REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wycena i wykazywanie w księgach rachunkowych operacji w walucie obcej

REKLAMA

Różnice kursowe. W przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, wycena następuje odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży stosowanym przez bank, z którego korzysta jednostka. Skutki różnic kursowych powstałych na dzień wyceny aktywów i pasywów zależne są od rodzaju tych składników bilansowych. W art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości podzielono je na inwestycje długoterminowe oraz pozostałe aktywa i pasywa.
Dla jednostek prowadzących operacje w walutach obcych skutki zmian kursów walut obcych mają zasadniczy wpływ na ich sytuację finansową. Skala tego wpływu zależna jest od rodzaju operacji oraz od przyjętych zasad rachunkowości. Zagadnienia dotyczące wyceny i wykazywania w sprawozdaniu finansowym operacji wyrażonych w walucie obcej reguluje art. 30 ustawy o rachunkowości.
Przedmiotem regulacji tego przepisu są:
• kurs, po jakim należy ujmować wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze na dzień ich przeprowadzenia,
• kurs, po jakim należy wyceniać wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa na dzień bilansowy,
• skutki finansowe (różnice kursowe) powstałe na dzień wyceny oraz w momencie zapłaty należności, zobowiązań, a także sprzedaży walut.
Sposób ujęcia operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia zależy od rodzaju konkretnej operacji.
W przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, wycena następuje odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży stosowanym przez bank, z którego korzysta jednostka.
W przypadku pozostałych operacji jej wycena następuje po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie (dokumentem tym może być np. umowa związana z zawarciem kontraktu instrumentu finansowego) ustalony został inny kurs (warto nadmienić, że kurs z dokumentu odprawy celnej również jest średnim kursem NBP obowiązującym w okresie miesiąca).
Omawiany przepis wskazuje ponadto, że jeżeli aktywa lub pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub NBP nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalony przez NBP (art. 30 ust. 3).
Sposób wyceny składników bilansowych wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy zależny jest od rodzaju tych składników. A mianowicie:
1) aktywa (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP,
2) gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych – po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu, ustalonego na dzień wyceny dla danej waluty przez NBP.
Skutki różnic kursowych powstałych na dzień wyceny aktywów i pasywów zależne są od rodzaju tych składników bilansowych. W art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości podzielono je na inwestycje długoterminowe oraz pozostałe aktywa i pasywa.
W przypadku inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych do rozliczenia różnic kursowych należy stosować zasady wyceny określone w art. 35 ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości, to znaczy odnosząc skutki powstałych różnic na kapitał własny. Dzieje się to w sposób następujący. Wzrost wartości inwestycji do poziomu cen rynkowych zwiększa kapitał z aktualizacji wyceny; obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeśli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona – zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych, natomiast wzrost wartości inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.
W przypadku pozostałych aktywów i pasywów różnice kursowe, naliczane na dzień bilansowy, powinny być ujmowane wynikowo, czyli wpływać na przychody lub koszty finansowe danego okresu. W uzasadnionych sytuacjach różnice kursowe naliczone na dzień wyceny zobowiązań finansujących aktywa rzeczowe i niematerialne ujmuje się bilansowo, a mianowicie odnosi się do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towarów, a także do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Jak widać, w przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania towarów i produktów istnieje prawo uwzględniania w ich wycenie kosztów obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania tych aktywów i związanych z nimi różnic kursowych (pomniejszonych o przychody z tego tytułu). Ponadto istnieje obowiązek uwzględniania przy szacowaniu wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych kosztów obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związanych z nimi różnic kursowych (koszty te pomniejsza się o przychody z tego tytułu). Według tej zasady należy postępować jedynie do dnia oddania tych aktywów do używania. Nie mogą być zatem zaliczane do kosztu wytworzenia, a więc do wartości początkowej materialnych i niematerialnych aktywów trwałych różnice kursowe z wycen bilansowych zadłużenia kredytowego, gdyż nie zostały one faktycznie zrealizowane.
Różnice kursowe wykazuje się w rachunku zysków i strat. Następuje to po ich skompensowaniu, tzn. że wykazywane jest saldo dodatnich i ujemnych różnic kursowych – jako przychody finansowe bądź jako koszty finansowe.
Różnice kursowe ujmowane są w rachunku zysków i strat po ich skompensowaniu (wykazywane jest saldo dodatnich i ujemnych różnic kursowych).
Należy dodać, że wykazywane na dzień bilansowy różnice kursowe szacowane są zgodnie z zasadą memoriałową. Natomiast przy ustalaniu podatku dochodowego uwzględnia się jedynie różnice kursowe szacowane zgodnie z zasadą kasową, czyli zrealizowane przy zapłacie za sprzedaż (stanowiącą przychód podatkowy) czy też zakup (uznany za koszt uzyskania przychodu). To sprawia, że wartości bilansowa i podatkowa aktywów oraz zobowiązań, na które wpływają różnice kursowe mogą się różnić, co wywołuje konieczność zarachowania rezerwy lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Konieczność ta nie występuje w przypadku jednostek niepodlegających obowiązkowi badania sprawozdań finansowych, które zrezygnowały z wykazywania odroczonego podatku dochodowego.
dr hab. Ryszard Kamiński
wykładowca w Katedrze Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
odpowiadamy na pytania: www.infor.pl/pytaniasfk
Podstawa prawna
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Finansowo-Księgowy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Limit działalności nierejestrowanej w 2024 r. wzrośnie do 3225 zł. Ale VAT i tak trzeba będzie niekiedy zapłacić.

  Kolejny wzrost limitu dla działalności nierejestrowanej cieszy tych, którzy poprawiają kondycję domowego budżetu korzystając z możliwości prowadzenia niewielkiej działalności bez konieczności jej rejestrowania w CEIDG. Jednak brak rejestracji to jedno, a rozliczenia na gruncie VAT, to odrębna sprawa. Warto sprawdzić, czy ciesząc się uproszczeniami przewidzianymi dla tej formy działalności nie zaniedbuje się obowiązków czynnego podatnika VAT.

  Jak sformułować klauzulę arbitrażową w umowie?

  Klauzule arbitrażowe w umowach. Jak odzyskać zaległą płatność nawet w 3 tygodnie? Duże, ale także małe firmy np. z sektorów budowalnego, logistycznego czy informatycznego coraz częściej korzystają z arbitrażu online zamiast sądów powszechnych.

  Tabela kursów średnich NBP z 5 grudnia 2023 roku - nr 235/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 5 grudnia 2023 roku - nr 235/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3233 zł.

  Wyższe opłaty drogowe w transporcie – czy zapłacą za nie konsumenci?

  Podwyżki opłat drogowych, które wyniosą nawet 80 proc. w Niemczech sprawią, że firmy transportowe będą musiały szukać oszczędności gdzie indziej. Jedynym skutecznym rozwiązaniem wydaje się podniesienie cen frachtu, chociaż wiadomo, że koszty tego rozwiązania poniosą nie zleceniodawcy, lecz konsumenci. A niezależnie od tego firmy transportowe i tak muszą dobrze przygotować się do funkcjonowania w nowej, droższej rzeczywistości. Sprawdzamy nastroje panujące w branży i szukamy rozwiązań, które mogą pomóc przewoźnikom oszczędzać nie tylko w tym trudnym okresie. 

  Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku. Wyższe nie tylko pensje. Jak wzrosną w nowym roku inne świadczenia pracownicze?

  Minimalne wynagrodzenie za pracę, które obecnie wynosi 3600 zł, od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie do 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - o kolejne kilkadziesiąt złotych, do 4300 zł. Łącznie da to wzrost płacy minimalnej o 19,4%. Zaplanowana na przyszły rok podwyżka będzie rekordową w ujęciu kwotowym i bliską rekordowej w ujęciu procentowym. Od 2000 roku tylko dwukrotnie procentowy wzrost płacy minimalnej był wyższy. W 2008 r. jej kwota została ona podniesiona z 936 zł do 1126 zł, a więc o 20,3%. Natomiast w 2023 r. dwie zmiany, obowiązujące od stycznia i od lipca, wywindowały płacę minimalną z 3010 zł do 3600 zł, a więc łącznie o 19,6%. Podwyższenie płacy minimalnej wpłynie również w 2024 roku na szereg wskaźników i świadczeń pracowniczych. 

  Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Kiedy przysługuje i ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim?

  ZUS informuje, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy nie tylko w trakcie zatrudnienia, lecz także podczas wypowiedzenia, a nawet po rozwiązaniu umowy o pracę. Ale w tym przypadku muszą być spełnione określone warunki. Jakie?

  Nowe oszustwo na rynku finansowym: przestępcy oferują „klejnoty flippowe”

  Na rynku pojawiła się nowa metoda „inwestycyjna”. Oszuści poprzez spółki zawierają umowy sprzedaży tzw. biżuterii flippowej z pewnym zyskiem. W rzeczywistości wartość przedmiotu z reguły jest kilkukrotnie zawyżona. Sprzedawcy często proponują zawarcie umowy komisu, na mocy której mają dokonać dalszej sprzedaży klejnotu, co jednak nie następuje. Następnie klientom proponuje się zawarcie kolejnych umów z innymi podmiotami, np. umowy pożyczki i kolejnej umowy komisu z inną spółką. Dzięki temu moment rozliczenia jest odsunięty w czasie, a podmiot wyłudza w ten sposób dodatkowe pieniądze. Z reguły na zabezpieczenie roszczeń zawierana jest też umowa zastawu na udziałach innej spółki. Warto też dodać, że większość pokrzywdzonych prawdopodobnie jeszcze nie wie lub nie ma pewności, że doszło do oszustwa.

  Do jakiej kwoty nie płaci się podatku od darowizny?

  Podatek od darowizny dotyka wielu osób w Polsce. W 2023 roku wprowadzono znaczące zmiany w przepisach dotyczących podatku od spadków i darowizn, które wpłynęły na kwoty wolne od podatku. W tym artykule skupimy się na aktualnym stanie prawnym, przywołując obowiązujące regulacje.

  Chcesz dostać emeryturę lub rentę na czas? Musisz szybko powiadomić ZUS o zmianie adresu lub konta bankowego! Jak to zrobić i w jakim terminie?

  Emeryt i rencista powinien jak najszybciej poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu zamieszkania, czy numeru rachunku bankowego. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura czy renta zostanie zwrócona do ZUS-u.

  Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie RPP. Czy czeka nas zmiana stóp procentowych?

  Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. "RPP nie zmieni stóp procentowych na rozpoczynającym się dzisiaj grudniowym posiedzeniu" – powiedział ekonomista ING BSK Adam Anotniak. Jego zdaniem, pauza w obniżkach stóp potrwa co najmniej do marca.

  REKLAMA