REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Koszty księgowe i podatkowe w przypadku zbycia środka trwałego

REKLAMA

Spółka z o.o. do celów rachunkowych przyjęła stawkę amortyzacji w wysokości 20%, mimo że stawka podatkowa wynosi 10%. Jakie w związku ze sprzedażą tej maszyny należy przyjąć odpisy amortyzacyjne?
Spółka do celów rachunkowych może dokonywać planowych odpisów amortyzacyjnych, które mogą się różnić od odpisów podatkowych.
Na podstawie bowiem art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się w drodze systematycznego planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 tej ustawy przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na którego określenie wpływają w szczególności:
1) liczba zmian, na których pracuje środek trwały,
2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
3) wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem,
4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,
5) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.
Według przepisów podatkowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych. Wydatki te, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, są jednak kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych, bez względu na czas ich poniesienia (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b updop).
Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
A zatem w przypadku zbycia środka trwałego na zmniejszenie kosztów uzyskania osiągniętych z tego tytułu przychodów będą miały wpływ również odpisy amortyzacyjne, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Należy jednak zauważyć, że dotyczy to odpisów amortyzacyjnych, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
I tak zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodu:
• odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a–16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania (art. 16 ust. 1 pkt 4),
• odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych według zasad określonych w art. 16a– –16m, od tej części ich wartości, która odpowiada wydatkom poniesionym na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 16 ust. 1 pkt 48),
• odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a) nabytych nieodpłatnie, jeżeli:
– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub
– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,
b) nabytych przed 1 stycznia 1995 r., lecz niezaliczonych do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
c) oddanych do nieodpłatnego używania, z wyjątkiem nieruchomości – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania,
d) nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej (art. 16 ust. 1 pkt 63),
• odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki w postaci wkładu niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) (art. 16 ust. 1 pkt 64).
Przykład 1
Spółka z o.o. zakupiła maszynę o wartości 100 000 zł. Na nabycie tej maszyny spółka otrzymała dotację w wysokości 60%, tj. 60 000 zł.
Amortyzacji spółka dokonywała według liniowej stawki 10%.
Roczny odpis amortyzacyjny wynosił 10% × 100 000 zł = 10 000 zł.
Kosztu uzyskania przychodu nie stanowiła jednak (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 updop) kwota 10 000 zł × 60% = 6000 zł.
Po czterech latach spółka sprzedała maszynę za 70 000 zł.
Przy ustalaniu kosztu uzyskania tego przychodu należy uwzględnić również odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztu uzyskania przychodu, tj. 10 000 zł × 4 lata = 40 000 zł.
Koszt uzyskania tego przychodu wynosi zatem 100 000 zł – 40 000 zł = 60 000 zł.
Spółka osiągnie dochód ze sprzedaży tego środka trwałego w wysokości 70 000 zł – 60 000 zł = 10 000 zł.
W art. 16 ust. 1 updop wśród odpisów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, które jednak należy uwzględnić przy obliczaniu kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży środka trwałego, nie wymienia się odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów).
Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop kosztem uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m. A zatem do kosztów podatkowych mogą być zaliczone tylko odpisy amortyzacyjne dokonywane według przepisów podatkowych, natomiast wyższe planowe odpisy amortyzacyjne nie są uwzględniane przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży środka trwałego.
Do kosztów podatkowych mogą być zaliczone tylko odpisy amortyzacyjne dokonywane według przepisów podatkowych.
Tak więc nawet jeśli różnica między planowymi a podatkowymi odpisami amortyzacyjnymi jest wykazywana w księgach (jako niestanowiąca kosztu uzyskania przychodu), to i tak nie jest uwzględniana przy ustalaniu kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży środka trwałego, nie została bowiem wymieniona w katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych, zawartym w art. 16 ust. 1 updop.
Nie byłoby do pogodzenia z założeniem racjonalności ustawodawcy, aby spółka, która w celu rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej stosowała wyższe niż podatkowe odpisy amortyzacyjne, miała ponosić z tego tytułu negatywne konsekwencje wynikające ze zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży środka trwałego.
Przykład 2
Spółka z o.o. zakupiła maszynę o wartości 100 000 zł. Amortyzacji podatkowej dokonywała według liniowej stawki 10%.
Roczny odpis amortyzacyjny podatkowy wynosił 10% × 100 000 zł = 10 000 zł.
Do celów rachunkowych spółka przyjęła stawkę 20%. Planowe odpisy amortyzacyjne wynosiły zatem rocznie 100 000 zł × 20% = 20 000 zł.
Po czterech latach spółka sprzedała maszynę za kwotę 70 000 zł.
Przy ustalaniu kosztu uzyskania tego przychodu spółka nie uwzględnia planowych odpisów amortyzacyjnych, lecz tylko odpisy podatkowe, tj. 10 000 zł × 4 lata = 40 000 zł.
Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży maszyny wynosi zatem 100 000 zł – 40 000 zł = 60 000 zł.
Spółka osiągnie dochód ze sprzedaży tego środka trwałego 70 000 zł – 60 000 zł = 10 000 zł, a nie w wysokości 70 000 zł – [100 000 zł – (20 000 zł × 4 lata)] = 50 000 zł, gdyby uwzględniała planowe odpisy amortyzacyjne dokonywane do celów rachunkowych.
Krzysztof Lis
Podstawy prawne
• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Finansowo-Księgowy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA