reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Czy kwota należności na fakturze eksportowej jest kwotą netto czy brutto

Czy kwota należności na fakturze eksportowej jest kwotą netto czy brutto

Jeżeli przez dwa miesiące nie przyjdzie potwierdzony SAD-3 (eksport), to trzeba zastosować zamiast stawki 0% stawkę krajową, np. 22%. Faktura eksportowa jest np. na 1000 euro. Do obliczenia VAT 22%. Czy 1000 euro to kwota brutto czy netto?


rada


Kwota wykazana na fakturze jako kwota należności za wyeksportowany towar wynika z umowy z klientem. Cena płacona przez klienta zawiera VAT, a więc jest ceną brutto. W przypadku eksportu, gdy stawka VAT wynosi 0%, wartość brutto jest jednocześnie wartością netto. Natomiast gdy eksporter przed złożeniem deklaracji nie otrzyma potwierdzenia wywozu towarów na dokumencie SAD-3 przez dwa miesiące, to jest obowiązany wykazać sprzedaż ze stawką krajową. Wtedy z wartości brutto należy potrącić podatek. Po otrzymaniu dokumentu SAD można dokonać korekty.


uzasadnienie


Eksport towarów na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy o VAT można podzielić na eksport bezpośredni i pośredni.


Eksport towarów
- to potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 288 z 29.10.2005 r., str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1777/2005” (eksport pośredni).


Eksport bezpośredni


Podatnik dokonujący eksportu bezpośredniego może zastosować stawkę 0%, pod warunkiem że przed złożeniem deklaracji za dany miesiąc posiada dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty (art. 41 ust. 4). Gdy podatnik:

l posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu, ale

l nie otrzymał dokumentu potwierdzającego wywóz przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy

- to nie wykazuje sprzedaży w ewidencji za dany okres rozliczeniowy. Sprzedaż wykazuje w następnym okresie rozliczeniowym ze stawką 0%, pod warunkiem że przed złożeniem deklaracji za ten okres posiada dokument potwierdzający wywóz.

Gdy jednak podatnik nadal takiego dokumentu nie będzie posiadał, to ma obowiązek wykazać sprzedaż ze stawką krajową. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz w terminie późniejszym może dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.


PRZYKŁAD

Polski podatnik dokonał w styczniu bezpośredniego eksportu towarów za kwotę 10 000 zł. W związku z tym, że do 25 lutego nie posiadał potwierdzenia wywozu, wykazał w księgach dostawę w następnym okresie rozliczeniowym (tj. lutym). Do 25 marca nie otrzymał jednak potwierdzenia wywozu. W deklaracji za luty był zatem zobowiązany do wykazania tej dostawy ze stawką krajową (22%). W deklaracji za luty podatnik wykazał sprzedaż jako krajową w poz. 28 deklaracji (8197 zł) i VAT w poz. 29 (1803 zł). Podatnik otrzymał SAD-3 potwierdzający wywóz towaru 2 kwietnia. W związku z tym dokonał korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał ten dokument, czyli za kwiecień (składanej do 25 maja). W deklaracji za kwiecień wykazał 10 000 zł w poz. 31 (eksport towarów) i zmniejszył o odpowiednie kwoty poz. 28 i 29 deklaracji (dostawa krajowa i podatek należny od tej dostawy).


Eksport pośredni


Podatnik, który dokonuje eksportu pośredniego, ma prawo zastosować stawkę 0%, gdy przed złożeniem deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Z dokumentu musi wynikać, że towary będące przedmiotem dostawy są tymi samymi towarami, które są przedmiotem wywozu (art. 41 ust. 11). Jeżeli podatnik warunku tego nie spełni, powinien zastosować do dostawy stawkę krajową. Natomiast po otrzymaniu kopii dokumentu SAD-3 w terminie późniejszym ma prawo do dokonania korekty za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.


PRZYKŁAD

Polski podatnik dokonuje pośredniego eksportu towarów. W styczniu dokonał eksportu za kwotę 10 000 zł. W związku z tym, że do 25 lutego nie posiadał kopii potwierdzenia wywozu, wykazał eksport w deklaracji za styczeń składanej do 25 lutego jako sprzedaż krajową (poz. 28 i 29 deklaracji) ze stawką krajową (22%). Podatnik otrzymał kopię SAD-3 potwierdzającą wywóz towaru 1 marca. W związku z tym dokonał korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał ten dokument, czyli za marzec. Wykazuje 10 000 zł w poz. 31 deklaracji i zmniejsza o odpowiednie kwoty poz. 28 i 29 deklaracji.


Podstawa opodatkowania


Podatnik, który nie otrzymał stosownych dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, jest obowiązany potraktować dostawę jak dostawę krajową. Dlatego do ustalenia podstawy opodatkowania należy zastosować zasady obowiązujące przy dostawie krajowej. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku (art. 29 ust. 1). Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Kwota wykazana na fakturze eksportowej jest kwotą należną od nabywcy towarów (tj. kwotą wynikającą z zawartej umowy). Powinna ona zostać zatem pomniejszona o kwotę należnego podatku, tzn. powinna być traktowana jako kwota brutto. W sytuacji przedstawionej w pytaniu podatnik, który nie otrzymał potwierdzenia wywozu w stosownym terminie, z należności brutto 1000 euro (po przeliczeniu jej na zł) potrąca należny podatek według stawek krajowych obowiązujących na dany towar.


Podstawa prawna:
- art. 29 ust. 1, art. 41 ust. 4-9 i 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029


Ewa Sławińska

ekspert w zakresie VAT

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego
Gorące tematy dla biur rachunkowych. Poradnik Gazety Prawnej 9/202039.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama