Kategorie

Jak wykazać w księgach i rozliczyć akredytywę

Wioletta Chaczykowska
Wioletta Chaczykowska
Spółka handlowa rozpoczęła współpracę z kontrahentem zagranicznym (dostawcą towarów), który poprosił o utworzenie na jego rzecz akredytywy. Jak to wykazać w księgach? Czy na skutek utworzenia akredytywy powstaną różnice kursowe?


rada


Akredytywę na rzecz kontrahenta zagranicznego najlepiej utworzyć w ramach posiadanego rachunku walutowego. Otwarcie akredytywy powoduje przesunięcie środków z jednego rachunku bankowego na drugi. Na tym etapie nie powstaną różnice kursowe. Szczegóły ewidencji w uzasadnieniu.


uzasadnienie


Jeżeli otwarcie akredytywy następuje na rzecz kontrahenta zagranicznego, to w ramach posiadanego rachunku walutowego należy przenieść określoną sumę pieniędzy na wyodrębniony rachunek walutowy akredytywy.


Przekazywanie waluty pomiędzy rachunkami walutowymi następuje według tego samego kursu, jaki zastosowano do wyceny wpływu danej waluty na pierwotny rachunek walutowy. W tej sytuacji nie powstaną różnice kursowe, ponieważ wartość waluty zgromadzonej na rachunku pozostaje ta sama. Różnice kursowe powstaną w chwili uregulowania zobowiązania.


Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby nastąpiło przesunięcie środków z rachunku walutowego na złotówkowy. Tego typu operacja traktowana jest jak odsprzedaż waluty bankowi. Należy wówczas dokonać wyceny według kursu kupna waluty obowiązującego w dniu przekazania pieniędzy.


Na czym polega akredytywa


Akredytywa jest formą rozliczeń bezgotówkowych między firmami, stosowaną przy rozliczeniach transakcji handlowych w obrocie zarówno zagranicznym, jak i krajowym. Stosuje się ją zwykle, gdy zostają nawiązane stosunki handlowe z nowymi partnerami lub gdy istnieją obawy, że którakolwiek ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Powodem może być również niestabilna sytuacja polityczna, ekonomiczna i prawna w kraju kupującego.


Uczestnikami akredytywy są:

- zleceniodawca (importer/kupujący),

- bank otwierający akredytywę,

- bank pośredniczący,

- beneficjent (eksporter/sprzedający).


Sposób otwierania i realizowania akredytywy reguluje ustawa - Prawo bankowe.


Akredytywa jest upoważnieniem wystawionym przez odbiorcę towaru do zablokowania odpowiedniej kwoty środków pieniężnych, na określony czas, na rzecz wskazanego dostawcy towaru. Stanowi dla dostawcy zabezpieczenie terminowej zapłaty, gdy wywiąże się on z warunków dostawy określonych umową. Akredytywę otwiera bank na polecenie zleceniodawcy.


W tym celu wyodrębnia na jego rachunku określoną kwotę lub udziela mu kredytu. Sprzedający przedstawia odpowiednie dokumenty w banku pośredniczącym, który zostaje upoważniony do stwierdzenia zgodności dokumentów z warunkami akredytywy. Bank otwierający przekazuje środki pieniężne z rachunku importera do banku pośredniczącego, który wypłaca je eksporterowi po spełnieniu przez niego warunków umowy.

Akredytywa jest korzystna dla sprzedawcy, ponieważ stanowi zabezpieczenie zapłaty. Warunkiem jest dostarczenie bankowi wymaganych dokumentów.


Jak przeprowadzić ewidencję księgową


Utworzenie akredytywy polega na przekazaniu środków na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy. W związku z tym ewidencja księgowa przebiegać będzie w następujący sposób:

1. Utworzenie akredytywy, przekazanie środków na wyodrębniony rachunek:

Wn „Rachunek bankowy - akredytywa”,

Ma „Bieżący rachunek bankowy”.

2. Uregulowanie zobowiązania z konta akredytywy:

Wn „Rozrachunki z dostawcami”,

Ma „Rachunek bankowy - akredytywa”.

3. Koszty finansowe, jakie poniosła spółka w związku z otwarciem akredytywy:

Wn „Koszty finansowe”,

Ma „Bieżący rachunek bankowy”.


Przykład 1

Spółka utworzyła akredytywę w walucie obcej na przyszłą dostawę od kontrahenta zagranicznego. W związku z tym przekazała z rachunku walutowego na wyodrębniony rachunek akredytywy kwotę w wysokości 20 000 euro. Przesunięcie środków z bieżącego rachunku walutowego na rachunek akredytywy nastąpiło po kursie historycznym, który wynosił 3,85 PLN/EUR.

20 000 euro × 3,85 PLN/EUR = 77 000 zł

Historia wpływów i rozchodów na rachunku walutowym

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Historia wpływów i rozchodów na rachunku walutowym akredytywy

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wycena rozchodu walut na rachunku akredytywy

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa

1. Utworzenie akredytywy poprzez przesunięcie środków pieniężnych z rachunku walutowego na wyodrębniony rachunek. Wycena po kursie historycznym:

Wn„Rachunek walutowy” 77 000

- w analityce „Akredytywa”

Ma„Rachunek walutowy” 77 000

- w analityce „Bieżący rachunek walutowy”

2. Faktura od dostawcy zagranicznego. Wartość faktury - 20 000 euro. Kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu wynosi 3,92 PLN/EUR:

20 000 euro × 3,92 PLN/EUR = 78 400 zł

Wn„Rozliczenie zakupu” 78 400

Ma„Rozrachunki z dostawcami” 78 400

3. Przekazanie pieniędzy z konta akredytywy na rachunek wierzyciela. Kurs sprzedaży banku wynosi 3,89 PLN/EUR:

20 000 euro × 3,89 PLN/EUR = 77 800 zł

Wn„Rozrachunki z dostawcami” 77 800

Ma„Rachunek walutowy” 77 800

- w analityce „Akredytywa”

4. Ustalenie różnic kursowych w stosunku do zobowiązania

20 000 euro × (3,92 - 3,89) = 600 zł

Powstały dodatnie różnice kursowe w wysokości 600 zł:

Wn„Rozrachunki z dostawcami” 600

Ma„Przychody finansowe” 600

5. Rozliczenie różnicy kursowej od własnych środków pieniężnych:

20 000 euro × (3,89 - 3,85) = 800 zł

Powstały dodatnie różnice kursowe w wysokości 800 zł:

Wn„Rachunek walutowy” 800

- w analityce „Akredytywa”

Ma„Przychody finansowe” 800

6. W związku z otwarciem akredytywy spółka poniosła dodatkowe koszty w wysokości 50 euro. Kurs sprzedaży banku wynosi 3,87 PLN/EUR:

50 euro × 3,87 PLN/EUR = 193,50 zł

Wn„Koszty finansowe” 193,50

Ma„Rachunek walutowy” 193,50

- w analityce „Bieżący rachunek walutowy”

7. Ustalenie różnic kursowych od rozchodu środków zgromadzonych na bieżącym rachunku walutowym. Kurs historyczny 3,85 PLN/EUR.

50 euro × (3,87 - 3,85) = 1 zł

Powstały dodatnie różnice kursowe w wysokości 1 zł:

Wn„Rachunek walutowy” 1

- w analityce „Bieżący rachunek walutowy”

Ma„Przychody finansowe” 1

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2

Spółka została zobowiązana przez swojego dostawcę krajowego do utworzenia na jego rzecz akredytywy w wysokości 30 000 zł. W tym celu rozwiązała utworzoną wcześniej lokatę na rachunku walutowym.

Ewidencja księgowa

1. Zlikwidowanie lokaty w wysokości 10 000 euro. Kurs kupna banku w tym dniu wynosił 3,79 PLN/EUR.

Wycena lokaty po kursie historycznym:

10 000 euro × 3,75 PLN/EUR = 37 500 zł

Wycena lokaty po kursie kupna z dnia likwidowania:

10 000 euro × 3,79 PLN/EUR = 37 900 zł

Wn„Bieżący rachunek bankowy” 37 900

Ma„Rachunek walutowy” 37 900

- w analityce „Lokaty”

2. Rozliczenie różnic kursowych:

10 000 euro × (3,79 - 3,75) = 400 zł

Powstały dodatnie różnice kursowe w wysokości 400 zł

Wn„Rachunek walutowy” 400

- w analityce „Lokaty”

Ma„Przychody finansowe” 400

3. Utworzenie akredytywy na rzecz kontrahenta krajowego:

Wn„Bieżący rachunek bankowy” 30 000

- w analityce „Akredytywa”

Ma„Bieżący rachunek bankowy” 30 000

4. Przekazanie pieniędzy z konta akredytywy na rachunek wierzyciela:

Wn„Rozrachunki z dostawcami” 30 000

Ma„Bieżący rachunek bankowy” 30 000

- w analityce „Akredytywa

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:

- art. 30, art. 34 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 85 i 86 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272


Wioletta Chaczykowska

księgowa z licencją MF

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.