REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwolnienia z akcyzy od węgla i koksu od 2 stycznia 2012 r.

REKLAMA

1 stycznia 2012 roku kończy się ogólne zwolnienie od akcyzy dla węgla i koksu, przeznaczonych do celów opałowych.

SPIS TREŚCI
Zwolnienia przedmiotowe od akcyzy

Przewidziano jednak szereg zwolnień przedmiotowych od akcyzy.

Zwolnienie od akcyzy dla węgla i koksu zużywanych przez:

• gospodarstwa domowe,

• organy administracji publicznej,

• jednostki Sił Zbrojnych RP,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• podmioty systemu oświaty,

• żłobki i kluby dziecięce,

• podmioty lecznicze,

• jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

• organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zamów praktyczny e-book: Jak uniknąć akcyzy od węgla


WAŻNE!

Należy pamiętać, aby każdorazowo potwierdzić dostawcy odbiór dostarczonego węgla lub koksu na dokumencie dostawy.

Zwolnienie od akcyzy obejmuje również węgiel i koks zużywane:

• w procesie produkcji energii elektrycznej,

Autopromocja

• w procesie produkcji wyrobów energetycznych,

• do przewozu towarów i pasażerów koleją,

• do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

Autopromocja

• w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie,

• w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,

• przez zakłady energochłonne do celów opałowych,

• przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

WAŻNE!

Korzystanie z powyższych zwolnień będzie wymagało prowadzenia przez podmiot zużywający ewidencji tych wyrobów. Ewidencja węgla lub koksu powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat.

Warunki uprawniające podmioty do obrotu węglem i koksem podlegającym zwolnieniu od akcyzy

Do dokonywania obrotu węglem i koksem podlegającym zwolnieniu od akcyzy, między innymi do sprzedaży tych wyrobów podmiotom zużywającym korzystającym z tego zwolnienia, będą uprawnione podmioty zwane pośredniczącymi podmiotami węglowymi, pod warunkiem:

• pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako tzw. pośredniczący podmiot węglowy,

• posiadania potwierdzenia złożenia tego powiadomienia,

• dołączenia do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy sporządzonego zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Finansów, a także uzyskania na nim potwierdzenia dostarczenia tych wyrobów odbiorcy. Dokument dostawy powinien być przechowywany do celów kontroli przez okres 5 lat.

WAŻNE!

Sprzedaż węgla i koksu pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi z zachowaniem warunków określonych w ustawie o podatku akcyzowym będzie również podlegała zwolnieniu od akcyzy.

Opodatkowanie ubytków węgla i koksu

Należy pamiętać, że opodatkowaniu akcyzą podlegają również ponadnormatywne ubytki, czyli wszelkie straty węgla i koksu przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy. Normy dopuszczalnych ubytków węgla i koksu ustala właściwy naczelnik urzędu celnego na wniosek zainteresowanych podmiotów albo z urzędu.


Obowiązki podmiotów dokonujących obrotu węglem i koksem niepodlegającym zwolnieniu z akcyzy

Podmioty, które dokonują obrotu węglem lub koksem nieobjętymi zwolnieniem od akcyzy, będą podlegać obowiązkowi:

• składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych według ustalonego wzoru,

• obliczania i wpłacania akcyzy na rachunek właściwej izby celnej w wysokości 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Do celów poboru akcyzy są ustalone wartości opałowe, które wynoszą:

• dla węgla (kod CN 2701) – 23,8 GJ/1000 kg,

• dla węgla brunatnego (kod CN 2702) – 8,6 GJ/1000 kg,

• dla koksu (kod CN 2704) – 27,5 GJ/1000 kg.

Dane kontaktowe

Szczegółowe informacje o opodatkowaniu akcyzą węgla i koksu są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mg.gov.pl, zakładki: Podatki/System Podatkowy/Podatek akcyzowy/Aktualności

Informacje można również uzyskać w:

• Centrum Informacji Służby Celnej – infolinia 801 470 477, faks 33 857 63 83, e-mail info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl,

• Krajowej Informacji Podatkowej – infolinia z tel. stac. 801 055 055, z tel. kom. 22 330 0330,

• urzędach celnych na terenie całego kraju.


Zamów praktyczny e-book:
Jak uniknąć akcyzy od węgla


"Sprzedaż węgla prowadzona jest normalnie, natomiast wstrzymane zostało wydawanie deputatów. Staramy się jak najszybciej wyjaśnić sytuację, która ich dotyczy" - powiedział w rzecznik KHW Wojciech Jaros.

Największa górnicza firma - Kompania Węglowa (KW) - nie zawiesiła wydawania należnych górnikom deputatów, choć jej przedstawiciele przyznają, że jest to obecnie bardziej skomplikowane niż wcześniej. Podobnie jest w przypadku sprzedaży węgla indywidualnym odbiorcom. W obu przypadkach taki węgiel powinien być zwolniony z akcyzy.

Akcyza, wyliczana według wartości opałowej węgla, wynosi średnio ok. 30 zł na tonie. Nie ma problemów, aby kupić węgiel z akcyzą. Formalności pojawiają się wówczas, gdy nabywca chce skorzystać z przysługującego mu zwolnienia z tego podatku. Z akcyzy zwolniony jest bowiem węgiel m.in. dla gospodarstw domowych, dla działalności rolniczej, dla niektórych instytucji itp.


Zamów praktyczny e-book: Jak uniknąć akcyzy od węgla


"Klient, chcący skorzystać ze zwolnienia, musi dopełnić określonych formalności. Chodzi przede wszystkim o spełniające ustawowe wymogi oświadczenie o prawie do zwolnienia oraz potwierdzenie odbioru węgla przez daną osobą. Są przypadki, gdy konieczne są poświadczenia notarialne" - wyjaśnił rzecznik Kompanii Węglowej Zbigniew Madej.

Nie ma problemu, gdy węgiel kupuje w kopalni (lub odbiera deputat) końcowy nabywca. Jeżeli natomiast robi to za niego pośrednik (także np. znajomy dysponujący ciężarówką), wówczas sprzedaż jest obciążona akcyzą. Aby jej uniknąć, musi być oświadczenie nabywcy i potwierdzenie, że węgiel faktycznie do niego dotarł. To wymaga spełnienia wielu formalności. Sprzedawcy przyznają, że zapanowało zamieszanie.

"Pierwsze dni obowiązywania nowych przepisów to czas przystosowania się do tych wymogów. Do wielu klientów informacje na ten temat nie dotarły na czas, dlatego rozpoczęliśmy akcję informacyjną. M.in. uruchomiliśmy infolinie, gdzie udzielamy wszystkich informacji; numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej" - powiedział Madej.

Mimo tego wielu przedsiębiorców wciąż ma problemy z interpretacją przepisów akcyzowych. Niektóre składy opałowe wolały czasowo zawiesić sprzedaż węgla osobom indywidualnym, niż narażać się na kary skarbowe. Sprzedawcy narzekają, że choć sprzedaż węgla bez akcyzy wymaga oświadczenia o tym, że nabywca nie jest jej płatnikiem, nie ma odpowiednich formularzy, na których można to zrobić. Brakuje też wzoru dokumentu transportu towaru.

Wcześniej eksperci podatkowi zwracali również uwagę, że akcyzę powinni zapłacić także ci użytkownicy węgla, którzy nie są z niej zwolnieni, kupili węgiel jeszcze w zeszłym roku, zanim podatek zaczął obowiązywać, a używają go obecnie. Tymczasem wielu odbiorców - np. niewielkie zakłady rzemieślnicze czy firmy - w ogóle o tym nie wie.

Problemu nie ma w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która specjalizuje się w węglu koksowym dla odbiorców przemysłowych, a nie indywidualnych. Sprzedaż węgla do celów energetycznych prowadzona bywa w bardzo niewielkim zakresie. Natomiast deputat węglowy od tego roku wydawany jest górnikom nie w naturze, a wyłącznie w formie ekwiwalentu pieniężnego.Zamów praktyczny e-book: Jak uniknąć akcyzy od węgla


Dlatego zaistniała konieczność zmiany deklaracji i wprowadzenia nowych dokumentów.

Przedstawiamy je poniżej:

 

Lp.

Rodzaj deklaracji

Czego dotyczy

Od kiedy stosujemy nowe wzory

1

2

3

4

1.

AKC-U(5)

Wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej

Od 2 stycznia 2012 r.

Gdy obowiązek podatkowy powstał przed
2 stycznia br., stosujemy wzór AKC-U(4).

2.

Formularz główny
AKC-4/AKC-4zo(2)

Formularze
szczegółowe:

AKC-4/A(3),
AKC-4/B(3),
AKC-4/C(3),
AKC-4/D(3),
AKC-4/E(3),
AKC-4/F(3),
AKC-4/H(3),
AKC-4/I(3),
AKC-4/J(3),
AKC-4/K(3)

Czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby akcyzowe, z wyjątkiem wyrobów węglowych

Od rozliczenia za styczeń 2012 r. Jednak do wyczerpania nakładów, nie później niż do 31 grudnia 2012 r., można stosować poprzednie wzory (z wyjątkiem AKC-4/D(2)):

AKC-4/A(2), AKC-4/B(2),
AKC-4/C(2), AKC-4/E(2),
AKC-4/F(2), AKC-4/H(2),
AKC-4/I(2), AKC-4/J(2),
AKC-4/K(2).

3.

AKC-WW(1)

Czynności, których przedmiotem są wyroby węglowe

Od rozliczeń za styczeń 2012 r.

4.

AKC-EN(3)

Nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

Od rozliczenia za styczeń 2012 r. Jednak do wyczerpania nakładów, nie później niż do 31 grudnia 2012 r., można stosować poprzedni wzór.

5.

AKC-PA(3)

Przedpłat akcyzy

Od rozliczenia za styczeń 2012 r. Jednak do wyczerpania nakładów, nie później niż do 31 grudnia 2012 r., można stosować poprzedni wzór.

6.

INF-A–INF-D,
INF-F,
INF-I–INF-K(3)

Informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, składanych przez podmiot prowadzący skład podatkowy

Od rozliczenia za styczeń 2012 r. Jednak do wyczerpania nakładów, nie później niż do 31 grudnia 2012 r., można stosować poprzednie wzory.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Limit działalności nierejestrowanej w 2024 r. wzrośnie do 3225 zł. Ale VAT i tak trzeba będzie niekiedy zapłacić.

Kolejny wzrost limitu dla działalności nierejestrowanej cieszy tych, którzy poprawiają kondycję domowego budżetu korzystając z możliwości prowadzenia niewielkiej działalności bez konieczności jej rejestrowania w CEIDG. Jednak brak rejestracji to jedno, a rozliczenia na gruncie VAT, to odrębna sprawa. Warto sprawdzić, czy ciesząc się uproszczeniami przewidzianymi dla tej formy działalności nie zaniedbuje się obowiązków czynnego podatnika VAT.

Jak sformułować klauzulę arbitrażową w umowie?

Klauzule arbitrażowe w umowach. Jak odzyskać zaległą płatność nawet w 3 tygodnie? Duże, ale także małe firmy np. z sektorów budowalnego, logistycznego czy informatycznego coraz częściej korzystają z arbitrażu online zamiast sądów powszechnych.

Tabela kursów średnich NBP z 5 grudnia 2023 roku - nr 235/A/NBP/2023

Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 5 grudnia 2023 roku - nr 235/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3233 zł.

Wyższe opłaty drogowe w transporcie – czy zapłacą za nie konsumenci?

Podwyżki opłat drogowych, które wyniosą nawet 80 proc. w Niemczech sprawią, że firmy transportowe będą musiały szukać oszczędności gdzie indziej. Jedynym skutecznym rozwiązaniem wydaje się podniesienie cen frachtu, chociaż wiadomo, że koszty tego rozwiązania poniosą nie zleceniodawcy, lecz konsumenci. A niezależnie od tego firmy transportowe i tak muszą dobrze przygotować się do funkcjonowania w nowej, droższej rzeczywistości. Sprawdzamy nastroje panujące w branży i szukamy rozwiązań, które mogą pomóc przewoźnikom oszczędzać nie tylko w tym trudnym okresie. 

Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku. Wyższe nie tylko pensje. Jak wzrosną w nowym roku inne świadczenia pracownicze?

Minimalne wynagrodzenie za pracę, które obecnie wynosi 3600 zł, od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie do 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - o kolejne kilkadziesiąt złotych, do 4300 zł. Łącznie da to wzrost płacy minimalnej o 19,4%. Zaplanowana na przyszły rok podwyżka będzie rekordową w ujęciu kwotowym i bliską rekordowej w ujęciu procentowym. Od 2000 roku tylko dwukrotnie procentowy wzrost płacy minimalnej był wyższy. W 2008 r. jej kwota została ona podniesiona z 936 zł do 1126 zł, a więc o 20,3%. Natomiast w 2023 r. dwie zmiany, obowiązujące od stycznia i od lipca, wywindowały płacę minimalną z 3010 zł do 3600 zł, a więc łącznie o 19,6%. Podwyższenie płacy minimalnej wpłynie również w 2024 roku na szereg wskaźników i świadczeń pracowniczych. 

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Kiedy przysługuje i ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim?

ZUS informuje, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy nie tylko w trakcie zatrudnienia, lecz także podczas wypowiedzenia, a nawet po rozwiązaniu umowy o pracę. Ale w tym przypadku muszą być spełnione określone warunki. Jakie?

Nowe oszustwo na rynku finansowym: przestępcy oferują „klejnoty flippowe”

Na rynku pojawiła się nowa metoda „inwestycyjna”. Oszuści poprzez spółki zawierają umowy sprzedaży tzw. biżuterii flippowej z pewnym zyskiem. W rzeczywistości wartość przedmiotu z reguły jest kilkukrotnie zawyżona. Sprzedawcy często proponują zawarcie umowy komisu, na mocy której mają dokonać dalszej sprzedaży klejnotu, co jednak nie następuje. Następnie klientom proponuje się zawarcie kolejnych umów z innymi podmiotami, np. umowy pożyczki i kolejnej umowy komisu z inną spółką. Dzięki temu moment rozliczenia jest odsunięty w czasie, a podmiot wyłudza w ten sposób dodatkowe pieniądze. Z reguły na zabezpieczenie roszczeń zawierana jest też umowa zastawu na udziałach innej spółki. Warto też dodać, że większość pokrzywdzonych prawdopodobnie jeszcze nie wie lub nie ma pewności, że doszło do oszustwa.

Do jakiej kwoty nie płaci się podatku od darowizny?

Podatek od darowizny dotyka wielu osób w Polsce. W 2023 roku wprowadzono znaczące zmiany w przepisach dotyczących podatku od spadków i darowizn, które wpłynęły na kwoty wolne od podatku. W tym artykule skupimy się na aktualnym stanie prawnym, przywołując obowiązujące regulacje.

Chcesz dostać emeryturę lub rentę na czas? Musisz szybko powiadomić ZUS o zmianie adresu lub konta bankowego! Jak to zrobić i w jakim terminie?

Emeryt i rencista powinien jak najszybciej poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu zamieszkania, czy numeru rachunku bankowego. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura czy renta zostanie zwrócona do ZUS-u.

Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie RPP. Czy czeka nas zmiana stóp procentowych?

Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. "RPP nie zmieni stóp procentowych na rozpoczynającym się dzisiaj grudniowym posiedzeniu" – powiedział ekonomista ING BSK Adam Anotniak. Jego zdaniem, pauza w obniżkach stóp potrwa co najmniej do marca.

REKLAMA