| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Ewidencja księgowa refundacji otrzymanej z Funduszu Pracy

Ewidencja księgowa refundacji otrzymanej z Funduszu Pracy

Firma otrzymała z powiatowego urzędu pracy (Funduszu Pracy) refundację kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego. Zakupiono w związku tym niezbędne środki trwałe i wyposażenie. W jaki sposób należy ująć te operacje w ewidencji księgowej?

Przedsiębiorca zamierzający zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy może otrzymać refundację kosztów poniesionych na stworzenie dla niej stanowiska pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia reguluje zasady przyznawania przez starostę refundacji, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Środki pieniężne otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. Jednocześnie odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w części odpowiadającej poniesionym wydatkom zwróconym podatnikowi w formie refundacji.

Wydatki na szkolenie BHP pracowników w księgach rachunkowych

Natomiast przychód podatkowy wystąpi w przypadku otrzymania refundacji na wydatki inne niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Do przychodów nie zalicza się zwróconych wydatków, które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli w związku z utworzeniem stanowiska pracy zakupiono wyposażenie i wydatek ten zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, to otrzymana dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy.

Z rozporządzenia w sprawie refundacji wynika, że podmiot, który otrzymał refundację, jest zobowiązany do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego VAT naliczonego, dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania. W przypadku gdy refundacja pokrywa kwotę brutto wydatku, tj. łącznie z VAT, który zostanie przez podatnika odzyskany, to przedsiębiorca otrzymujący refundację jest zobowiązany do zwrotu do urzędu pracy równowartości odzyskanego VAT.

Polecamy produkt: 50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Wpływ przyznanej refundacji na rachunek bieżący jednostki ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem: Wn konto Rachunek bankowy oraz Ma konto Pozostałe rozrachunki.

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych, jeżeli nie zwiększają kapitałów (funduszy własnych), zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Równolegle do odpisów amortyzacyjnych od zrefundowanych środków trwałych przychody te zwiększają pozostałe koszty operacyjne.

Ze względu na to, że refundacja wpływa na konto jednostki już po zakupie środków trwałych, często po rozpoczęciu ich użytkowania oraz po przeprowadzeniu pierwszych odpisów amortyzacyjnych jednostka powinna w momencie otrzymania refundacji dokonać jej jednorazowej korekty, która będzie odpowiadać kwocie odpisów amortyzacyjnych dokonanych jeszcze przed wpływem refundacji na rachunek jednostki, następującym zapisem księgowym:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 2.0 – najważniejsze założenia

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »