Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy usługi w zakresie telemedycyny podlegają zwolnieniu z VAT

Czy usługi w zakresie telemedycyny podlegają zwolnieniu z VAT /fot. Fotolia
Czy usługi w zakresie telemedycyny podlegają zwolnieniu z VAT /fot. Fotolia
Czy świadczone przez zarejestrowany podmiot leczniczy usługi telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT?

Usługi telemedycyny, czyli usługi świadczone na rzecz pacjenta za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, nie noszą znamion usług w zakresie opieki medycznej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. W związku z tym nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2014 r., nr IBPP3/443-1156/14/AŚ.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła podmiotu leczniczego wpisanego do rejestru podmiotów leczniczych, który zamierza rozpocząć odpłatne świadczenie usług telemedycyny w zakresie: e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry.

Działalność w zakresie e-rehabilitacji polegać ma na świadczeniu usług rehabilitacji pacjenta za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Usługi e-rehabilitacji swoim zakresem są zbieżne z usługami rehabilitacji świadczonymi w tradycyjny sposób z tym, że będą one świadczone za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, w formie videkonferencji z wyłączeniem osobistego, fizycznego kontaktu z pacjentem. Rehabilitant uczestniczyć będzie poprzez telekonferencję w czynnościach rehabilitacyjnych dokonywanych przez pacjenta w domu lub w innym miejscu w którym pacjent się znajduję, wskazywać jakie czynności wykonać ma pacjent, udzielać wskazówek co do sposobu ich wykonywania, poprawiać błędy pacjenta, oceniać i monitorować postępy w rehabilitacji, odpowiadać na pytania pacjenta udzielać mu konsultacji. Rehabilitant może monitorować czynności życiowe pacjenta za pomocą czujników umieszczonych na jego ciele oraz urządzeń odbiorczych w Przychodni. Rehabilitant będzie również udzielać konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w dziedzinie rehabilitacji.

Działalność w zakresie e-szkoły rodzenia polegać ma na świadczeniu usług szkoły rodzenia za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Usługi e-szkoły rodzenia swoim zakresem są zbieżne z usługami szkoły rodzenia świadczonymi w tradycyjny sposób z tym, ze będą one świadczone za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, w formie videkonferencji, z wyłączeniem osobistego, fizycznego kontaktu z podopiecznym. Osoba świadcząca usługi szkoły rodzenia uczestniczyć będzie poprzez telekonferencję w czynnościach wykonywanych przez podopiecznego, wskazywać będzie jakie ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa ciąży, opieki nad dzieckiem po porodzie, a także inne czynności wykonać ma podopieczny, udzielać wskazówek co do sposobu ich wykonywania, poprawiać błędy podopiecznego, oceniać i monitorować wykonanie ćwiczenia i innych czynności, odpowiadać na pytania podopiecznego, udzielać konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w okresie ciąży i po porodzie w tym w zakresie opieki i pielęgnacji dziecka po porodzie.

Nieodpłatna pomoc prawna a VAT

Działalność w zakresie usług e-pielęgniarki polegać ma na świadczeniu usług konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Pielęgniarka udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności pielęgniarki w tym w zakresie higieny i ochrony zdrowia.

Działalność w zakresie usług e-położnej polegać ma na świadczeniu usług konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Położna udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności położnej, udzielać informacji z zakresu dietetyki w okresie ciąży.

Działalność w zakresie usług e-lekarza polegać ma na świadczeniu usług konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Lekarz udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności lekarza, udzielać informacji o możliwościach przyjmowania leków ich dawkowaniu, dostępnych odpowiednikach leków, w razie potrzeby kierować będzie pacjenta na badania.

Polecamy produkt: Monitor Księgowego – prenumerata

Działalność w zakresie e-psychologa polegać ma na świadczeniu konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Lekarz udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach swojej specjalności, udzielać informacji o możliwościach przyjmowania leków ich dawkowaniu, dostępnych odpowiednikach leków, w razie potrzeby kierować będzie pacjenta na badania.


Działalność w zakresie e-logopedy polegać ma na świadczeniu konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Lekarz udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach swojej specjalności, udzielać informacji o możliwościach przyjmowania leków ich dawkowaniu, dostępnych odpowiednikach leków, w razie potrzeby kierować będzie pacjenta na badania.

W piśmie z 17 grudnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

Pacjent nie będzie zawierał umowy pisemnej, pacjent będzie zawierał umowę ustną poprzez skorzystanie z oferowanej usługi dokonanie opłaty zgodniej z cennikiem i regulaminem.

Poniżej Wnioskodawca wskazuje postanowienia projektu regulaminu, na mocy którego realizowane będą poszczególne świadczenia aktualnego na dzień składania niniejszego pisma; poniższe postanowienia regulują prawa i obowiązki stron:
1.Usługi:

 1. e-szkoły rodzenia służą profilaktyce, działaniom edukacji zdrowotnej w okresie ciąży, porodu i po porodzie, w tym opieki i pielęgnacji dziecka po porodzie,
 2. e-rehabilitacji służą profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia, działaniom edukacji zdrowotnej,
 3. e-pielęgniarki służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności pielęgniarki w tym w zakresie higieny i ochrony zdrowia,
 4. e-położnej służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności położnej, w tym z zakresu dietetyki w okresie ciąży,
 5. e-lekarza służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności lekarza,
 6. e-psychologa służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności psychologa,
 7. e-logopedy służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności logopedy,
 8. e-psychiatry służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności psychiatry.

2.Usługi świadczone są przez Wnioskodawcę.
3.Wszelkie informacje przekazane w trakcie rozmowy z konsultantem są jedynie informacjami edukacyjnymi i nie mają charakteru porady lekarskiej.
4.Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
5.Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

 1. Użytkownik dysponować musi komputerem z dostępem do sieci Internet, wyposażonym w przeglądarkę internetową z zainstalowanym pluginem; Adobe Flasch Player 11.2 lub nowszym.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystnie z usług za pośrednictwem sieci Internet wiąże się każdorazowo ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet. Z tego powodu zaleca korzystania z dostępnych na rynku programów zapewniających bezpieczeństwo korzystania z sieci Internet.
 3. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

6.W celu korzystania z usług objętych niniejszym regulaminem, określonych w ust. 1 i 3 powyżej:

 1. Użytkownik dokonuje opłaty za rozmowę z konsultantem przelewem według cennika usług, na rachunek bankowy .
 2. Użytkownik uzgadnia z konsultantem termin konsultacji, termin konsultacji uzgadniany będzie z uwzględnieniem potrzeb użytkownika i możliwości konsultanta. W celu uzgodnienia terminu konsultacji użytkownik przesyła drogą elektroniczną prośbę o ustalenie terminu konsultacji na adres mailowy Usługodawcy.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty i uzgodnieniu terminu konsultacji, na podany przez użytkownika adres mailowy zostaje przesłany link dostępowy do strony internetowej zapewniającej komunikację z konsultantem.
 4. W uzgodnionym terminie konsultacji Użytkownik powinien otworzyć link dostępowy, następnie wybrać kursorem zakładkę „przejdź do zajęć” znajdującą się na stronie głównej Usługodawcy.
 5. Następnie użytkownik powinien zalogować się wpisując otrzymany, indywidualny login oraz hasło.

Badania lekarskie kierowców nie są zwolnione z VAT

7.Opłata dokonana według cennika usług uprawnia do korzystania z usług przez czas wskazany w cenniku usług.
8.Konsultant ma prawo przerwać rozmowę w przypadku przekroczenia czasu trwania rozmowy wynikającego z dokonanej opłaty.
9.Dokonanie opłaty za rozmowę z konsultantem w sposób określony w ust. 6 pkt 1) jest uznane za zawarcie umowy korzystania z usług objętych niniejszym regulaminem, określonych w ust. 1 i 3 powyżej.
10.Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi. W przypadku zaprzestania korzystania z usługi przed upływem czasu przeznaczonego na rozmowę, wynikającego z dokonanej opłaty, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
11.Umowa rozwiązuje się z chwilą upływu czasu przeznaczonego na rozmowę, wynikającego z dokonanej opłaty.
12.Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji
13.Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Wnioskodawcy. Reklamacje składane mogą być również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Usługodawcy
14.W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego należy szczegółowo opisać zdarzenie, z którego użytkownik wywodzi roszczenia a także podać dane umożliwiające identyfikacje zgłaszającego i nawiązanie kontaktu z nim.
15.Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki pocztą tradycyjną lub wpłynięcia wiadomości e-mail do systemu informatycznego usługodawcy. Usługodawca odpowiada na reklamacje pisemnie.
16.Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu publikowane są na stronie internetowej usługodawcy.
17.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulamin zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Będą trzy sposoby rozliczania się z klientami, w zależności od wyboru klienta:

 1. klient będzie płacił osobno za każdą video konsultację
 2. klient będzie kupował abonament na konkretną usługę (np. na usługę e-położnej)
 3. klient będzie płacił jednorazowo za dostęp do wszystkich usług (tj. do wskazanych we wniosku usług e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki itd.).

Pacjent będzie zobowiązany do akceptacji oświadczenia wskazującego na to, że Wnioskodawca nie będzie brał odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane zastosowaniem się do wskazówek udzielonych podczas video konsultacji. Takie założenie przyjął Wnioskodawca. Wnioskodawca, przed rozpoczęciem świadczenia usług, wystąpi jednak we własnym zakresie o opinię prawną w przedmiocie zgodności z prawem ww. oświadczenia, w szczególności kontekście przepisów o ochronie konsumentów.


Aby skorzystać ze świadczonych usług telemedycyny użytkownik powinien:

 1. dokonać opłaty za rozmowę z konsultantem przelewem według cennika usług, na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 2. uzgodnić z konsultantem termin konsultacji, termin konsultacji uzgadniany będzie z uwzględnieniem potrzeb użytkownika i możliwości konsultanta. W celu uzgodnienia terminu konsultacji użytkownik przesyła drogą elektroniczną prośbę o ustalenie terminu konsultacji na adres Wnioskodawcy
 3. po zaksięgowaniu wpłaty i uzgodnieniu terminu konsultacji, na podany przez użytkownika adres mailowy zostaje przesłany link dostępowy do strony internetowej zapewniającej komunikację z konsultantem
 4. w uzgodnionym terminie konsultacji Użytkownik powinien otworzyć link dostępowy, następnie wybrać kursorem zakładkę „przejdź do zajęć” znajdującą się na stronie głównej portalu
 5. następnie użytkownik powinien zalogować się wpisując otrzymany, indywidualny login oraz hasło.

Pacjent musi zarejestrować się na stronie internetowej Wnioskodawcy przez wprowadzenie indywidualnego loginu oraz hasła. Korzystanie z usług Wnioskodawcy objęte jest regulaminem, który pacjent akceptuje w sposób dorozumiany zawierając umowę (tj. korzystając z e-usług).

Usługi związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym zwolnione z VAT

Wnioskodawca odpowiada za rzetelność wiedzy przekazanej przez prowadzącego konsultację.

Przekazywane informacje – zgodnie z dostępnym regulaminem mają charakter edukacji zdrowotnej. Prowadzący nie udziela wskazówek postępowania w danym przypadku pacjenta, a przekazuje pacjentowi wiedzę medyczną, o charakterze edukacyjnym. Prowadzący nie udziela indywidualnych porad mających na celu leczenie pacjenta, ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia stosownych badań. E-usługi nie mają na celu leczenia pacjenta a udzielanie mu informacji o charakterze edukacyjnym, na tematy nurtujące pacjenta. Przykładem może być informacja lekarza o zastosowania danego lekarstwa, sposobie podawania, przeciwwskazaniach, albo informacja o sposobach profilaktyki zapobiegającej powstawaniu chorób - lekarz udziela takiej informacji w oparciu o swoją wiedzę medyczną, nie o wskazówki pacjenta. Informacje te mają charakter ogólny, nie indywidualny.

Co do e-rehabilitacji, poza działaniami w zakresie edukacji zdrowotnej, opisanymi powyżej usługi te służą też przywracaniu i poprawie zdrowia, poprzez ćwiczenia. Podobnie w przypadku e-szkoły rodzenia, poza działaniami w zakresie edukacji zdrowotnej opisanymi powyżej, usługi te służą również wykonywaniu ćwiczeń związanych ciążą i pielęgnacją dziecka.

W odpowiedzi na pytanie nr 7 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj: „Czy po przeprowadzonej videokonferencji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość klient będzie badany pod kątem efektów jakie wywoła u niego zastosowanie się do wskazówek/porad udzielonych podczas videoknferencji...” Wnioskodawca wskazał, że „Nie. W założeniu Wnioskodawcy takie badania nie będą potrzebne do świadczenia e-usług z uwagi na ich charakter. Pacjenci mogą natomiast – o ile będą mieli taka wolę, skorzystać z wizyty osobistej u lekarzy (czy innych specjalistów) jacy dostępni będą u Wnioskodawcy”.

W odpowiedzi na pytanie nr 8 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Czy w ramach terapii za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość zainteresowany będzie miał prawo do bezpośredniego kontaktu z prowadzącym videokosultację... Czy na takie konsultacje przewidziany będzie określony limit np. godzinowy... Jak będzie kształtować się proporcja czasowa pomiędzy korzystaniem zainteresowanego z videokonsultacji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, a bezpośrednim kontaktem z prowadzącym terapię...” Wnioskodawca udzielił następującej odpowiedzi: „Pacjent będzie mógł spotkać się bezpośrednio z prowadzącym konsultację lub innym właściwym specjalistą jakim dysponować będzie Wnioskodawca na ogólnych zasadach (tj. takich na jakich przyjmowani są wszyscy pacjenci, również ci nie korzystający z e-usług). Nie ma przeznaczonego limitu czasowego na bezpośrednie spotkania, stąd również nie można odpowiedzieć na pytanie o proporcje czasowe video konsultacji i wizyt bezpośrednich. Spotkania bezpośrednie nie będą jednak elementem e-usług.”

Prowadzący video konsultację ponoszą w przypadku każdej z ww. usług telemedycyny odpowiedzialność za skutki zdrowotne jakie wywołane zostaną u osoby korzystającej z videokonsultacji (pacjenta) po zastosowaniu wskazówek przekazanych przez osobę prowadzącą videokonsultacje.

W odpowiedzi na pytanie nr 10 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Czy z ww. usług (proszę podać dla każdego podpunktu osobno)

 1. e-rehabilitacji,
 2. e-szkoły rodzenia,
 3. e-pielęgniarki,
 4. e-położnej,
 5. e-lekarza,
 6. e-psychologa,
 7. e-logopedy,
 8. e-psychiatry

korzystają pacjenci wcześniej zdiagnozowani w trakcie osobistego kontaktu, odpowiednio z fizjoterapeutą/rehabilitantem, osobą świadcząca usługi szkoły rodzenia, pielęgniarką, położną, lekarzem, psychologiem, logopedą, psychiatrą... Czy też usługi telemedycyny są świadczone od początku wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji i na żadnym etapie terapii/konsultacji nie dochodzi do osobistego kontaktu świadczeniodawcy z pacjentem... W jaki sposób, w którym momencie specjalista diagnozuje schorzenie pacjenta...” Wnioskodawca wskazał, że:
„Odpowiedź na to pytanie wymaga uwzględnienia, że e-usługi mają charakter edukacji zdrowotnej (poza e-rehabiiitacją i e-szkołą rodzenia, które poza charakterem edukacji zdrowotnej mają też charakter ćwiczeń). Ze wszystkich ww. usług korzystają pacjenci wcześniej nie zdiagnozowani - do udziełania e-usługi nie ma to znaczenia. Usługi są świadczone wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość i nie dochodzi na żadnym etapie do osobistego kontaktu z pacjentem. Oczywiście jest możliwe, że z e-usług skorzystają pacjenci, którzy wcześniej korzystali (albo później skorzystają) z bezpośrednich wizyt u Wnioskodawcy, jednak dla świadczenia e-usług (tj. dla kompletności usługi) nie ma to znaczenia.”

W przypadku e-rehabilitacji i e-szkoły rodzenia videokonferencje będą prowadzone zarówno indywidualnie jaki i grupowo. W pozostałych przypadkach videokonferencje będą prowadzone wyłącznie indywidualnie (tj. w jednym czasie, z jednym pacjentem).
W odpowiedzi na pytanie nr 12 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Czy w czasie videokonsultacji, pomiędzy pacjentem, a osobą świadczącą usługę (prowadząca videokonsultację) możliwa jest bezpośrednia interakcja - np. rozmowa...” Wnioskodawca odpowiedział, że: „Tak”.

W odpowiedzi na pytanie nr 13 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Czy „osoba świadcząca usługi szkoły rodzenia”, która będzie uczestniczyć przez telekonferencję w czynnościach wykonywanych przez podopiecznego wykonuje zawód medyczny w ramach zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)...” Wnioskodawca odpowiedział, że: „Tak”.

W przypadku e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry po połączeniu z konsultantem pacjent zadawać będzie pytania poprzez system video (przekazujący obraz i dźwięk), konsultant będzie na te pytania odpowiadać, do upływu czasu przeznaczonego na rozmowę.


W przypadku e-rehabilitacji - po połączeniu poprzez system video (przekazujący obraz i dźwięk) z konsultantem i ustaleniu ćwiczeń jakie pacjent ma wykonywać, pacjent przystąpi do wykonywania ćwiczeń, konsultant go obserwuje, udziela wskazówek. Konsultant będzie również odpowiadać na pytania zadane przez pacjenta do upływu czasu przeznaczonego na konsultację.

W przypadku e-szkoły rodzenia - po połączeniu poprzez system video (przekazujący obraz i dźwięk) z konsultantem i ustaleniu ćwiczeń jakie pacjent ma wykonywać, pacjent przystąpi do wykonywania ćwiczeń, konsultant go obserwuje, udziela wskazówek. Konsultant będzie również odpowiadać na pytania zadane przez pacjenta do upływu czasu przeznaczonego na konsultację.

W każdym przypadku, wedle wyboru klienta będzie również możliwość zadawania pytań za pośrednictwem poczty internetowej (mailowej).

W odpowiedzi na pytanie Organu zawarte w punkcie 14 wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Proszę o wskazanie czy usługi w zakresie edukacji zdrowotnej stanowią usługi doradcze tj. są to przygotowane tematycznie wykłady w danym temacie medycznym, czy też konsultacje te są kierowane do konkretnego pacjenta korzystającego z videokonsultacji po przedstawieniu przez niego konkretnych problemów zdrowotnych wymagających porady medycznej w celu poprawy jego zdrowia... - proszę udzielić jednoznacznej odpowiedzi dla każdej wskazanej usługi.” Wnioskodawca wskazał, że:
„w zakresie:

e-pielęgniarki - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych.
Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zalesie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.

e-położnej - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.

e-lekarza - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.

e-psychologa - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.

e-logopedy - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikację te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.


e-psychiatry - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy odpłatne świadczenie usług telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry przez Wnioskodawcę będącego podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.)?
 
Stanowisko Wnioskodawcy:
Wnioskodawca uważa, ze odpłatne świadczenie usług telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry przez wnioskodawcę będącego podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.).

Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym i będzie wykonywać ww. rodzaje usług w ramach działalności leczniczej.

Usługi e-rehabiliacji służą profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługa świadczona będzie przez rehabilitanta lub fizjoterapeutę. Zakres usług e-rehabilitacji jest zbieżny z zakresem usług rehabilitacji wykonywanej w tradycyjny sposób, różni się tylko brakiem fizycznego kontaktu z pacjentem. Kontakt utrzymywany będzie za pośrednictwem videokonferencji. Celem usługi jest przywrócenie, lub poprawa zdrowia pacjenta. Celem jest również profilaktyka w zakresie edukacji zdrowotnej.

Usługi e-szkoły rodzenia służą profilaktyce. Zakres usług odpowiadać będzie usługom szkoły rodzenia wykonywanym w tradycyjny sposób, różni się jedynie brakiem fizycznego kontaktu z podopiecznym. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Celem usługi jest profilaktyka w zakresie edukacji zdrowotnej, utrwalania zdrowego trybu życia kobiet w ciąży, bezpieczeństwa ciąży, utrwalania poprawnych zachowań w zakresie opieki nad nowonarodzonym dzieckiem.

Usługi e-pielęgniarki służą profilakatyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności pielęgniarki w tym w zakresie higieny i ochrony zdrowia są działaniami w zakresie profilaktyki zdrowotnej, służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia.

Usługi e-położnej służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, udzielanie informacji z zakresu dietetyki w okresie ciąży są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia.

Usługi e-lekarza służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, a także sposobu podawania i dawkowania leków są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia oraz prawidłowego przyjmowania leków.

Usługi e-psychologa służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, a także sposobu podawania i dawkowania leków są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia oraz prawidłowego przyjmowania leków.

Usługi e-logopedy służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, a także sposobu podawania i dawkowania leków są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia oraz prawidłowego przyjmowania leków.

Usługi e-psychiatry służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, a także sposobu podawania i dawkowania leków są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia oraz prawidłowego przyjmowania leków.
Wszystkie ww. usługi są więc usługami w zakresie opieki medycznej, służą odpowiednio profilaktyce lub zachowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia, będą wykonywane przez podmiot leczniczy w ramach działalności leczniczej i jako takie powinny być zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (…).
Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w jej treści, jak i przepisów wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

Zakres i zasady zastosowania zwolnienia od podatku VAT, dotyczące zarówno dostawy towarów jak i świadczenia usług, zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Zwolnienie określone w tym przepisie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Oznacza to, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług (usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów (podmioty lecznicze).

Należy podkreślić, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 ze zm.) (dalej zwana „Dyrektywą”), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 odpłatnego świadczenia przez Wnioskodawcę usług telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie został spełniony warunek podmiotowy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy do zwolnienia od podatku VAT przedmiotowych usług, bowiem Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym.

W związku z powyższym, w dalszej części niniejszej interpretacji, należy dokonać analizy, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi wykonywane za pośrednictwem Internetu, spełniają warunek przedmiotowy wynikający z powołanego art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, że zdefiniowanie w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zakresu zwolnienia przez zawężenie go wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, odpowiada co do zasady używanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE określeniom „postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych”. Ponadto orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40).


Z powołanego przepisu jednoznacznie wynika, że dla zastosowania zwolnienia od VAT istotny jest cel wykonywanych świadczeń. Ze zwolnienia będą generalnie korzystać tylko te czynności, które mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy). Jeśli świadczenie nie będzie służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to wówczas nie będzie objęte zwolnieniem podatkowym.

Warto przywołać tu ugruntowane stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, że zwolnienia zawarte w art. 132 Dyrektywy, stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego i mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich (np. wyrok C-307/01, pkt 52). Oznacza to, że zakres przedmiotowy zwolnień zawartych w art. 132 Dyrektywy powinien być taki sam we wszystkich krajach członkowskich, zatem przy jego definiowaniu nie jest zasadne odwoływanie się wyłącznie do ustawodawstwa krajowego, ponieważ takie działania mogłyby prowadzić do rozbieżności (spowodowanych różnicami w ustawodawstwach krajowych) w stosowaniu zwolnień w poszczególnych państwach UE.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, pojęcie „opieka medyczna” dotyczy świadczeń medycznych, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania. Innymi słowy, aby podlegać zwolnieniu świadczenie powinno mieć cel terapeutyczny, tym samym liczy się nie charakter usługi, ale jej cel.

Zwolnieniu od podatku podlegają więc tylko świadczenia, które mają bezpośrednio na celu diagnozę, opiekę lub terapię. W przypadku jedynie hipotetycznego związku świadczenia ze wskazanymi celami, zwolnienie nie przysługuje.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE jednoznacznie wynika, że zwolnieniu od podatku nie powinny podlegać takie usługi, których celem nie jest ochrona zdrowia.

Rzecznik Generalny w sprawie C-262/08 zauważył, że: „Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania”. Rzecznik zauważa również, że: „działalność, którą uznano za części składowe opieki medycznej (leczenia medycznego), obejmuje: opiekę terapeutyczną jako część usługi ambulatoryjnej świadczonej przez wykwalifikowane pielęgniarki; leczenie psychoterapeutyczne świadczone przez wykwalifikowanych psychologów; prowadzenie badań lekarskich bądź pobieranie krwi lub innych próbek do badania pod kątem występowania choroby, na rzecz pracodawców lub ubezpieczycieli, albo poświadczanie zdolności medycznej do odbycia podróży, jeżeli celem tych usług zasadniczo pozostaje ochrona zdrowia zainteresowanych osób; oraz badania medyczne umożliwiające obserwację i zbadanie pacjentów, zanim zajdzie konieczność diagnozowania, rozciągnięcia opieki bądź leczenia potencjalnej choroby, zlecone przez internistów i wykonywane przez zewnętrzne laboratoria prywatne”. Dodatkowo Rzecznik zauważa, że: „usługi są ściśle związane z opieką szpitalną i medyczną (leczeniem szpitalnym i medycznym) jedynie wówczas, gdy są one rzeczywiście świadczone jako usługi pomocnicze względem takiej opieki świadczonej pacjentom jako świadczenie główne, tylko wówczas jeżeli wpisują się one w logiczny sposób w ramy świadczenia tejże opieki i stanowią w procesie świadczenia tejże opieki niezbędny etap, aby osiągnąć cele terapeutyczne, którym służą, gdyż jedynie takie usługi mogą mieć wpływ na koszty opieki zdrowotnej, która staje się dostępna w drodze zwolnienia od podatku”.

Należy więc mieć na uwadze, że wyżej powołany art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy zwalnia od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie zwalniają zatem wszystkich świadczeń, które wykonują podmioty lecznicze, ale tylko służące określonemu celowi. Zauważyć zatem można, że wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem - nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT. Świadczenie usług, dokonywane przez podmiot leczniczy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli nie odpowiadają one koncepcji opieki medycznej. Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie pewnych porad, nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.). Wnioskodawca zamierza rozpocząć odpłatne świadczenie usług telemedycyny w zakresie: e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry. Usługi będą świadczone za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, w formie videkonferencji z wyłączeniem osobistego, fizycznego kontaktu z pacjentem. Wszelkie informacje przekazane w trakcie rozmowy z konsultantem są jedynie informacjami edukacyjnymi i nie mają charakteru porady lekarskiej. Pacjent będzie zobowiązany do akceptacji oświadczenia wskazującego na to, że Wnioskodawca nie będzie brał odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane zastosowaniem się do wskazówek udzielonych podczas video konsultacji.

Aby skorzystać ze świadczonych usług telemedycyny użytkownik powinien:

 • dokonać opłaty za rozmowę z konsultantem przelewem wg. cennika usług, na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 • uzgodnić z konsultantem termin konsultacji, termin konsultacji uzgadniany będzie z uwzględnieniem potrzeb użytkownika i możliwości konsultanta. W celu uzgodnienia terminu konsultacji użytkownik przesyła drogą elektroniczną prośbę o ustalenie terminu konsultacji na adres Wnioskodawcy
 • po zaksięgowaniu wpłaty i uzgodnieniu terminu konsultacji, na podany przez użytkownika adres mailowy zostaje przesłany link dostępowy do strony internetowej zapewniającej komunikację z konsultantem
 • w uzgodnionym terminie konsultacji użytkownik powinien otworzyć link dostępowy, następnie wybrać kursorem zakładkę „przejdź do zajęć” znajdującą się na stronie głównej portalu
 • następnie użytkownik powinien zalogować się wpisując otrzymany, indywidualny login oraz hasło.

Pacjent musi zarejestrować się na stronie internetowej Wnioskodawcy przez wprowadzenie indywidualnego loginu oraz hasła. Korzystanie z usług Wnioskodawcy objęte jest regulaminem, który pacjent akceptuje w sposób dorozumiany zawierając umowę (tj. korzystając z e-usług).


Przekazywane informacje – zgodnie z dostępnym regulaminem mają charakter edukacji zdrowotnej. Prowadzący nie udziela wskazówek postępowania w danym przypadku pacjenta, a przekazuje pacjentowi wiedzę medyczną, o charakterze edukacyjnym. Prowadzący nie udziela indywidualnych porad mających na celu leczenie pacjenta, ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia stosownych badań. E-usługi nie maja na celu leczenia pacjenta a udzielanie mu informacji o charakterze edukacyjnym, na tematy nurtujące pacjenta. Informacje te mają charakter ogólny, nie indywidualny.
Po przeprowadzonej videokonferencji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość klient nie będzie badany pod kątem efektów jakie wywoła u niego zastosowanie się do wskazówek/porad udzielonych podczas videokonferencji W założeniu Wnioskodawcy takie badania nie będą potrzebne do świadczenia e-usług z uwagi na ich charakter.

Wnioskodawca wskazał, że e-usługi mają charakter edukacji zdrowotnej (poza e-rehabiiitacją i e-szkołą rodzenia, które poza charakterem edukacji zdrowotnej mają też charakter ćwiczeń). Ze wszystkich ww. usług korzystają pacjenci wcześniej nie zdiagnozowani - do udzielania e- usługi nie ma to znaczenia. Usługi są świadczone wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość i nie dochodzi na żadnym etapie do osobistego kontaktu z pacjentem. Oczywiście jest możliwe, że z e-usług skorzystają pacjenci, którzy wcześniej korzystali (albo później skorzystają) z bezpośrednich wizyt u Wnioskodawcy, jednak dla świadczenia e-usług (tj. dla kompletności usługi) nie ma to znaczenia.”

Wnioskodawca wskazał, że w zakresie: e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry usługi nie rozstrzygają konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udzielana mu jest informacja „ogólna”. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta.

W niniejszej sprawie kluczową rolę stanowi określenie, czy usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawca za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość stanowią usługi opieki medycznej. Wówczas przedmiotowe usługi – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy – korzystałyby ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jak już wskazano, z orzecznictwa TSUE wynika, że zwolnieniu powinny podlegać tylko usługi, których celem jest ochrona zdrowia. Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie pewnych porad, nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz opis sprawy stwierdzić należy, że usługi telemedycyny w zakresie: e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry nie są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Bowiem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca za pośrednictwem Internetu udziela porad z zakresu edukacji zdrowotnej, osobie korzystającej z usług udzielana będzie informacja „ogólna”, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Wnioskodawca sam wskazał, że e-usługi nie mają na celu leczenia pacjenta a udzielanie mu informacji o charakterze edukacyjnym, na tematy nurtujące pacjenta. Informacje te mają charakter ogólny, nie indywidualny.

Po przeanalizowaniu przedstawionych przez Spółkę cech usług – które zamierza świadczyć – należy stwierdzić brak podstaw do uznania, że usługi te stanowić będą usługi opieki medycznej wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 18. Czynności, które Wnioskodawca planuje wykonywać nie będą wykazywały charakterystycznych cech usługi opieki medycznej sprawowanej nad konkretnym wymagającym tej opieki pacjentem. Jedną z nich, co wynika z orzecznicwa TSUE niewątpliwe jest diagnoza pacjenta. Działania medyczne polegają na szeregu czynności, dla których bezpośredni (osobisty) kontakt z pacjentem jest konieczny. Nie można bowiem świadczyć usług w zakresie opieki medycznej, bez wnikliwego zbadania danej osoby, jej obserwacji oraz opieki nad nią w procesie działań medycznych, a to podstawowe warunki definiujące te usługi.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi stanowią dostęp do strony internetowej Wnioskodawcy. Jak wskazał Wnioskodawca: przekazywane informacje – zgodnie z dostępnym regulaminem mają charakter edukacji zdrowotnej. Prowadzący nie udziela wskazówek postępowania w danym przypadku pacjenta, a przekazuje pacjentowi wiedzę medyczną, o charakterze edukacyjnym. Prowadzący nie udziela indywidualnych porad mających na celu leczenie pacjenta, ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia stosownych badań. E-usługi nie maja na celu leczenia pacjenta a udzielanie mu informacji o charakterze edukacyjnym, na tematy nurtujące pacjenta. Informacje te mają charakter ogólny, nie indywidualny. Po przeprowadzonej videokonferencji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość klient nie będzie badany pod kątem efektów jakie wywoła u niego zastosowanie się do wskazówek/porad udzielonych podczas videokonferencji W założeniu Wnioskodawcy takie badania nie będą potrzebne do świadczenia e-usług z uwagi na ich charakter.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Trzeba zaznaczyć, że Wnioskodawca jednoznacznie wskazał także, że nie będzie brał odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane zastosowaniem się do wskazówek udzielonych podczas video konsultacji.

Tym samym usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawca za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość zdaniem Organu, nie noszą znamion usług w zakresie opieki medycznej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Stanowisko Organu znajduje odzwierciedlenie w wyrokach sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku z 8 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Po 245/13 WSA w Poznaniu wskazał, że: „Zdaniem sądu usługa w zakresie opieki medycznej by uznać ją za wykonaną lege artis wymaga przynajmniej, co wynika nawet z zasad doświadczenia, rzetelnego ustalenia, czy jest konieczna dla osiągnięcia zamierzonego celu. Niezbędna jest więc możliwość oceny stanu zdrowia pacjenta w celu postawienia prawidłowej diagnozy oraz zaordynowania odpowiedniego, dostosowanego do wymogów konkretnej osoby postępowania terapeutycznego. (…) W opinii sądu leczenie przez internet nie jest możliwe. Przez internet nikt nie zbada pacjenta, nie poprowadzi terapii i nie wyleczy. Można sobie z kimś porozmawiać, poradzić się, wspierać podczas walki z chorobą.”

Reasumując, usługi będące przedmiotem pytania tj. telemedycyny w zakresie: e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, bowiem nie stanowią usług w zakresie opieki medycznej, spełniających cel określony w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

W świetle powyższych ustaleń, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.


Oprac. Adam Kuchta

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.