reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Amortyzacja > Jednorazowa amortyzacja motocykla: Minister Finansów po raz kolejny zmienił zdanie

Jednorazowa amortyzacja motocykla: Minister Finansów po raz kolejny zmienił zdanie

Pomimo, że przepisy podatkowe w zakresie definicji samochodu osobowego po raz ostatni zmieniły się 1 kwietnia 2014 roku, Minister Finansów wydał w tym okresie odmienne interpretacje. Co ciekawe, dwie sprzeczne ze sobą interpretacje wydał ten sam organ upoważniony do wydawania interpretacji w imieniu Ministra Finansów: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Interpretacje dotyczą możliwości jednorazowej amortyzacji motocykla, wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Kto może dokonać jednorazowej amortyzacji? – ujęcie podmiotowe oraz limit. Pomoc de minimis.

Zgodnie z brzmieniem obu ustaw podatkowych (od osób fizycznych jak i prawnych) podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność (…), oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Pomoc, o której mowa (…), stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

To oznacza, że podatnicy rozpoczynający działalność (z pewnymi wyłączeniami, np. powstali w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału) oraz mali podatnicy (czyli tacy, których przychody ze sprzedaży – wraz z podatkiem VAT – w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 mln EUR przeliczone na PLN po kursie z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego) mogą – co do zasady – dokonać jednorazowej amortyzacji od zakupu środka trwałego, w ramach limitu nabycia 50 tys. EUR rocznie (przeliczenia na PLN dokonuje się identycznie jak przychodu 1,2 mln EUR). Limit dotyczy nabycia wszystkich środków trwałych w danym roku podatkowym, do których stosujemy jednorazową amortyzację. Ten bardzo korzystny uzysk podatkowy jest pomocą państwa, określaną jako de minimis w myśl łacińskiej zasady de minimis non curat lex - prawo nie troszczy się o drobiazgi i dlatego jej uzyskanie nie stawia przed podatnikiem szeregu rygorystycznych warunków do spełnienia.

Co może podlegać jednorazowej amortyzacji? – ujęcie przedmiotowe

To zagadnienie jest nieco trudniejsze. Otóż zgodnie z brzmieniem obu ustaw podatkowych, przedmiotowo wyłączone są z jednorazowej amortyzacji wszystkie nabycia budynków i budowli (cała grupa 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych) oraz samochodów osobowych (grupa 7 ww. Klasyfikacji obejmuje wszystkie pojazdy, w tym motocykle, ale wyłączone są tylko samochody osobowe).

Jednorazowa amortyzacja – zasady stosowania

Motocykl oczywiście nie jest ani budynkiem, ani budowlą. W żadnym wypadku. Pytanie, czy motocykl, to może… samochód osobowy?

Pytanie na pozór wydaje się absurdalne. Przecież motocykl w żadnym wypadku nie przypomina nawet samochodu osobowego. W ujęciu podatkowym sprawa nie jest już taka oczywista. W przeszłości można było spotkać się z opracowaniami, które powołują się na ogólną definicję samochodu osobowego, który jest definiowany jako pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem samochodów z przegrodą (wielozadaniowych, VAN, otwartą częścią załadunkową), pojazdów specjalnych itp. Natomiast zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym za pojazd samochodowy uważa się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Zgodnie z tymi regulacjami motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół. Na tej podstawie uważa się, że motocykl jest pojazdem samochodowym, a co za tym idzie, spełnia także definicję samochodu osobowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacje obowiązujące od 01.04.2014 do 24.03.2016

Do 24 marca 2016 roku oficjalne stanowisko organów podatkowych było odmienne. Powołamy się tutaj na dwie interpretacje podatkowe, wydane po nowelizacji przepisów podatkowych obowiązujących od 01.04.2014 roku. Pierwsza z nich, o numerze ILPB4/423-416/14-3/DS., dotyczy stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14.11.2014 roku, natomiast druga, o numerze IBPB-1-1/4511-551/15/WRz, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18.11.2015 roku. Ta pierwsza odnosi się wprost do podatku dochodowego od osób prawnych, a ta druga fizycznych. Brzmienie obu ustaw w tym obszarze jest tożsame, stąd nie ma potrzeby tego rozdzielać.

Do Dyrektora poznańskiej Izby Skarbowej zwróciła się spółka, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na szkoleniach z zakresu jazdy sportowej na motocyklu oraz na wynajmie motocykli użytkownikom toru wyścigowego. Na cele tej działalności dokonała zakupu motocykla, który zaliczyła do grupy 740 Klasyfikacji Środków Trwałych [to rodzaj we wspomnianej grupie 7 Klasyfikacji – przyp. autora]. W przyszłości Spółka planuje zakup kolejnych motocykli. Wartość przychodów Spółki za rok 2013 nie przekroczyła limitu, o którym mowa w przepisie art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [chodzi o te 1,2 mln EUR – przyp. autora]. Spółka spełnia przesłanki do uznania jej za małego podatnika (…) Przy tak sformułowanych definicjach należy stwierdzić, że pojęcie samochodu osobowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje swoim zakresem również motocykle. Podkreślenia wymaga jednak okoliczność, iż zmiana definicji samochodu osobowego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych służyła dostosowaniu brzmienia przepisów tej ustawy do korekt podatku naliczonego dokonywanych na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Spółki, dla celów ustalenia sposobu dokonywania amortyzacji, należy uwzględnić Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, do którego zapisów odnosi się zresztą przepis art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wskazanym wyżej rozporządzeniu zostały odrębnie wyszczególnione grupowania: 740 motocykle, przyczepy i wózki widłowe oraz 741 samochody osobowe. Spółka zaliczyła zakupiony motocykl do grupy 740 KŚT. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, samochodami osobowymi wyłączonymi z dyspozycji przepisu art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wyłączonymi z zakresu jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, są jedynie pojazdy zakwalifikowane do grupy 741 KŚT. Tym samym w przedstawionym stanie faktycznym Spółka, jako mały podatnik, ma prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego motocykla. O sposobie dokonywania odpisu amortyzacyjnego powinna decydować klasyfikacja środków trwałych, ponieważ do niej wprost odwołuje się ustawodawca, określając zasady jednorazowej amortyzacji środków trwałych.

Polecamy: Poradnik Gazety Prawnej - Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama