REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nadwyżka VAT do rozliczenia w następnym okresie - jak długo można przenosić?

Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym a przedawnienie
Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym a przedawnienie

REKLAMA

REKLAMA

Nadwyżka VAT do rozliczenia w następnym okresie. Ustawodawca nie uregulował wprost terminu przedawnienia kwoty do przeniesienia, czyli nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Dlatego ustalenie tego terminu co jakiś czas budzi kontrowersje. W ostatnim wyroku w tej sprawie z 24 lutego 2021 r. NSA potwierdził, że po 5 latach organ nie może kwestionować wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Jego zdaniem nie oznacza to jednak, że podatnik traci tym samym prawo do przenoszenia jej na kolejne okresy rozliczeniowe. Jest to stanowisko korzystne dla podatników, ale należy uważać i często bezpieczniej jest wystąpić o zwrot nadwyżki na rachunek bankowy.

Przedawnienie w VAT

Zasadniczo zobowiązanie podatkowe w VAT przedawnia się z upływem 5 lat, ale od końca roku, w którym przypadał termin zapłaty podatku. Zasady te regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Autopromocja

Przykład 1
Zobowiązanie do wpłaty VAT za
 listopad 2015 r. (termin płatności: 28 grudnia 2015 r.) przedawniło się z końcem 2020 r.

Przykład 2
Zobowiązanie do wpłaty VAT za grudzień 2015 r. (termin płatności: 25 stycznia 2016 r.) przedawni się z kolei z końcem 2021 r.

Natomiast zasady ustalania terminu przedawnienia kwoty zwrotu VAT i nadwyżki podatku naliczonego nas należnym do przeniesienia na następny okres nie zostały uregulowane. Jednak NSA w uchwale w składzie siedmiu sędziów z 29 czerwca 2009 r. (sygn. akt I FPS 9/08) wyjaśnił, że termin przedawnienia kwoty zwrotu VAT zaczyna biec od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zwrotu podatku (czyli z pierwszym dniem następnego roku), a kończy się z upływem 5 lat.

Przykład 3
Zwrot VAT (60-dniowy) za październik 2015 r. zadeklarowano w deklaracji złożonej w listopadzie 2015 r. Termin zwrotu upływał w styczniu 2016 r. Dlatego termin przedawnienia przesuwa się na koniec roku 2021 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak liczyć termin przedawnienia kwoty do przeniesienia na następny okres

Niestety, jeśli chodzi o przedawnienie rozliczenia, w którym nie zadeklarowano ani zobowiązania, ani zwrotu (czyli chodzi o przeniesienie nadwyżki na następne okresy), to nie ukształtowała się jednolita praktyka, jak obliczać termin przedawnienia.

Według jednego ze stanowisk do przedawnienia dochodzi dopiero wtedy, gdy podatnik wykazał zobowiązanie bądź zwrot, które "konsumują" to wcześniejsze przeniesienie.

Choć z drugiej strony pojawia się problem, czy podatnik (przenosząc nadwyżkę VAT wiele lat) musi przechowywać dokumenty dłużej niż przez 5 lat oraz czy organ podatkowy może w 2021 r. żądać dokumentów sprzed "iluś lat".

Z art. 112 ustawy o VAT wynika, że podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Nie oznacza to automatycznie "5 lat".

Zdaniem autora najbardziej pożądana byłaby tu interwencja samego ustawodawcy, np. w ten sposób, że można byłoby przenosić nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym maksymalnie 5 lat. Wtedy trzeba by np. zadeklarować zwrot, co przesuwałoby przedawnienie o kolejne 5 lat. Zatem termin 10 lat byłby i tak długi, ale chroniłby przed przypadkami przenoszenia "w nieskończoność".

Jak długo, zdaniem sądów, możemy przenosić nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym

W związku z tym, że przedawnienie przeniesienia w VAT uchodzi za tak kontrowersyjne zagadnienie - warto śledzić orzecznictwo w tym zakresie. W tym miejscu warto skupić się na najnowszym wyroku NSA z 24 lutego 2021 r. (sygn. akt I FSK 126/20) w tej sprawie. Sąd analizował przypadek kumulowania przez podatnika nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Z orzeczenia sądu wynika, że:

 1. art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej nie ogranicza czasowo (5 lat od końca roku, w którym wykazano nadwyżkę) prawa podatnika do wykazania w poszczególnych okresach rozliczeniowych nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, pozbawiając go tej nadwyżki;
 2. nadwyżka VAT staje się, w wyniku przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy, składnikiem ewentualnego zobowiązania podatkowego w nowym okresie rozliczeniowym; w omawianym przez sąd przypadku nie była to ta sama nadwyżka, gdyż obniżała podatek należny;
 3. po upływie okresu przedawnienia każde z rozliczeń podatnika VAT, niezależnie od tego, czy stanowi zobowiązanie podatkowe, czy nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym, nie może być już zmieniane;
 4. organ podatkowy, analogicznie jak przy zadeklarowaniu zobowiązania podatkowego, nie może, po upływie terminu przedawnienia, dokonywać weryfikacji i zmiany wysokości zadeklarowanej nadwyżki VAT; również podatnik, po upływie okresu przedawnienia, nie ma takiego prawa, w tym brak jest możliwości skutecznego skorygowania deklaracji i wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty.

Z orzeczenia wynika jasno, że trzeba odróżnić przedawnienie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia, rozumiane jako brak możliwości kwestionowania, zmiany takiej nadwyżki (wykazanej w deklaracji) zarówno przez organ podatkowy, jak i przez podatnika, od ograniczenia w czasie prawa do przenoszenia tej nadwyżki.

W wyroku tym wskazano też, że:

Sąd nie dostrzega tym samym powodów, aby okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych obejmować, na zasadzie analogii, oprócz prawa do weryfikacji wykazanej kolejnej nadwyżki VAT, także prawo do jej przenoszenia na kolejne okresy rozliczeniowe już po przedawnieniu tych okresów rozliczeniowych. Tym bardziej, że nie budzi wątpliwości, że skarżąca, na gruncie obowiązujących przepisów, jest ograniczona czasowo w realizacji prawa do odliczenia, gdyż możliwość korekty uprzednio odliczonego VAT naliczonego przysługuje przez okres 5 lat, liczony od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia (art. 86 ust. 13 ustawy o VAT). Ryzyko "nieograniczonego czasowo" prawa do przenoszenia takiej kwoty, jeśli ostatecznie ulega ona skompensowaniu z VAT należnym, nie może stanowić argumentu do zakwestionowania wspomnianego prawa do odliczenia już po upływie terminu przedawnienia.

Jakie jest ryzyko związane z długotrwałym przenoszeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i jak ją odzyskać

Przenoszenie przez wiele lat nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie jest korzystne. Utarło się przekonanie, że chroni to np. przed kontrolą, ale minusem są i kwestie ekonomiczne (zablokowane środki, ostatnio też m.in. rosnąca inflacja), i opisywana niepewność prawna (gdyby zbyt długo przenoszono tę nadwyżkę). W aktualnym stanie prawnym, nawet gdy podatnik nie wykonywałby czynności, to przysługuje mu zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Ważne!
Mimo że podatnik nie dokonuje żadnych czynności, i tak może wystąpić o zwrot nadwyżki na rachunek bankowy.

Możemy również wystąpić o zwrot, gdy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym jest związana z zaniechaną inwestycją. Uprawnienie do odliczenia VAT istnieje wtedy, gdy dany zakup związany był z zamiarem wykonywania czynności opodatkowanych. Jak wynika z orzecznictwa TSUE, w przypadku gdy danego przedsięwzięcia, w związku z którym przysługiwało prawo do odliczenia w momencie dokonywania zakupów, zaniechano z uwagi na okoliczności pozostające poza kontrolą podatnika (czyli pewne czynniki obiektywne), to nie ma on obowiązku dokonywania korekty odliczeń (zob. m.in. wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95, Ghent Coal Terminal NV).

Warto zauważyć, że również aktualna sytuacja ekonomiczna, w kontekście epidemii COVID, może być przyczyną zaniechania inwestycji. Jak zauważył przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 28 maja 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.133.2021.1.EB):

Należy wskazać, że nie w każdym przypadku zaniechanie inwestycji będące konsekwencją podejmowanych świadomie decyzji gospodarczych/działań podatnika musi skutkować utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego. Za okoliczności takie należy również uznać przypadek zaniechania inwestycji polegającej na planowanej budowie hotelu, w przypadku gdy jej realizacja z przyczyn ekonomicznych staje się nieopłacalna/bezcelowa. W analizowanym przypadku kontynuowanie rozpoczętej inwestycji byłoby nieracjonalne, skoro Wnioskodawca wskazał, że dalsza kontynuacja inwestycji z przyczyn od podatnika niezależnych, nie byłaby poparta względami ekonomicznymi, nadto jej realizacja mogłaby w istotny sposób wpłynąć na pogorszenie się kondycji finansowej Wnioskodawcy, a także byłaby zagrożeniem dla jego bieżącego funkcjonowania. Dlatego też zaniechanie inwestycji, w tym konkretnym przypadku nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

Zachowanie prawa do odliczenia przekłada się więc na prawo do zwrotu VAT w terminie 180 dni (w obliczu niewykonywania czynności opodatkowanych). Nie trzeba więc "z niepewności" przenosić nadwyżki latami.

Podstawa prawna:

Powołane orzeczenia sądów i trybunałów:

 • wyrok TSUE z 15 stycznia 1998 r. (sygn. akt C-37/95)

 • uchwała NSA z 29 czerwca 2009 r. (sygn. akt I FPS 9/08)

 • wyrok WSA w Warszawie z 5 września 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 373/19)

 • wyrok NSA z 14 marca 2013 r. (sygn. akt I FSK 437/13)

 • wyrok NSA z 24 lutego 2021 r. (sygn. akt I FSK 126/20)

Powołane interpretacje indywidualne:

- pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.133.2021.1.EB)

Łukasz Matusiakiewicz, radca prawny specjalizujący się w prawie podatkowym

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA