reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zwolnienia > Ulga na złe długi – zmiany w 2015 roku

Ulga na złe długi – zmiany w 2015 roku

W przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju. Umożliwia to ustawa o podatku od towarów i usług.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeśli nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Procedura ta nazywana jest ulgą na złe długi i stosuje się ją, jeśli spełnione są następujące warunki:
1. dostawa towaru lub świadczenie usługi jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
– wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
– dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadzono zmiany w rozliczaniu ulgi.

Mechanizm ulgi na złe długi umożliwia wierzycielowi obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w sytuacji, gdy dłużnik w określonym terminie nie zapłaci za zakupione towary i usługi. Dłużnik jest wówczas zobowiązany do odpowiedniego zmniejszenia odliczonego podatku zgodnie z art. 89b ustawy o VAT. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości skorzystania z ulgi przez wierzyciela w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, podczas gdy dłużnik w takiej sytuacji musiał dokonać stosownej korekty. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, nastąpi wyłączenie obowiązku dokonywania korekty podatku naliczonego, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Ustawa o zmianie przewiduje również możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez podmioty, między którymi istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4. Związek ten istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u  kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym (małżeństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia), z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów. Istnienie zatem wskazanych powiązań nie będzie przeszkodą do skorzystania z ulgi.

Uregulowana została również sytuacja, w której podatnik zwolniony od podatku VAT obowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej, tylko wskutek wystąpienia obowiązku dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego, w przypadku nieuregulowania należności w ustawowo wskazanym terminie. Obecnie w przypadku wystąpienia u podatnika VAT zwolnionego, obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, odliczonego za okres posiadania przez tego podatnika statusu podatnika VAT czynnego, podatnik ten zobowiązany jest jedynie do wpłaty tego podatku (art. 103 ust. 1 ustawy o VAT). Jednorazowy obowiązek złożenia deklaracji na potrzeby korekty będzie wynika natomiast z art. 99 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 lipca 2015 roku i mogą mieć zastosowanie do wierzytelności powstałych przed dniem 1 lipca 2015 r., których nieściągalność zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy o VAT została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2012 roku.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama