REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy usługi w zakresie telemedycyny podlegają zwolnieniu z VAT

Czy usługi w zakresie telemedycyny podlegają zwolnieniu z VAT /fot. Fotolia
Czy usługi w zakresie telemedycyny podlegają zwolnieniu z VAT /fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Czy świadczone przez zarejestrowany podmiot leczniczy usługi telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT?

REKLAMA

Autopromocja

Usługi telemedycyny, czyli usługi świadczone na rzecz pacjenta za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, nie noszą znamion usług w zakresie opieki medycznej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. W związku z tym nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2014 r., nr IBPP3/443-1156/14/AŚ.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła podmiotu leczniczego wpisanego do rejestru podmiotów leczniczych, który zamierza rozpocząć odpłatne świadczenie usług telemedycyny w zakresie: e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry.

Działalność w zakresie e-rehabilitacji polegać ma na świadczeniu usług rehabilitacji pacjenta za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Usługi e-rehabilitacji swoim zakresem są zbieżne z usługami rehabilitacji świadczonymi w tradycyjny sposób z tym, że będą one świadczone za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, w formie videkonferencji z wyłączeniem osobistego, fizycznego kontaktu z pacjentem. Rehabilitant uczestniczyć będzie poprzez telekonferencję w czynnościach rehabilitacyjnych dokonywanych przez pacjenta w domu lub w innym miejscu w którym pacjent się znajduję, wskazywać jakie czynności wykonać ma pacjent, udzielać wskazówek co do sposobu ich wykonywania, poprawiać błędy pacjenta, oceniać i monitorować postępy w rehabilitacji, odpowiadać na pytania pacjenta udzielać mu konsultacji. Rehabilitant może monitorować czynności życiowe pacjenta za pomocą czujników umieszczonych na jego ciele oraz urządzeń odbiorczych w Przychodni. Rehabilitant będzie również udzielać konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w dziedzinie rehabilitacji.

Działalność w zakresie e-szkoły rodzenia polegać ma na świadczeniu usług szkoły rodzenia za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Usługi e-szkoły rodzenia swoim zakresem są zbieżne z usługami szkoły rodzenia świadczonymi w tradycyjny sposób z tym, ze będą one świadczone za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, w formie videkonferencji, z wyłączeniem osobistego, fizycznego kontaktu z podopiecznym. Osoba świadcząca usługi szkoły rodzenia uczestniczyć będzie poprzez telekonferencję w czynnościach wykonywanych przez podopiecznego, wskazywać będzie jakie ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa ciąży, opieki nad dzieckiem po porodzie, a także inne czynności wykonać ma podopieczny, udzielać wskazówek co do sposobu ich wykonywania, poprawiać błędy podopiecznego, oceniać i monitorować wykonanie ćwiczenia i innych czynności, odpowiadać na pytania podopiecznego, udzielać konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w okresie ciąży i po porodzie w tym w zakresie opieki i pielęgnacji dziecka po porodzie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nieodpłatna pomoc prawna a VAT

Działalność w zakresie usług e-pielęgniarki polegać ma na świadczeniu usług konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Pielęgniarka udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności pielęgniarki w tym w zakresie higieny i ochrony zdrowia.

REKLAMA

Działalność w zakresie usług e-położnej polegać ma na świadczeniu usług konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Położna udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności położnej, udzielać informacji z zakresu dietetyki w okresie ciąży.

Działalność w zakresie usług e-lekarza polegać ma na świadczeniu usług konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Lekarz udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności lekarza, udzielać informacji o możliwościach przyjmowania leków ich dawkowaniu, dostępnych odpowiednikach leków, w razie potrzeby kierować będzie pacjenta na badania.

Polecamy produkt: Monitor Księgowego – prenumerata

Działalność w zakresie e-psychologa polegać ma na świadczeniu konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Lekarz udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach swojej specjalności, udzielać informacji o możliwościach przyjmowania leków ich dawkowaniu, dostępnych odpowiednikach leków, w razie potrzeby kierować będzie pacjenta na badania.


Działalność w zakresie e-logopedy polegać ma na świadczeniu konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Lekarz udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach swojej specjalności, udzielać informacji o możliwościach przyjmowania leków ich dawkowaniu, dostępnych odpowiednikach leków, w razie potrzeby kierować będzie pacjenta na badania.

W piśmie z 17 grudnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

Pacjent nie będzie zawierał umowy pisemnej, pacjent będzie zawierał umowę ustną poprzez skorzystanie z oferowanej usługi dokonanie opłaty zgodniej z cennikiem i regulaminem.

Poniżej Wnioskodawca wskazuje postanowienia projektu regulaminu, na mocy którego realizowane będą poszczególne świadczenia aktualnego na dzień składania niniejszego pisma; poniższe postanowienia regulują prawa i obowiązki stron:
1.Usługi:

 1. e-szkoły rodzenia służą profilaktyce, działaniom edukacji zdrowotnej w okresie ciąży, porodu i po porodzie, w tym opieki i pielęgnacji dziecka po porodzie,
 2. e-rehabilitacji służą profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia, działaniom edukacji zdrowotnej,
 3. e-pielęgniarki służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności pielęgniarki w tym w zakresie higieny i ochrony zdrowia,
 4. e-położnej służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności położnej, w tym z zakresu dietetyki w okresie ciąży,
 5. e-lekarza służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności lekarza,
 6. e-psychologa służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności psychologa,
 7. e-logopedy służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności logopedy,
 8. e-psychiatry służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności psychiatry.

2.Usługi świadczone są przez Wnioskodawcę.
3.Wszelkie informacje przekazane w trakcie rozmowy z konsultantem są jedynie informacjami edukacyjnymi i nie mają charakteru porady lekarskiej.
4.Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
5.Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

 1. Użytkownik dysponować musi komputerem z dostępem do sieci Internet, wyposażonym w przeglądarkę internetową z zainstalowanym pluginem; Adobe Flasch Player 11.2 lub nowszym.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystnie z usług za pośrednictwem sieci Internet wiąże się każdorazowo ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet. Z tego powodu zaleca korzystania z dostępnych na rynku programów zapewniających bezpieczeństwo korzystania z sieci Internet.
 3. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

6.W celu korzystania z usług objętych niniejszym regulaminem, określonych w ust. 1 i 3 powyżej:

 1. Użytkownik dokonuje opłaty za rozmowę z konsultantem przelewem według cennika usług, na rachunek bankowy .
 2. Użytkownik uzgadnia z konsultantem termin konsultacji, termin konsultacji uzgadniany będzie z uwzględnieniem potrzeb użytkownika i możliwości konsultanta. W celu uzgodnienia terminu konsultacji użytkownik przesyła drogą elektroniczną prośbę o ustalenie terminu konsultacji na adres mailowy Usługodawcy.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty i uzgodnieniu terminu konsultacji, na podany przez użytkownika adres mailowy zostaje przesłany link dostępowy do strony internetowej zapewniającej komunikację z konsultantem.
 4. W uzgodnionym terminie konsultacji Użytkownik powinien otworzyć link dostępowy, następnie wybrać kursorem zakładkę „przejdź do zajęć” znajdującą się na stronie głównej Usługodawcy.
 5. Następnie użytkownik powinien zalogować się wpisując otrzymany, indywidualny login oraz hasło.

Badania lekarskie kierowców nie są zwolnione z VAT

7.Opłata dokonana według cennika usług uprawnia do korzystania z usług przez czas wskazany w cenniku usług.
8.Konsultant ma prawo przerwać rozmowę w przypadku przekroczenia czasu trwania rozmowy wynikającego z dokonanej opłaty.
9.Dokonanie opłaty za rozmowę z konsultantem w sposób określony w ust. 6 pkt 1) jest uznane za zawarcie umowy korzystania z usług objętych niniejszym regulaminem, określonych w ust. 1 i 3 powyżej.
10.Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi. W przypadku zaprzestania korzystania z usługi przed upływem czasu przeznaczonego na rozmowę, wynikającego z dokonanej opłaty, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
11.Umowa rozwiązuje się z chwilą upływu czasu przeznaczonego na rozmowę, wynikającego z dokonanej opłaty.
12.Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji
13.Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Wnioskodawcy. Reklamacje składane mogą być również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Usługodawcy
14.W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego należy szczegółowo opisać zdarzenie, z którego użytkownik wywodzi roszczenia a także podać dane umożliwiające identyfikacje zgłaszającego i nawiązanie kontaktu z nim.
15.Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki pocztą tradycyjną lub wpłynięcia wiadomości e-mail do systemu informatycznego usługodawcy. Usługodawca odpowiada na reklamacje pisemnie.
16.Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu publikowane są na stronie internetowej usługodawcy.
17.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulamin zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Będą trzy sposoby rozliczania się z klientami, w zależności od wyboru klienta:

 1. klient będzie płacił osobno za każdą video konsultację
 2. klient będzie kupował abonament na konkretną usługę (np. na usługę e-położnej)
 3. klient będzie płacił jednorazowo za dostęp do wszystkich usług (tj. do wskazanych we wniosku usług e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki itd.).

Pacjent będzie zobowiązany do akceptacji oświadczenia wskazującego na to, że Wnioskodawca nie będzie brał odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane zastosowaniem się do wskazówek udzielonych podczas video konsultacji. Takie założenie przyjął Wnioskodawca. Wnioskodawca, przed rozpoczęciem świadczenia usług, wystąpi jednak we własnym zakresie o opinię prawną w przedmiocie zgodności z prawem ww. oświadczenia, w szczególności kontekście przepisów o ochronie konsumentów.


Aby skorzystać ze świadczonych usług telemedycyny użytkownik powinien:

 1. dokonać opłaty za rozmowę z konsultantem przelewem według cennika usług, na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 2. uzgodnić z konsultantem termin konsultacji, termin konsultacji uzgadniany będzie z uwzględnieniem potrzeb użytkownika i możliwości konsultanta. W celu uzgodnienia terminu konsultacji użytkownik przesyła drogą elektroniczną prośbę o ustalenie terminu konsultacji na adres Wnioskodawcy
 3. po zaksięgowaniu wpłaty i uzgodnieniu terminu konsultacji, na podany przez użytkownika adres mailowy zostaje przesłany link dostępowy do strony internetowej zapewniającej komunikację z konsultantem
 4. w uzgodnionym terminie konsultacji Użytkownik powinien otworzyć link dostępowy, następnie wybrać kursorem zakładkę „przejdź do zajęć” znajdującą się na stronie głównej portalu
 5. następnie użytkownik powinien zalogować się wpisując otrzymany, indywidualny login oraz hasło.

Pacjent musi zarejestrować się na stronie internetowej Wnioskodawcy przez wprowadzenie indywidualnego loginu oraz hasła. Korzystanie z usług Wnioskodawcy objęte jest regulaminem, który pacjent akceptuje w sposób dorozumiany zawierając umowę (tj. korzystając z e-usług).

Usługi związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym zwolnione z VAT

Wnioskodawca odpowiada za rzetelność wiedzy przekazanej przez prowadzącego konsultację.

Przekazywane informacje – zgodnie z dostępnym regulaminem mają charakter edukacji zdrowotnej. Prowadzący nie udziela wskazówek postępowania w danym przypadku pacjenta, a przekazuje pacjentowi wiedzę medyczną, o charakterze edukacyjnym. Prowadzący nie udziela indywidualnych porad mających na celu leczenie pacjenta, ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia stosownych badań. E-usługi nie mają na celu leczenia pacjenta a udzielanie mu informacji o charakterze edukacyjnym, na tematy nurtujące pacjenta. Przykładem może być informacja lekarza o zastosowania danego lekarstwa, sposobie podawania, przeciwwskazaniach, albo informacja o sposobach profilaktyki zapobiegającej powstawaniu chorób - lekarz udziela takiej informacji w oparciu o swoją wiedzę medyczną, nie o wskazówki pacjenta. Informacje te mają charakter ogólny, nie indywidualny.

Co do e-rehabilitacji, poza działaniami w zakresie edukacji zdrowotnej, opisanymi powyżej usługi te służą też przywracaniu i poprawie zdrowia, poprzez ćwiczenia. Podobnie w przypadku e-szkoły rodzenia, poza działaniami w zakresie edukacji zdrowotnej opisanymi powyżej, usługi te służą również wykonywaniu ćwiczeń związanych ciążą i pielęgnacją dziecka.

W odpowiedzi na pytanie nr 7 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj: „Czy po przeprowadzonej videokonferencji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość klient będzie badany pod kątem efektów jakie wywoła u niego zastosowanie się do wskazówek/porad udzielonych podczas videoknferencji...” Wnioskodawca wskazał, że „Nie. W założeniu Wnioskodawcy takie badania nie będą potrzebne do świadczenia e-usług z uwagi na ich charakter. Pacjenci mogą natomiast – o ile będą mieli taka wolę, skorzystać z wizyty osobistej u lekarzy (czy innych specjalistów) jacy dostępni będą u Wnioskodawcy”.

W odpowiedzi na pytanie nr 8 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Czy w ramach terapii za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość zainteresowany będzie miał prawo do bezpośredniego kontaktu z prowadzącym videokosultację... Czy na takie konsultacje przewidziany będzie określony limit np. godzinowy... Jak będzie kształtować się proporcja czasowa pomiędzy korzystaniem zainteresowanego z videokonsultacji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, a bezpośrednim kontaktem z prowadzącym terapię...” Wnioskodawca udzielił następującej odpowiedzi: „Pacjent będzie mógł spotkać się bezpośrednio z prowadzącym konsultację lub innym właściwym specjalistą jakim dysponować będzie Wnioskodawca na ogólnych zasadach (tj. takich na jakich przyjmowani są wszyscy pacjenci, również ci nie korzystający z e-usług). Nie ma przeznaczonego limitu czasowego na bezpośrednie spotkania, stąd również nie można odpowiedzieć na pytanie o proporcje czasowe video konsultacji i wizyt bezpośrednich. Spotkania bezpośrednie nie będą jednak elementem e-usług.”

Prowadzący video konsultację ponoszą w przypadku każdej z ww. usług telemedycyny odpowiedzialność za skutki zdrowotne jakie wywołane zostaną u osoby korzystającej z videokonsultacji (pacjenta) po zastosowaniu wskazówek przekazanych przez osobę prowadzącą videokonsultacje.

W odpowiedzi na pytanie nr 10 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Czy z ww. usług (proszę podać dla każdego podpunktu osobno)

 1. e-rehabilitacji,
 2. e-szkoły rodzenia,
 3. e-pielęgniarki,
 4. e-położnej,
 5. e-lekarza,
 6. e-psychologa,
 7. e-logopedy,
 8. e-psychiatry

korzystają pacjenci wcześniej zdiagnozowani w trakcie osobistego kontaktu, odpowiednio z fizjoterapeutą/rehabilitantem, osobą świadcząca usługi szkoły rodzenia, pielęgniarką, położną, lekarzem, psychologiem, logopedą, psychiatrą... Czy też usługi telemedycyny są świadczone od początku wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji i na żadnym etapie terapii/konsultacji nie dochodzi do osobistego kontaktu świadczeniodawcy z pacjentem... W jaki sposób, w którym momencie specjalista diagnozuje schorzenie pacjenta...” Wnioskodawca wskazał, że:
„Odpowiedź na to pytanie wymaga uwzględnienia, że e-usługi mają charakter edukacji zdrowotnej (poza e-rehabiiitacją i e-szkołą rodzenia, które poza charakterem edukacji zdrowotnej mają też charakter ćwiczeń). Ze wszystkich ww. usług korzystają pacjenci wcześniej nie zdiagnozowani - do udziełania e-usługi nie ma to znaczenia. Usługi są świadczone wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość i nie dochodzi na żadnym etapie do osobistego kontaktu z pacjentem. Oczywiście jest możliwe, że z e-usług skorzystają pacjenci, którzy wcześniej korzystali (albo później skorzystają) z bezpośrednich wizyt u Wnioskodawcy, jednak dla świadczenia e-usług (tj. dla kompletności usługi) nie ma to znaczenia.”

W przypadku e-rehabilitacji i e-szkoły rodzenia videokonferencje będą prowadzone zarówno indywidualnie jaki i grupowo. W pozostałych przypadkach videokonferencje będą prowadzone wyłącznie indywidualnie (tj. w jednym czasie, z jednym pacjentem).
W odpowiedzi na pytanie nr 12 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Czy w czasie videokonsultacji, pomiędzy pacjentem, a osobą świadczącą usługę (prowadząca videokonsultację) możliwa jest bezpośrednia interakcja - np. rozmowa...” Wnioskodawca odpowiedział, że: „Tak”.

W odpowiedzi na pytanie nr 13 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Czy „osoba świadcząca usługi szkoły rodzenia”, która będzie uczestniczyć przez telekonferencję w czynnościach wykonywanych przez podopiecznego wykonuje zawód medyczny w ramach zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)...” Wnioskodawca odpowiedział, że: „Tak”.

W przypadku e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry po połączeniu z konsultantem pacjent zadawać będzie pytania poprzez system video (przekazujący obraz i dźwięk), konsultant będzie na te pytania odpowiadać, do upływu czasu przeznaczonego na rozmowę.


W przypadku e-rehabilitacji - po połączeniu poprzez system video (przekazujący obraz i dźwięk) z konsultantem i ustaleniu ćwiczeń jakie pacjent ma wykonywać, pacjent przystąpi do wykonywania ćwiczeń, konsultant go obserwuje, udziela wskazówek. Konsultant będzie również odpowiadać na pytania zadane przez pacjenta do upływu czasu przeznaczonego na konsultację.

W przypadku e-szkoły rodzenia - po połączeniu poprzez system video (przekazujący obraz i dźwięk) z konsultantem i ustaleniu ćwiczeń jakie pacjent ma wykonywać, pacjent przystąpi do wykonywania ćwiczeń, konsultant go obserwuje, udziela wskazówek. Konsultant będzie również odpowiadać na pytania zadane przez pacjenta do upływu czasu przeznaczonego na konsultację.

W każdym przypadku, wedle wyboru klienta będzie również możliwość zadawania pytań za pośrednictwem poczty internetowej (mailowej).

W odpowiedzi na pytanie Organu zawarte w punkcie 14 wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Proszę o wskazanie czy usługi w zakresie edukacji zdrowotnej stanowią usługi doradcze tj. są to przygotowane tematycznie wykłady w danym temacie medycznym, czy też konsultacje te są kierowane do konkretnego pacjenta korzystającego z videokonsultacji po przedstawieniu przez niego konkretnych problemów zdrowotnych wymagających porady medycznej w celu poprawy jego zdrowia... - proszę udzielić jednoznacznej odpowiedzi dla każdej wskazanej usługi.” Wnioskodawca wskazał, że:
„w zakresie:

e-pielęgniarki - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych.
Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zalesie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.

e-położnej - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.

e-lekarza - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.

e-psychologa - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.

e-logopedy - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikację te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.


e-psychiatry - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy odpłatne świadczenie usług telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry przez Wnioskodawcę będącego podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.)?
 
Stanowisko Wnioskodawcy:
Wnioskodawca uważa, ze odpłatne świadczenie usług telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry przez wnioskodawcę będącego podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.).

Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym i będzie wykonywać ww. rodzaje usług w ramach działalności leczniczej.

Usługi e-rehabiliacji służą profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługa świadczona będzie przez rehabilitanta lub fizjoterapeutę. Zakres usług e-rehabilitacji jest zbieżny z zakresem usług rehabilitacji wykonywanej w tradycyjny sposób, różni się tylko brakiem fizycznego kontaktu z pacjentem. Kontakt utrzymywany będzie za pośrednictwem videokonferencji. Celem usługi jest przywrócenie, lub poprawa zdrowia pacjenta. Celem jest również profilaktyka w zakresie edukacji zdrowotnej.

Usługi e-szkoły rodzenia służą profilaktyce. Zakres usług odpowiadać będzie usługom szkoły rodzenia wykonywanym w tradycyjny sposób, różni się jedynie brakiem fizycznego kontaktu z podopiecznym. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Celem usługi jest profilaktyka w zakresie edukacji zdrowotnej, utrwalania zdrowego trybu życia kobiet w ciąży, bezpieczeństwa ciąży, utrwalania poprawnych zachowań w zakresie opieki nad nowonarodzonym dzieckiem.

Usługi e-pielęgniarki służą profilakatyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności pielęgniarki w tym w zakresie higieny i ochrony zdrowia są działaniami w zakresie profilaktyki zdrowotnej, służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia.

Usługi e-położnej służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, udzielanie informacji z zakresu dietetyki w okresie ciąży są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia.

Usługi e-lekarza służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, a także sposobu podawania i dawkowania leków są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia oraz prawidłowego przyjmowania leków.

Usługi e-psychologa służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, a także sposobu podawania i dawkowania leków są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia oraz prawidłowego przyjmowania leków.

Usługi e-logopedy służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, a także sposobu podawania i dawkowania leków są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia oraz prawidłowego przyjmowania leków.

Usługi e-psychiatry służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, a także sposobu podawania i dawkowania leków są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia oraz prawidłowego przyjmowania leków.
Wszystkie ww. usługi są więc usługami w zakresie opieki medycznej, służą odpowiednio profilaktyce lub zachowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia, będą wykonywane przez podmiot leczniczy w ramach działalności leczniczej i jako takie powinny być zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (…).
Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w jej treści, jak i przepisów wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

Zakres i zasady zastosowania zwolnienia od podatku VAT, dotyczące zarówno dostawy towarów jak i świadczenia usług, zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Zwolnienie określone w tym przepisie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Oznacza to, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług (usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów (podmioty lecznicze).

Należy podkreślić, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 ze zm.) (dalej zwana „Dyrektywą”), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 odpłatnego świadczenia przez Wnioskodawcę usług telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie został spełniony warunek podmiotowy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy do zwolnienia od podatku VAT przedmiotowych usług, bowiem Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym.

W związku z powyższym, w dalszej części niniejszej interpretacji, należy dokonać analizy, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi wykonywane za pośrednictwem Internetu, spełniają warunek przedmiotowy wynikający z powołanego art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, że zdefiniowanie w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zakresu zwolnienia przez zawężenie go wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, odpowiada co do zasady używanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE określeniom „postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych”. Ponadto orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40).


Z powołanego przepisu jednoznacznie wynika, że dla zastosowania zwolnienia od VAT istotny jest cel wykonywanych świadczeń. Ze zwolnienia będą generalnie korzystać tylko te czynności, które mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy). Jeśli świadczenie nie będzie służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to wówczas nie będzie objęte zwolnieniem podatkowym.

Warto przywołać tu ugruntowane stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, że zwolnienia zawarte w art. 132 Dyrektywy, stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego i mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich (np. wyrok C-307/01, pkt 52). Oznacza to, że zakres przedmiotowy zwolnień zawartych w art. 132 Dyrektywy powinien być taki sam we wszystkich krajach członkowskich, zatem przy jego definiowaniu nie jest zasadne odwoływanie się wyłącznie do ustawodawstwa krajowego, ponieważ takie działania mogłyby prowadzić do rozbieżności (spowodowanych różnicami w ustawodawstwach krajowych) w stosowaniu zwolnień w poszczególnych państwach UE.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, pojęcie „opieka medyczna” dotyczy świadczeń medycznych, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania. Innymi słowy, aby podlegać zwolnieniu świadczenie powinno mieć cel terapeutyczny, tym samym liczy się nie charakter usługi, ale jej cel.

Zwolnieniu od podatku podlegają więc tylko świadczenia, które mają bezpośrednio na celu diagnozę, opiekę lub terapię. W przypadku jedynie hipotetycznego związku świadczenia ze wskazanymi celami, zwolnienie nie przysługuje.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE jednoznacznie wynika, że zwolnieniu od podatku nie powinny podlegać takie usługi, których celem nie jest ochrona zdrowia.

Rzecznik Generalny w sprawie C-262/08 zauważył, że: „Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania”. Rzecznik zauważa również, że: „działalność, którą uznano za części składowe opieki medycznej (leczenia medycznego), obejmuje: opiekę terapeutyczną jako część usługi ambulatoryjnej świadczonej przez wykwalifikowane pielęgniarki; leczenie psychoterapeutyczne świadczone przez wykwalifikowanych psychologów; prowadzenie badań lekarskich bądź pobieranie krwi lub innych próbek do badania pod kątem występowania choroby, na rzecz pracodawców lub ubezpieczycieli, albo poświadczanie zdolności medycznej do odbycia podróży, jeżeli celem tych usług zasadniczo pozostaje ochrona zdrowia zainteresowanych osób; oraz badania medyczne umożliwiające obserwację i zbadanie pacjentów, zanim zajdzie konieczność diagnozowania, rozciągnięcia opieki bądź leczenia potencjalnej choroby, zlecone przez internistów i wykonywane przez zewnętrzne laboratoria prywatne”. Dodatkowo Rzecznik zauważa, że: „usługi są ściśle związane z opieką szpitalną i medyczną (leczeniem szpitalnym i medycznym) jedynie wówczas, gdy są one rzeczywiście świadczone jako usługi pomocnicze względem takiej opieki świadczonej pacjentom jako świadczenie główne, tylko wówczas jeżeli wpisują się one w logiczny sposób w ramy świadczenia tejże opieki i stanowią w procesie świadczenia tejże opieki niezbędny etap, aby osiągnąć cele terapeutyczne, którym służą, gdyż jedynie takie usługi mogą mieć wpływ na koszty opieki zdrowotnej, która staje się dostępna w drodze zwolnienia od podatku”.

Należy więc mieć na uwadze, że wyżej powołany art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy zwalnia od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie zwalniają zatem wszystkich świadczeń, które wykonują podmioty lecznicze, ale tylko służące określonemu celowi. Zauważyć zatem można, że wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem - nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT. Świadczenie usług, dokonywane przez podmiot leczniczy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli nie odpowiadają one koncepcji opieki medycznej. Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie pewnych porad, nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.). Wnioskodawca zamierza rozpocząć odpłatne świadczenie usług telemedycyny w zakresie: e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry. Usługi będą świadczone za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, w formie videkonferencji z wyłączeniem osobistego, fizycznego kontaktu z pacjentem. Wszelkie informacje przekazane w trakcie rozmowy z konsultantem są jedynie informacjami edukacyjnymi i nie mają charakteru porady lekarskiej. Pacjent będzie zobowiązany do akceptacji oświadczenia wskazującego na to, że Wnioskodawca nie będzie brał odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane zastosowaniem się do wskazówek udzielonych podczas video konsultacji.

Aby skorzystać ze świadczonych usług telemedycyny użytkownik powinien:

 • dokonać opłaty za rozmowę z konsultantem przelewem wg. cennika usług, na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 • uzgodnić z konsultantem termin konsultacji, termin konsultacji uzgadniany będzie z uwzględnieniem potrzeb użytkownika i możliwości konsultanta. W celu uzgodnienia terminu konsultacji użytkownik przesyła drogą elektroniczną prośbę o ustalenie terminu konsultacji na adres Wnioskodawcy
 • po zaksięgowaniu wpłaty i uzgodnieniu terminu konsultacji, na podany przez użytkownika adres mailowy zostaje przesłany link dostępowy do strony internetowej zapewniającej komunikację z konsultantem
 • w uzgodnionym terminie konsultacji użytkownik powinien otworzyć link dostępowy, następnie wybrać kursorem zakładkę „przejdź do zajęć” znajdującą się na stronie głównej portalu
 • następnie użytkownik powinien zalogować się wpisując otrzymany, indywidualny login oraz hasło.

Pacjent musi zarejestrować się na stronie internetowej Wnioskodawcy przez wprowadzenie indywidualnego loginu oraz hasła. Korzystanie z usług Wnioskodawcy objęte jest regulaminem, który pacjent akceptuje w sposób dorozumiany zawierając umowę (tj. korzystając z e-usług).


Przekazywane informacje – zgodnie z dostępnym regulaminem mają charakter edukacji zdrowotnej. Prowadzący nie udziela wskazówek postępowania w danym przypadku pacjenta, a przekazuje pacjentowi wiedzę medyczną, o charakterze edukacyjnym. Prowadzący nie udziela indywidualnych porad mających na celu leczenie pacjenta, ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia stosownych badań. E-usługi nie maja na celu leczenia pacjenta a udzielanie mu informacji o charakterze edukacyjnym, na tematy nurtujące pacjenta. Informacje te mają charakter ogólny, nie indywidualny.
Po przeprowadzonej videokonferencji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość klient nie będzie badany pod kątem efektów jakie wywoła u niego zastosowanie się do wskazówek/porad udzielonych podczas videokonferencji W założeniu Wnioskodawcy takie badania nie będą potrzebne do świadczenia e-usług z uwagi na ich charakter.

Wnioskodawca wskazał, że e-usługi mają charakter edukacji zdrowotnej (poza e-rehabiiitacją i e-szkołą rodzenia, które poza charakterem edukacji zdrowotnej mają też charakter ćwiczeń). Ze wszystkich ww. usług korzystają pacjenci wcześniej nie zdiagnozowani - do udzielania e- usługi nie ma to znaczenia. Usługi są świadczone wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość i nie dochodzi na żadnym etapie do osobistego kontaktu z pacjentem. Oczywiście jest możliwe, że z e-usług skorzystają pacjenci, którzy wcześniej korzystali (albo później skorzystają) z bezpośrednich wizyt u Wnioskodawcy, jednak dla świadczenia e-usług (tj. dla kompletności usługi) nie ma to znaczenia.”

Wnioskodawca wskazał, że w zakresie: e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry usługi nie rozstrzygają konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udzielana mu jest informacja „ogólna”. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta.

W niniejszej sprawie kluczową rolę stanowi określenie, czy usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawca za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość stanowią usługi opieki medycznej. Wówczas przedmiotowe usługi – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy – korzystałyby ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jak już wskazano, z orzecznictwa TSUE wynika, że zwolnieniu powinny podlegać tylko usługi, których celem jest ochrona zdrowia. Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie pewnych porad, nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz opis sprawy stwierdzić należy, że usługi telemedycyny w zakresie: e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry nie są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Bowiem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca za pośrednictwem Internetu udziela porad z zakresu edukacji zdrowotnej, osobie korzystającej z usług udzielana będzie informacja „ogólna”, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Wnioskodawca sam wskazał, że e-usługi nie mają na celu leczenia pacjenta a udzielanie mu informacji o charakterze edukacyjnym, na tematy nurtujące pacjenta. Informacje te mają charakter ogólny, nie indywidualny.

Po przeanalizowaniu przedstawionych przez Spółkę cech usług – które zamierza świadczyć – należy stwierdzić brak podstaw do uznania, że usługi te stanowić będą usługi opieki medycznej wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 18. Czynności, które Wnioskodawca planuje wykonywać nie będą wykazywały charakterystycznych cech usługi opieki medycznej sprawowanej nad konkretnym wymagającym tej opieki pacjentem. Jedną z nich, co wynika z orzecznicwa TSUE niewątpliwe jest diagnoza pacjenta. Działania medyczne polegają na szeregu czynności, dla których bezpośredni (osobisty) kontakt z pacjentem jest konieczny. Nie można bowiem świadczyć usług w zakresie opieki medycznej, bez wnikliwego zbadania danej osoby, jej obserwacji oraz opieki nad nią w procesie działań medycznych, a to podstawowe warunki definiujące te usługi.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi stanowią dostęp do strony internetowej Wnioskodawcy. Jak wskazał Wnioskodawca: przekazywane informacje – zgodnie z dostępnym regulaminem mają charakter edukacji zdrowotnej. Prowadzący nie udziela wskazówek postępowania w danym przypadku pacjenta, a przekazuje pacjentowi wiedzę medyczną, o charakterze edukacyjnym. Prowadzący nie udziela indywidualnych porad mających na celu leczenie pacjenta, ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia stosownych badań. E-usługi nie maja na celu leczenia pacjenta a udzielanie mu informacji o charakterze edukacyjnym, na tematy nurtujące pacjenta. Informacje te mają charakter ogólny, nie indywidualny. Po przeprowadzonej videokonferencji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość klient nie będzie badany pod kątem efektów jakie wywoła u niego zastosowanie się do wskazówek/porad udzielonych podczas videokonferencji W założeniu Wnioskodawcy takie badania nie będą potrzebne do świadczenia e-usług z uwagi na ich charakter.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Trzeba zaznaczyć, że Wnioskodawca jednoznacznie wskazał także, że nie będzie brał odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane zastosowaniem się do wskazówek udzielonych podczas video konsultacji.

Tym samym usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawca za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość zdaniem Organu, nie noszą znamion usług w zakresie opieki medycznej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Stanowisko Organu znajduje odzwierciedlenie w wyrokach sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku z 8 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Po 245/13 WSA w Poznaniu wskazał, że: „Zdaniem sądu usługa w zakresie opieki medycznej by uznać ją za wykonaną lege artis wymaga przynajmniej, co wynika nawet z zasad doświadczenia, rzetelnego ustalenia, czy jest konieczna dla osiągnięcia zamierzonego celu. Niezbędna jest więc możliwość oceny stanu zdrowia pacjenta w celu postawienia prawidłowej diagnozy oraz zaordynowania odpowiedniego, dostosowanego do wymogów konkretnej osoby postępowania terapeutycznego. (…) W opinii sądu leczenie przez internet nie jest możliwe. Przez internet nikt nie zbada pacjenta, nie poprowadzi terapii i nie wyleczy. Można sobie z kimś porozmawiać, poradzić się, wspierać podczas walki z chorobą.”

Reasumując, usługi będące przedmiotem pytania tj. telemedycyny w zakresie: e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, bowiem nie stanowią usług w zakresie opieki medycznej, spełniających cel określony w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

W świetle powyższych ustaleń, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.


Oprac. Adam Kuchta

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

REKLAMA

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nowa składka zdrowotna komplikuje system. Przedsiębiorcy chcą inaczej

Składak zdrowotna ma być rozliczana inaczej już od początku 2025 roku. Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki zdrowotnej i komplikują system.

Zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 roku. Definicje budynku i budowli, ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 11 czerwca 2024 r. założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. W zakresie podatku od nieruchomości ten projekt zakłada wprowadzenie definicji budynku i budowli a także ujednolicenie zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych.

Dotacje dla biznesu 2024. Ścieżka SMART: kolejne rundy naborów wniosków dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw

Ścieżka SMART jest jednym z czterech priorytetów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Wydaje się ona być jedną z najpopularniejszych dotacji oferowanych przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją zdolność badawczą oraz innowacyjność. Trzecia runda konkursu zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów FENG rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października. 

REKLAMA

Podatek od psa i kota w Polsce – kto musi płacić, a kto jest zwolniony?

W Polsce właściciele psów mogą być zobowiązani do opłacenia podatku od posiadania zwierząt, co jest regulowane przepisami lokalnymi gmin. Opłata ta wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest stosowana w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych oraz finansowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Inaczej jest w przypadku kotów.

MF: dwa etapy wdrożenia obowiązkowego KSeF. Będzie kolejna zmiana ustawy o VAT

W dniu 5 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 czerwca br. i wejdzie w życie 1 lipca br. W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoryjnego KSeF i etapowego wdrażania tego systemu. Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

REKLAMA