| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Prezentacja w sprawozdaniu finansowym strat z lat ubiegłych

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym strat z lat ubiegłych

Nasza spółka poniosła w roku 2002 stratę bilansową w kwocie 80 000 zł. Kapitał podstawowy na koniec 2002 r. wynosił 50 000 zł. Zwyczajne zgromadzenie wspólników w kwietniu 2003 r. podjęło uchwały o:• zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2002 r.,• pokryciu straty za 2002 r. z zysków kolejnych 5 lat,• dalszym istnieniu spółki i podwyższeniu kapitału podstawowego do kwoty 200 000 zł w drodze utworzenia nowych udziałów.Podwyższenie kapitału podstawowego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym we wrześniu 2003 r. Nowo utworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowych wspólników. Dokonali oni wpłat na rachunek bankowy spółki w kwocie 150 000 zł (czerwiec 2003 r.).W latach 2003 i 2004 spółka także poniosła straty bilansowe. Poza kapitałem podstawowym nie występują inne elementy kapitałów własnych. W jaki sposób powinny zostać zaprezentowane straty za lata 2002-2003 w sprawozdaniu finansowym za 2004 r.? Nie mamy obowiązku badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2004.

Straty bilansowe spółka powinna wykazać w pasywach bilansu w grupie A. „Kapitały własne”. Ponieważ w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący i poprzedni rok obrotowy (art. 46 ust. 1 ustawy o rachunkowości), w sprawozdaniu finansowym za 2004 r. należy zaprezentować stany poszczególnych składników kapitałów własnych spółki na 31 grudnia 2004 r. i na 31 grudnia 2003 r.
Prezentacja strat za lata 2002–2004 w bilansie powinna być następująca:
1) według stanu na 31 grudnia 2004 r.
A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych – kwota strat za lata 2002 i 2003,
A.VIII. Zysk (strata) netto – kwota straty za rok 2004,
2) według stanu na 31 grudnia 2003 r.
A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych – kwota straty za rok 2002,
A.VIII. Zysk (strata) netto – kwota straty za rok 2003.
Jeżeli strata wykazana w bilansie na 31 grudnia 2004 r. przewyższy połowę kapitału zakładowego, czyli 100 000 zł, zarząd jest zobowiązany, zgodnie z przepisami art. 233 ustawy – Kodeks spółek handlowych, niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Zgromadzenie to może, tak jak w 2003 r., podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału podstawowego lub o wniesieniu przez wspólników dopłat w celu pokrycia strat poniesionych przez spółkę.
W przypadku podjęcia uchwały o wniesieniu dopłat w celu pokrycia straty ich równowartość należy zaliczyć do kapitału rezerwowego. Stosownie do przepisów art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości takie dopłaty należy w pasywach bilansu zaprezentować w wyodrębnionych pozycjach kapitału własnego następująco:
• równowartość dopłat dopóki nie zostaną użyte w sposób uzasadniający ich odpisanie – „Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników”,
• uchwalone, lecz niewniesione dopłaty – „Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)”.
Teresa Fołta
biegły rewident, wiceprezes Zarządu Rewiks Sp. z o.o.
Podstawa prawna
•  ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66


Czytaj także

Źródło:

Serwis Finansowo-Księgowy
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »