| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Ewidencja aktywów i pasywów nabytych przez fundację w drodze spadku

Ewidencja aktywów i pasywów nabytych przez fundację w drodze spadku

Jesteśmy fundacją prowadzącą działalność gospodarczą. Otrzymaliśmy spadek w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną. Fundator zmarł, wcześniej zapisawszy w testamencie cały swój majątek fundacji. Na czas trwania postępowania spadkowego sąd powołał zarządcę. Zarządca przejął wszelkie nieruchomości, pieniądze i majątek ruchomy w oparciu o spis inwentarza sporządzony przez wyznaczonego decyzją sądu komornika sądowego.

Pragnę dodać, iż na dzień śmierci właściciela zarządca sporządził bilans zamknięcia przedsiębiorstwa i przejął aktywa i pasywa według wartości rynkowej pod tymczasowy zarząd. W trakcie trwania postępowania spadkowego fundacja przejęła warunkowo towary wchodzące w skład masy spadkowej i rozpoczęła działalność handlową. Warunek polegał na tym, że gdyby spadek został nabyty przez osobę trzecią, fundacja zapłaci za towary zarządcy. Na dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku zarządca sporządził bilans zamknięcia i przekazał majątek na rzecz fundacji. Fundacja wprowadziła aktywa i pasywa wynikające z bilansu zamknięcia sporządzonego przez zarządcę do swoich ksiąg, kompensując zobowiązanie za towary z należnością wykazaną w bilansie zamknięcia.
Czy prawidłowo wprowadziliśmy do ewidencji aktywa i pasywa?
Czy niezależnie od dochodu ze sprzedaży towarów powinniśmy opodatkować podatkiem dochodowym wartość zakupionych towarów?
Czy odpisy amortyzacyjne od przejętych w drodze spadku środków trwałych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości nieodpłatnie przyjęte składniki aktywów należało wycenić w księgach fundacji według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Z pytania wynika, że fundacja wprowadziła do ksiąg aktywa i pasywa w wartości wynikającej z bilansu zamknięcia sporządzonego przez zarządcę.
Sporządzając bilans zamknięcia zarządca powinien również wycenić aktywa po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania. Obowiązek taki wynika z art. 29 ustawy o rachunkowości. Obowiązek przejęcia zobowiązań (pasywów) przekazanego przedsiębiorstwa jest konsekwencją wynikającą z prawa spadkowego. Tak więc fundacja prawidłowo wyceniła w swoich księgach aktywa i pasywa wchodzące w skład przedsiębiorstwa. W aktywach przekazywanego przedsiębiorstwa powinna się znaleźć należność od fundacji za przekazane wcześniej towary. Wartość towarów powinna zwiększyć masę spadkową.
W księgach fundacji przed wprowadzeniem masy spadkowej występowało zobowiązanie wobec fundatora. Dopiero po wprowadzeniu masy spadkowej w księgach fundacji należało dokonać kompensaty zobowiązania z należnością. Jeśli tak postąpiono, wartość masy spadkowej nie uległa zmianie, bo zmieniły się tylko składniki przejętych aktywów (z towarów na należności). W efekcie wartość towarów weszła w skład masy spadkowej i nie ma potrzeby ich dodatkowego opodatkowania.
Na zakończenie można wskazać, że warunki zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od przejętych w drodze spadku środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów określone zostały w art. 16g ust. 11 oraz w art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Patrycja Nowak
Podstawy prawne
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66)
• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684)


Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »