reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Kiedy zarejestrować w kasie fiskalnej sprzedaż usługi elektronicznej

Aktualizacja: 27.01.2006

Zamierzamy wystawiać faktury za internet za pół roku z góry . Rozumiem, że do VAT i do przychodu należy je zaliczyć zgodnie z terminem płatności. Natomiast nie wiem, kiedy zarejestrować je w kasie fiskalnej - czy w terminie płatności, czy w momencie zapłaty? A może w ogóle nie trzeba fiskalizować? »

Kiedy spółka cywilna ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Aktualizacja: 27.01.2006

W jaki sposób należy liczyć w spółce cywilnej przekroczenie obrotu w kwocie 800 000 euro w latach 2004 i 2005, które obligują do rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czy do obrotu należy wliczyć również sprzedaż środka trwałego lub umorzenia? »

Jak wycenić i zaksięgować pożyczkę w euro

Aktualizacja: 27.01.2006

Spółka z o.o. otrzymała od wspólnika pożyczkę w wysokości 10 000 euro. Kwota pożyczki została wpłacona na rachunek dewizowy. Po jakim kursie powinna być wyceniona ta pożyczka? Czy po kursie kupna stosowanym przez bank, czy też po kursie średnim NBP? »

Czy płatność kartą za granicą generuje różnice kursowe zaliczane do kosztów

Aktualizacja: 26.01.2006

Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której często wyjeżdżam służbowo za granicę. Czy w przypadku pobytu za granicą i regulowania tam kartą płatniczą należności za nocleg lub wyżywienie mogą powstać różnice kursowe wpływające na koszty podatkowe? Koszty rozliczam metodą memoriałową. »

Jak zaewidencjonować podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony w związku z zakupem samochodu od osoby fizycznej

Aktualizacja: 26.01.2006

Zakupiliśmy od osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej samochód osobowy na firmę. Spisaliśmy umowę na kwotę 10 000 zł. W urzędzie skarbowym musimy opłacić od umowy 2% podatku. Jak należy ten fakt zaewidencjonować? Czy można zaliczyć podatek do kosztów? »

Czy środki finansowe otrzymane w wyniku emisji obligacji stanowią przychód podlegający opodatkowaniu

Aktualizacja: 26.01.2006

W październiku 2005 r. spółka z o.o. wyemitowała imienne obligacje pieniężne dla osób fizycznych w celu pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność. Wpłaty za te obligacje wpłynęły w listopadzie 2005 r. Wykup obligacji przez spółkę jest planowany na listopad 2007 r. Czy i kiedy otrzymane przez spółkę środki finansowe za te obligacje stanowią jej przychód? »

Jak księgujemy udziały nabyte w celu ich umorzenia

Aktualizacja: 25.01.2006

Jesteśmy spółką z o.o. W grudniu 2005 r. zostały nabyte udziały od naszego wspólnika w celu ich umorzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Udziałowiec nabył udziały za wkład niepieniężny, jakim był środek trwały w postaci samochodu dostawczego. W jaki sposób należy zaewidencjonować taką transakcję? »

Czy odsetki za zwłokę w zapłacie za akcje są kosztem finansowym

Aktualizacja: 25.01.2006

W czerwcu 2005 r. nasza spółka z o.o. podpisała umowę zakupu 400 akcji spółki akcyjnej za kwotę 270 000 zł, płatną w ciągu miesiąca. Zapłata za całość nastąpiła jednak dopiero w styczniu 2006 r. Zapłaciliśmy również odsetki ustawowe za opóźnienie płatności. Jak zaksięgować odsetki i czy stanowią one koszty finansowe? Akcje nie są przeznaczone do zbycia. »

Czy kontrola wewnętrzna w księgowości jest konieczna

Aktualizacja: 25.01.2006

W nr 1 "Biuletynu rachunkowości i finansów" przeczytałam opracowanie dotyczące znaczenia kontroli wewnętrznej. Jesteśmy stosunkowo niewielkim przedsiębiorstwem i nie stosujemy odrębnych procedur kontrolnych. Czy postępujemy właściwie? Jeśli nie, to jak taką kontrolę prowadzić? »

Jak ująć niewypłacone wynagrodzenia pracownicze w księgach rachunkowych na koniec roku obrotowego

Aktualizacja: 24.01.2006

Jak ująć w księgach rachunkowych na przełomie roku 2005/2006 niewypłacone wynagrodzenia pracownicze? Wypłata następuje (z dołu) 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Na jakim koncie zaksięgować różnice przejściowe, które powstają z powodu odmiennego momentu uznania kosztów przez przepisy podatkowe i rachunkowe? Jak należy te różnice wykazać w bilansie? »

W jaki sposób należy rozliczać i ewidencjonować różnice inwentaryzacyjne

Aktualizacja: 24.01.2006

W wyniku inwentaryzacji stwierdziliśmy różnice między stanem księgowym a rzeczywistym towarów. W jaki sposób należy je rozliczyć i zaksięgować? »

Czy ustalając proporcję za 2005 r., należy wliczyć do obrotu dotację

Aktualizacja: 24.01.2006

1 czerwca 2005 r. uchylony został przepis przewidujący obowiązek uwzględniania przy ustalaniu proporcji dotacji niepowiększających naszego obrotu. Czy w związku z tym, obliczając proporcję ostateczną dla 2005 r., powinniśmy uwzględnić takie dotacje otrzymane do 31 maja 2005 r.? »

Czy kaucja pobierana z tytułu najmu lokalu podlega VAT

Aktualizacja: 23.01.2006

Jestem czynnym podatnikiem VAT z tytułu usług najmu 2 lokali mieszkalnych na cele prowadzonej działalności gospodarczej dwóch spółek. Moje pytanie dotyczy kaucji pobieranych przy zawieraniu umów najmu lokalu. Słyszałam, że kaucje takie podlegają opodatkowaniu? »

Jak zaewidencjonować ulepszenie w obcym środku trwałym

Aktualizacja: 23.01.2006

Utwardzono i wybrukowano 400 m2 podjazdu do biura, które mieści się w prywatnym budynku właściciela (powierzchnia mieszkalna zajmowana na biuro nie jest przyjęta jako środek trwały). Wartość netto usługi (z faktury nie wynika, czy jest to tylko usługa czy usługa wraz z materiałem) wynosi 38 800 zł. Czy powinno to zostać zakwalifikowane do środków trwałych? Jeżeli tak, to do jakiej grupy i z jaką stawką amortyzacyjną? »

W jakiej wysokości naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, wypłacając pracownikom w styczniu 2006 r. wynagrodzenie za grudzień 2005 r.

Aktualizacja: 23.01.2006

W naszym zakładzie wynagrodzenia wypłacane są do dziesiątego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W styczniu 2006 r. pracownicy otrzymają więc wynagrodzenie za grudzień 2005 r. Czy składka zdrowotna od przychodu, który należny jest za 2005 r., powinna zostać naliczona według stopy procentowej obowiązującej w 2005 r. czy 2006 r.? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama