reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Jak zaksięgować zaliczki na poczet dywidendy

Jak zaksięgować zaliczki na poczet dywidendy

W grudniu 2008 r. spółka wypłaciła swoim dwóm udziałowcom (osoby fizyczne) zaliczkę na dywidendę. Jak należy to zaksięgować i wykazać w bilansie? Czy powinniśmy odprowadzić od wypłaconej zaliczki podatek? Jeśli tak, to w jakim terminie należy to zrobić?

RADA

Wypłaconą zaliczkę należy wykazać na koncie rozrachunkowym służącym do rozliczeń z udziałowcami, a także w bilansie w pozycji innych należności krótkoterminowych. Od wypłaconej zaliczki spółka powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadzić go w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

UZASADNIENIE

Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do podziału pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy. Zysk ten należy dzielić w stosunku do liczby udziałów, chyba że statut lub umowa spółki stanowią inaczej. Kwota przeznaczona do podziału nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z przepisami lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Decyzja dotycząca częściowej wypłaty dywidendy w określonych warunkach może zostać podjęta jeszcze w trakcie roku obrotowego, przed formalną uchwałą o podziale wyniku finansowego. Wówczas mamy do czynienia z wypłatą zaliczek na dywidendę.

W spółce akcyjnej do zaliczkowej wypłaty dywidendy wymagana jest zgoda rady nadzorczej.

Możliwość taką przewiduje Kodeks spółek handlowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje zarząd, o ile umowa spółki go do tego upoważnia i jednostka posiada środki wystarczające na wypłatę.

W spółce akcyjnej i spółce z o.o. zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Przepisy ustawy o rachunkowości obowiązujące do końca 2008 r. nie przewidywały zaliczkowej wypłaty dywidendy. Podział zysku za dany rok obrotowy jest możliwy dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. W związku z tym dokonane w trakcie roku wypłaty tytułem zaliczki na dywidendę nie mogły być ujmowane na koncie służącym do rozliczania wyniku finansowego. Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania za 2008 r. można było dokonać skutecznego podziału wyniku finansowego netto. Dlatego w księgach rachunkowych wypłaconą w 2008 r. zaliczkę należało ująć na koncie rozrachunkowym służącym do rozliczeń z udziałowcami i wykazać w aktywach bilansu jako inne należności krótkoterminowe. Na koncie rozrachunkowym będzie ona figurowała więc do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Wtedy kwotę brutto dywidendy do wypłaty z zysku należy zaksięgować z datą podjętej uchwały zapisem: Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”, Ma „Rozrachunki z udziałowcami”.

UWAGA

W spółce akcyjnej zamiar wypłaty zaliczek na dywidendę zarząd musi ogłosić co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

Od 1 stycznia 2009

Od 1 stycznia 2009 r. wypłacone w ciągu roku zaliczki na dywidendy będzie można, już w momencie zapłaty, księgować bezpośrednio na konto „Rozliczenie wyniku finansowego”. Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła bowiem zapis mówiący, że odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wypłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów, uznaje się za podział wyniku finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego. Dotyczyć to jednak będzie dopiero sprawozdań finansowych za 2009 r. Wtedy wypłacone zaliczki będą ujmowane w pasywach bilansu ze znakiem ujemnym w pozycji A. IX jako „Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego”.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rakoczy, Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

www.rakoczy.com.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama