Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy przysługuje zaliczkowy zwrot VAT

Dokonuję zakupów inwestycyjnych. Nie rozpocząłem jeszcze działalności opodatkowanej VAT. Zanim to zrobię, upłynie prawdopodobnie 6-9 miesięcy. Być może potrwa to dłużej. Czy mogę otrzymać wcześniej zwrot podatku naliczonego zawartego w dokonanych zakupach?

RADA

Z pytania nie wynika, jakich zakupów dokonał podatnik. Jeżeli są to środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, grunty lub prawa wieczystego użytkowania gruntów zaliczone przez podatnika do środków trwałych, to – przy spełnieniu wskazanych w uzasadnieniu warunków – można uzyskać zaliczkowy zwrot VAT. Warunkiem zaliczkowego zwrotu jest jednak, aby czynności opodatkowane podatnik rozpoczął najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania ostatniej faktury stwierdzającej nabycie tych towarów lub usług. W przypadku importu towarów termin ten jest liczony od dnia otrzymania ostatniego dokumentu celnego. Należy wziąć to pod uwagę, zważywszy, że inwestycja podatnika ma trwać dłużej niż 6 miesięcy. Warunki i zasady zwrotu zostały opisane w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zasadą jest, że podatnik, który nie wykonuje czynności opodatkowanych, nie może wykazać nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego (na rachunek bankowy). Wyjątkowo jednak, jeżeli dokonuje zakupów inwestycyjnych i nie wykonuje jednocześnie czynności opodatkowanych, ma prawo do wystąpienia o tzw. zaliczkowy zwrot VAT. Aby podatnik mógł ubiegać się o zaliczkowy zwrot podatku naliczonego, musi łącznie spełnić następujące warunki:
• być zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym,
• nie wykonywać czynności opodatkowanych VAT, z wyjątkiem:
– importu towarów,
– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
– importu usług,
– nabycia towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca (dotyczy to nabycia towarów na terytorium Polski od podatnika z kraju Wspólnoty, który nie jest zarejestrowany jako polski podatnik VAT),
• dokonać zakupu:
– środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
– gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy
(wartość netto zakupów tych towarów w okresie po dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego musi wynosić co najmniej 250 000 zł),
• dokonać zapłaty należności za nabyte towary i usługi objęte zwrotem kwoty podatku naliczonego, a w przypadku importu – zapłaty podatku należnego od tego importu,
• złożyć oświadczenie, że:
a) nabyte towary i usługi będą służyć do czynności opodatkowanych, które zostaną wykonane nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania ostatniej faktury stwierdzającej nabycie tych towarów lub usług albo – w przypadku importu towarów – od dnia otrzymania ostatniego dokumentu celnego,
b) w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych do końca następnego roku nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 lub 8, tj. ze zwolnienia podmiotowego.

PRZYKŁAD
Firma zarejestrowana jako czynny podatnik VAT zaplanowała rozpoczęcie produkcji i sprzedaż urządzeń wentylacyjnych. We wrześniu 2005 r. rozpoczęła budowę zakładu produkcyjnego. Pierwsza sprzedaż planowana jest na lipiec 2007 r. Zakupy środków trwałych związane w całości z przyszłą sprzedażą opodatkowaną firma wykazuje w składanych co miesiąc deklaracjach VAT-7. Poniesione nakłady na środki trwałe netto przekroczyły kwotę 250 000 zł. Ostatni zakup środka trwałego został dokonany w styczniu 2007 r. W związku z tym wniosek o zwrot zaliczkowy firma może złożyć wraz z deklaracją za styczeń 2007 r., przy założeniu, że dotrzymane zostaną terminy i sprzedaż rzeczywiście wystąpi w połowie 2007 r.

Zagrożenia

Skarbowi Państwa z tytułu warunkowych wierzytelności wynikających z wypłacenia zaliczki naliczonego podatku przysługuje hipoteka przymusowa bądź zastaw skarbowy.

Aby otrzymać stosowny zwrot w formie zaliczki, podatnik musi złożyć wraz z deklaracją wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek można złożyć nie wcześniej niż za okres rozliczeniowy, w którym zostały spełnione wszystkie opisane warunki (wymienione w art. 93 ust. 2 pkt 1–3 ustawy o VAT).

Należny zwrot wypłacany jest w trzech równych ratach. Pierwszą ratę podatnik otrzymuje na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym) NIP-1 lub NIP-2 w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Druga rata wypłacana jest w ciągu 120 dni, a trzecia w ciągu 180 dni.

PRZYKŁAD
Stan faktyczny jak w przykładzie pierwszym. Przy założeniu, że zostały spełnione wszystkie niezbędne warunki, w tym również dokonano zapłaty należności wynikających z otrzymanych faktur zakupu, pierwsza rata w wysokości 1/3 zaliczkowego zwrotu wpłynie do firmy w kwietniu, druga rata w czerwcu, a ostatnia w sierpniu 2007 r.

Podstawą otrzymania stosownego zwrotu jest posiadanie przez podatnika:
• oryginałów faktur (faktur korygujących) oraz – w przypadku importu towarów – dokumentów celnych,
• dokumentów potwierdzających uregulowanie należności za nabyte towary i usługi objęte zwrotem kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki, a w przypadku importu towarów – potwierdzających zapłatę podatku należnego od tego importu, w tym:
– dokumentów bankowych potwierdzających dokonanie przelewu lub innego rodzaju płatności,
– oświadczenia sprzedawcy o przyjęciu zapłaty gotówką zgodnie z odrębnymi przepisami lub uregulowaniu należności w innej formie, jeżeli zapłata lub uregulowanie należności nie nastąpiły za pośrednictwem banku.

Zagrożenia

Jeżeli podatnik otrzymał zwrot VAT, a następnie nie spełni warunków zawartych w oświadczeniu składanym wraz z wnioskiem o zaliczkowy zwrot VAT, jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty zaliczki wraz z odsetkami i powiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego.

Podatnik ma obowiązek zwrotu otrzymanej zaliczki, gdy:
• podmiot nie spełni wszystkich warunków zawartych w oświadczeniu,
• przed rozpoczęciem czynności opodatkowanych
– nabyte towary i usługi objęte zwrotem zaliczkowym zostały wykorzystane do czynności lub były przedmiotem czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,
– otwarto likwidację, ogłoszono upadłość lub zakończono działalność,
– dokonano zbycia przedsiębiorstwa.

W przypadku zaistnienia choćby jednej z wymienionych sytuacji podatnik ma obowiązek zwrotu otrzymanej zaliczki i zawiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Zwrotu otrzymanej zaliczki, wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania poszczególnych rat, należy dokonać w terminie 15 dni od końca miesiąca, w którym zaistniała okoliczność uzasadniająca zwrot.

Przepisy, które umożliwiają podatnikom zwrot podatku naliczonego w formie zaliczki, są niezwykle surowe, a skorzystanie z tych uregulowań może nastręczać wielu problemów.

Szczególnie dużo wątpliwości wywołują uregulowania dotyczące terminu, w którym żądanie zaliczkowego zwrotu może być złożone w urzędzie skarbowym. Za sprawą niefortunnej zmiany dokonanej 1 czerwca 2005 r. ograniczono możliwość skorzystania z zaliczkowego zwrotu podatku naliczonego. Do 31 maja 2005 r. podatnik był zobowiązany do złożenia oświadczenia, że pierwsze czynności opodatkowane będą dokonane nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia pierwszego nabycia środków trwałych.

Zgodnie natomiast ze znowelizowanym art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT podatnik żądający zwrotu w formie zaliczki oświadcza, że pierwsze czynności opodatkowane zostaną wykonane nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia nabycia.

Prawdopodobnie jest to pomyłka redakcyjna, o czym świadczy fakt, że zwrot w formie zaliczki ma być dokonywany w trzech ratach: po upływie 60, 120 i 180 dni od dnia złożenia wniosku. W przeciwnym razie należałoby postawić pytanie o celowość tego uregulowania. Zwłaszcza o to, w jaki sposób zwrot dokonany w trzech ratach, tj. w ciągu 60, 120 i 180 dni od dnia otrzymania wniosku, miałby wpłynąć na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Do chwili obecnej brak jest jednak jakiegokolwiek stanowiska Ministerstwa Finansów w tej kwestii. W praktyce jednak nie zdarza się nakazanie zwrotu zaliczki z powodu naruszenia wymienionego terminu. Przekroczenie terminu rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych nie powinno zatem rodzić po stronie podatnika negatywnych konsekwencji podatkowych, a w szczególności obowiązku zwrotu zaliczki. Należy zauważyć, że w projekcie nowelizacji ustawy o VAT przewiduje się rezygnację z zaliczkowego zwrotu VAT. Jeżeli zatem projekt zostanie przyjęty w obecnej formie, podatnicy nie będą mogli już skorzystać z tego uprawnienia.

• art. 93 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029
• § 4–7 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860

Aldona Werner
ekspert w zakresie VAT
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Uproszczenia w akcyzie dla producentów energii odnawialnej
  Będą uproszczenia w podatku akcyzowym dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z OZE – wynika z opublikowanej na stronie KPRM zapowiedzi nowelizacji ustawy akcyzowej.
  Podwójna nowelizacja przepisów kodeksu karnego skarbowego w 2022 r.
  Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszło wiele zmian w przepisach, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Zmianami została objęta również ustawa – Kodeks karny skarbowy. Co ciekawe jednak, w trakcie roku doszło do ponownej nowelizacji tej ustawy a kolejne zmiany zaczęły obowiązywać od 1 lipca. Jakich zmian dokonano w kodeksie karnym skarbowym w 2022 roku? Poniżej wskazujemy na najciekawsze i najbardziej istotne zmiany, które warto znać.
  Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - co się zmieni?
  Slim VAT 3 wprowadza zmiany w systemie proporcji odliczania VAT w sprzedaży mieszanej. Znacząco zwiększona zostanie kwota, która pozwala na odliczenie 100% wysokości podatku naliczonego.
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?