REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć usługę transportu

Jesteśmy firmą transportową. W jaki sposób należy zafakturować poszczególne usługi transportu towarów, z jaką stawką VAT dla poszczególnych odcinków krajowych, unijnych i pozaunijnych, jaką podstawę prawną podać na fakturach?
W których przypadkach konieczne jest posiadanie dokumentów SAD i w jaki sposób opodatkować usługę – w zależności od tego, czy mamy taki dokument? Dokument CMR posiadamy zawsze. A oto trasy naszych usług:
1. Usługa na trasie Polska – Szwajcaria, na rzecz polskiego lub unijnego (zarejestrowanego jako VAT UE) podatnika podatku VAT lub odbiorcy spoza Unii.
2. Usługa na trasie Szwajcaria – Polska, na rzecz polskiego lub unijnego (zarejestrowanego jako VAT UE) podatnika podatku VAT lub odbiorcy spoza Unii.
3. Usługa na trasie Niemcy – Ukraina, przez Polskę, na rzecz wskazanych wyżej odbiorców.
4. Usługa na trasie Polska – Ukraina, na rzecz wskazanych wyżej odbiorców.
5. Usługa na trasie Szwajcaria – Ukraina, przez Polskę, na rzecz wskazanych wyżej odbiorców.
6. Usługa na trasie Niemcy – Szwajcaria (bez przejazdu przez Polskę), na rzecz wskazanych wyżej odbiorców.
7. Usługa na trasie Włochy – Litwa, przez Polskę, na rzecz wskazanych wyżej odbiorców.
 8. Usługa na trasie Polska – Niemcy, na rzecz podatnika polskiego lub unijnego (zarejestrowanego jako VAT UE).
 9. Usługa na trasie Niemcy – Polska, na rzecz podatnika polskiego lub unijnego (zarejestrowanego jako VAT UE).
10. Usługa na trasie Polska – Niemcy, na rzecz Polaka lub Niemca – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
11. Usługa na trasie Niemcy – Polska, na rzecz Polaka lub Niemca – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

RADA

Usługi wskazane w pkt 1–5 to usługi transportu międzynarodowego. VAT od nich rozlicza się w każdym kraju, gdzie przebiega transport, niezależnie od tego, kto zlecił usługę. Do odcinka krajowego można zastosować stawkę 0%.
Natomiast usługi transportu określone w pkt 7–11 to transport wewnątrzwspólnotowy. Rozliczenie zależy od tego, gdzie transport się rozpoczyna lub kto go zleca. Szczegóły w uzasadnieniu.
Usługę transportu określoną w pkt 6 należy rozliczyć w każdym kraju, uwzględniając liczbę pokonanych kilometrów.

UZASADNIENIE

Państwa firma świadczy usługi transportu wewnątrzunijnego i międzynarodowego.
W przypadku wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, o miejscu świadczenia tej usługi decyduje:
• najpierw miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna – to w tym kraju jest miejsce świadczenia usługi,
• następnie NIP, który nabywca usługi podał świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu, pod warunkiem że jest to NIP nadany przez inne państwo UE niż to, w którym rozpoczęto transport – wtedy miejsce świadczenia usługi „przenosi się” z miejsca rozpoczęcia transportu na terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

W przypadku transportu wewnątrzwspólnotowego nie ma znaczenia, czy posiadacie SAD czy CMR. W przypadkach określonych w pkt 7–11 mamy do czynienia właśnie z transportem wewnątrzwspólnotowym. Rozliczenie powinno wyglądać następująco:

1. Trasa Włochy – Litwa, przez Polskę (7) – transport na rzecz:
• polskiego podatnika VAT – miejsce świadczenia tej usługi znajduje się w Polsce, gdyż NIP nabywcy usługi został nadany przez państwo członkowskie inne niż rozpoczęcia transportu, czyli Włoch. W tym przypadku wystawiacie fakturę ze stawką krajową,
• unijnego podatnika podatku od wartości dodanej – gdy poda wam swój numer NIP inny niż włoski, miejsce świadczenia przenosi się do kraju, który wydał ten numer. Gdy jest to włoski NIP, miejsce świadczenia i tak znajduje się we Włoszech, gdyż jest to miejsce rozpoczęcia transportu. W tych przypadkach wystawiamy fakturę bez kwoty i stawki podatku, z adnotacją, że VAT rozliczy nabywca. Nie ma wówczas znaczenia, czy transport odbywa się przez Polskę, czy też nie. Dla ustalenia, czy jest to transport wewnątrzwspólnotowy, ma znaczenie, czy transport rozpoczyna się i kończy między dwoma krajami UE,
• odbiorcy spoza UE, niezarejestrowanego jako podatnik VAT w innym kraju UE – w tym przypadku miejsce świadczenia jest we Włoszech. Powinni Państwo rozliczyć VAT z tego tytułu według włoskich regulacji – nie wystawia się wtedy polskiej faktury, ale włoską. Transakcja ta nie będzie w ogóle rozliczona w deklaracji VAT-7.

2. Trasa Polska – Niemcy (8) – transport na rzecz:
• polskiego podatnika – miejsce świadczenia usługi w Polsce (miejsce rozpoczęcia transportu). W tym przypadku wystawiacie fakturę ze stawką krajową,
• unijnego podatnika (zarejestrowanego jako podatnik VAT UE) – miejsce świadczenia przenosi się do kraju, który wydał ten numer. W tych przypadkach wystawiamy fakturę bez kwoty i stawki podatku, z adnotacją, że VAT rozliczy nabywca.

3. Trasa Niemcy – Polska (9) – transport na rzecz:
• polskiego podatnika – miejsce świadczenia usługi w Polsce (kraj, który nadał numer NIP). W tym przypadku wystawiacie fakturę ze stawką krajową,
• unijnego podatnika (zarejestrowanego jako podatnik VAT UE) – miejsce świadczenia przenosi się do kraju, który wydał ten numer. Gdy jest to niemiecki podatnik, to decyduje kraj rozpoczęcia transportu, czyli miejsce świadczenia jest w Niemczech. W tych przypadkach wystawiamy fakturę bez kwoty i stawki podatku, z adnotacją, że VAT rozliczy nabywca.

4. Trasa Polska – Niemcy (10) – transport na rzecz polskiego lub niemieckiego podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej
miejsce świadczenia usługi w Polsce (miejsce rozpoczęcia transportu). W tym przypadku wystawiacie fakturę ze stawką krajową.

5. Trasa Niemcy – Polska (11) – transport na rzecz polskiego lub niemieckiego podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej
– miejsce świadczenia usługi w Niemczech (miejsce rozpoczęcia transportu). W tym przypadku powinni Państwo rozliczyć VAT według niemieckich regulacji – nie wystawia się wtedy polskiej faktury, ale niemiecką. Transakcja ta nie będzie w ogóle rozliczona w deklaracji VAT-7.

W przypadku transportu międzynarodowego o miejscu świadczenia decyduje miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Oznacza to, że jesteśmy zobowiązani rozliczyć VAT w każdym kraju, gdzie transport się odbywa. W przypadku transportu międzynarodowego możemy zastosować stawkę 0% do odcinka krajowego. VAT od odcinków drogi znajdujących się poza granicami kraju nie rozliczamy w Polsce. Aby można było zastosować stawkę 0% do odcinka krajowego, wykonywana usługa musi spełnić następujące warunki, tj. transport towarów musi się odbywać:
• z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,
• z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
• z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
• z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Jednak aby można było zastosować stawkę 0%, należy posiadać odpowiednie dokumenty. W przypadku transportu:
1) towarów przez przewoźnika lub spedytora – list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz fakturę wystawioną przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2,
2) towarów importowanych – oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów,
3) towarów przez eksportera – dowód wywozu towarów. Dokument ten powinien zawierać co najmniej:
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania eksportera towarów,
• określenie towarów i ich ilości,
• potwierdzenie wywozu przez urząd celny.

W przypadkach 1–5 mamy do czynienia z transportem międzynarodowym, gdyż odbywa się on na pewnym odcinku przez Polskę. W tych przypadkach nie ma znaczenia, na czyją rzecz odbywa się transport (jak to miało miejsce w przypadku transportu wewnątrzwspólnotowego), ale to, czy na pewnym odcinku przebiega przez Polskę. W każdym z tych przypadków należy podzielić trasę na odcinki krajowe i rozliczyć VAT dla każdego z tych odcinków.

Wystawiamy tylko fakturę na odcinek krajowy i tylko na tym odcinku mamy prawo do rozliczenia VAT według stawki krajowej. Aby zastosować stawkę 0%, należy posiadać list przewozowy, z którego będzie wynikać, że podczas przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Gdy transport będzie się odbywał z kraju trzeciego, trzeba posiadać SAD, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.
Gdy będzie to eksport, należy posiadać dokument określony w pkt 3.

Przykład
Polski podatnik dokonuje transportu z Niemiec na Białoruś, przez Polskę. Trasa ma 1700 km. W tym: odcinek niemiecki 250 km, polski 840 km, białoruski 610 km. Jest to transport międzynarodowy. Za transport podatnik otrzymał 2500 euro. Stawkę 0% będzie można zastosować do odcinka krajowego, czyli od kwoty 1225 euro (49% = 840/1700).

Natomiast usługi na trasie Niemcy – Szwajcaria (bez przejazdu przez Polskę) nie można uznać za transport międzynarodowy, gdyż transport na żadnym odcinku nie przebiega przez Polskę. Usługę tę należy podzielić na odcinki i rozliczyć VAT w każdym kraju, przez który przebiega trasa.

• art. 27, 28 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Agnieszka Jasiorowska
ekspert w zakresie VAT
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  KAS: międzynarodowa spółka zaniżyła podatek na ponad 1,2 mln zł

  Kontrola przeprowadzona w międzynarodowej spółce przez pracowników dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazała zaniżenie podatku na ponad 1,2 mln zł – podała w piątek KAS.

  Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Kluczowe wskaźniki i strategia zarządzania długiem

  Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. Głównymi filarami tego projektu są bezpieczeństwo, wsparcie programów społecznych, ochrona zdrowia oraz strategie minimalizujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konflikt na Ukrainie, jakie kluczowe wskaźniki gospodarcze i założenia zostały uwzględnione w tym projekcie? Oto przegląd najważniejszych informacji.

  KSeF jest już w innych krajach. I to nie tylko Europy. Jak e-faktury działają na całym świecie?

  E-faktury okazały się skutecznym narzędziem również w takich krajach jak np. Australia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Indie, Brazylia, Chile i Meksyk.

  Prawo do błędu. Kiedy przedsiębiorca uniknie kary za naruszenie przepisów?

  Każdy nowy przedsiębiorca stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z największych obaw jest nieświadome naruszenie przepisów i związane z tym konsekwencje. Na szczęście, polski system prawny wprowadził "prawo do błędu", które chroni nowych przedsiębiorców przed karami za pewne nieumyślne naruszenia. Ale jakie są zasady tego prawa i kto może z niego skorzystać?

  Podatkowe pomysły wyborcze. Co ciekawego proponują partie?

  W nadchodzących wyborach podatkowe obietnice stają się kluczowym elementem programów wyborczych największych partii w Polsce. Czy obietnice te są realne? Czy mogą przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i obywateli? W poniższym artykule przyjrzymy się propozycjom podatkowym trzech komitetów wyborczych: Konfederacji, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci dokładnie przeanalizowali te propozycje, aby dać czytelnikom klarowny obraz tego, co mogą oczekiwać po ewentualnym wyborze każdej z tych partii. Zapraszamy do lektury!

  Co czeka polską gospodarkę? Znamy już odczyt ważnego wskaźnika

  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu br. nie zmienił się istotnie - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie ekspertów konsumpcja jest słabym motorem wzrostu, a ciągłe jej stymulowanie oddala perspektywę ożywienia po stronie inwestycji.

  Negatywne nastroje wśród przedsiębiorców. Brakuje rezerw na inwestycje

  Negatywne nastroje wśród polskich przedsiębiorców. W firmach skończyły się rezerwy na inwestycje.

  REKLAMA