reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Prawo Unii Europejskiej

Nie wyłudzaj zwrotu VAT na Malcie, bo spotka cię kara

Aktualizacja: 04.10.2005

Od 1 maja 2004 r. polscy przedsiębiorcy dokonujący zakupów na Malcie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mają prawo do odzyskania naliczonego przy tych zakupach VAT. Jednak gdy przedsiębiorca będzie próbował wyłudzić nienależny zwrot podatku i wykryją to władze maltańskie, wszelkie zwroty na rzecz wnioskodawcy zostaną wstrzymane na okres do 2 lat. »

Czy umowa z kontrahentem unijnym powoduje obowiązek rozliczenia importu usług

Aktualizacja: 30.09.2005

Czy usługi prowizyjne świadczone przez zagraniczną (niemiecką) osobę fizyczną nieposiadającą NIP UE i zarejestrowanej działalności gospodarczej powodują powstanie u mnie obowiązku podatkowego w zakresie VAT (import usług)? Czy daną usługę mogę księgować w koszty jedynie na podstawie pisemnej umowy zawartej z tą osobą i dokumentu KW (Kasa Wypłaci)? Czy mogę w imieniu tej osoby wystawić rachunek? »

Miejscem dostawy jest kraj spoza Unii

Aktualizacja: 23.09.2005

Dostawa towarów na statku podczas zatrzymania poza terytorium Wspólnoty jest uznawana za dokonaną poza zakresem stosowania szóstej dyrektywy. Skutki podatkowe podlegają w tym przypadku kompetencji podatkowej państwa miejsca zatrzymania - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości. »

Unijne dotacje na doradztwo dla biur rachunkowych

Aktualizacja: 21.09.2005

Biura rachunkowe mogą liczyć na bezzwrotną pomoc strukturalną z Unii Europejskiej. Jednak ze względu na specyfikę swojej działalności nie wszystkie programy będą dla nich dostępne. Zarówno biura rachunkowe, jak i ich pracownicy mogą skorzystać z dotacji przeznaczonych m.in. na doradztwo. »

Nowa interpretacja do MSR 32

Aktualizacja: 14.09.2005

Zakres obowiązujących również polskie spółki międzynarodowych standardów rachunkowości został powiększony o nową interpretacje do MSR nr 32. Przynosi ona rozwiązania w zakresie rozliczania udziałów członkowskich w spółdzielniach i podobnych instrumentów. »

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie VAT - obowiązki osób zobowiązanych do zapłaty podatku

Aktualizacja: 06.09.2005

Odrębnym problemem, którym w swoich rozstrzygnięciach zajął się Europejski Trybunał Sprawiedliwości, są obowiązki osób zobowiązanych do zapłaty podatku. »

Dotacja a koszty uzyskania przychodu

Aktualizacja: 02.09.2005

Dotacje mogą być przypisane do jednego z dwóch źródeł przychodu. Źródłami tymi mogą być albo pozarolnicza działalność gospodarcza, albo też przychody z innych źródeł.Najczęstszym przypadkiem zakwalifikowania dotacji będzie sytuacja, w której dotacje stanowią przychód z działalności gospodarczej. »

Przedstawiciel podatkowy niepotrzebny

Aktualizacja: 19.08.2005

Komisja Europejska wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko obowiązującym w Finlandii przepisom VAT. »

Nabycie w Niemczech samochodu używanego

Aktualizacja: 16.08.2005

Gdzie powinienem szukać informacji o tym, czy istnieje możliwość odzyskania zapłaconego w Niemczech VAT-u (MWST) (od instytucji niemieckiej) przy zakupie używanego środka transportu na potrzeby własnej firmy, gdy jeden z kontrahentów nie jest zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych? »

Proces wprowadzenia akcji do publicznego obrotu w świetle nowych wymogów UE

Aktualizacja: 05.08.2005

Jakie regulacje obowiązują jednostki przygotowujące publiczną emisję akcji? Jak przygotować funkcjonujący w jednostce system rachunkowości do nowych wymogów? »

Jak należy opodatkować dostawę towarów na rzecz nabywcy spoza Unii, gdy towar jest transportowany do odbiorcy z jednego z państw członkowskich

Aktualizacja: 02.08.2005

Sprzedajemy nasz wyrób kontrahentowi, który ma siedzibę w Szwajcarii - on też płaci nam za dostawę. Towary dostarczane są jednak bezpośrednio do odbiorcy w Niemczech. Czyli towar nie opuszcza granic UE. Faktura wystawiana jest na kontrahenta szwajcarskiego, a z towarem przesyłany jest tylko list przewozowy. Odbiorcy niemieckiemu fakturę wystawia kontrahent szwajcarski. Jak mamy traktować taką dostawę? Czy jest to eksport czy też wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów? Jaka jest stawka VAT? Czy trzeba dokonać odprawy celnej? »

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie VAT - obowiązki z tytułu importu

Aktualizacja: 11.07.2005

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie odrębnych zasad prawa wspólnotowego dotyczących rozliczenia podatku od wartości dodanej, w przypadku dokonywania importu towarów z "państw trzecich" na obszar Wspólnoty Europejskiej. Regulacje prawne dotyczące tego problemu zostały zawarte w przepisach art. 23 VI Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku1. »

Unormowania niemieckie - VAT. Odliczanie podatku naliczonego

Aktualizacja: 11.07.2005

Odliczenie podatku naliczonego od podatku należnego zostało zgodnie z ogólnymi zasadami działania - podatku od wartości dodanej potwierdzonymi przepisami VI Dyrektywy EWG - wprowadzone także w ustawie niemieckiej VAT (UStG). »

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym w świetle orzecznictwa ETS

Aktualizacja: 01.07.2005

Jedną ze strukturalnych zasad systemu prawnego Wspólnot Europejskich jest reguła pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym. Zasada ta nie została jednak w sposób bezpośredni uregulowana w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE). »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama