REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej
Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej

W ostatnim czasie ukazało się kilka interpretacji indywidualnych dotyczących obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online w branży gastronomicznej. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. kasę online muszą stosować podatnicy, którzy świadczą usługi związane z wyżywieniem - wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo - stosownie do art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT.

Autopromocja

W celu udzielenia odpowiedzi na to kto ma obowiązek posiadania kasy online konieczne jest więc zdefiniowanie dwóch pojęć:

- usługi związane z wyżywieniem,

- stacjonarna placówka gastronomiczna.

W przepisach ustawy o VAT nie znajdziemy wprost odwołania do klasyfikacji statystycznych usług, jednakże bazując pomocniczo na tych klasyfikacjach organy podatkowe definiują te pojęcia mając na względzie, że:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • usługi związane z wyżywieniem ujęte zostały w Dziale 56 PKWiU - dział ten obejmuje usługi związane z zapewnieniem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest przy tym istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji,
 • dział 56.10.A PKD obejmuje „Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne” - podklasa ta obejmuje przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane. Ww. podklasa obejmuje działalność: restauracji, kawiarni, restauracji typu fast food, barów mlecznych, barów szybkiej obsługi, lodziarni, pizzerii, miejsc z żywnością na wynos, restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Ponadto, uściślając pojęcie stacjonarnej placówki gastronomicznej, wskazuje się, że zgodnie z definicją:

 • zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (ww.sjp.pwn.pl), pod pojęciem gastronomii rozumie się „działalność produkcyjno-usługową obejmującą prowadzenie restauracji, barów, itp.” oraz „sztukę przyrządzania potraw”,
 • stosowaną w statystyce publicznej opracowaną przez GUS punktem gastronomicznym jest „Placówka gastronomiczna prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taka jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie, na stadionie, itp. Natomiast placówka gastronomiczna została zdefiniowana jako „Zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos”.

Przejdźmy teraz do najnowszych interpretacji dotyczących tego tematu.

Prawo do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej online

Prawo do odliczenia kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących zostało uregulowane w art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Na mocy ww. przepisu podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a (online) mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

"(...) Jak wynika z opisu sprawy od 2 stycznia 2019 roku do 10 grudnia 2020 roku Wnioskodawca prowadził ewidencje za pomocą zwykłej kasy rejestrującej. Od 10 grudnia 2020 roku ewidencja prowadzona jest przy użyciu kasy rejestrującej online, zakupionej w związku z obowiązkiem jakim od 1 stycznia 2021 roku została objęta branża gastronomiczna. Wnioskodawca zaznaczył, że fiskalizacja kasy online nastąpiła 10 grudnia 2020 roku.

Zatem Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej online, pod warunkiem spełniania wymagań formalnych, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.122.2021.3.MN.

Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej online - wyroby cukiernicze

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawczyni prowadzi działalność zajmującą się produkcją słodkich wyrobów (tortów, ciast, muffin, itp.), które wykonywane są na indywidualne zamówienie klientów będącymi osobami fizycznymi i prawnymi. W lokalu, w którym prowadzona jest pracownia nie ma miejsca na konsumpcję, w którym klient mógłby zjeść zamówione słodkości. W pracowni następuje wyłącznie produkcja wyrobów cukierniczych, przyjmowanie zamówień w formie telefonicznej/elektronicznej, odbiór w punkcie wydawczym i zapłata za zamówiony produkt. Wnioskodawczyni oferuje także przywóz pod wskazany adres zamówionych wcześniej słodyczy oraz rozłożenie ich w miejscu wskazanym przez klienta. Wnioskodawczyni nie zajmuje się wydawaniem wyrobów cukierniczych. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą obowiązku zakupu i instalacji kasy rejestrującej online.

"(...) Co istotne nie sposób uznać, że pracownia, w której prowadzona jest działalność Wnioskodawczyni spełnia definicję stacjonarnej placówki gastronomicznej, jak wynika bowiem z opisu sprawy w lokalu, w którym prowadzona jest pracownia nie ma wydzielonego miejsca na konsumpcję, w którym klient mógłby zjeść zamówione słodkości, a także napić się ciepłych lub zimnych napojów - tego typu usługi nie są świadczone.

W pracowni następuje wyłącznie: produkcja wyrobów cukierniczych, przyjęcie zamówienia w formie telefonicznej- elektroniczne, odbiór w punkcie wydawczym i zaplata za zamówiony produkt.

Ww. pracownia, w której Wnioskodawczyni produkuje ww. wyroby cukiernicze („produkty”) nie wpisuje się zatem w zakres pojęcia stacjonarnej placówki gastronomicznej rozumianej jako zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.

Autopromocja

Ponadto, należy dodać, że dla przeważającej działalności polegającej na produkcji świeżych wyrobów ciastkarskich oraz ciastek Wnioskodawczyni podaje symbol PKD 10.71.Z - zatem symbol odnoszący się do działalności w zakresie „produkcji” tego typu wyrobów, a nie symbol PKD 56.10.A obejmujący działalność restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, co pośrednio przemawia również za przyjęciem ww. stanowiska. Bez znaczenia pozostaje także fakt, że w ramach prowadzonej pracowni Wnioskodawczyni oferuje również możliwość przywozu pod wskazany adres zamówionych wcześniej słodkich wyrobów (w ramach tej usługi dostarcza zamówienie i rozkłada je w miejscu wskazanym przez klienta), skoro nie świadczy usług związanych z wyżywieniem w ramach stacjonarnej placówki gastronomicznej.

Tym samym, mając na uwadze zapisy art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nie będzie obligatoryjnie zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy online."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 maja 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.7.2021.1.KF

Odliczenie ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej online

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że w związku z obowiązkiem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kas/drukarek fiskalnych online od 1 stycznia 2021 r. Spółka dokonała zakupu i wymiany kas/drukarek fiskalnych zarówno w listopadzie 2020 r. (10 szt.), na których ewidencję sprzedaży rozpoczęła w terminie do 1 stycznia 2021 roku jak i w grudniu 2020 r. (33 szt.), na których ewidencję sprzedaży rozpoczęła po 1 stycznia 2021. Każda drukarka posiada odpowiednie certyfikaty i zezwolenia, a ich zakup potwierdzony jest fakturami VAT. Do każdej transakcji zakupu kas online Spółka posiada fakturę VAT oraz dowód zapłaty całej należności. Czy w związku z zakupem kas w ramach obowiązkowej wymiany, Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego tzw. ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej określonej w art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT?

"(...) Odnosząc powyższe przepisy do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że skoro jak wskazał Wnioskodawca, dokonał zakupu i wymiany kas/drukarek fiskalnych w listopadzie 2020 r. (10 szt.) oraz w grudniu 2020 r. (33 szt.), na których ewidencję sprzedaży rozpoczął w obowiązującym terminie, przy czym w odniesieniu do każdej kasy zakupionej on-line jest w posiadaniu faktury potwierdzającej zakup tej kasy oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na zakup tych kas on-line.

W kwestii wskazanego w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych za zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, terminu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji należy stwierdzić, że nie ma on zastosowania do podatników zobligowanych do wymiany kas na kasy online, gdyż sprzeczne byłoby to z obowiązkiem wynikającym z art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, z którego wynika, że podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, mogły ewidencjonować sprzedaż na kasach z elektronicznym zapisem kopii wyłącznie do 31 grudnia 2020 r.

Zatem w przedmiotowej sprawie, w przypadku spełniania wymagań formalnych, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących online, które zakupił przed 1 stycznia 2021 r., stosownie do art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.81.2021.2.ALN.

Obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej online - stacjonarna placówka gastronomiczna

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca prowadzi osiedlowy sklep wielobranżowy z przeważającą sprzedażą żywności i napojów. W ramach asortymentu sklep sprzedaje posiłki (dania) gotowe. Dania gotowe nie wymagają żadnej obróbki, zostają jedynie podgrzane. Czynności te nie stanowią żadnym wypadku głównej działalności sklepu - sprzedawcy dokonują ich w trakcie obsługi klienta przy kasie. Sklep nie posiada wewnętrznych ani zewnętrznych miejsc przeznaczonych na konsumpcję towarów. W sklepie nie ma zatrudnionych kelnerów, kucharzy, pomocy kuchennych i innego personelu przygotowującego pokarmy. Nie ma też infrastruktury zwykle towarzyszącej restauracji, takiej jak toalety, szatnie.

Sprzedaż gotowych produktów wymaga dodatkowych czynności polegających na podaniu takich produktów obróbce termicznej, np. podgrzaniu w mikrofalówce (jak w przypadku zapiekanek) lub grillowaniu na opiekaczu rolkowym (jak w przypadku parówek do hot-dogów) lub pieczeniu w piecu konwekcyjno-parowym jak w przypadku kurczaka czy innych mięs. Do niektórych z proponowanych produktów gotowych klient może zażyczyć sobie dodania sosu, musztardy czy ketchupu jak w przypadku hot-dogów (produkcja i sprzedaż hot-dogów i zapiekanek w naszym sklepie wygląda dokładnie tak samo jak to ma miejsce np. na stacjach benzynowych). Z uwagi na różnorodność proponowanego asortymentu, klienci mają możliwość dowolnie łączyć ze sobą różnego rodzaju proponowane produkty jak np. do kurczaka z rożna klient może dobrać frytki lub ziemniaczki ćwiartki (gotowe produkty mrożone przeznaczone do zrobienia w piecu konwekcyjno-parowym) lub mix warzyw (produkowane z gotowych mrożonych mieszanek warzyw podgrzewanych na parze w piecu konwekcyjno-parowym). Wszystkie proponowane dania gotowe przeznaczone są do spożycia poza sklepem.

Wnioskodawca wyjaśnił, że mowa jest o takich produktach gotowych jak: zapiekanki, hot-dogi, różnego rodzaju pierogi, kurczak z rożna, udko z rożna, ziemniaczki ćwiartki, frytki, schab z pieca, golonko z pieca, różnego rodzaju ryby z pieca, kiełbasa z pieca, kaszanka z pieca, kotlety mielone z pieca, kotlety schabowe z pieca, rolady z pieca, żeberka z pieca czy mix różnych warzyw. Wszystkie wymienione produkty powstają z gotowych mrożonych lub chłodzonych półproduktów, wymagających dalszej obróbki termicznej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online od 1 stycznia 2021 r.

"(...) Odnosząc powyższe do sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku należy stwierdzić, że prowadząc punkt sprzedaży, w którym sprzedawane będą uprzednio przygotowane przez Wnioskodawcę z półproduktów wyroby gastronomiczne, tj. dania gotowe podgrzane, Wnioskodawca świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, że sklep nie posiada wewnętrznych ani zewnętrznych miejsc przeznaczonych na konsumpcję towarów, że nie ma zatrudnionych kelnerów, kucharzy, pomocy kuchennych i innego personelu przygotowującego pokarmy oraz to, że nie ma też infrastruktury zwykle towarzyszącej restauracji, takiej jak toalety, szatnie.

Tym samym, mając na uwadze powyższe regulacje prawne wynikające z powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z opisu sprawy – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi placówkę (sklep), w której sprzedawane są gotowe wyroby gastronomiczne, tj. uprzednio przygotowane do bezpośredniego spożycia dania np. pierogi, kurczak z rożna, udko z rożna, ziemniaczki ćwiartki, frytki, schab z pieca, golonko z pieca, różnego rodzaju ryby z pieca, kiełbasa z pieca, kaszanka z pieca, kotlety mielone z pieca, kotlety schabowe z pieca, rolady z pieca, żeberka z pieca, zapiekanki, hot-dogi, mix różnych warzyw, pochodzące z gotowych mrożonych lub chłodzonych półproduktów, poddane dalszej obróbce termicznej do których klient może zażyczyć sobie np. dodania sosu, musztardy czy ketchupu lub dobrać frytki, ziemniaczki ćwiartki lub mix warzyw, to stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r., Wnioskodawca zobowiązany jest w tej placówce do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 1 stycznia 2021 r. przy użyciu kas on-line, tj. kas umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasami rejestrującymi, a Centralnym Repozytorium Kas, z uwzględnieniem przepisu art. 145b ust. 2 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, jest nieprawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.1.2021.2.MN.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej online - sklep stacjonarny firmowy

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - piekarnię. Piekarnia zajmuje się produkcją oraz sprzedażą świeżego pieczywa. Pieczywo sprzedawane jest w pięciu sklepach firmowych ewidencjonując sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących. W sklepach firmowych, które są jedynie sklepami piekarniczymi, sprzedawane są jedynie własne wyroby oraz dodatkowo soki i woda mineralna w szklanych butelkach o poj. 0,33l.

Kawa, herbata i gorąca czekolada sprzedawana jest na wynos w kubeczkach papierowych z plastikowym wieczkiem. Ww. gorące napoje sprzedawane są tylko i wyłącznie w dwóch sklepach firmowych. Wnioskodawca nie oferuje do sprzedaży produktów wymagających obróbki termicznej, takich jak: zapiekanki, tosty, gotowe dania itp. Wnioskodawca nie oferuje także kanapek. W swojej sprzedaży Wnioskodawca oferuje oprócz chleba różnego rodzaju, bułki, drożdżówki, pączki, bułki z pieczarkami, małe pizzerinki, kołacz śląski, ciasteczka (tzw. galanteria piekarnicza), które sprzedawane są klientom bez obróbki termicznej. Sklepy nie posiadają na wyposażeniu mikrofal.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku ewidencjonowania od 1 stycznia 2021 r. sprzedaży przy zastosowaniu kas online.

"(...) Odnosząc powyższe do sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku należy stwierdzić, że prowadząc sprzedaż w sklepach stacjonarnych firmowych, w których sprzedawane będą na wynos uprzednio przygotowane przez Wnioskodawcę gorące napoje, tj. kawa, herbata czy gorąca czekolada, Wnioskodawca świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych (sklepy stacjonarne firmowe).

Tym samym, mając na uwadze powyższe regulacje prawne wynikające z powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z opisu sprawy – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi sklepy stacjonarne firmowe, w których sprzedawane są na wynos uprzednio przygotowane przez Wnioskodawcę gorące napoje, tj. kawa, herbata czy gorąca czekolada, to stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r., Wnioskodawca zobowiązany jest w tych sklepach do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 1 stycznia 2021 r. przy użyciu kas on-line, tj. kas umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasami rejestrującymi, a Centralnym Repozytorium Kas, z uwzględnieniem przepisu art. 145b ust. 2 ustawy. W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.75.2021.2.MPE.

Kasa fiskalna online a sprzedaż z przyczepy

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przyrządzaniu kurczaków z rożna i ich sprzedaży. Jest to sprzedaż w przyczepie ruchomej przystosowanej do jej działalności gospodarczej. Przyczepa może zmieniać miejsce położenia. Obecnie znajduje się na terenie zamieszkania Wnioskodawczyni. Przyczepa będzie także wykorzystywana na festynach i wtedy zmieni miejsce położenia i sprzedaży posiłków. Kody dla działalności to: PKD. 56.10.B, 10.71.Z, 56.21.Z.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online.

" (...) trudno uznać ww. przyczepę za placówkę gastronomiczną o charakterze stacjonarnym, skoro pojazd ten, nie znajduje się na stałe w jednym miejscu, ale zmienia swoje położenie co jakiś czas (w zależności od czasu i miejsca odbywania się poszczególnych wydarzeń, w trakcie których w przyczepie dokonywana jest/będzie sprzedaż kurczaków z rożna). Również z punktu widzenia klientów nie można uznać, że placówka ta jest placówką stacjonarną, nie jest ona bowiem zlokalizowana w jednym konkretnym miejscu (nie ma stałego adresu), do którego klient może się zawsze udać i skorzystać z oferowanych usług gastronomicznych.

Mając na uwadze opis sprawy oraz ww. przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że skoro prowadzona sprzedaż kurczaków z rożna będzie z mobilnej placówki gastronomicznej typu „przyczepa” a nie w stacjonarnej placówki gastronomicznej, to Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku ewidencjonowania przedmiotowej sprzedaży na kasie online, w konsekwencji, po dniu 1 stycznia 2021 r. może używać zwykłą kasę. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni, jest prawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2021 r., nr 0112-KDIL3.4012.7.2021.1.MS.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA