REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dotacja a koszty uzyskania przychodu

REKLAMA

Dotacje mogą być przypisane do jednego z dwóch źródeł przychodu. Źródłami tymi mogą być albo pozarolnicza działalność gospodarcza, albo też przychody z innych źródeł.Najczęstszym przypadkiem zakwalifikowania dotacji będzie sytuacja, w której dotacje stanowią przychód z działalności gospodarczej.
Pytanie
Podatnik będący osobą fizyczną złożył wniosek o przyznanie dotacji unijnej, która w 50 proc. dofinansuje planowany przez niego zakup środka trwałego. Mechanizm otrzymania dotacji wygląda w ten sposób, że podatnik jest zobowiązany do samodzielnego lub też za pomocą kredytu bankowego sfinansowania nabycia środka trwałego. Następnie po zrealizowaniu programu objętego wsparciem podatnik ma prawo do otrzymania w formie refundacji 50 proc. ceny netto nabycia. Pytanie podatnika dotyczy sposobu zarachowania w koszty uzyskania przychodu wydatku na nabycie środka trwałego (poprzez odpisy amortyzacyjne) poniesionego przed otrzymaniem dotacji w momencie jej otrzymania.
Odpowiedź
Przychód z działalności gospodarczej stanowią dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a–22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.
Zwolnieniu z podatku podlega wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.
Nie uznaje się jednocześnie za koszt uzyskania przychodu wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów) zwolnionych od podatku.
W przypadku wydatków, które w przyszłości mają być zrefundowane z otrzymanej dotacji, pojawia się problem w zaliczeniu ich w momencie poniesienia do kosztów uzyskania przychodu. Problem ten obrazowo można przedstawić jako możliwość lub też nie czasowego „przejściowego” uznania ich za koszt uzyskania przychodu. Z chwilą otrzymania dotacji podatnik zaliczyłby do przychodów tę część wydatków uznanych za koszt uzyskania przychodu, która została pokryta z otrzymanej dotacji. Wydaje się, że na takie działania zezwala art. 14 ust. 3 pkt 3a) tłumaczony a contrario, zgodnie z którym stanowią przychód zwrócone wydatki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Stanowisko organów podatkowych w tej sprawie nie jest jednolite. Z jednej strony umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu, z drugiej zaś strony zabrania takiego zaliczenia.
Zgodnie z pismem Urzędu Skarbowego w Legnicy z dnia 25 marca 2004 r. (US-PD-I/415-1/04) w odpowiedzi na pytanie „Czy możliwe jest uznanie za koszty uzyskania przychodów i ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przez podatnika na realizację projektu Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2000, które to wydatki w dniu wpływu na rachunek bankowy podatnika dotacji od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczonej na ich finansowanie byłyby wyksięgowane z kosztów do wysokości otrzymanej dotacji”, stwierdził: „ustosunkowując się do kwestii będącej przedmiotem zapytania tut. organ podatkowy biorąc pod uwagę treść przepisów nie podziela przedstawionego przez podatnika stanowiska, iż prawidłowe jest zaliczanie w koszty uzyskania przychodów i ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków finansowanych z dotacji do czasu wpływu dotacji na rachunek bankowy podatnika. Skoro bowiem ustawodawca zwolnił od opodatkowania określone dochody (przychody) i konsekwentnie zastrzegł, iż wydatki i koszty bezpośrednio nimi sfinansowane nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, to oba ww. ściśle ze sobą powiązane elementy pozbawione by zostały wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie tworząc podstawy opodatkowania, zarówno wolna od podatku dochodowego dotacja, jak i wydatki nią sfinansowane nie powinny być, według tut. organu podatkowego, w żadnym czasie ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zdaniem tut. organu bez znaczenia dla celów podatkowych pozostają więc rozliczenia podatnika z Agencją związane z wypłatą przyznanej dotacji, gdyż sposób i terminy jej wypłaty, jako dotacji wolnej od podatku dochodowego, nie powinny w żadnym razie wpływać na wysokość kosztów uzyskania przychodów, a taka sytuacja miałaby miejsce w przypadku ewidencjonowania przez podatnika ponoszonych, finansowanych z dotacji wydatków w księdze do czasu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy podatnika”.
Odmienne stanowisko zajął Urząd Skarbowy w Trzebnicy w piśmie z dnia 7 września 2004 r., który stwierdził: „Biorąc pod uwagę treść przytoczonych wyżej przepisów prawa podatkowego oraz fakt, że dotację w ramach programu SAPARD otrzyma Pan po dokonaniu odbioru całości przedsięwzięcia oraz udokumentowaniu poniesionych 100-proc. kwalifikowanych wydatków przedsięwzięcia, w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia kompletnego oraz poprawnego wniosku o płatność, należy stwierdzić, że ma Pan prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku na sporządzenie biznesplanu, a także pełną kwotę odpisów amortyzacyjnych naliczonych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji. Następnie w momencie otrzymania dotacji należy skorygować koszty uzyskania przychodów o kwotę zwrotu 50 proc. wydatku poniesionego na sporządzenie biznesplanu oraz o kwotę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodu w związku ze zwrotem 50-proc. wydatków na nabycie”.
Stanowisko zaprezentowane przez US w Trzebnicy jest zgodne z charakterem dotacji jako przychodu warunkowego i niepewnego. Sam fakt wystąpienia z wnioskiem o dotacje oraz fakt jej przyznania nie jest równoznaczny z otrzymaniem dotacji. Przyznana, ale jeszcze faktycznie nie otrzymana, dotacja nie powinna wywoływać skutków podatkowych.
IRENEUSZ KRAWCZYK
radca prawny


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ksiegowosc.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA