reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak wyceniać i dokumentować otrzymany aport środków trwałych w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Jak wyceniać i dokumentować otrzymany aport środków trwałych w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W lutym 2007 r. do spółki z o.o. wniesiono tytułem aportu środki trwałe w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W jaki sposób spółka powinna wycenić, a następnie amortyzować otrzymane składniki majątku? W jaki sposób należałoby dokonać wyceny, w sytuacji gdy przedmiot wkładu stanowiłyby środki trwałe nietworzące zorganizowanej części przedsiębiorstwa? Czy otrzymanie aportu powoduje u otrzymującej spółki powstanie przychodu?


rada


Zgodnie z updop wniesione tytułem aportu środki trwałe w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części należy wycenić według wartości, jaką środki te posiadały w ewidencji wnoszącego aport. Amortyzacja tych składników następuje na zasadzie kontynuacji, przy użyciu metody stosowanej przez wnoszącego aport oraz z uwzględnieniem dokonanych przez niego odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz te, które wchodziły w jego skład, jednak nie były ujęte w ewidencji środków trwałych wnoszącego aport, należy wycenić według cen rynkowych. Wniesiony wkład niepieniężny nie stanowi dla otrzymującej go spółki przychodu. Szczegóły wraz z dekretacją - w uzasadnieniu.


uzasadnienie


Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2006 r. zasada kontynuacji amortyzacji dotyczyła jedynie sytuacji, w której miało miejsce łączenie, podział lub przekształcenie podmiotów. W efekcie zmian dokonanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2007 r. zasada ta objęła również sytuację nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego (art. 16g ust. 9 i 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 


Wniesienie aportu stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część


W przypadku wniesienia aportu stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część wartość początkową środków trwałych, wchodzących w skład tego aportu, spółka otrzymująca określa w wysokości wartości początkowej, jaką te składniki posiadały w księgach rachunkowych wnoszącego aport. Otrzymane środki spółka amortyzuje według metod stosowanych przez wnoszącego aport oraz z uwzględnieniem dokonanych przez niego odpisów amortyzacyjnych.


Jedynie w sytuacji gdy będące przedmiotem aportu składniki majątku nie stanowiły u wnoszącej je spółki środków trwałych (np. ze względu na niską wartość początkową lub planowany okres użytkowania krótszy niż rok), spółka otrzymująca ma prawo do ustalenia wartości początkowej tych środków według cen rynkowych.


Wniesienie aportu niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części


Gdy wnoszone tytułem aportu środki trwałe nie stanowią przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, do ich wyceny w księgach rachunkowych otrzymującego będzie miał zastosowanie art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem za wartość początkową środków trwałych w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.


W sytuacji gdy jedną ze składowych aportu będzie używany budynek (lokal) niemieszkalny, należy ponadto pamiętać o zmianach w zakresie amortyzacji tych środków, wprowadzonych z początkiem 2007 r.


Zgodnie z zasadami obowiązującymi do końca 2006 r. do używanych budynków podatnik miał prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, pozwalającą na skrócenie okresu amortyzacji budynku do 10 lat.


Obecnie okres amortyzacji dla tych budynków i lokali niemieszkalnych obliczamy według następującego wzoru:

T = 40 - x

gdzie:

T - okres amortyzacji,

x - wiek budynku.

Obliczony według tej metody okres amortyzacji nie może być jednak krótszy niż 10 lat.


Czy otrzymanie aportu powoduje u otrzymującej spółki powstanie przychodu


Odpowiedź na pytanie dotyczące skutków podatkowych otrzymania aportu zawiera art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z zapisem tego artykułu do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.


PRZYKŁAD


Do spółki z o.o. X przystąpiła spółka z o.o. Y, wnosząc tytułem aportu składniki majątku stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na którą składały się:


- budynek produkcyjno-administracyjny o wartości początkowej 500 000 zł. Budynek ten użytkowany był przez spółkę wnoszącą aport przez 8 lat (jest to równocześnie wiek tego budynku w dniu wniesienia aportu), a jego dotychczasowa amortyzacja wyniosła 100 000 zł,


- maszyny i urządzenia o łącznej wartości początkowej 75 000 zł oraz dotychczasowym umorzeniu 30 000 zł, amortyzowane metodą liniową według stawki 14%,


- samochód dostawczy, który ze względu na planowany okres użytkowania krótszy niż rok nie został u wnoszącej aport spółki zaliczony do środków trwałych. Wartość rynkowa tego samochodu wynosi 55 000 zł. W spółce otrzymującej ustalona została indywidualna stawka jego amortyzacji w wysokości 40% (samochód spełniał kryteria uznania go za środek trwały używany),


- całkowicie zamortyzowane komputery o wartości 10 000 zł.


W zamian za wniesiony wkład niepieniężny spółka Y objęła udziały o wartości nominalnej 500 000 zł. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w marcu.


Określenie stawki amortyzacyjnej dla budynku:
 

Zapisy w księgach rachunkowych lutego:


1. Objęcie wniesionych środków trwałych:

a) budynku produkcyjno-administracyjnego

Wn konto 010 „Środki trwałe” 500 000,00 zł

Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 100 000,00 zł

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne udziałowca) 400 000,00 zł

b) maszyn i urządzeń

Wn konto 010 „Środki trwałe” 75 000,00 zł

Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 30 000,00 zł

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne udziałowca) 45 000,00 zł

c) samochodu dostawczego

Wn konto 010 „Środki trwałe” 55 000,00 zł

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne udziałowca) 55 000,00 zł

d) komputerów

Wn konto 010 „Środki trwałe” 10 000,00 zł

Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 10 000,00 zł


Zapisy w księgach rachunkowych marca


2. Podwyższenie kapitału zakładowego pod datą wpisu podwyższenia do rejestru:

Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne udziałowca) 500 000,00 zł

Ma konto 801 „Kapitał zakładowy” 500 000,00 zł


 

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


PODSTAWA PRAWNA

- art. 12 ust. 4 pkt 4, art. 16g ust. 1 pkt 4, art. 16g ust. 9 i 10a i art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847


Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego
Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 202169.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama