Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?
Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?
Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

Stawki VAT w gastronomii - wieloletnie spory i najnowszy wyrok TSUE

Zagadnienie stawki VAT w gastronomii budziło przez lata liczne kontrowersje. W wielu przypadkach sprzedaż podobnych produktów mogła być objęta stawką 5% lub 8% bądź nawet 23% VAT. Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT w jakiejś mierze poprawiło tę sytuację.
Wyrok Trybunału z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19 odnosił się do podatnika prowadzącego placówkę gastronomiczną oferującą dania typu fast food zarówno na miejscu, jak i na wynos (w różnych systemach, np. z okienek zewnętrznych dla kierowców czy w strefach restauracyjnych wewnątrz galerii handlowych).

Zdaniem organów podatkowych wszystkie czynności należało opodatkować według stawki 8% jako "usługi związane z wyżywieniem", natomiast podatnik uważał, że w niektórych przypadkach ma miejsce dostawa dań gotowych. Podatnik utrzymywał, że jeśli dochodzi do dostaw towarów (gotowych posiłków/dań), a nie do świadczenia usług gastronomicznych lub cateringowych, to można zastosować niższą stawkę VAT, tj. 5%. Przedmiotem sporu był stan prawny obowiązujący do 30 czerwca 2020 r., czyli przed wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT.
W związku z istniejącymi wątpliwościami postanowieniem z 6 czerwca 2019 r. (sygn. akt I FSK 1290/18) NSA skierował pytanie prejudycjalne w tej sprawie do TSUE.

Dania na wynos - 5% czy 8% VAT?

Z wyroku wynika, że sprzedaż dań w lokalach gastronomicznych, tj. na miejscu, gdzie klient korzysta z infrastruktury takiego lokalu, jego zasobów (w tym np. obsługi kelnerskiej), stanowi usługę restauracyjną opodatkowaną stawką 8% VAT. Jeśli natomiast klient kupuje danie na wynos, to ma miejsce dostawa środków spożywczych opodatkowana stawką 5% VAT.

W ocenie TSUE pojęcie "usługi restauracyjne i cateringowe" obejmuje dostarczanie żywności wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, mającymi na celu umożliwienie natychmiastowego spożycia tej żywności przez klienta końcowego, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego. Jeżeli nabywca podejmie decyzję o nieskorzystaniu z zasobów materialnych i ludzkich udostępnionych mu przez świadczącego usługę w związku z konsumpcją dostarczonej żywności, należy uznać, że z dostawą tej żywności nie wiąże się żadna usługa wspomagająca. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy posiłki były przygotowywane na miejscu w restauracji.

Trybunał odwołał się tu do art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011. Z przepisów tych wynika, że usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności czy napojów przeznaczonych do spożycia przez ludzi wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności czy napojów jest zaś elementem pewnej większej całości, gdzie jednak przeważają usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, a usługi cateringowe wiążą się z dokonywaniem podobnych czynności, ale poza lokalem usługodawcy.

Ważne!
Za usługi cateringowe i restauracyjne nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności i/lub napojów wraz z ich transportem lub bez niego, jeżeli nie towarzyszą im żadne inne usługi wspomagające.

Jednak zdaniem TSUE to do sądu krajowego należy ocena, czy:

 • odmienne traktowanie na gruncie VAT dostaw towarów lub świadczenia usług należących do tej samej kategorii tego załącznika jest zgodne z zasadą neutralności podatkowej,
 • różne systemy sprzedaży (np. "walk through", "drive in", "food court") objęte są zakresem pojęcia "usługi restauracyjne lub cateringowe".

Dla oceny konsekwencji podatkowych najistotniejszy jest fakt, czy konsument zdecyduje się na spożywanie posiłku na miejscu, korzystając z dodatkowych usług, np. obsługi kelnerskiej, czy też nabędzie posiłek na wynos. Jeśli klient zadecyduje o niekorzystaniu z zasobów materialnych i ludzkich udostępnianych mu przez sprzedawcę w związku z konsumpcją żywności, to uznać należy, iż z dostawą żywności nie wiąże się żadna usługa wspomagająca.

Innymi słowy, to klient decyduje, czy skorzysta z usługi, czy nie.

Skutki wyroku dla opodatkowania usług gastronomicznych świadczonych przed wprowadzeniem nowej matrycy

Przypomnijmy, że w związku z nową matrycą stawek VAT, czyli od połowy 2020 r., omawiany spór w pewnej mierze stracił na aktualności. Wprowadzono bowiem jednolitą stawkę 8% VAT na wszystkie czynności, które według PKWiU są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem. W konsekwencji, gdy posiłek jest oferowany na miejscu czy na wynos, to ma zastosowanie stawka VAT 8%.

Jednak orzeczenie to może mieć znaczenie dla możliwości skorygowania wcześniejszych (ale nieobjętych przedawnieniem) okresów rozliczeniowych. Konsekwencją może być więc nadpłata podatku. W niektórych przypadkach podatnik będzie mógł wnioskować o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją.

Skutki wyroku dla usług gastronomicznych świadczonych po wprowadzeniu nowej matrycy

Od 1 lipca 2020 r. według art. 41 ust. 12f ustawy o VAT stawkę 8% stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), z pewnymi wyłączeniami (ale dotyczącymi akurat stawki podstawowej).

Dlatego na podstawie obecnych przepisów, nawet gdy transakcja jest klasyfikowana jako dostawa towarów, ale zaliczana do usług gastronomicznych według PKWiU 56, podlega opodatkowaniu stawką 8%. Ponadto, nadal mogą powstawać spory na tle tego, czy sprzedaż gotowych posiłków może być uznana za dostawę towaru, niesklasyfikowaną jako usługa gastronomiczna, objętą stawką 5% czy jednak świadczeniem usług związanych z wyżywieniem.

Przykład

Pizzeria sprzedaje:
- pizzę na miejscu,
- pizzę na wynos,
- pizzę mrożoną,
- spody do pizzy.


Według obecnie obowiązujących przepisów w przypadku pizzy spożywanej na miejscu nie budzi wątpliwości stawka 8%(lub 23%, gdy zawiera owoce morza). Pizza na wynos od 1 lipca 2020 r. również powinna być opodatkowana stawką 8%(lub 23%, gdy zawiera owoce morza). Natomiast spód do pizzy raczej sugeruje produkt piekarniczy, co oznacza, że może być zastosowana stawka 5%. Również w przypadku pizzy mrożonej zastosowanie powinna mieć stawka 5%, gdyż nie jest to produkt gotowy do spożycia.

Warto zauważyć, że ostatnio wydawanych jest wiele WIS-ów dotyczących np. kanapek czy sałatek sprzedawanych w sklepach jako produkt gotowy do spożycia.

Obecnie zdaniem organów podatkowych, inaczej niż zdaniem TSUE, brak dostępnej obsługi kelnerskiej, stolików czy sztućców nie przesądza o tym, że sprzedaż nie jest opodatkowana jako usługa gastronomiczna stawką 8%.

Ustalenie stawki VAT wywołuje wiele problemów. Analiza wydawanych WIS prowadzi do następujących wniosków. Otóż, gdy produkt:

 • gotowy do spożycia przygotował podatnik, który będzie go sprzedawał, to transakcja klasyfikowana jest pod numerem 56 PKWiU i opodatkowana stawką 8%; jest tak nawet, wtedy gdy mamy do czynienia z dostawą towarów, a podatnik nie świadczy dodatkowych usług poza tymi, które są niezbędne do przygotowania produktu i sprzedaży towarów;

Ważne!
Zdaniem organów podatkowych brak dostępnej obsługi kelnerskiej, stolików, czy sztućców nie przesądza o tym, że sprzedaż nie jest opodatkowana jako usługa gastronomiczna stawką 8%.

 • gotowy do spożycia przygotował podatnik, który nie będzie go sprzedawał, to dostawa towarów może być opodatkowana stawką 5%, gdy jest przewidziana dla sprzedawanego towaru;
 • spożywczy wymaga obróbki termicznej, aby można go było spożyć, to dostawa towarów może być opodatkowana stawką 5%, gdy jest przewidziana dla sprzedawanego towaru.

Stawka VAT do sprzedaży gotowych produktów gastronomicznych

Jakiego produktu dotyczyła WIS

Data i sygnatura WIS

Jakiego stanu faktycznego dotyczyła WIS

Jak została sklasyfikowana sprzedaż w WIS

Kanapka na wynos sprzedawana w sklepach firmowych podatnika

WIS z 4 marca 2021 r. (sygn. 0112-KDSL2-1.450.1063.2020.6.AP)

Gotowe kanapki:

 • nie są wykładane na naczynia,
 • są sprzedawane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone z zakładu produkcyjnego, czyli schłodzone,
 • w sklepach są pakowane do papierowych torebek,
 • nie są modyfikowane na życzenie klienta i poddawane obróbce termicznej.

Sprzedawca nie udostępnia stolików, krzeseł ani naczyń i sztućców. Personel sklepu wykonuje typowe dla sprzedaży detalicznej czynności, czyli jedynie podawanie towaru, pakowanie w opakowania, wystawianie paragonów i kasowanie zapłaty.

Dostawa towarów, która powinna być opodatkowana stawką 8%, jako sklasyfikowana pod numerem 56 PKWiU, gdyż jest to produkt przetworzony i wyprodukowany przez sprzedawcę, gotowy do spożycia na miejscu.

Kanapka na wynos sprzedawana w sklepach kontrahentów podatnika

WIS z 21 października 2020 r. (sygn. 0112-KDSL1-2.450.556.2020.3.AP)

Podatnik jest producentem i dystrybutorem kanapek.

Natomiast sprzedaż do klienta ostatecznego prowadzona jest przez placówki handlowe na terenie kraju, które są jego kontrahentami.

Produkt jest pakowany w szczelnie zamknięte opakowanie, niepozwalające na modyfikacje.

Dostawa towarów sklasyfikowana pod numerem CN 19, opodatkowana stawką 5%.

Sałatka lub kanapka sprzedawana we własnych sieciach sklepów

WIS z 5 maja 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0115-KDST2-2.440.26.2021.3.AD oraz sygn. 0115-KDST2-2.440.27.2021.3.AD)

Sałatka lub kanapka jest przygotowywana przez sprzedawcę. Następnie pakowana w opakowanie jednostkowe z naniesioną datą przydatności do spożycia. Tak przygotowane produkty są przechowywane w warunkach chłodniczych do momentu ekspedycji. Następnie są sprzedawane bezpośrednim klientom detalicznym we własnej sieci sklepów firmowych. Sprzedawana sałatka lub kanapka może być spożyta bezpośrednio po zakupie. Dostępne są dla klientów sztućce, krzesła i stoliki.

Dostawa towarów, która powinna być opodatkowana stawką 8%, jako sklasyfikowana pod numerem 56 PKWiU, gdyż jest to produkt przetworzony i wyprodukowany przez sprzedawcę, gotowy do spożycia na miejscu.

Jogurt jednodniowy gotowy do spożycia

WIS z 28 kwietnia 2021 r. (sygn. 0115-KDST1-2.440.14.2021.3.JC)

Jest produkowany w zakładzie sprzedawcy z półproduktów. Może być spożyty na miejscu. Sprzedawca nie oferuje obsługi kelnerskie, sztućców.

Personel w sklepie firmowym doradza klientowi przy sprzedaży (np. wyborze jogurtu) i informuje o oferowanych produktach.

Dostawa towarów, która powinna być opodatkowana stawką 8%, jako sklasyfikowana pod numerem 56 PKWiU, gdyż jest to produkt przetworzony i wyprodukowany przez sprzedawcę, gotowy do spożycia na miejscu.

Analiza wydanych WIS pokazuje, że w takich przypadkach zasadne jest występowanie o wiążącą informację stawkową we własnej sprawie, chyba że przedstawiony stan faktyczny odpowiada naszej sytuacji.

Podstawa prawna:

 • art. 98 ust. 2 w zw. z załącznikiem III pkt 12a dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - DUUEL z 2006 r. Nr 347 poz. 1; ost.zm. DUUEL. z 2020 r. Nr 396 poz. 1

 • art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - DUUEL z 2011 r. Nr 77 poz. 1; ost.zm. DUUEL. z 2019 r. Nr 313 poz. 14

 • art. 41 ust. 12f ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802

Łukasz Matusiakiewicz, radca prawny specjalizujący się w prawie podatkowym

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lis 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
  Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.
  O podatkach w Polskim Ładzie pół żartem, pół serio
  W dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) została opublikowana ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe. Co mogło być genezą takich zmian?
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r.
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r. Nowe przepisy w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych obowiązują od początku listopada 2021 roku. Nowelizacja uwzględnia między innymi obowiązek posiadania licencji przez platformy zajmujące się crowdfundingiem, a także ich regularny nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdziemy w niej także zwiększenie limitu kwoty uzyskiwanej w wyniku tej formy finansowania z 1 miliona do 5 milionów euro.
  „Ukryta dywidenda” a koszty podatkowe – czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?
  Ukryta dywidenda a koszty podatkowe. Jednym z rozwiązań w ramach Polskiego Ładu mającym wpłynąć na uszczelnienie systemu podatkowego, jest wykluczenie możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu z określonych tytułów w przypadku transakcji dotyczących podmiotów powiązanych. Twórcy nowych przepisów nazwali takie świadczenia „ukrytymi dywidendami” i uwzględnili jako nową kategorię podatkową. Wprowadzone zmiany znalazły także swoje odzwierciedlenie w rozszerzonym katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych zawartym w art. 16 ustawy o PDOP.
  Tarcza antyinflacyjna - szczegóły podatkowe
  Tarcza antyinflacyjna - podatki. 25 listopada 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił Tarczę Antyinflacyjną. Wśród jej rozwiązań są mechanizmy wdrażane przez Ministerstwo Finansów. To zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe, obniżenie akcyzy na paliwa i energię elektryczną do dozwolonego przepisami europejskimi minimum, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną.
  Tarcza antyinflacyjna - 6 elementów. Zmiany w podatkach, dodatek osłonowy
  Tarcza antyinflacyjna to sześć elementów, m.in. obniżka cen paliw silnikowych, cen gazu, zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych - wynika z prezentacji KPRM, pokazanej podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina w dniu 25 listopada 2021 r.
  Zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego w VAT
  Obowiązek podatkowy w VAT. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT determinują okres opodatkowania danego świadczenia. Przepisy ustawy o VAT przewidują zasadę ogólną, ale także szereg wyjątków zmieniających zasadniczo terminy wykazania transakcji w deklaracji VAT. Poniżej przedstawione zostały zasady ogólne oraz wybrane tematy wyjątkowego powstawania obowiązku podatkowego.
  Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT
  Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT. Świadcząc usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów, musimy zawsze ustalić miejsce świadczenia tych usług. Wyznaczają je przepisy VAT. Gdy nabywcy są podatnikami, zazwyczaj na nich przechodzi obowiązek rozliczenia VAT. Inaczej jest, gdy nabywca nie jest podatnikiem. Jeśli miejsce świadczenia usług jest poza terytorium kraju, to VAT rozlicza świadczeniodawca. Od 1 lipca 2021 r. może skorzystać z procedury OSS, gdy nabywca jest z innego kraju UE.
  Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia
  Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia. Pracodawcy mają wątpliwości kiedy powinni wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Czy w zwykłym terminie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy? A może z dniem rozwiązania umowy o pracę? Wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
  Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku
  Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku. Od przyszłego roku gorzelnie należące do producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych (np. cydru) oraz miodów pitnych będą płacić o połowę niższą akcyzę. Zmiany wynikają z wdrożenia zmienionej dyrektywy alkoholowej. Zmiana była fakultatywna, ale Polska zdecydowała się na nią po to, żeby ułatwić prowadzenie działalności i rozwój przedsiębiorczości małych producentów napojów alkoholowych.
  Kopie certyfikatów rezydencji - co warto wiedzieć?
  Kopie certyfikatów rezydencji podatkowej stają się coraz bardziej powszechne, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. W przeszłości organy podatkowe traktowały tę kwestię bardzo formalnie, tj. dopuszczalne było jedynie posiadanie oryginału certyfikatu w wersji papierowej. Z czasem dopuszczono certyfikaty wydawane elektronicznie, o ile wystawienie w takiej formie pozostawało w zgodzie z lokalnymi przepisami.
  E-faktury - zmiany od 2022 roku
  E-faktury - zmiany od 2022 roku. 18 listopada w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa wprowadzająca Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2022 r. korzystanie z e-faktury będzie fakultatywne. Od 2023 r. użycie e-faktury ma się stać obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT. Będzie to wymagać uprzedniej zgody organów UE. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące zmian w fakturowaniu, stanowiące część pakietu SLIM VAT 2.
  Składka zdrowotna po zmianach
  Składka zdrowotna po zmianach. Niepokoje wokół rewolucji kalkulacji składki zdrowotnej nie cichną od kilku miesięcy. Nic w tym dziwnego skoro rządzący nie przestają zaskakiwać podatników częstotliwością wprowadzanych naprędce zmian. Szokujące zdaje się być również wprowadzanie nowelizacji do „świeżo” podpisanej przez Prezydenta ustawy nowelizującej - w szczególności, że zmiany te dotyczą właśnie składki zdrowotnej.
  Koszty usług niematerialnych w 2022 roku - uchylenie art. 15e ustawy o CIT
  Koszty usług niematerialnych w 2022 roku. Ustawa nowelizująca wiele przepisów podatkowych przygotowana w ramach rządowego programu „Polski Ład” uchyla od 2022 roku w całości art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie oznacza to jednak, że problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem tego przepisu znikną wraz z nadejściem nowego roku.
  Zwolnienie podatkowe z CIT na terenie SSE - wynagrodzenie z tytułu utrzymywania zdolności produkcyjnej
  Zwolnienie podatkowe z CIT na terenie SSE. Przychód podatkowy (wynagrodzenie) z tytułu utrzymywania zdolności produkcyjnej powinien stanowić element kalkulacyjny dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.200.2021.4.MBD.
  Reforma cen transferowych - rekomendacje zagranicznych ekspertów
  Reforma cen transferowych. 19 listopada 2021 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się uroczysta inauguracja projektu, w ramach którego eksperci OECD, Komisji Europejskiej oraz naukowcy i praktycy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji i USA, pod kierownictwem pracowników MF, będą wspólnie pracować nad reformą polskich regulacji w zakresie cen transferowych. Efektem prac będzie przygotowanie wspólnych rekomendacji dotyczących ewentualnych zmian w polskich przepisach podatkowych. Ich celem jest zwiększenie konkurencyjności obowiązujących w Polsce regulacji oraz dalszy wzrost efektywności elektronicznego raportowania (TPR).
  Polski Ład: zmiany podatkowe opublikowane w Dzienniku Ustaw - niektóre już obowiązują
  Nowelizacja wielu przepisów podatkowych przygotowana w ramach rządowego programu Polski Ład została w dniu 23 listopada 2021 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość tych zmian wejdzie w życie z początkiem 2022 roku. Pierwsze przepisy tej ustawy obowiązują już od 24 listopada 2021 r. Niektóre przepisy wejdą w życie 8 grudnia 2021 r.
  Zmiana umowy podatkowej między Polską a Holandią (Królestwem Niderlandów)
  Zmiana umowy podatkowej między Polską a Holandią. W dniu 22 listopada 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 14 października 2021 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku.
  Ryczałt ewidencjonowany 2022 - składka zdrowotna
  Ryczałt ewidencjonowany 2022 - składka zdrowotna. Od 2022 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie zależna od przychodów oraz średniej pensji według GUS. Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej?
  Składka zdrowotna – zmiany od 2022 roku dla prowadzących działalność gospodarczą i pełniących funkcje na mocy powołania
  Składka zdrowotna – zmiany od 2022 roku. Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje szereg zmian w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany te zajdą od 1 stycznia 2022 r. i dotyczyć będą w szczególności modyfikacji kalkulacji składki zdrowotnej dla poszczególnych grup podatników, zniesienia możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, a ponadto objęcia obowiązkiem składki zdrowotnej podmiotów, które wcześniej nie posiadały takiego obowiązku (np. członków zarządu, czy prokurentów spółek).
  Jak rozliczać VAT przy eksporcie towaru partiami?
  Eksport towaru partiami a VAT. Spółka otrzymała zaliczkę na poczet zamówienia produkcji gier w marcu br. Wystawiliśmy fakturę zaliczkową ze stawką 0%. Zgodnie z zamówieniem towar wysyłany jest do klienta poza UE partiami, całe zamówienie przekracza okres 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy od otrzymania zaliczki nie wysłaliśmy całego towaru. Czy musimy skorygować nie rozliczone dostawy i opodatkować różnice w stawce krajowej? Czy możemy skorzystać z art. 41 ust 9b ustawy o VAT w związku z specyfikacją realizacji dostaw?
  e-Płatności na PUESC - akcyza od samochodów osobowych i wniosek o wydanie banderol
  e-Płatności na PUESC. Ministerstwo Finansów informuje, że od 23 listopada 2021 roku od godz. 8.00 na Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych jest dostępna nowa usługa - „Zapłać za dokument poprzez e-Płatności”. Pozwala ona na opłatę należności w formie płatności elektronicznych online za deklarację akcyzową od aut osobowych lub za wniosek o wydanie banderol. Ministerstwo Finansów zapowiada, że będą udostępniane kolejne usługi z grupy e-Płatności.
  IKE, IKZE i PPE w 2022 roku - limity i korzyści podatkowe
  IKE, IKZE i PPE - limity. W 2022 roku wzrosną roczne limity wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). W 2022 roku limity te będą wynosiły 17.766,- zł dla IKE, 7.106,40 zł dla IKZE (10.659,60 zł w przypadku przedsiębiorców) oraz 26.649 zł w przypadku PPE. Wyższe limity to efekt prognozy wyższego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 2022 rok (5922 zł). Jakie odliczenia i korzyści podatkowe można mieć z tych wpłat?
  Estoński CIT po nowemu od 2022 roku [Nowy Ład]
  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku. Podatnicy CIT od 2021 roku mogą korzystać z nowej formy opodatkowania, zwanej potocznie estońskim CIT. Warto wiedzieć, że od 2022 r. w przepisach regulujących tą formę opodatkowania zajdą istotne zmiany.