Kategorie

Usługi likwidacji szkód wykonywane w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń – kiedy podlegają opodatkowaniu VAT

Katarzyna Broniszewska
Usługi likwidacji szkód
Obowiązek opodatkowania VAT usług dotyczących wstępnej likwidacji szkód, likwidacji szkód majątkowych oraz komunikacyjnych, wykonywanych na rzecz i w imieniu zakładu ubezpieczeń, zależy przede wszystkim od określenia, czy dana usługa jest usługą ubezpieczeniową lub stanowi odrębną całość, która jest niezbędna i właściwa dla świadczenia usługi ubezpieczenia.

Zakłady ubezpieczeń, na podstawie zawartych umów lub udzielonego pełnomocnictwa, powierzają określonym podmiotom wykonywanie usług dotyczących wstępnej likwidacji szkód, likwidacji szkód majątkowych oraz komunikacyjnych.

Podmioty te działają w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Mogą one też występować w roli podwykonawcy. Na podstawie udzielonego subpełnomocnictwa, razem z podmiotem działającym w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, zajmują się ustaleniem wysokości wartości szkód.

Działanie w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, powoduje, że czynności dokonane przez dany podmiot mają taki sam skutek, jakby były dokonane przez ten zakład oraz wywoływały konsekwencje w sferze działalności tego zakładu. Natomiast subpełnomocnictwo jest udzieleniem dalszego pełnomocnictwa przez osobę będącą już pełnomocnikiem. 

Zwolnienia podatkowe

Reklama

Przepis art. 43 ust.1 pkt 37 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, stanowi, że usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych są zwolnione z podatku.

Ponadto Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w art. 135 ust. 1 lit. a) wskazuje, że transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z usługami pokrewnymi świadczonymi przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych są zwolnione z VAT.

Polecamy: Usługi likwidacji szkód przy ubezpieczeniach typu assistance zwolnione z VAT

Polecamy: Różne sposoby likwidacji szkody pojazdu przy ubezpieczeniu oc i ac

W określeniu tego, czym jest usługa ubezpieczeniowa, należy oprzeć się także na regulacjach unijnych (przede wszystkim na Dyrektywie 2006/112/WE). Przepisy unijne mają na celu ujednolicenie rozumienia poszczególnych pojęć po to, aby likwidować różnice istniejące w przepisach podatkowych państw członkowskich UE.

Przy zastosowaniu zwolnienia z podatku VAT, pierwszeństwo w interpretacji związanych z tym przepisów, należy przyznać orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości UE (przed ustawą o działalności ubezpieczeniowej).

Reklama

Wymienione w powyższych regulacjach czynności są wyjątkami od generalnej zasady, mówiącej o opodatkowaniu odpłatnie świadczonych usług. Powoduje to, że przepisy te powinny być ściśle rozumiane i interpretowane tak, aby w nieuzasadniony sposób nie rozciągać zwolnień podatkowych na inne, nieprzewidziane w przepisach sytuacje.

Zatem, aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule, należy dokonać analizy, czy dana usługa jest usługą ubezpieczeniową lub czy stanowi odrębną całość, która jest niezbędna i właściwa dla świadczenia usługi ubezpieczenia.

Usługa/czynność ubezpieczeniowa

E. Świtalska (w artykule „Rola zakładów ubezpieczeń jako instytucji zaufania publicznego”) podaje, że usługa ubezpieczeniowa polega na tym, że zakład ubezpieczeń roztacza nad ubezpieczającymi ochronę w sensie finansowym i uwalnia ich od ewentualnego kłopotu polegającego na szybkim zgromadzeniu znacznych środków finansowych, niezbędnych do naprawiania powstałej szkody majątkowej. Ubezpieczający płacą za tą usługę z góry określoną cenę, która jest niewspółmiernie niska w porównaniu z ewentualnie otrzymanym odszkodowaniem lub świadczeniem.

Zatem, jeżeli wystąpi przewidziane w umowie zdarzenie (wypadek, choroba), to ubezpieczyciel spełnieni na rzecz ubezpieczonego świadczenie określone w momencie zawarcia umowy.

Warunkiem do takiego działania ubezpieczyciele jest zapłata składki ubezpieczeniowej. Oznacza to, że musi być zawarta umownego między ubezpieczycielem, czyli usługodawcą, który domaga się zwolnienia (od podatku) a ubezpieczonym.

Transakcje ubezpieczeniowe

Transakcja ubezpieczeniowa sprowadza się do tego, że ubezpieczyciel ma obowiązek wykonać usługę określoną w umowie, jeśli wystąpi zdarzenie w niej przewidziane, natomiast sam ma prawo otrzymać w zamian zapłatę składki.

Ważną cechą transakcji ubezpieczeniowych jest to, że mogą być dokonywane nie tylko przez podmioty będące ubezpieczycielami. Dany podmiot, który wprawdzie nie jest zakładem ubezpieczeń, może wykonać wskazaną w czasie zawarcia umowy usługę także wtedy, gdy zapewnia ubezpieczonemu ochronę poprzez związek z zakładem ubezpieczeń. Związek ten pozwana ubezpieczającemu zakładowi przejąć na siebie ryzyko wynikające z zawartej z klientem umowy. 

Ponadto, w przypadku transakcji ubezpieczeniowych ważną rolę odgrywa osoba, wobec której ubezpieczyciel ma obowiązek wykonać dane świadczenie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ dzięki określeniu jej tożsamości można stwierdzić, że istnieje stosunek prawny, pewien związek pomiędzy nią a zakładem ubezpieczeń oraz pomiędzy jakimi stronami została zawarta umowa.

Polecamy: Sprawozdanie finansowe a likwidacja szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu

Polecamy: Co składa się na procedurę likwidacji szkody wyrządzonej w pojeździe przedsiębiorcy

Usługi pośrednictwa

Usługi pośrednictwa wykonywane są przez agenta ubezpieczeniowego (wykonuje on określone czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń) oraz brokera (świadczy usługi w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej).

Oznacza to, że agent lub broker nie są stronami umowy, zaś działania przez nich podjęte wykonywane są na rzecz jednej ze stron umowy (zakładu ubezpieczeń lub ubezpieczającego) oraz opłacone przez nią jako odrębna działalność pośrednictwa.

Usługi pośrednictwa sprowadzają się do wykonania niezbędnych czynności, których celem jest doprowadzenie do zawarcie przez obie strony umowy. Natomiast ważną rzeczą jest to, że pośrednik w tej sytuacji nie ma własnego interesu związanego z samą umową.

Świadczone usługi na rzecz i w imieniu zakładu ubezpieczeń stanowią jedynie element usługi ubezpieczeniowej. Tego typu usługi mogą podlegać zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, jeżeli stanowią odrębną całość i są właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 37 ustawy o VAT.

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane - nowy wykaz materiałów budowlanych od 2011 roku

Aby usługa była właściwa do wykonania usługi ubezpieczeniowej (oprócz tego, że stanowi osobną całość) musi posiadać funkcje charakterystyczne dla usługi zwolnionej, podstawowej.

Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz i w imieniu zakładu ubezpieczeń przez inne podmioty.

W przypadku transakcji ubezpieczeniowych dany podmiot ani nie występuje w roli ubezpieczyciela, ani nie wykonuje czynności ubezpieczeniowej. Pomiędzy danym podmiotem a ubezpieczonym nie istnieje bowiem umowa i nie łączy ich żaden stosunek prawny.

Usługi reasekuracyjne (polegające na przeniesieniu ryzyka wynikającego z umów zawartych z klientami na dalsze podmioty np. innych ubezpieczycieli) także nie są świadczone przez dany podmiot.

Nie stanowią usług pośrednictwa usługi:

a) wykonywane na podstawie bezpośredniego pełnomocnictwa lub umowy z zakładem ubezpieczeń,

b) ustalenia wysokości wartości szkód na podstawie umowy z podmiotem działającym w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

c) działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń na podstawie subpełnomocnictwa,

- ponieważ w wymienionych przypadkach pośrednicy nie są strony umowy, co oznacza, treść umowy nie wpływa na realizację ich własnych interesów.

Podstawową kwestią przy ocenie zwolnienia z obowiązku podatkowego opisywanych usług, jest dokonanie prawidłowej oceny, czy dana usługa jest usługą ubezpieczeniową lub stanowi odrębną całość, która jest niezbędna i właściwa dla świadczenia usługi ubezpieczenia.

Opisywane usługi nie wypełniają także wymogu z art. 43 ust.13, ponieważ mimo że stanowią oddzielną całość, to nie posiadają funkcji charakterystycznych dla usługi ubezpieczeniowej, jaką jest udzielanie ochrony ubezpieczeniowej (zwolnionej od podatku VAT).

Usługi polegające na:
a) wstępnej likwidacji szkody, likwidacji szkód majątkowych oraz likwidacji szkód komunikacyjnych,
b) świadczone w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, na podstawie bezpośredniego pełnomocnictwa lub na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń oraz
c) czynności w zakresie ustalenia wysokości wartości szkód wykonywane na podstawie umowy z podmiotem działającym w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
- nie są zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.

Opisywane usługi będą opodatkowane podatkiem VAT wg stawki 23 %.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu C-349/96, Card Protection Plan Ltd. v. Commissioners of Customs and Excise podkreślił, że ze zwolnienia na tej podstawie korzystać mogą wszystkie usługi, których istotą jest udzielenie ochrony o charakterze ubezpieczeniowym, niezależnie od tego, czy świadczący te usługi jest formalnie uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, czy też nie

Tekst powstał na podstawie indywidualnej interpretacji podatkowej z 21 grudnia 2011 roku, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPP1/443-1422/11-2/ISZ).

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.