Kategorie

Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?
Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?
Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

Stawki VAT w gastronomii - wieloletnie spory i najnowszy wyrok TSUE

Reklama

Zagadnienie stawki VAT w gastronomii budziło przez lata liczne kontrowersje. W wielu przypadkach sprzedaż podobnych produktów mogła być objęta stawką 5% lub 8% bądź nawet 23% VAT. Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT w jakiejś mierze poprawiło tę sytuację.
Wyrok Trybunału z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19 odnosił się do podatnika prowadzącego placówkę gastronomiczną oferującą dania typu fast food zarówno na miejscu, jak i na wynos (w różnych systemach, np. z okienek zewnętrznych dla kierowców czy w strefach restauracyjnych wewnątrz galerii handlowych).

Zdaniem organów podatkowych wszystkie czynności należało opodatkować według stawki 8% jako "usługi związane z wyżywieniem", natomiast podatnik uważał, że w niektórych przypadkach ma miejsce dostawa dań gotowych. Podatnik utrzymywał, że jeśli dochodzi do dostaw towarów (gotowych posiłków/dań), a nie do świadczenia usług gastronomicznych lub cateringowych, to można zastosować niższą stawkę VAT, tj. 5%. Przedmiotem sporu był stan prawny obowiązujący do 30 czerwca 2020 r., czyli przed wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT.
W związku z istniejącymi wątpliwościami postanowieniem z 6 czerwca 2019 r. (sygn. akt I FSK 1290/18) NSA skierował pytanie prejudycjalne w tej sprawie do TSUE.

Dania na wynos - 5% czy 8% VAT?

Reklama

Z wyroku wynika, że sprzedaż dań w lokalach gastronomicznych, tj. na miejscu, gdzie klient korzysta z infrastruktury takiego lokalu, jego zasobów (w tym np. obsługi kelnerskiej), stanowi usługę restauracyjną opodatkowaną stawką 8% VAT. Jeśli natomiast klient kupuje danie na wynos, to ma miejsce dostawa środków spożywczych opodatkowana stawką 5% VAT.

W ocenie TSUE pojęcie "usługi restauracyjne i cateringowe" obejmuje dostarczanie żywności wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, mającymi na celu umożliwienie natychmiastowego spożycia tej żywności przez klienta końcowego, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego. Jeżeli nabywca podejmie decyzję o nieskorzystaniu z zasobów materialnych i ludzkich udostępnionych mu przez świadczącego usługę w związku z konsumpcją dostarczonej żywności, należy uznać, że z dostawą tej żywności nie wiąże się żadna usługa wspomagająca. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy posiłki były przygotowywane na miejscu w restauracji.

Trybunał odwołał się tu do art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011. Z przepisów tych wynika, że usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności czy napojów przeznaczonych do spożycia przez ludzi wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności czy napojów jest zaś elementem pewnej większej całości, gdzie jednak przeważają usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, a usługi cateringowe wiążą się z dokonywaniem podobnych czynności, ale poza lokalem usługodawcy.

Ważne!
Za usługi cateringowe i restauracyjne nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności i/lub napojów wraz z ich transportem lub bez niego, jeżeli nie towarzyszą im żadne inne usługi wspomagające.

Jednak zdaniem TSUE to do sądu krajowego należy ocena, czy:

 • odmienne traktowanie na gruncie VAT dostaw towarów lub świadczenia usług należących do tej samej kategorii tego załącznika jest zgodne z zasadą neutralności podatkowej,
 • różne systemy sprzedaży (np. "walk through", "drive in", "food court") objęte są zakresem pojęcia "usługi restauracyjne lub cateringowe".

Dla oceny konsekwencji podatkowych najistotniejszy jest fakt, czy konsument zdecyduje się na spożywanie posiłku na miejscu, korzystając z dodatkowych usług, np. obsługi kelnerskiej, czy też nabędzie posiłek na wynos. Jeśli klient zadecyduje o niekorzystaniu z zasobów materialnych i ludzkich udostępnianych mu przez sprzedawcę w związku z konsumpcją żywności, to uznać należy, iż z dostawą żywności nie wiąże się żadna usługa wspomagająca.

Innymi słowy, to klient decyduje, czy skorzysta z usługi, czy nie.

Skutki wyroku dla opodatkowania usług gastronomicznych świadczonych przed wprowadzeniem nowej matrycy

Przypomnijmy, że w związku z nową matrycą stawek VAT, czyli od połowy 2020 r., omawiany spór w pewnej mierze stracił na aktualności. Wprowadzono bowiem jednolitą stawkę 8% VAT na wszystkie czynności, które według PKWiU są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem. W konsekwencji, gdy posiłek jest oferowany na miejscu czy na wynos, to ma zastosowanie stawka VAT 8%.

Jednak orzeczenie to może mieć znaczenie dla możliwości skorygowania wcześniejszych (ale nieobjętych przedawnieniem) okresów rozliczeniowych. Konsekwencją może być więc nadpłata podatku. W niektórych przypadkach podatnik będzie mógł wnioskować o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją.

Skutki wyroku dla usług gastronomicznych świadczonych po wprowadzeniu nowej matrycy

Od 1 lipca 2020 r. według art. 41 ust. 12f ustawy o VAT stawkę 8% stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), z pewnymi wyłączeniami (ale dotyczącymi akurat stawki podstawowej).

Dlatego na podstawie obecnych przepisów, nawet gdy transakcja jest klasyfikowana jako dostawa towarów, ale zaliczana do usług gastronomicznych według PKWiU 56, podlega opodatkowaniu stawką 8%. Ponadto, nadal mogą powstawać spory na tle tego, czy sprzedaż gotowych posiłków może być uznana za dostawę towaru, niesklasyfikowaną jako usługa gastronomiczna, objętą stawką 5% czy jednak świadczeniem usług związanych z wyżywieniem.

Przykład

Pizzeria sprzedaje:
- pizzę na miejscu,
- pizzę na wynos,
- pizzę mrożoną,
- spody do pizzy.


Według obecnie obowiązujących przepisów w przypadku pizzy spożywanej na miejscu nie budzi wątpliwości stawka 8%(lub 23%, gdy zawiera owoce morza). Pizza na wynos od 1 lipca 2020 r. również powinna być opodatkowana stawką 8%(lub 23%, gdy zawiera owoce morza). Natomiast spód do pizzy raczej sugeruje produkt piekarniczy, co oznacza, że może być zastosowana stawka 5%. Również w przypadku pizzy mrożonej zastosowanie powinna mieć stawka 5%, gdyż nie jest to produkt gotowy do spożycia.

Warto zauważyć, że ostatnio wydawanych jest wiele WIS-ów dotyczących np. kanapek czy sałatek sprzedawanych w sklepach jako produkt gotowy do spożycia.

Obecnie zdaniem organów podatkowych, inaczej niż zdaniem TSUE, brak dostępnej obsługi kelnerskiej, stolików czy sztućców nie przesądza o tym, że sprzedaż nie jest opodatkowana jako usługa gastronomiczna stawką 8%.

Ustalenie stawki VAT wywołuje wiele problemów. Analiza wydawanych WIS prowadzi do następujących wniosków. Otóż, gdy produkt:

 • gotowy do spożycia przygotował podatnik, który będzie go sprzedawał, to transakcja klasyfikowana jest pod numerem 56 PKWiU i opodatkowana stawką 8%; jest tak nawet, wtedy gdy mamy do czynienia z dostawą towarów, a podatnik nie świadczy dodatkowych usług poza tymi, które są niezbędne do przygotowania produktu i sprzedaży towarów;

Ważne!
Zdaniem organów podatkowych brak dostępnej obsługi kelnerskiej, stolików, czy sztućców nie przesądza o tym, że sprzedaż nie jest opodatkowana jako usługa gastronomiczna stawką 8%.

 • gotowy do spożycia przygotował podatnik, który nie będzie go sprzedawał, to dostawa towarów może być opodatkowana stawką 5%, gdy jest przewidziana dla sprzedawanego towaru;
 • spożywczy wymaga obróbki termicznej, aby można go było spożyć, to dostawa towarów może być opodatkowana stawką 5%, gdy jest przewidziana dla sprzedawanego towaru.

Stawka VAT do sprzedaży gotowych produktów gastronomicznych

Jakiego produktu dotyczyła WIS

Data i sygnatura WIS

Jakiego stanu faktycznego dotyczyła WIS

Jak została sklasyfikowana sprzedaż w WIS

Kanapka na wynos sprzedawana w sklepach firmowych podatnika

WIS z 4 marca 2021 r. (sygn. 0112-KDSL2-1.450.1063.2020.6.AP)

Gotowe kanapki:

 • nie są wykładane na naczynia,
 • są sprzedawane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone z zakładu produkcyjnego, czyli schłodzone,
 • w sklepach są pakowane do papierowych torebek,
 • nie są modyfikowane na życzenie klienta i poddawane obróbce termicznej.

Sprzedawca nie udostępnia stolików, krzeseł ani naczyń i sztućców. Personel sklepu wykonuje typowe dla sprzedaży detalicznej czynności, czyli jedynie podawanie towaru, pakowanie w opakowania, wystawianie paragonów i kasowanie zapłaty.

Dostawa towarów, która powinna być opodatkowana stawką 8%, jako sklasyfikowana pod numerem 56 PKWiU, gdyż jest to produkt przetworzony i wyprodukowany przez sprzedawcę, gotowy do spożycia na miejscu.

Kanapka na wynos sprzedawana w sklepach kontrahentów podatnika

WIS z 21 października 2020 r. (sygn. 0112-KDSL1-2.450.556.2020.3.AP)

Podatnik jest producentem i dystrybutorem kanapek.

Natomiast sprzedaż do klienta ostatecznego prowadzona jest przez placówki handlowe na terenie kraju, które są jego kontrahentami.

Produkt jest pakowany w szczelnie zamknięte opakowanie, niepozwalające na modyfikacje.

Dostawa towarów sklasyfikowana pod numerem CN 19, opodatkowana stawką 5%.

Sałatka lub kanapka sprzedawana we własnych sieciach sklepów

WIS z 5 maja 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0115-KDST2-2.440.26.2021.3.AD oraz sygn. 0115-KDST2-2.440.27.2021.3.AD)

Sałatka lub kanapka jest przygotowywana przez sprzedawcę. Następnie pakowana w opakowanie jednostkowe z naniesioną datą przydatności do spożycia. Tak przygotowane produkty są przechowywane w warunkach chłodniczych do momentu ekspedycji. Następnie są sprzedawane bezpośrednim klientom detalicznym we własnej sieci sklepów firmowych. Sprzedawana sałatka lub kanapka może być spożyta bezpośrednio po zakupie. Dostępne są dla klientów sztućce, krzesła i stoliki.

Dostawa towarów, która powinna być opodatkowana stawką 8%, jako sklasyfikowana pod numerem 56 PKWiU, gdyż jest to produkt przetworzony i wyprodukowany przez sprzedawcę, gotowy do spożycia na miejscu.

Jogurt jednodniowy gotowy do spożycia

WIS z 28 kwietnia 2021 r. (sygn. 0115-KDST1-2.440.14.2021.3.JC)

Jest produkowany w zakładzie sprzedawcy z półproduktów. Może być spożyty na miejscu. Sprzedawca nie oferuje obsługi kelnerskie, sztućców.

Personel w sklepie firmowym doradza klientowi przy sprzedaży (np. wyborze jogurtu) i informuje o oferowanych produktach.

Dostawa towarów, która powinna być opodatkowana stawką 8%, jako sklasyfikowana pod numerem 56 PKWiU, gdyż jest to produkt przetworzony i wyprodukowany przez sprzedawcę, gotowy do spożycia na miejscu.

Analiza wydanych WIS pokazuje, że w takich przypadkach zasadne jest występowanie o wiążącą informację stawkową we własnej sprawie, chyba że przedstawiony stan faktyczny odpowiada naszej sytuacji.

Podstawa prawna:

 • art. 98 ust. 2 w zw. z załącznikiem III pkt 12a dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - DUUEL z 2006 r. Nr 347 poz. 1; ost.zm. DUUEL. z 2020 r. Nr 396 poz. 1

 • art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - DUUEL z 2011 r. Nr 77 poz. 1; ost.zm. DUUEL. z 2019 r. Nr 313 poz. 14

 • art. 41 ust. 12f ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802

Łukasz Matusiakiewicz, radca prawny specjalizujący się w prawie podatkowym

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.