Kategorie

Jak potraktować podatkowo sprzedaż premiowaną

W ramach promocji za zakupioną ilość towaru zaprzyjaźniona hurtownia otrzymuje od dostawcy nagrody rzeczowe w cenie 1 grosza za sztukę. Czy prawidłowe jest zakupienie tych nagród na paragon przez naszą spółkę za cenę 2 groszy za sztukę i rozdanie klientom? Czy urząd skarbowy może zgłosić jakieś zastrzeżenia?

RADA

W przypadku zakupienia towaru po zaniżonych cenach oraz udokumentowaniu zakupu na podstawie paragonu, spółka może spotkać się z zastrzeżeniami ze strony urzędu skarbowego. Urząd skarbowy może zażądać wyjaśnienia wartości towaru lub wskazania przyczyn różnicy.

UZASADNIENIE

W przypadku zakupienia towaru po zaniżonych cenach, na podstawie paragonu, a następnie rozdanie go klientom spółka musi liczyć się z następującymi konsekwencjami w przypadku kontroli urzędu skarbowego, a więc US może:
• uznać transakcję zakupu za świadczenie częściowo odpłatne i naliczyć przychód do opodatkowania w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością nabycia,
• zakwestionować stanowisko spółki, że przy nabyciu „gratisów” nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Spółka powinna zażądać od hurtowni wystawienia faktury VAT. Brak faktury może być uznany za zaniedbanie podatnika lub poczytany za próbę obejścia prawa,
• uznać rozdawanie zakupionych nagród za przekazanie na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, np. za przekazanie darowizn, co z kolei zrodziłoby skutki zarówno w VAT, jak i w podatku dochodowym.

W tej sytuacji właściwe będzie wystąpienie do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie wiążącej interpretacji co do zakresu stosowania prawa w tej indywidualnej sprawie.

Gdy wartość towaru znacznie odbiega od wartości rynkowej organ podatkowy może wezwać strony transakcji do zmiany tej wartości lub wskazanie przyczyn różnicy. Z pytania nie wynika, z jakiego powodu w transakcji zastosowano cenę 2 grosze za sztukę. Gdyby spółka nabyła towary w hurtowni w obniżonej cenie z tego względu, iż np. dokonuje nabycia dodatkowej partii towarów, towaru określonego rodzaju lub dokonuje przedterminowych płatności, wówczas różnicę między wartością nabycia a wartością rynkową należałoby traktować jako rabat lub upust. W takiej sytuacji nie powstają przychody podatkowe z tytułu częściowej odpłatności.

Jeżeli jednak zakupione towary nie były powiązane z konkretnymi zachowaniami kupieckimi spółki lub zakupiony towar odbiega od asortymentu będącego przedmiotem transakcji podstawowej, zakup może być uznany za niezwiązany z prowadzoną działalnością. Organ podatkowy może dokonać szacowania podstawy opodatkowania świadczenia.

Zakup towarów na podstawie paragonu jest niezgodny zarówno z ustawą o VAT, jak i ustawą o rachunkowości. Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o VAT transakcja powinna być obowiązkowo udokumentowana fakturą VAT. Spółka powinna zażądać wydania faktury. Paragon w tym wypadku, po uzupełnieniu danymi spółki, może pełnić rolę dowodu zastępczego do czasu uzyskania faktury. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W tym konkretnym przypadku transakcja powinna być udokumentowana fakturą VAT uprawniającą do odliczenia podatku.
Nie powinno być jednak przeszkód w zaliczeniu wydatku do kosztów podatkowych, jeżeli wydatek, ze swej natury, kwalifikuje się do kosztów podatkowych

Rozdanie nagród klientom może być potraktowane na kilka sposobów, wszystko zależy od stanu faktycznego i udokumentowania tej operacji.

• Nagroda za określone zachowanie klientów, np. zakup określonej ilości lub asortymentu towaru – koszt nabycia będzie uznany za koszt podatkowy, nie wystąpi obowiązek w VAT.
• Próbki lub prezenty o niskiej wartości – koszt nabycia będzie uznany za koszt podatkowy, nie wystąpi obowiązek w VAT.
• Reprezentacja lub reklama – koszt nabycia może być uznany za koszt podatkowy w całości lub w granicach limitu (limit dla reprezentacji i reklamy kierowanej do konkretnego odbiorcy), brak skutków w VAT. U odbiorcy (osoby fizycznej) mogą wystąpić skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy mieć na względzie, że płatnikiem w takim przypadku byłaby spółka. Przed wydaniem nagrody należy od nagrodzonej osoby pobrać podatek dochodowy.
• Darowizna – brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. Obowiązek naliczenia VAT (przy założeniu, że spółka mogła uzyskać od dostawcy fakturę, a tym samym odliczyć VAT naliczony). Wartość darowizny łącznie z podatkiem VAT może być odliczona od dochodu na zasadach określonych w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
• Inne przekazanie niezwiązane z prowadzoną działalnością – jak darowizna, z tym że bez możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania

Uatrakcyjnianie sprzedaży poprzez bonusy, konkursy dla klientów itp. stało się instrumentem rynkowym. Kwestia premiowania sprzedaży różnego rodzaju nagrodami doczekała się już wielu interpretacji. Urzędy skarbowe na ogół nie kwestionują zasadności ponoszenia tego typu wydatków jako związanych z uzyskiwanymi przychodami. Odmiennie traktowana jest kwestia drobnych lub symbolicznych upominków dla osób niezainteresowanych zakupami. Jako przykład można przytoczyć fragment interpretacji Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przedstawionej w piśmie z 14 czerwca 2006 r. (nr 1472/ROP1/423-126-181/06/AJ):
US

(...) Zdaniem tutejszego organu podatkowego nagrody losowane wśród graczy bingo stanowią jedną z form uatrakcyjnienia oferowanej sprzedaży. Możliwość wylosowania nagrody rzeczowej wywołuje większe zainteresowanie grą w bingo i zachęca dodatkowo do grania. Wobec tego koszty ponoszone na nagrody dla graczy bingo należy traktować jako wydatki przeznaczone na wspieranie sprzedaży. Wpływają one zatem na wzrost sprzedaży oferowanych artykułów, a co za tym idzie, na osiągane przez Spółkę przychody.
W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie potwierdza stanowisko Spółki, że wydatki przeznaczone na nagrody rzeczowe, które w ramach loterii promocyjnej prowadzonej zgodnie z Regulaminem Loterii, były wylosowane wśród osób, które wrzuciły do urny do losowania wykorzystane blankiety do gry w bingo można uznać za koszty spełniające przesłanki zawarte w art. 15 ust. 1 updop. Tym samym stanowią one koszt uzyskania przychodów Spółki.
Podobnie wydatki na nagrody w programie lojalnościowym mają na celu zwiększenie sprzedaży, stąd będą w całości kosztem uzyskania przychodów.
Jeżeli chodzi natomiast o wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, które są wykorzystywane w siedzibie Podatnika, jak również zużywane w niektórych własnych punktach sprzedaży (punkty o najlepszych obrotach, nowo otwierane lub posiadające w pobliżu konkurencję), gdzie gracz może bezpłatnie się nimi poczęstować, zastosowanie znajdzie do nich art. 16 ust. 1 pkt 28 updop.
Jak stanowi ten przepis, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób (...).

Jeżeli rozdawane klientom lub potencjalnym klientom „gratisy”, nagrody itp. mają bliżej nieokreślony związek z uzyskiwanymi przychodami, to wydatek poniesiony na ten cel może być zakwestionowany jako koszt podatkowy. Wiąże się to z brakiem możliwości odliczenia VAT naliczonego przy zakupie. W przypadku gdy wartość nagrody przekracza próg przewidziany dla drobnych prezentów powstaje obowiązek w VAT.

Kolejny problem to nagrody o wartości rodzącej po stronie nagrodzonego obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek zryczałtowany 10%). Należy mieć na względzie, że płatnikiem podatku jest w takim przypadku spółka.

• art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 6a, art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7, ust. 1a, 1b, 1c i 1g ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1353
• art. 7 ust. 2 i 3, art. 88 ust. 1 pkt 2, art. 106 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029
• art. 20 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
• art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354

Anna Dyczkowska
księgowa z licencją MF
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.