenia, wówczas nabywca/usługobiorca otrzymuje faktury z adnotacją „metoda kasowa”.

Oznacza to, że również prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje na szczególnych zasadach. W takiej sytuacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych od takiego małego podatnika towarów i usług  co do zasady powstaje w rozliczeniu za okres, w którym nabywca dokonał zapłaty za te towary i usługi. Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia w ww. terminie, może to zrobić w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W świetle powyższego warto zwrócić uwagę, że nabywca towarów lub usługobiorca nie może odliczyć podatku naliczonego po dokonanej dostawie lub wyświadczeniu usług i w momencie otrzymania faktury, jeżeli nie została ona opłacona (nie powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy).

Przykład
Przedsiębiorstwo XYZ (dalej jako Dostawca lub XYZ), posiadające status małego podatnika, które wybrało kasową metodę rozliczenia podatku VAT, sprzedaje towary spółce ABC sp. z o.o. (dalej jako ABC). Dostawa ma miejsce 30.04.2019 r. i tego samego dnia zostaje udokumentowana fakturą na kwotę 1230 zł, w tym 230 zł VAT. ABC zapłacił Dostawcy w dniu 7.05.2019 r.

W prezentowanym przykładzie obowiązek podatkowy u Dostawcy powstanie 7.05.2019 r. Natomiast ABC będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego w deklaracji za miesiąc maj 2019 r. lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (czerwiec lub lipiec). W przypadku transakcji z ww. podatnikiem bez znaczenia pozostaje fakt, że dostawa towarów miała miejsce w kwietniu.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT Zmiany od 1 września i 1 listopada 2019 r.

Podatnicy dokonujący transakcji z takimi małymi podatnikami mogą jednak mieć wątpliwości w jaki sposób należy rozliczyć korektę faktury otrzymanej od małego podatnika. W myśl art. 86 ust. 19a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał.

Z kolei jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Przykład
ABC zauważył, że część towarów nabytych wcześniej od XYZ była wadliwa. ABC zwrócił towary sprzedawcy 15.05.2019 r. Dostawca po rozpatrzeniu reklamacji uznał jej zasadność i wystawił fakturę korygującą in minus. ABC otrzymał fakturę 28.06.2019 r.


W pierwszej kolejności należy zauważyć, że ABC przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony – przyjmujemy założenie, że odliczenie nastąpiło w maju. Mając na uwadze powołane przepisy warto zauważyć, że ustawa o VAT nie zawiera odrębnych regulacji dla faktur korygujących otrzymanych od małych podatników, w tym przypadku mają zastosowanie zasady ogólne. Zatem rozliczenie faktury korygującej w deklaracji powinno nastąpić w miesiącu jej otrzymania – tu w czerwcu.

Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDP Tax Mazur i wspólnicy sp. k.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »