reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Jakie informacje powinien zawierać raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego

Aktualizacja: 06.01.2006

Mam kilka wątpliwości dotyczących kształtu raportu przygotowywanego przez biegłego rewidenta po przeprowadzonym badaniu sprawozdania finansowego. Przede wszystkim chodzi mi o część szczegółową tego raportu. Jakie elementy powinien zawierać raport z badania? »

Czy wydatki na zakup bonów dla pracowników kontrahenta są kosztem

Aktualizacja: 06.01.2006

Nasza firma chce dać talony lub bony pracownikom firmy, której dostarczamy towar, jako podziękowanie za ich indywidualną opiekę nad naszym towarem podczas sprzedaży. Takie bony uprawniają do wymiany na towar. Odbiorcami bonów będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów reprezentacji i reklamy limitowanej, czy też stanowią w całości koszt uzyskania przychodu? Czy odbiorcy bonów muszą odprowadzić podatek do urzędu skarbowego? »

Jak rozliczyć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w VAT prenumeratę czasopism

Aktualizacja: 06.01.2006

Otrzymałam fakturę VAT na prenumeratę "MONITORA księgowego" na 2006 rok. Jak należy zaksięgować tę fakturę w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz jak rozliczyć VAT? Czy poprawne jest zaliczenie bezpośrednio w koszty tego roku, choć faktura dotyczy 2006 r.? »

Jak sporządzić zeznanie roczne (PIT-28) dla podatnika opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym

Aktualizacja: 05.01.2006

W 2005 r. wybrałem opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Do 31 stycznia muszę złożyć zeznanie roczne. Jak prawidłowo je wypełnić? Czy przysługują mi jakieś ulgi albo odliczenia? Proszę o zaprezentowanie takiego rozliczenia na przykładzie. »

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach transportowych

Aktualizacja: 05.01.2006

Firma świadczy usługi transportowe, w ramach których przewozi różnego rodzaju materiały i towary na terytorium Polski. 31 października 2005 r. wystawiła fakturę z terminem płatności 30 dni. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy - w miesiącu wystawienia faktury, czyli w październiku, czy w listopadzie? Kiedy należy ująć tę fakturę w deklaracji VAT? »

Czy odsetki od umorzonej pożyczki stanowią przychód

Aktualizacja: 05.01.2006

Spółka zawarła umowę pożyczki z klauzulą o okresie karencji w jej spłacie; warunkiem była tu kapitalizacja odsetek w okresie niespłacenia pożyczki. Obecnie nasz pożyczkodawca zamierza dokonać umorzenia tej pożyczki. Czy należy zaliczyć do przychodów skapitalizowane odsetki w przypadku umorzenia otrzymanej pożyczki? »

Jak prawidłowo opisać w zasadach rachunkowości funkcjonowanie kont zespołu 5

Aktualizacja: 04.01.2006

Od nowego roku obrotowego chcemy zmienić zakładowy plan kont w naszym przedsiębiorstwie. Jaki powinien być opis kont zespołu 5, aby pracownikom działu księgowości i pracownikom merytorycznym łatwo było kwalifikować koszty na podstawie dokumentów źródłowych? »

Jak dokonać korekty podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży

Aktualizacja: 04.01.2006

Prowadzimy wyłącznie sprzedaż opodatkowaną i w ramach działalności zakupiliśmy środki trwałe. Czy do tych zakupów środków trwałych muszę zastosować korektę? Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić? Proszę o przykładowe wyliczenie. »

Jak zaksięgować skutki kontroli podatkowej

Aktualizacja: 04.01.2006

W tym roku spółka z o.o. miała kontrolę z urzędu kontroli skarbowej. Kontrola obejmowała prawidłowość naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że podatek został zaniżony. Na podstawie tego została wydana decyzja, na mocy której mamy zapłacić 20 000 zł podatku plus odsetki. Jak prawidłowo zaksięgować zaległy podatek i naliczone odsetki? »

Czy podatnik po wznowieniu działalności musi ponownie składać VAT-R

Aktualizacja: 03.01.2006

Pierwszy raz dokonałem rejestracji w zakresie podatku VAT w czerwcu 1999 r. Składałem deklaracje VAT-7 - miesięcznie. Następnie, w maju 2003 r. zawiesiłem działalność gospodarczą. Czy teraz jestem zobowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjnego VAT-R przed wykonaniem pierwszej czynności po wznowieniu działalności? »

Jak prawidłowo księgować dokumenty celne w pkpir

Aktualizacja: 03.01.2006

Importuję towary ze Stanów Zjednoczonych. Jak prawidłowo księgować dokumenty celne w księdze przychodów i rozchodów? Jakie są inne obowiązki względem urzędu skarbowego i urzędu statystycznego, wynikające z zakupu towaru z krajów spoza Unii Europejskiej. »

Jak zaewidencjonować w księgach VAT sankcyjny

Aktualizacja: 03.01.2006

Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych jednostki naliczony VAT sankcyjny wynikający z decyzji organu skarbowego? Decyzję otrzymaliśmy w 2005 r. po zakończeniu kontroli podatkowej za lata ubiegłe. »

Jak wykazywać rzeczowe aktywa trwałe według MSR

Aktualizacja: 02.01.2006

Jesteśmy spółka zależną, której zasady rachunkowości obowiązujące w 2005 r. w zakresie metod wyceny środków trwałych są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości. W 2006 r. jest u nas przewidywana zmiana zasad na rozwiązania określone w postanowieniach MSR nr 16 "Rzeczowe aktywa trwałe". Prosimy o podanie różnic między rozwiązaniami międzynarodowymi a przepisami krajowymi dotyczącymi wyceny środków trwałych. »

Kiedy po rozpoczęciu działalności należy po raz pierwszy złożyć deklarację na zaliczkę

Aktualizacja: 02.01.2006

Rozpoczęłam działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Czy jeśli w pierwszym miesiącu działalności nie wystąpi dochód, to należy złożyć za ten miesiąc deklarację PIT-5? Jakie zasady składania deklaracji obowiązują podatników opodatkowanych stawką liniową? »

Wydatki na audyt kosztem uzyskania przychodu

Aktualizacja: 02.01.2006

Jako przedsiębiorca do zeznania rocznego dołączam sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie jest badane przez audytora. Czy poniesiony przeze mnie koszt zapewnienia audytorowi zakwaterowania w hotelu oraz wyżywienia w restauracji jest dla mnie kosztem uzyskania przychodu? Jeśli tak, to czy "na zasadach ogólnych", czy jako reprezentacja lub reklama limitowana? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama