reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Czy dopłaty są przychodem i kosztem podatkowym

Aktualizacja: 30.05.2005

Czy dopłaty są przychodem? Czy wspólnik, który wcześniej sprzedał udziały, może niezwróconą wartość dopłat odpisać w koszty? »

Jak rozliczyć niezrealizowane różnice kursowe oraz różnice powstałe w wyniku kompensaty

Aktualizacja: 30.05.2005

Na koniec roku bilansowego dokonuję rozliczenia różnic kursowych dotyczących transakcji kupna i sprzedaży - ale tylko niezrealizowanych (zrealizowane, czyli zapłacone, są rozliczane na bieżąco). Czy różnice te stanowią koszt i przychód podatkowy (do 2004 r. i od 2005 r.)? Jeżeli nie stanowią kosztu podatkowego (i przychodu) - to jak prawidłowo ujmować zapisy w księgach? »

Elementy składowe opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego

Aktualizacja: 23.05.2005

Jesteśmy firmą, która ma obowiązek poddawania swojego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Mamy wątpliwości, czy opinia i raport będące efektem badania za 2004 r. zawierają wszelkie konieczne elementy. Jakie elementy powinna zawierać opinia i raport? »

Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu dla niepełnosprawnego jest zwolnione z akcyzy

Aktualizacja: 23.05.2005

Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, który będzie służył do transportu osoby niepełnosprawnej. Czy w tej sytuacji, ze względu na przeznaczenie samochodu, będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku akcyzowego? Czy należy w tym celu przedłożyć w urzędzie celnym jakieś stosowne dokumenty? »

Moment rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych

Aktualizacja: 23.05.2005

Jesteśmy nowo powstałą spółką z o.o. W tym miesiącu zakupiliśmy większość maszyn i urządzeń niezbędnych nam do produkcji mleka. Od kiedy powinniśmy rozpoczynać dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tych maszyn i urządzeń, skoro rozpoczęliśmy działalność w tym samym miesiącu, w którym dokonano zakupu? »

Opodatkowanie VAT przychodów członka zarządu osób prawnych

Aktualizacja: 23.05.2005

Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. powołanym na to stanowisko mocą uchwały wspólników. Nie łączy mnie ze spółką żaden inny stosunek prawny, tj. umowa o pracę czy kontrakt menedżerski. Proszę o wyjaśnienie, czy nowelizacja ustawy o VAT oznacza dla mnie konieczność opodatkowania VAT mojego wynagrodzenia? »

Jak udokumentować wydanie towaru opłaconego w formie zaliczki

Aktualizacja: 23.05.2005

Fakturę zaliczkową na 100% wartości zamówionego towaru wystawiono w listopadzie 2004 r. Towar wydano w styczniu 2005 r. Czy powinno być to udokumentowane fakturą, czy tylko WZ? Czy wolno wystawić drugą fakturę, w przypadku gdy wystawiono 100% fakturę zaliczkową? »

Przyspieszona amortyzacja samochodu osobowego

Aktualizacja: 23.05.2005

Prowadzę własną firmę, która zajmuje się sprzedażą hurtową i opłacam podatek dochodowy od osób fizycznych. Posiadam dwa wprowadzone do ewidencji środków trwałych i używane już przez ponad rok samochody osobowe i chciałbym zastosować przyspieszoną amortyzację dla tych samochodów. Czy jest to możliwe dla samochodów osobowych? Jeśli tak, to na jakich zasadach? »

Jakie są skutki sprzedaży części samochodów sprowadzanych z UE

Aktualizacja: 11.05.2005

Prowadzę handel używanymi częściami. W związku z tą działalnością chcę sprowadzać całe samochody z Niemiec i rozbierać na części. Czy do sprzedaży tych części mogę stosować procedurę marży i jak prawidłowo wycenić ich zakup, np. koszt zakupu 40 euro + akcyza 65%, czyli koszt zakupu 277 zł? Jakie dodatkowe opłaty będę zobowiązany ponieść w przypadku sprowadzenia samochodu i nierejestrowania go - zostanie sprzedany na części? »

Zaniechanie dekretacji ręcznej na dokumentach

Aktualizacja: 19.05.2005

Jak należy rozumieć nowelizację ustawy o rachunkowości, tj. art. 21 ust 1a, który stwierdza, że można zaniechać zamieszczania na dowodzie księgowym dekretacji z uwagi na technikę dokumentowania zapisów księgowych. Czy zaniechanie dekretacji ręcznej na dokumentach i oznaczenie ich numerem automatycznie nadanym przez system f-k oraz załączenie wydruku komputerowego dekretów jest wystarczającym argumentem do zaniechania pracochłonnego dekretowania ręcznego tych dokumentów? »

Ewidencja kosztów nabycia gruntu i uzbrojenia terenu w ramach inwestycji

Aktualizacja: 19.05.2005

W styczniu 2005 r. spółka zakupiła działkę, na której zamierza wybudować budynek produkcyjno-handlowy. Wydatki poniesione na nabycie gruntu wyniosły brutto 12 200 zł, zapłacone przelewem sprzedającemu, oraz brutto 976 zł opłat notarialnych, zapłaconych gotówką. Ponieważ działka jest nieuzbrojona, spółka zleciła wykonanie projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej, którego koszt wyniósł 1830 zł brutto. Jak należy prawidłowo zaewidencjonować wydatki poniesione w związku z budową budynku produkcyjno-handlowego? »

Czy dotacje na zakup środków trwałych powodują obowiązek korekty

Aktualizacja: 11.05.2005

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W ciągu całego 2004 r. zakupiliśmy środki trwałe w różnych miesiącach: lutym, kwietniu, maju, czerwcu, grudniu. Zakup środków był dofinansowany częściowo z funduszu PHARE. Dotacje otrzymaliśmy w lutym i listopadzie. Środki trwałe pochodzą z dostaw krajowych i z importu. Przy sprzedaży naszych wyrobów na kraj stosujemy stawkę 22% VAT, a przy WDT - 0%.Otrzymaliśmy refundacje wynagrodzeń uczniów oraz pracowników interwencyjnych z powiatowego urzędu pracy, które zaliczyliśmy do przychodów. Czy dokonuję korekty podatku naliczonego za 2004 r. od zakupionych środków trwałych w wysokości 1/5 przez 5 kolejnych lat? Czy stosuję proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego w 2005 roku? »

Jak opodatkować sprzedaż towaru pośrednikowi z UE

Aktualizacja: 11.05.2005

Jak zakwalifikować następującą transakcję? Jakie rodzi ona skutki w podatku od towarów i usług dla sprzedawcy (podatnika VAT UE)? Nasz nabywca - pośrednik zarejestrowany w Niemczech jako podatnik VAT UE, kupuje u nas towar, który odbiera z naszego magazynu. Następnie dostarcza towar do innej polskiej firmy w celu wykonania na nim usługi. Towar trafia do odbiorcy finalnego (odbiorca nie jest nabywcą) po wykonaniu na nim usługi, która polega na prostowaniu prętów stalowych, więc przed wykonaniem usługi i po jest to ten sam towar. »

Kiedy rozliczyć fakturę za usługi wykonane w poprzednim miesiącu

Aktualizacja: 11.05.2005

Pod jaką datą powinnam zaksięgować fakturę VAT za wykonane usługi, jeżeli wystawiłam ją 1 lutego 2005 r., a data wykonania to 26 stycznia 2005 r.? Czy przychód z tego tytułu oraz należny VAT powinno się zaliczyć jeszcze do stycznia? »

Kto wystawia fakturę korygującą, a kto notę korygującą

Aktualizacja: 06.05.2005

Proszę przedstawić zasady wystawiania faktury VAT korygującej oraz noty korygującej. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama