Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej
Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej
fot. Fotolia
Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej

W ostatnim czasie ukazało się kilka interpretacji indywidualnych dotyczących obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online w branży gastronomicznej. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. kasę online muszą stosować podatnicy, którzy świadczą usługi związane z wyżywieniem - wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo - stosownie do art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT.

W celu udzielenia odpowiedzi na to kto ma obowiązek posiadania kasy online konieczne jest więc zdefiniowanie dwóch pojęć:

- usługi związane z wyżywieniem,

- stacjonarna placówka gastronomiczna.

W przepisach ustawy o VAT nie znajdziemy wprost odwołania do klasyfikacji statystycznych usług, jednakże bazując pomocniczo na tych klasyfikacjach organy podatkowe definiują te pojęcia mając na względzie, że:

 • usługi związane z wyżywieniem ujęte zostały w Dziale 56 PKWiU - dział ten obejmuje usługi związane z zapewnieniem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest przy tym istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji,
 • dział 56.10.A PKD obejmuje „Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne” - podklasa ta obejmuje przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane. Ww. podklasa obejmuje działalność: restauracji, kawiarni, restauracji typu fast food, barów mlecznych, barów szybkiej obsługi, lodziarni, pizzerii, miejsc z żywnością na wynos, restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Ponadto, uściślając pojęcie stacjonarnej placówki gastronomicznej, wskazuje się, że zgodnie z definicją:

 • zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (ww.sjp.pwn.pl), pod pojęciem gastronomii rozumie się „działalność produkcyjno-usługową obejmującą prowadzenie restauracji, barów, itp.” oraz „sztukę przyrządzania potraw”,
 • stosowaną w statystyce publicznej opracowaną przez GUS punktem gastronomicznym jest „Placówka gastronomiczna prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taka jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie, na stadionie, itp. Natomiast placówka gastronomiczna została zdefiniowana jako „Zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos”.

Przejdźmy teraz do najnowszych interpretacji dotyczących tego tematu.

Prawo do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej online

Prawo do odliczenia kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących zostało uregulowane w art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Na mocy ww. przepisu podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a (online) mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

"(...) Jak wynika z opisu sprawy od 2 stycznia 2019 roku do 10 grudnia 2020 roku Wnioskodawca prowadził ewidencje za pomocą zwykłej kasy rejestrującej. Od 10 grudnia 2020 roku ewidencja prowadzona jest przy użyciu kasy rejestrującej online, zakupionej w związku z obowiązkiem jakim od 1 stycznia 2021 roku została objęta branża gastronomiczna. Wnioskodawca zaznaczył, że fiskalizacja kasy online nastąpiła 10 grudnia 2020 roku.

Zatem Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej online, pod warunkiem spełniania wymagań formalnych, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.122.2021.3.MN.

Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej online - wyroby cukiernicze

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawczyni prowadzi działalność zajmującą się produkcją słodkich wyrobów (tortów, ciast, muffin, itp.), które wykonywane są na indywidualne zamówienie klientów będącymi osobami fizycznymi i prawnymi. W lokalu, w którym prowadzona jest pracownia nie ma miejsca na konsumpcję, w którym klient mógłby zjeść zamówione słodkości. W pracowni następuje wyłącznie produkcja wyrobów cukierniczych, przyjmowanie zamówień w formie telefonicznej/elektronicznej, odbiór w punkcie wydawczym i zapłata za zamówiony produkt. Wnioskodawczyni oferuje także przywóz pod wskazany adres zamówionych wcześniej słodyczy oraz rozłożenie ich w miejscu wskazanym przez klienta. Wnioskodawczyni nie zajmuje się wydawaniem wyrobów cukierniczych. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą obowiązku zakupu i instalacji kasy rejestrującej online.

"(...) Co istotne nie sposób uznać, że pracownia, w której prowadzona jest działalność Wnioskodawczyni spełnia definicję stacjonarnej placówki gastronomicznej, jak wynika bowiem z opisu sprawy w lokalu, w którym prowadzona jest pracownia nie ma wydzielonego miejsca na konsumpcję, w którym klient mógłby zjeść zamówione słodkości, a także napić się ciepłych lub zimnych napojów - tego typu usługi nie są świadczone.

W pracowni następuje wyłącznie: produkcja wyrobów cukierniczych, przyjęcie zamówienia w formie telefonicznej- elektroniczne, odbiór w punkcie wydawczym i zaplata za zamówiony produkt.

Ww. pracownia, w której Wnioskodawczyni produkuje ww. wyroby cukiernicze („produkty”) nie wpisuje się zatem w zakres pojęcia stacjonarnej placówki gastronomicznej rozumianej jako zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.

Ponadto, należy dodać, że dla przeważającej działalności polegającej na produkcji świeżych wyrobów ciastkarskich oraz ciastek Wnioskodawczyni podaje symbol PKD 10.71.Z - zatem symbol odnoszący się do działalności w zakresie „produkcji” tego typu wyrobów, a nie symbol PKD 56.10.A obejmujący działalność restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, co pośrednio przemawia również za przyjęciem ww. stanowiska. Bez znaczenia pozostaje także fakt, że w ramach prowadzonej pracowni Wnioskodawczyni oferuje również możliwość przywozu pod wskazany adres zamówionych wcześniej słodkich wyrobów (w ramach tej usługi dostarcza zamówienie i rozkłada je w miejscu wskazanym przez klienta), skoro nie świadczy usług związanych z wyżywieniem w ramach stacjonarnej placówki gastronomicznej.

Tym samym, mając na uwadze zapisy art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nie będzie obligatoryjnie zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy online."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 maja 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.7.2021.1.KF

Odliczenie ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej online

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że w związku z obowiązkiem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kas/drukarek fiskalnych online od 1 stycznia 2021 r. Spółka dokonała zakupu i wymiany kas/drukarek fiskalnych zarówno w listopadzie 2020 r. (10 szt.), na których ewidencję sprzedaży rozpoczęła w terminie do 1 stycznia 2021 roku jak i w grudniu 2020 r. (33 szt.), na których ewidencję sprzedaży rozpoczęła po 1 stycznia 2021. Każda drukarka posiada odpowiednie certyfikaty i zezwolenia, a ich zakup potwierdzony jest fakturami VAT. Do każdej transakcji zakupu kas online Spółka posiada fakturę VAT oraz dowód zapłaty całej należności. Czy w związku z zakupem kas w ramach obowiązkowej wymiany, Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego tzw. ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej określonej w art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT?

"(...) Odnosząc powyższe przepisy do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że skoro jak wskazał Wnioskodawca, dokonał zakupu i wymiany kas/drukarek fiskalnych w listopadzie 2020 r. (10 szt.) oraz w grudniu 2020 r. (33 szt.), na których ewidencję sprzedaży rozpoczął w obowiązującym terminie, przy czym w odniesieniu do każdej kasy zakupionej on-line jest w posiadaniu faktury potwierdzającej zakup tej kasy oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na zakup tych kas on-line.

W kwestii wskazanego w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych za zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, terminu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji należy stwierdzić, że nie ma on zastosowania do podatników zobligowanych do wymiany kas na kasy online, gdyż sprzeczne byłoby to z obowiązkiem wynikającym z art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, z którego wynika, że podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, mogły ewidencjonować sprzedaż na kasach z elektronicznym zapisem kopii wyłącznie do 31 grudnia 2020 r.

Zatem w przedmiotowej sprawie, w przypadku spełniania wymagań formalnych, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących online, które zakupił przed 1 stycznia 2021 r., stosownie do art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.81.2021.2.ALN.

Obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej online - stacjonarna placówka gastronomiczna

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca prowadzi osiedlowy sklep wielobranżowy z przeważającą sprzedażą żywności i napojów. W ramach asortymentu sklep sprzedaje posiłki (dania) gotowe. Dania gotowe nie wymagają żadnej obróbki, zostają jedynie podgrzane. Czynności te nie stanowią żadnym wypadku głównej działalności sklepu - sprzedawcy dokonują ich w trakcie obsługi klienta przy kasie. Sklep nie posiada wewnętrznych ani zewnętrznych miejsc przeznaczonych na konsumpcję towarów. W sklepie nie ma zatrudnionych kelnerów, kucharzy, pomocy kuchennych i innego personelu przygotowującego pokarmy. Nie ma też infrastruktury zwykle towarzyszącej restauracji, takiej jak toalety, szatnie.

Sprzedaż gotowych produktów wymaga dodatkowych czynności polegających na podaniu takich produktów obróbce termicznej, np. podgrzaniu w mikrofalówce (jak w przypadku zapiekanek) lub grillowaniu na opiekaczu rolkowym (jak w przypadku parówek do hot-dogów) lub pieczeniu w piecu konwekcyjno-parowym jak w przypadku kurczaka czy innych mięs. Do niektórych z proponowanych produktów gotowych klient może zażyczyć sobie dodania sosu, musztardy czy ketchupu jak w przypadku hot-dogów (produkcja i sprzedaż hot-dogów i zapiekanek w naszym sklepie wygląda dokładnie tak samo jak to ma miejsce np. na stacjach benzynowych). Z uwagi na różnorodność proponowanego asortymentu, klienci mają możliwość dowolnie łączyć ze sobą różnego rodzaju proponowane produkty jak np. do kurczaka z rożna klient może dobrać frytki lub ziemniaczki ćwiartki (gotowe produkty mrożone przeznaczone do zrobienia w piecu konwekcyjno-parowym) lub mix warzyw (produkowane z gotowych mrożonych mieszanek warzyw podgrzewanych na parze w piecu konwekcyjno-parowym). Wszystkie proponowane dania gotowe przeznaczone są do spożycia poza sklepem.

Wnioskodawca wyjaśnił, że mowa jest o takich produktach gotowych jak: zapiekanki, hot-dogi, różnego rodzaju pierogi, kurczak z rożna, udko z rożna, ziemniaczki ćwiartki, frytki, schab z pieca, golonko z pieca, różnego rodzaju ryby z pieca, kiełbasa z pieca, kaszanka z pieca, kotlety mielone z pieca, kotlety schabowe z pieca, rolady z pieca, żeberka z pieca czy mix różnych warzyw. Wszystkie wymienione produkty powstają z gotowych mrożonych lub chłodzonych półproduktów, wymagających dalszej obróbki termicznej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online od 1 stycznia 2021 r.

"(...) Odnosząc powyższe do sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku należy stwierdzić, że prowadząc punkt sprzedaży, w którym sprzedawane będą uprzednio przygotowane przez Wnioskodawcę z półproduktów wyroby gastronomiczne, tj. dania gotowe podgrzane, Wnioskodawca świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, że sklep nie posiada wewnętrznych ani zewnętrznych miejsc przeznaczonych na konsumpcję towarów, że nie ma zatrudnionych kelnerów, kucharzy, pomocy kuchennych i innego personelu przygotowującego pokarmy oraz to, że nie ma też infrastruktury zwykle towarzyszącej restauracji, takiej jak toalety, szatnie.

Tym samym, mając na uwadze powyższe regulacje prawne wynikające z powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z opisu sprawy – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi placówkę (sklep), w której sprzedawane są gotowe wyroby gastronomiczne, tj. uprzednio przygotowane do bezpośredniego spożycia dania np. pierogi, kurczak z rożna, udko z rożna, ziemniaczki ćwiartki, frytki, schab z pieca, golonko z pieca, różnego rodzaju ryby z pieca, kiełbasa z pieca, kaszanka z pieca, kotlety mielone z pieca, kotlety schabowe z pieca, rolady z pieca, żeberka z pieca, zapiekanki, hot-dogi, mix różnych warzyw, pochodzące z gotowych mrożonych lub chłodzonych półproduktów, poddane dalszej obróbce termicznej do których klient może zażyczyć sobie np. dodania sosu, musztardy czy ketchupu lub dobrać frytki, ziemniaczki ćwiartki lub mix warzyw, to stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r., Wnioskodawca zobowiązany jest w tej placówce do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 1 stycznia 2021 r. przy użyciu kas on-line, tj. kas umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasami rejestrującymi, a Centralnym Repozytorium Kas, z uwzględnieniem przepisu art. 145b ust. 2 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, jest nieprawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.1.2021.2.MN.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej online - sklep stacjonarny firmowy

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - piekarnię. Piekarnia zajmuje się produkcją oraz sprzedażą świeżego pieczywa. Pieczywo sprzedawane jest w pięciu sklepach firmowych ewidencjonując sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących. W sklepach firmowych, które są jedynie sklepami piekarniczymi, sprzedawane są jedynie własne wyroby oraz dodatkowo soki i woda mineralna w szklanych butelkach o poj. 0,33l.

Kawa, herbata i gorąca czekolada sprzedawana jest na wynos w kubeczkach papierowych z plastikowym wieczkiem. Ww. gorące napoje sprzedawane są tylko i wyłącznie w dwóch sklepach firmowych. Wnioskodawca nie oferuje do sprzedaży produktów wymagających obróbki termicznej, takich jak: zapiekanki, tosty, gotowe dania itp. Wnioskodawca nie oferuje także kanapek. W swojej sprzedaży Wnioskodawca oferuje oprócz chleba różnego rodzaju, bułki, drożdżówki, pączki, bułki z pieczarkami, małe pizzerinki, kołacz śląski, ciasteczka (tzw. galanteria piekarnicza), które sprzedawane są klientom bez obróbki termicznej. Sklepy nie posiadają na wyposażeniu mikrofal.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku ewidencjonowania od 1 stycznia 2021 r. sprzedaży przy zastosowaniu kas online.

"(...) Odnosząc powyższe do sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku należy stwierdzić, że prowadząc sprzedaż w sklepach stacjonarnych firmowych, w których sprzedawane będą na wynos uprzednio przygotowane przez Wnioskodawcę gorące napoje, tj. kawa, herbata czy gorąca czekolada, Wnioskodawca świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych (sklepy stacjonarne firmowe).

Tym samym, mając na uwadze powyższe regulacje prawne wynikające z powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z opisu sprawy – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi sklepy stacjonarne firmowe, w których sprzedawane są na wynos uprzednio przygotowane przez Wnioskodawcę gorące napoje, tj. kawa, herbata czy gorąca czekolada, to stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r., Wnioskodawca zobowiązany jest w tych sklepach do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 1 stycznia 2021 r. przy użyciu kas on-line, tj. kas umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasami rejestrującymi, a Centralnym Repozytorium Kas, z uwzględnieniem przepisu art. 145b ust. 2 ustawy. W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.75.2021.2.MPE.

Kasa fiskalna online a sprzedaż z przyczepy

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przyrządzaniu kurczaków z rożna i ich sprzedaży. Jest to sprzedaż w przyczepie ruchomej przystosowanej do jej działalności gospodarczej. Przyczepa może zmieniać miejsce położenia. Obecnie znajduje się na terenie zamieszkania Wnioskodawczyni. Przyczepa będzie także wykorzystywana na festynach i wtedy zmieni miejsce położenia i sprzedaży posiłków. Kody dla działalności to: PKD. 56.10.B, 10.71.Z, 56.21.Z.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online.

" (...) trudno uznać ww. przyczepę za placówkę gastronomiczną o charakterze stacjonarnym, skoro pojazd ten, nie znajduje się na stałe w jednym miejscu, ale zmienia swoje położenie co jakiś czas (w zależności od czasu i miejsca odbywania się poszczególnych wydarzeń, w trakcie których w przyczepie dokonywana jest/będzie sprzedaż kurczaków z rożna). Również z punktu widzenia klientów nie można uznać, że placówka ta jest placówką stacjonarną, nie jest ona bowiem zlokalizowana w jednym konkretnym miejscu (nie ma stałego adresu), do którego klient może się zawsze udać i skorzystać z oferowanych usług gastronomicznych.

Mając na uwadze opis sprawy oraz ww. przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że skoro prowadzona sprzedaż kurczaków z rożna będzie z mobilnej placówki gastronomicznej typu „przyczepa” a nie w stacjonarnej placówki gastronomicznej, to Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku ewidencjonowania przedmiotowej sprzedaży na kasie online, w konsekwencji, po dniu 1 stycznia 2021 r. może używać zwykłą kasę. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni, jest prawidłowe."

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2021 r., nr 0112-KDIL3.4012.7.2021.1.MS.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  4 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kasy fiskalne w 2022 roku – limit, zwolnienia, nowe rozporządzenie
  Kasy fiskalne w 2022 roku - limit, zwolnienia. Kto w 2022 roku będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych)? Kiedy nastąpi utrata zwolnienia? Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Raje podatkowe - gdzie można się ukryć przed fiskusem?
  Raje podatkowe. Wiele państw zwalcza raje podatkowe. Te jednak istnieją. Takim rajem może okazać się konto założone w małym banku w USA. Czy optymalizacja podatkowa w raju podatkowym jest legalna?
  Wzór e-Faktury udostępniony na ePUAP
  Wzór e-Faktury. Ministerstwo Finansów poinformowało, że na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT). Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury. e-Faktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Zmiany w TAX FREE dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku
  TAX FREE - zmiany od 2022 roku. Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów – to nowe korzyści dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE powinni dokonać niezwłocznie rejestracji w nowym systemie. Do tej pory zarejestrowało się w nim 1000 przedsiębiorców.
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Prokuratorzy mieli łatwy dostęp do dowodów
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Dziennikarze śledczy pracujący przy Panama Papers przez wiele lat musieli ślęczeć nad tonami dokumentów, żeby znaleźć choćby nitkę, która miała poprowadzić ich do celu, czyli ujawnieniu afer polityków czy celebrytów. W przypadku Dody polska prokuratura musiała tylko wejść do internetu. Później śledczy mieli już prostą drogę do postawienia artystce i jej byłemu mężowi zarzutów ukrywania majątku przed inwestorami i niespłacenia należności związanych z powstaniem filmu „Dziewczyny z Dubaju”.
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r. Normy te będą niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku. Sprawdźmy jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2022 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.
  Kasy fiskalne bez drukarki w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług
  Kasy fiskalne bez drukarki. Kasy fiskalne (rejestrujące) stosowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży (np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych) nie będą musiały mieć drukarki. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących opublikowany 2 grudnia 2021 r. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza?
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza? Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, a informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
  Prywatna składka zdrowotna = prywatna opieka medyczna
  Prywatna składka zdrowotna. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach – korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników.
  Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku
  Oznaczanie żywności „bio” i „eko”. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. – Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne.
  Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. opłacona w styczniu 2022 r. nie podlega odliczeniu
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
  Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT. Podatnik VAT, który świadomie wskazał na fakturze fikcyjnego dostawcę (tj. podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą nabytych towarów) - nie może odliczyć VAT związanego z nabyciem dostarczonych mu towarów. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 listopada 2021 r. (sygn. C‑281/20).
  Procedura OSS - czy na fakturach trzeba umieścić numer BDO?
  Procedura OSS a numer BDO na fakturze. Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS trzeba umieszczać numer BDO?
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu - rozliczenie VAT
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a VAT. Wraz z rozwojem obrotu handlowego w ramach Unii Europejskiej podatnicy coraz częściej dokonują nabycia nowych środków transportu (głównie samochodów) od podmiotów z innych krajów członkowskich. Jak taką transakcję rozliczyć w VAT i ująć w JPK_VAT?
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła. Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów sprawia, że potencjalni klienci bardzie przychylnie patrzą na oferowane na rynku przez podatnika dobra. Nic więc dziwnego, że coraz więcej spółek zabiega o pozyskanie określonego certyfikatu. Jest to jednak poprzedzone najczęściej przeprowadzeniem przez niezależny podmiot procesu certyfikacji, w ramach którego badane jest spełnienie określonych norm przez dostarczany na rynek produkt. Z kolei finalne uzyskanie certyfikatu wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem pewnych periodycznych opłat za korzystanie z niego. Warto zatem wiedzieć, że zarówno opłaty z tytułu usługi certyfikacji, jak i z tytułu samego korzystania z certyfikatu, co do zasady, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła.
  Stawka 0% VAT na żywność - brak zgody Komisji Europejskiej
  Stawka 0% VAT na żywność. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z dyrektywą VAT stosowanie stawki 0% VAT na żywność jest aktualnie niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0% VAT także na żywność. Zawsze gdy Polska wnioskowała o stawkę 0% VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne.
  Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
  Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.