Kategorie

Ewidencja księgowa refundacji otrzymanej z Funduszu Pracy

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Ewidencja księgowa refundacji otrzymanej z Funduszu Pracy / Fot. Fotolia
Ewidencja księgowa refundacji otrzymanej z Funduszu Pracy / Fot. Fotolia
Fotolia
Firma otrzymała z powiatowego urzędu pracy (Funduszu Pracy) refundację kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego. Zakupiono w związku tym niezbędne środki trwałe i wyposażenie. W jaki sposób należy ująć te operacje w ewidencji księgowej?

Przedsiębiorca zamierzający zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy może otrzymać refundację kosztów poniesionych na stworzenie dla niej stanowiska pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia reguluje zasady przyznawania przez starostę refundacji, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Środki pieniężne otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. Jednocześnie odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w części odpowiadającej poniesionym wydatkom zwróconym podatnikowi w formie refundacji.

Wydatki na szkolenie BHP pracowników w księgach rachunkowych

Natomiast przychód podatkowy wystąpi w przypadku otrzymania refundacji na wydatki inne niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Do przychodów nie zalicza się zwróconych wydatków, które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli w związku z utworzeniem stanowiska pracy zakupiono wyposażenie i wydatek ten zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, to otrzymana dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy.

Z rozporządzenia w sprawie refundacji wynika, że podmiot, który otrzymał refundację, jest zobowiązany do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego VAT naliczonego, dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania. W przypadku gdy refundacja pokrywa kwotę brutto wydatku, tj. łącznie z VAT, który zostanie przez podatnika odzyskany, to przedsiębiorca otrzymujący refundację jest zobowiązany do zwrotu do urzędu pracy równowartości odzyskanego VAT.

Polecamy produkt: 50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Wpływ przyznanej refundacji na rachunek bieżący jednostki ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem: Wn konto Rachunek bankowy oraz Ma konto Pozostałe rozrachunki.

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych, jeżeli nie zwiększają kapitałów (funduszy własnych), zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Równolegle do odpisów amortyzacyjnych od zrefundowanych środków trwałych przychody te zwiększają pozostałe koszty operacyjne.

Ze względu na to, że refundacja wpływa na konto jednostki już po zakupie środków trwałych, często po rozpoczęciu ich użytkowania oraz po przeprowadzeniu pierwszych odpisów amortyzacyjnych jednostka powinna w momencie otrzymania refundacji dokonać jej jednorazowej korekty, która będzie odpowiadać kwocie odpisów amortyzacyjnych dokonanych jeszcze przed wpływem refundacji na rachunek jednostki, następującym zapisem księgowym:

– Wn konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” oraz Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Refundację wydatków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ujętych w kosztach zużycia materiałów odnosi się bezpośrednio w pozostałe przychody operacyjne zapisem:

– Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” oraz Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Na koncie 24 „Pozostałe rozrachunki” pozostanie saldo oznaczające VAT podlegający odliczeniu do czasu zwrotu kwoty VAT do urzędu pracy.

Koszty zakupu materiałów i towarów w księgach rachunkowych

PRZYKŁAD

Wyposażenie stanowiska

W kwietniu 2015 r. jednostka poniosła koszty wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego na zakup:

– środka trwałego o wartości 12 300 zł (w tym VAT 2300 zł),

– pozostałego wyposażenia o wartości 3690 zł (w tym VAT 690 zł).

Jednostka jest czynnym podatnikiem VAT, któremu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W maju 2015 r. otrzymała refundację w wysokości 15 990 zł. Zgodnie z postanowieniami umowy o refundację jednostka zwróciła na rachunek urzędu pracy kwotę odliczonego VAT od zakupionego środka trwałego oraz pozostałego wyposażenia. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko w układzie rodzajowym.

infoRgrafika

Objaśnienia:

1. FV – zakup środka trwałego wartość brutto 15 990 zł: strona Wn konta Rozliczenie zakupu oraz strona Ma konta Rozrachunki z dostawcami;

2. PK – rozliczenie zakupu:

a) OT – przyjęcie środka trwałego do użytkowania kwota 10 000 zł: strona Wn konta Środki trwałe oraz strona Ma konta Rozliczenie zakupu;

b) PK – wartość wyposażenia kwota 3000 zł: strona Wn konta Zużycie materiałów i energii oraz strona Ma konta Rozliczenie zakupu;

c) VAT naliczony kwota 2990 zł: strona Wn konta VAT naliczony oraz strona Ma konta Rozliczenie zakupu;

3. WB – zapłata zobowiązania wobec dostawcy kwota 15 990 zł: strona Wn konta Rozrachunki z dostawcami oraz strona Ma konta Rachunek bankowy;

4. WB – wpływ refundacji kwota 15 990 zł: strona Wn konta Rachunek bankowy oraz strona Ma konta Pozostałe rozrachunki;

5. WB – zwrot VAT naliczony na rachunek bankowy urzędu skarbowego kwota 2990 zł: strona Wn konta Rachunek bankowy oraz strona Ma konta VAT naliczony;

6. PK – rozliczenie refundacji:

a) część dotycząca środka trwałego kwota 10 000 zł: strona Wn konta Pozostałe rozrachunki oraz strona Ma konta Rozliczenia międzyokresowe;

b) część dotycząca wyposażenia kwota 3000 zł: strona Wn konta Pozostałe rozrachunki oraz strona Ma konta Pozostałe przychody operacyjne;

7. WB – zwrot VAT do PUP kwota 2990 zł: strona Wn konta Pozostałe rozrachunki oraz strona Ma konta Rachunek bankowy.

Halina Zabrocka

 specjalistka z zakresu rachunkowości

Podstawa prawna:

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 457 ze zm.).

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.