Kategorie

"Call-off stock" i opodatkowanie VAT

Pomiędzy firmą polską a firmą duńską zawarta jest umowa na dostawę towarów z Danii do Polski. Dostawa ta dokonywana jest z Danii do wynajmowanego w Polsce magazynu (call-off stock) należącego do przedsiębiorcy z Danii, lecz przeznaczonego dla konkretnego odbiorcy z Polski. Odbiorca ten zna szczegóły poszczególnych dostaw towarów i odbiera je ze składu partiami, zależnie od swoich potrzeb. Przepływ towaru w magazynie call-off stock przedstawia się następująco:
1) na podstawie obserwacji rynku firma polska składa zamówienie na przewidywane ilości towarów do firmy duńskiej,
2) w odpowiedzi na zamówienie firma duńska dokonuje dostawy towarów do magazynu call-off stock,
3) w zależności od zapotrzebowania rynku firma polska prosi o zwolnienie partii towaru z magazynu w celu jego zakupu,
4) firma duńska poświadcza zwolnienie poprzez potwierdzenie zamówienia oraz sprzedaż fakturą z podaną ceną i terminem płatności,
5) towar jest wyprowadzany z magazynu call-off stock.
Czy ww. sytuacja jest wewnątrz- wspólnotowym nabyciem dla firmy polskiej? Kiedy nastąpi obowiązek podatkowy? Jednocześnie informujemy, że firma duńska nie jest zainteresowana powołaniem stałego przedstawicielstwa na terenie Polski ani rejestracją jako podatnik VAT. Jest ona zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, tzn. posiada nr identyfikacji podatkowej poprzedzony literami DK. Firma duńska płaci firmie polskiej za składowanie towarów w magazynie typu call-off stock. Przykład: 13 października 2004 r. firma duńska przemieszcza towar z Danii do Polski do magazynu call--off stock na kwotę 10 000 euro. 18 października 2004 r. firma polska kupuje część towaru z magazynu call-off stock np. na kwotę 3000 euro. 12 listopada 2004 r. firma polska kupuje pozostałą część towaru z magazynu call-off stock – 7000 euro. Co zrobić, żeby firma duńska nie musiała rejestrować się w Polsce na potrzeby VAT?
 
Transakcja przedstawiona w Pani pytaniu niestety nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) dla polskiego kontrahenta. Z punktu widzenia ustawy o VAT i polskiego podatnika jest to dostawa towarów. Natomiast przemieszczenie towarów przez duńską firmę jest WNT, ale dla duńskiego podatnika.
Zgodnie z ustawą o VAT, aby uznać omawianą transakcję za WNT dla polskiego podatnika, musiałoby dojść do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego (tzn. Polski) inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu (tzn. Danii) przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Natomiast w omawianym przypadku towary najpierw są przywożone na terytorium Polski, a następnie jest realizowana dostawa.
Generalnie należy uznać, że w omawianej sytuacji najpierw następuje WNT (dla duńskiego kontrahenta), a następnie dostawa towaru na terenie Polski na ogólnych zasadach. Wynika to z art. 11 ust. 1 ustawy o VAT, który przewiduje, że przez WNT rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej (tzn. duńskiego podatnika VAT) lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego (np. z Danii) na terytorium Polski, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach WNT, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium Polski.
W związku z tym na duńskim kontrahencie ciąży obowiązek rejestracji dla celów polskiego VAT (zgłoszenie VAT-R i VAT-R/UE).
Obowiązek podatkowy przy WNT powstaje na zasadach ogólnych, tzn. 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. W związku z tym, jeżeli przemieszczenie towaru nastąpiło z Danii do Polski 13 października 2004 r., obowiązek podatkowy w VAT powstał 15 listopada 2004 r.
Dodatkowo należy wskazać, że podstawą opodatkowania w tym przypadku jest cena nabycia towarów, a jeżeli cena nabycia nie istnieje – koszt ich wytworzenia. Do podstawy opodatkowania należy doliczyć również inne podatki, cła i opłaty związane z przemieszczeniem towarów oraz wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia.
Z tytułu WNT duński podatnik jest obowiązany wystawić fakturę wewnętrzną. Za dany okres rozliczeniowy (miesięczny lub kwartalny) podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą ww. czynności w tym okresie. Szczegółowe zasady wystawiania faktur wewnętrznych są określone w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT.
W związku z tym duńska firma jest zobowiązana do rejestracji dla celów polskiego VAT i składania deklaracji. Duńska spółka może dokonać rejestracji samodzielnie lub przez ustanowionego przedstawiciela podatkowego. Przedstawicielem może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadające siedzibę na terytorium Polski, lub osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce. Przedstawiciel odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązania podatkowe podatnika, którego reprezentuje. Dodatkowe warunki w zakresie ustanawiania przedstawiciela podatkowego są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów.
Należy przy tym zauważyć, że VAT związany z przemieszczeniem towarów przez duńskiego kontrahenta będzie dla niego neutralny. Oznacza to, że kwota podatku należnego równa się kwocie podatku naliczonego. Wynika to z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym kwotę podatku naliczonego stanowi również kwota podatku należnego z tytułu WNT. Prawo do odliczenia VAT przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (w Pani przypadku – za listopad 2004 r.) w podatku należnym z tytułu WNT.
Dokonując WNT duński podatnik, oprócz deklaracji VAT-7 (w której wykaże dodatkowo krajowe dostawy towarów), ma obowiązek składania informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrz- wspólnotowych. Deklaracje należy składać za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT.
Wzory formularzy deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowujących są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów.
W zakresie dostawy realizowanej w ramach omawianej transakcji należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy generalnie powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru. Podstawa opodatkowania z tytułu dostawy towaru obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy, pomniejszoną o kwotę należnego podatku.
Adam Czekalski
Podstawa prawna:
art. 9 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 7–9, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 5, art. 29 ust. 1, art. 31 ust. 5, art. 86 ust. 2 pkt 4 i ust. 10 pkt 2, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 1, art. 100 ust. 1 pkt 1 oraz art. 106 ust. 7 ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535),
rozporządzenie Ministra Finansów z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 55, poz. 539),
rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971),
rozporządzenie Ministra Finansów z 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego (Dz.U. Nr 66, poz. 609),
rozporządzenie Ministra Finansów z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego (Dz.U. Nr 66, poz. 608),
rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (Dz.U. Nr 89, poz. 853),
rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 89, poz. 852 z późn.zm.).


Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.)

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.