reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Ewidencja księgowa zaliczek na poczet przyszłych dostaw

Aktualizacja: 27.04.2005

Spółka z o.o. zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego. W przypadku części zamówień - dotyczących sprzętu konfigurowanego - na życzenie naszych klientów wprowadziliśmy obowiązek wpłaty zaliczek. W jaki sposób należy ewidencjonować w księgach rachunkowych otrzymane zaliczki na poczet przyszłych dostaw? »

VAT w pytaniach i odpowiedziach - relacja z dyżuru telefonicznego

Aktualizacja: 27.04.2005

Jednym z problemów mających istotne znaczenie dla rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług jest rozliczanie refundacji otrzymywanych przez apteki przy wydawaniu leków refundowanych. W jaki sposób rozliczyć te refundacje? »

Delegacja zagraniczna - rozliczenie zaliczki w euro

Aktualizacja: 27.04.2005

Spółka z o.o. posiada konto walutowe euro. Wysyła pracownika w delegację zagraniczną. W związku z tym spółka wypłaca 400 euro z banku do kasy - następnie przekazuje tę kwotę pracownikowi jako zaliczkę. Pracownik wydaje 358 euro, a resztę zwraca do kasy w wyniku rozliczenia delegacji. Z kasy pozostałe 42 euro spółka wpłaca do banku. Jakie kursy walut należy zastosować do rozliczenia powyższych operacji? »

Czy podatek od nieruchomości stanowi koszt

Aktualizacja: 30.03.2005

Spółka zakupiła nieruchomość - budynek, który nie został przekazany do użytkowania (zły stan techniczny, brak środków na remont). Czy zapłacony podatek od nieruchomości można uznać za koszt uzyskania przychodu? »

Czy umorzenie pożyczki z WFOŚiGW jest przychodem wolnym od podatku

Aktualizacja: 30.03.2005

Spółka z o.o. w roku 2001 otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup środka trwałego, w tym też roku wprowadziła go do ewidencji środków trwałych. Odpisy stanowiły koszty uzyskania przychodów w 100%. W roku 2004 pozostałą do spłaty część pożyczki WFOŚiGW umorzył, pod warunkiem przeznaczenia równowartości kwoty umorzenia na inne inwestycje ekologiczne (środki trwałe) aprobowane przez pożyczkodawcę, wystawiając stosowną decyzję. W związku z tym jak należy podatkowo i zarazem księgowo potraktować odpisy amortyzacyjne za lata ubiegłe odniesione w koszty uzyskania przychodów - w 100%, czy wartość umorzonej pożyczki stanowi przychód podlegający opodatkowaniu i w którym momencie? »

Czy wspólna osoba zarządzająca oznacza istnienie powiązań między spółkami

Aktualizacja: 30.03.2005

Pan Iksiński pełni w naszej spółce funkcję zarządczą (na podstawie umowy o pracę). Równocześnie jest zatrudniony w innej firmie jako osoba zarządzająca tą firmą. Nasza spółka nie jest udziałowcem w tej drugiej firmie. Czy w tej sytuacji między naszą spółką i tą drugą firmą występują powiązania, o których mowa w art. 11 updop? »

Amortyzacja samochodu nabytego do majątku wspólnego małżonków

Aktualizacja: 27.04.2005

Od niedawna prowadzę samodzielną działalność gospodarczą. Obecnie zamierzamy wraz z żoną kupić samochód, który będzie wykorzystywany w tej działalności. Samochód ten będzie należał do naszego majątku wspólnego. Czy pomimo to będę mógł amortyzować go od całej wartości, czy też tylko od jej połowy? »

Czy wypłacona nagroda oraz wydatki na zakup bonów dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów

Aktualizacja: 30.03.2005

Spółka z o.o. wypłaciła pracownikom nagrody jubileuszowe w formie bonów z okazji dziesięciolecia istnienia. Możliwość wypłaty nagród ujęto w regulaminie wynagradzania. Czy wypłacona nagroda stanowi dla spółki z o.o. koszt podatkowy? »

Jak traktować używanie przez pracownika telefonu prywatnego do celów służbowych

Aktualizacja: 30.03.2005

Nasza firma chce zwracać koszty rozmów telefonicznych poniesione przez pracownika (przedstawiciela handlowego) korzystającego ze swojego prywatnego telefonu stacjonarnego. Jak rozliczać te koszty? Na podstawie jakich dokumentów? Czy będą one stanowiły koszty uzyskania przychodów? Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych? »

Nieodpłatne nabycie udziałów innej spółki

Aktualizacja: 21.03.2005

Nasza spółka od swojego udziałowca otrzymała nieodpłatnie udziały innej spółki z o.o. Czy w momencie otrzymania tych udziałów powstaje dla spółki przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Jak ustalić ewentualne koszty sprzedaży tych udziałów? »

Zakup paliwa do samochodu ciężarowego

Aktualizacja: 21.03.2005

Czy firma może odliczać VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego Lublin II 3222. Towos? Firma kupiła ten samochód w 1998 r. Ma on ładowność 900 kg i 9 miejsc siedzących. W roku 2002 samochód został zmodyfikowany i po przeróbkach stał się samochodem ciężarowym przystosowanym do przewozu 6 osób i towaru. Zmiany te zostały wprowadzone w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Do końca kwietnia ub. r. firma miała prawo odliczać podatek naliczony od paliwa kupowanego do tego samochodu. Naszym zdaniem od 1 maja 2004 r., ze względu na art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, przy nabywaniu paliwa do takiego samochodu firma będzie miała prawo do odliczania podatku naliczonego od kupowanego paliwa, ponieważ ładowność określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest większa niż określona wzorem zawartym w art. 86 ust. 3 (dla samochodu z 6 miejscami siedzącymi wynosi ona 765 kg). Natomiast z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym wynika, że ładowność wynosi 850 kg. Czy mamy rację? »

Indywidualna stawka amortyzacji dla budynku usługowo-handlowego

Aktualizacja: 21.03.2005

Spółka zaciągnęła od swojego udziałowca pożyczkę na kompleksowy remont zespołu budynków szeregowych, który zakupiła w grudniu 2002 r. Inwestycja została rozpoczęta w marcu 2003 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2005 r. Budynki mają być wynajmowane na działalność gospodarczą innym przedsiębiorcom. Wartość budynków w marcu 2003 r. kształtowała się na poziomie 546 345,00 zł. W momencie oddania do używania wartość początkowa będzie kształtować się według planów na poziomie 892 345,00 zł. Czy przysługuje nam prawo ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości ustalić tę stawkę? »

Rozliczanie samochodów osobowych w leasingu operacyjnym

Aktualizacja: 21.03.2005

Spółka chce podpisać umowy leasingu operacyjnego na samochody osobowe. Samochody byłyby wykorzystywane przez pracowników, którzy są przedstawicielami handlowymi. Jak rozliczać wydatki związane z tymi samochodami?Czy potrzebne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu? »

Złożenie formularza PIT-2 w nowym zakładzie pracy

Aktualizacja: 21.03.2005

Jestem zatrudniony w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę (3/4 etatu). Ponadto od 1 kwietnia 2005 r. zamierzam podjąć pracę na 1/2 etatu u innego przedsiębiorcy. Czy fakt, że jestem już zatrudniony u innego podmiotu, będzie miał wpływ na wysokość zaliczek pobieranych przez nowego pracodawcę? »

Nabycie środków trwałych w drodze spadku

Aktualizacja: 21.03.2005

Prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą. Po śmierci stryja - na mocy jego testamentu - otrzymałam środki trwałe (maszyny produkcyjne). Czy nabyte w ten sposób składniki majątku podlegają amortyzacji? Jak należy ustalić ich wartość początkową? Czy możliwe jest zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama