REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stawka VAT 2023 - jak ustalić dla konkretnej transakcji? Procedura. Wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej

Stawka VAT 2023 - jak ustalić dla konkretnej transakcji? Procedura
Stawka VAT 2023 - jak ustalić dla konkretnej transakcji? Procedura
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Co trzeba zrobić krok po kroku, by prawidłowo określić wysokość opodatkowania w podatku VAT danej transakcji? Jak ustalić stawkę VAT? Wyjaśniają eksperci Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
rozwiń >

1. Ustalenie przedmiotu opodatkowania 

W pierwszym kroku trzeba – zdaniem KIS - ustalić, czy mamy do czynienia z: 
a) dostawą towarów, 
b) świadczeniem usług, 
c) eksportem towarów, 
d) importem towarów, 
e) wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT), 
f) wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT). 

W tym celu należy dokonać analizy: 
1) przede wszystkim art. 7-8b, art. 2 pkt 7 i 8, art. 9-13, ale też art. 5 i art. 6 ustawy o VAT (Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.) oraz 
2) art. 2 oraz art. 6-9 rozporządzenia nr 282/2011 (Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 282/2011 (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011 r., str. 1, z późn. zm.). 

REKLAMA

Autopromocja

Na tym etapie trzeba rozstrzygnąć też, czy mamy do czynienia ze świadczeniem jednolitym w rozumieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

Ważne
Uwaga!

KIS zaleca, by w sprawach wątpliwych sprawdzać przede wszystkim co na dany temat wynika z orzecznictwa TSUE. 

2. Kraj opodatkowania 

W drugim kroku – zdaniem KIS - trzeba ustalić, w którym kraju transakcja podlega opodatkowaniu VAT, czyli określić miejsce świadczenia dla danej transakcji. Przepisy o VAT określają dla potrzeb opodatkowania tym podatkiem, gdzie - czyli w jakim kraju - dane świadczenie jest opodatkowane. 

Podatnik ustala miejsce świadczenia przede wszystkim zgodnie z ustawą o VAT: 
- dostawa towarów (w tym WDT i eksport towarów) - art. 22-24 ustawy o VAT (Szerzej zob. wyrok TSUE z 18 czerwca 2020 r. w sprawie C-276/18, KrakVet Marek Batko), 
- WNT - art. 25-26 ustawy o VAT, 
- import towarów - art. 26a ustawy o VAT, 
- świadczenie usług - art. 28a-28n ustawy o VAT, 
oraz szczegółowymi regulacjami zawartymi w: 
- rozporządzeniu nr 282/2011 - art. 10-41, 
- rozporządzeniu w sprawie miejsca świadczenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług - Dz. U. z 2021 r., poz. 80 z późn. zm.). 

Ważne

Krajowa Informacja Skarbowa zaleca, by dla pewności transakcji wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia miejsca świadczenia danej transakcji, a tym samym kraju jej opodatkowania. 

O transakcjach „zagranicznych" mówimy wówczas, gdy miejsce dostawy towarów (w tym WDT lub eksportu towarów), WNT, importu towarów lub świadczenia usług - zgodnie z przepisami dotyczącymi VAT (w tym przepisami rozporządzenia nr 282/2011) - jest poza Polską (w innym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim – tj. państwie niewchodzącym w skład Unii Europejskiej - art. 2 pkt 2-5 ustawy o VAT).

O transakcjach „krajowych" mówimy wówczas, gdy miejsce dostawy towarów (w tym WDT lub eksportu towarów) , WNT, importu towarów lub świadczenia usług - zgodnie z przepisami dotyczącymi VAT (w tym przepisami rozporządzenia nr 282/2011) występuje w Polsce (art. 2 pkt 1 ustawy o VAT). 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przypadku dostawy towarów, której miejsce opodatkowania jest w Polsce, należy dodatkowo ustalić, czy spełnia ona przesłanki WDT lub eksportu towarów. 

 

3. Transakcje „zagraniczne" 

3.1. Zwolnienie przedmiotowe 

W pierwszej kolejności sprawdzić trzeba, czy dana transakcja korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT lub podatku o podobnym charakterze, czyli czy dana transakcja jest zwolniona w danym państwie, niezależnie od statusu podatnika, który dokonuje tej transakcji (tj. czy osiąga małe, czy duże obroty). 

Zakres zwolnień sprawdzamy w przepisach danego kraju, dla Unii Europejskiej istnieje katalog określony w dyrektywie VAT /Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej -Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., str. 1, z późn. zm./ (np. usługi w interesie publicznym, takie jak ochrona zdrowia, edukacja czy opieka społeczna, ale też usługi finansowe i ubezpieczeniowe, dostawa używanych budynków etc.), który powinien być co do zasady odzwierciedlony w przepisach krajowych. 

Listę działalności (link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/exemptions-without-right-deduct_en objętych zwolnieniem publikuje także TAXUD 9. 

Jeżeli jesteśmy pewni, że dana transakcja nie jest objęta zwolnieniem, przechodzimy do pkt 3.2 lub 3.3. 

3.2. Stawki VAT w kraju członkowskim UE 

Trzeba sprawdzić jakie stawki obowiązują w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym transakcja podlega opodatkowaniu, jaki jest zakres opodatkowania stawkami niższymi niż podstawowa. Można to sprawdzić to w przepisach danego kraju UE, ewentualnie posiłkujemy się informacjami TAXUD-u.

Informacje o stawkach w poszczególnych państwach członkowskich UE można znaleźć również na stronie Komisji Europejskiej.

Stawki VAT stosowane w krajach UE 2023. Ile wynoszą stawki podstawowe i obniżone podatku VAT? [Tabela]

3.3. Stawki VAT lub podatku o podobnym charakterze w kraju trzecim 

Należy sprawdzić jakie stawki obowiązują w państwie trzecim (nieunijnym), w którym transakcja podlega opodatkowaniu - sprawdzamy to w przepisach danego kraju, ewentualnie posiłkujemy się publikacjami OECD  lub serwisów komercyjnych. 

Stawki VAT na świecie 2022 - OECD

 

Stawki VAT na świecie 2022 - OECD

OECD

4. Transakcje „krajowe" 

4.1. Zwolnienie przedmiotowe 

Jeśli miejsce dostawy towarów, WNT, importu towarów lub świadczenia usług - zgodnie z przepisami dotyczącymi VAT (w tym przepisami rozporządzenia nr 282/2011) - występuje w Polsce oraz podmiot dokonujący danej transakcji nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT (czyli ze względu na osiąganą wartość sprzedaży), w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, czy dana transakcja korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na przedmiot transakcji

Zakres zwolnień przedmiotowych sprawdzić należy w: 

- art. 43 ustawy o VAT - dostawa towarów i świadczenie usług w Polsce, 

- art. 44 ustawy o VAT - WNT, 

- art. 45-81 ustawy o VAT - import towarów, 

- art. 44-45 rozporządzenia nr 282/2011 oraz 

- rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień - Dz. U. z 2020 r., poz. 1983, z późn. zm.). 

Ważne

Krajowa Informacja Skarbowa wskazuje, że jeśli dany towar lub usługa są objęte zwolnieniem ze względu na przedmiot transakcji, zwolnienie to stosujemy w pierwszej kolejności (nawet jak przepisy przewidują również stosowanie obniżonej stawki do tego towaru lub tej usługi). 

Oczywiście zawsze - dla pewności transakcji – można wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do danej transakcji. 

4.2. Zastosowanie stawki VAT do dostawy towarów, WDT, eksportu towarów, WNT lub importu towarów 

Towary dla celów zastosowania stawki VAT identyfikowane są - zgodnie z art. 5a ustawy o VAT - wg CN (Nomenklatury scalonej), PKWiU 2015 (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), PKOB (Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) lub opisowo. 

Celem przyporządkowania danemu towarowi właściwego kodu CN możemy skorzystać z: 

• rozporządzenia unijnego https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/cn/index.html

• systemu ISZTAR https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/tariff-browser?lang=PL&date=20210324

PKWIU - Informacje o PKWiU 2015 można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego

PKOB - Informacje o PKOB można znaleźć na Stronie Głównego Urzędu Statystycznego

Sprawdzenie zastosowania stawki 0% VAT

1. W pierwszej kolejności sprawdzić należy, czy występują przesłanki do zastosowania stawki 0% wynikające z art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10, 18 i 27 ustawy o VAT (m.in. pojazdy i części do pojazdów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym). 

Jeśli nie, to następnie ustalamy, czy znajdzie zastosowanie stawka 0% wynikająca z innych przepisów, tj. sprawdzamy, czy mamy do czynienia z: 

• WDT (art. 41 ust. 3 i 42 ustawy o VAT i art. 45a rozporządzenia nr 282/2011) albo 

• eksportem towarów (art. 41 ust. 4-11 ustawy o VAT, ale też funkcjonalnie - art. 129 ustawy o VAT i art. 47 i 48 rozporządzenia nr 282/2011). 

Jeśli nie mamy do czynienia z WDT albo eksportem towarów, sprawdzamy, czy nie występują przesłanki do zastosowania stawki 0% wynikające z: 

• art. 83 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, pkt 22 i 26 ustawy o VAT (m.in. importu pojazdów i części do pojazdów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym oraz „komputery dla szkół” z załącznika nr 8 do ustawy o VAT) 

• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 - Dz.U. z 2022 r., poz. 2495). 

Jeśli spełnione są warunki wynikające z ww. przepisów, wówczas stosujemy stawkę 0%. 

 

Sprawdzenie zastosowania stawki 5% VAT

2. Jeśli do dostawy (WNT albo importu) towaru nie znajduje zastosowania stawka 0%, sprawdzamy, czy w odniesieniu do niej ma zastosowanie stawka 5%, a zatem sprawdzamy, czy towar jest wymieniony w załączniku nr 10 do ustawy o VAT - wówczas do jego dostawy (WNT albo importu) stosujemy stawkę 5%. 

Sprawdzenie zastosowania stawki 8%

3. Jeśli do dostawy (WNT albo importu) towaru nie znajduje zastosowania ani stawka 0% ani 5%, sprawdzamy, czy dostawa ta jest objęta stawką 8%. W tym celu sprawdzamy, czy towar jest wymieniony w: 

- załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub 

• rozporządzeniu w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 - jako towar do którego dostawy (WNT albo importu) ma zastosowanie stawka 8% lub 

• spełnione są przesłanki wynikające z art. 41 ust. 12 (obiekty budownictwa społecznego), art. 41 ust. 12f (tzw. gastronomia) lub art. 120 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie oraz antyki) 

Jeśli towar jest wymieniony w ustawie o VAT, załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub ww. rozporządzeniu albo spełnione są warunki wynikające z art. 41 ust. 12, ust. 12f lub art. 120 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, wówczas do jego dostawy (WNT albo importu) stosujemy stawkę 8%. 

4. Jeżeli do dostawy (WNT albo importu) towaru nie ma zastosowania zwolnienie od podatku, stawka 0%, 5%, 8%, to stosujemy stawkę 23%

 

4.3. Zastosowanie stawki VAT do świadczenia usług 

Usługi, zgodnie z art. 5a ustawy o VAT, są identyfikowane wg aktualnej PKWiU (obecnie PKWiU 2015) lub opisowo. Jeżeli nie znamy np. kodu PKWiU, można podjąć próbę odnalezienia kodu w tej klasyfikacji, ewentualnie skorzystać z objaśnień GUS (wyszukując np. po nazwie usługi). 

Sprawdzenie zastosowania stawki 0% VAT

1. W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy świadczenie usługi jest opodatkowane stawką 0%, czyli czy występują przesłanki do zastosowania stawki 0% na podstawie: 

- art. 83 ust. 1 pkt 7-9a, pkt 11-17, pkt 19-21, pkt 23-25 ustawy o VAT (m.in. usługi transportu międzynarodowego, usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, usługi obsługi startu i lądowania statków powietrznych w transporcie międzynarodowym) lub 

- rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023, oraz 

- art. 47-49 rozporządzenia nr 282/2011. 

Jeśli świadczenie usługi spełnia warunki wynikające z ww. przepisów, wówczas stosujemy stawkę 0%. 

Sprawdzenie zastosowania stawki 5% VAT

2. Jeśli do świadczenia usługi nie znajduje zastosowania stawka 0%, sprawdzamy, czy w odniesieniu do tego świadczenia ma zastosowanie stawka 5%, a zatem sprawdzamy, czy usługa jest wymieniona w załączniku nr 10 do ustawy o VAT - wówczas do jej świadczenia stosujemy stawkę 5%. 

Sprawdzenie zastosowania stawki 8% VAT

3. Jeśli do świadczenia usługi nie znajduje zastosowania ani stawka 0%, ani 5% sprawdzamy, czy świadczenie to jest objęte stawką 8%. W tym celu sprawdzamy, czy usługa jest wymieniona w: 

- załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub 

- rozporządzeniu w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 - jako usługa, do której świadczenia ma zastosowanie stawka 8% lub 

- spełnione są przesłanki wynikające z art. 41 ust. 12 ustawy (usługi dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego) i art. 41 ust. 12f ustawy o VAT (usługi związane z wyżywieniem). 

Jeśli usługa jest wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub ww. rozporządzeniu albo spełnione są warunki wynikające z art. 41 ust. 12 lub art. 41 ust. 12f ustawy o VAT, wówczas do jej świadczenia stosujemy stawkę 8%. 

4. Jeżeli do świadczenia usługi nie ma zastosowania zwolnienie od podatku, stawka 0%, 5%, 8%, to stosujemy stawkę 23%

Ważne

Krajowa Informacja Skarbowa radzi, że w sytuacjach wątpliwych dotyczących zastosowania stawek VAT w odniesieniu do danej transakcji (z wyjątkiem WDT i eksportu) można wystąpić o wiążącą informację stawkową

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA