reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Prawo Unii Europejskiej

Aktualizacja NIP nie wystarczy

Aktualizacja: 21.04.2006

Ostatnio pojawiły się opinie, że Polacy pracujący w Anglii mogą uniknąć płacenia podatku w Polsce. Wystarczy, że złożą we właściwym w Polsce urzędzie skarbowym aktualizację NIP podając jako adres zamieszkania adres na Wyspach. Wtedy urząd skarbowy uzna, że głównym miejscem życia podatników jest Wielka Brytania. Jednak aktualizacja NIP z podaniem adresu zamieszkania w Anglii nie wystarczy, by uniknąć płacenia podatku w Polsce - twierdzi resort finansów. »

Polskie przepisy zgodne z unijną dyrektywą

Aktualizacja: 18.04.2006

Przy transakcjach łańcuchowych transport towaru może zostać przypisany tylko do jednej z dostaw. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości potwierdził zgodność przepisów polskiej ustawy o VAT z przepisami unijnymi. Wydany 6 kwietnia 2006 r. wyrok ETS w sprawie C-245/04 (EMAG Handel Eder OHG) wydaje się potwierdzać prawidłowość wypracowanych przez europejską i polską praktykę rozwiązań w zakresie opodatkowania VAT międzynarodowych transakcji łańcuchowych. »

Dochody uzyskane w Holandii

Aktualizacja: 13.04.2006

Rozliczając w Polsce dochody uzyskane w Holandii, można odliczyć podatek pobrany przez holenderskiego fiskusa. Mimo to niektórzy podatnicy będą musieli jeszcze dopłacić. »

Preferencja dla jednego podatnika

Aktualizacja: 11.04.2006

Jeżeli kilku przedsiębiorców dokonuje dostawy tego samego towaru w różnych krajach unijnych w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, to z preferencji VAT może skorzystać tylko jeden z nich. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) stwierdził w wyroku C-245/04, że jeżeli dwie następujące po sobie odpłatne dostawy tych samych towarów między podatnikami VAT stanowią pojedynczą wewnątrzwspólnotową wysyłkę lub pojedynczy wewnątrzwspólnotowy transport, to mogą być one przypisane tylko jednej z tych dwóch dostaw. »

Przepisy wykonawcze do VI Dyrektywy Rady 77/388/EWG

Aktualizacja: 04.04.2006

Od 1 lipca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady UE nr 1777/2005 z 17 października 2005 r. (Dz.U. Nr L 288) w celu zapewnienia prawidłowego i bardziej ujednoliconego stosowania przepisów VI Dyrektywy Rady 77/388/EWG. Oprócz nowych zasad ustalania miejsca świadczenia usług, nowe rozporządzenie określa również nowe zasady ustalania zwolnień, skorzystania z prawa do odliczenia VAT, które zostaną omówione w tym opracowaniu. »

Szansa na szybszy zwrot VAT

Aktualizacja: 04.04.2006

Przyszłe zmiany w VAT mają zlikwidować niezgodności z prawem unijnym. Powinny również doprowadzić do skrócenia terminów zwrotu podatku. Intencją ustawodawcy w momencie wprowadzania przepisu ograniczającego prawo do odliczenia w przypadku importu usług z tzw. rajów podatkowych była chęć wyeliminowania przypadków uchylania się od opodatkowania. Przy czym uchylanie, jeżeli występuje, to jedynie w podatku dochodowym. »

Nadzór dla audytora

Aktualizacja: 31.03.2006

Niebawem wejdzie w życie VIII dyrektywa UE. Przewiduje istotne zmiany dotyczące badań sprawozdań finansowych i wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Polska, jak i inne kraje Unii Europejskiej będzie miała 2 lata na wprowadzenie do swojego prawa wszystkich zaleceń dyrektywy. Celem, jakim kierowała się Komisja Europejska w pracach nad nowelizacją VIII dyrektywy, było przede wszystkim odbudowanie zaufania publicznego do sprawozdawczości finansowej i podniesienie jakości badań. »

Opodatkowanie dochodów brytyjskich - grzechem przeszłości

Aktualizacja: 28.03.2006

W ostatnich dniach nabiera rozgłosu sprawa zasad opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii przez dziesiątki tysięcy zatrudnionych tam polskich pracowników. Powstaje pytanie, co w tej sprawie można zrobić? Poza renegocjacją polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która jest już w toku, z prawnego punktu widzenia możliwe są też jeszcze dwa inne, dość szybkie rozwiązania tego problemu. »

Zarabiający w Szwecji nie dopłacą do podatku

Aktualizacja: 23.03.2006

Pracujący w Szwecji nie będą musieli dopłacać do podatku w Polsce. Nowa umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania będzie miała zastosowanie od 2006 roku. Nowa polsko-szwedzka umowa zawiera tzw. metodę wyłączenia z progresją jako metodę unikania podwójnego opodatkowania w przypadku osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. »

Nowe zasady opodatkowania usług - przepisy wykonawcze do VI dyrektywy

Aktualizacja: 10.03.2006

Rozporządzenie Rady UE nr 1777/2005 z 17 października 2005 r. (Dz.U. Nr L 288) zostało wprowadzone do prawodawstwa Unii Europejskiej (a tym samym Polski) w celu zapewnienia prawidłowego i bardziej ujednoliconego stosowania przepisów VI Dyrektywy Rady 77/388/EWG. Przepisy rozporządzenia powstały również dlatego, by doprowadzić do lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego. »

Jak wyroki ETS wpływają na życie polskich podatników

Aktualizacja: 08.03.2006

Choć podatnik ma prawo powoływać się na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie oznacza to, że organ podatkowy uwzględni takie orzeczenie w swoim rozstrzygnięciu. Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu (dalej ETS) mają ogromne znaczenie dla praktyki stosowania prawa UE, w tym prawa podatkowego. Na co dzień nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że osiągnięcie rozwiązań w prawie podatkowym, przyjmowanych dziś jako coś naturalnego, w rzeczywistości jest efektem praktyki sądowej ETS. »

Trzy polskie sprawy przed ETS

Aktualizacja: 03.03.2006

Spośród 14 spraw, które wpłynęły do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z nowych państw Unii, trzy przesłano z Polski. ETS wypowie się m.in. na temat zgodności z prawem unijnym polskiej akcyzy na samochody. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej Polsce przysługuje prawo wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Trybunał bada zgodność z prawem aktów wspólnotowych. Zapewnia również jednolitą wykładnię prawa wspólnotowego. »

Wzajemna współpraca w zakresie podatków między państwami UE

Aktualizacja: 28.02.2006

Utworzenie wspólnego rynku i swobodny obrót na terenie Unii Europejskiej towarów, osób, usług i kapitału, obok licznych wynikających z tego korzyści, stwarza także sprzyjające warunki rozwoju zjawisk negatywnych, takich jak uchylanie się od opodatkowania i unikanie płacenia podatków. W związku z tym zrodziła się potrzeba zakrojonej na szeroką skalę współpracy między państwami członkowskimi UE, dotyczącej gromadzenia i wymiany informacji o sytuacjach podlegających opodatkowaniu, w celu prawidłowego wymiaru podatków. »

Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Aktualizacja: 27.02.2006

Kupując towary na terenie państw Wspólnoty, nabywca otrzymuje od kontrahenta fakturę z kwotami wyrażonymi w walucie obcej. Należy je ująć w księgach rachunkowych na dzień wystawienia faktury w wysokości średniego kursu ogłaszanego przez NBP w tym dniu. Regulacje dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiera ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Określa ona dokładnie, kiedy następuje tego rodzaju dostawa oraz między jakimi podmiotami (art. 9, 11). »

Kaucja niezgodna z prawem Unii

Aktualizacja: 27.02.2006

Do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego wpłynęła petycja Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług dotycząca niezgodności kaucji gwarancyjnej VAT z prawem unijnym. W petycji stwierdzono, że każdy polski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 250 000 zł (około 62 000 euro). W przeciwnym razie otrzyma zwrot nadwyżki naliczonego VAT z półrocznym opóźnieniem. Komisja Petycji właśnie rozpatrzyła polski wniosek. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama