REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wykazać w księgach przemieszczenie towarów

Wioletta Chaczykowska
Wioletta Chaczykowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Spółka kupiła w USA towary, które przetransportowano do Niemiec. Tam zostały one dopuszczone do obrotu (oclone) i następnie przetransportowane do Polski przez spedytora niemieckiego. Czy zakup ten (przemieszczenie towarów) stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Jeśli tak, to jak ustalić podstawę opodatkowania i przeprowadzić ewidencję księgową?

rada

REKLAMA

Autopromocja

Przywóz do kraju towaru uprzednio zaimportowanego i dopuszczonego do obrotu na obszarze Wspólnoty stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie. Dlatego spółka ma obowiązek rozliczenia w Polsce, na podstawie faktury wewnętrznej, podatku od towarów i usług z tego tytułu. Podstawą opodatkowania w tym przypadku będzie cena nabycia. Ewidencja faktury wewnętrznej przeprowadzana jest przez konta rozliczeniowe: strona Wn „VAT naliczony”, strona Ma „VAT należny”.

uzasadnienie

Sprowadzenie towaru spoza Unii Europejskiej do państwa członkowskiego innego niż Polska oraz dopuszczenie go do obrotu w tym państwie stanowi import towarów. Powoduje to obowiązek zapłaty w tym państwie (Niemczech) cła i VAT. Ponieważ jednak spółka deklaruje chęć przemieszczenia towarów do Polski, nie będzie płaciła VAT od importu w Niemczech. Przemieszczenie do Polski towaru oclonego w Niemczech oznacza wewnątrzwspólnotowe nabycie, które powinno być przez spółkę rozliczone na podstawie faktury wewnętrznej wystawionej w momencie powstania obowiązku podatkowego (15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów). Podstawą opodatkowania będzie w tym przypadku cena nabycia.

Cena nabycia obejmuje:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku naliczonego podlegającego odliczeniu,

• wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Oznacza to, że do podstawy opodatkowania należy włączyć cło uiszczone na terytorium Niemiec w związku z importem towarów będących teraz przedmiotem przemieszczenia, jak również wszelkie inne koszty zwiększające wartość celną towaru.

Do przeliczenia kwot ujętych na fakturze wewnętrznej należy zastosować średni kurs NBP obowiązujący w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Z kolei kosztów transportu poniesionych w związku z przemieszczeniem towarów nie należy wliczać do podstawy opodatkowania WNT. Potwierdza to pismo Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 21 czerwca 2007 r., nr ŁUS-III-2-443/51/07/MJS, w którym czytamy:

(...) Choć koszty frachtu morskiego, transportu drogowego, opłat portowych, ubezpieczenia oraz wynagrodzenie działającego na zlecenie Spółki polskiego spedytora - podmiotu organizującego i zlecającego innym podmiotom z nim współpracującym wykonanie ww. czynności związanych z przywozem towarów, należą do kategorii kosztów dodatkowych, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, to jednakże należności tych nie należy włączać do podstawy opodatkowania opisanego we wniosku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż nie są one pobierane od Spółki przez dostawcę, lecz podmiot trzeci - spedytora. Podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powiększają bowiem tylko takie wydatki dodatkowe (prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia), które są pobierane od nabywcy wewnątrzwspólnotowego przez dostawcę (art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy). Tymczasem w opisanym stanie faktycznym należność za transport pobiera od Spółki podmiot trzeci wykonujący usługę spedycyjną, co wyklucza możliwość wliczenia ww. kosztów do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (na podstawie art. 31 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 5 ustawy) (...).

W przypadku więc zamówienia transportu u zagranicznego spedytora, który jest trzecim podmiotem tej transakcji, polski podatnik musi zapłacić VAT z tytułu importu usług, a nie z tytułu WNT, pod warunkiem że to na nim będzie spoczywał obowiązek rozliczenia podatku.

Wiąże się to również z koniecznością wystawienia faktury wewnętrznej.

 

Obowiązek podatkowy z tytułu importu usług transportowych powstaje w momencie uregulowania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

Przykład

Spółka kupiła towary w USA o wartości 10 000 USD. Zostały one przetransportowane do Niemiec, gdzie dokonano odprawy celnej. Uiszczone cło wynosiło 1000 euro. Ponieważ spółka zgłosiła zamiar przemieszczenia towarów na terytorium Polski, zwolniono ją z VAT płaconego w Niemczech. W momencie powstania obowiązku podatkowego (15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów) spółka wystawiła fakturę wewnętrzną zawierającą następujące wartości: 10 000 USD, 1000 euro. Do przeliczenia kwot z tej faktury zastosowano średni kurs NBP obowiązujący w dniu powstania obowiązku podatkowego, który wynosił: dla USD - 2,1182 PLN/USD, dla euro - 3,5260 PLN/EUR. Natomiast zobowiązania wobec dostawców zarówno dla celów updop, jak i uor ustalono w oparciu o średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, który wynosił:

• 2,1009 PLN/USD - dla dostawcy towarów z USA,

• 3,4980 PLN/EUR - dla urzędu celnego w Niemczech.

Koszty transportu poniesione przez spółkę na rzecz spedytora wyniosły 800 euro przeliczone po kursie 3,5200 PLN/EUR. Obowiązek opodatkowania wykonanej usługi spoczywa na spółce krajowej. Dlatego należy wystawić fakturę wewnętrzną w związku z dokonanym importem usług. Kurs obowiązujący w dniu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług wynosił 3,5460 PLN/EUR.

Ewidencja księgowa

1. Zakup towarów z USA - ustalenie zobowiązania wobec dostawcy: 10 000 USD × 2,1009 PLN/USD = 21 009 zł:

Wn „Rozliczenie zakupu” 21 009

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 21 009

2. Zobowiązanie wobec urzędu celnego w Niemczech: 1000 euro × 3,4980 PLN/EUR = 3498 zł:

Wn „Rozliczenie zakupu” 3 498

Ma „Pozostałe rozrachunki” 3 498

3. Koszty transportu: 800 euro × 3,5200 PLN/EUR = 2816 zł:

Wn „Rozliczenie zakupu” 2 816

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 2 816

4. Przyjęcie towarów do magazynu:

Wn „Towary” 27 323

Ma „Rozliczenie zakupu” 27 323

5. Wystawienie faktury wewnętrznej - ustalenie podstawy opodatkowania WNT. Na podstawę opodatkowania składają się następujące pozycje: n faktura zakupu towarów przeliczona po kursie z dnia powstania obowiązku podatkowego: 10 000 USD × 2,1182 PLN/USD = 21 182 zł,

• cło przeliczone po kursie z dnia powstania obowiązku podatkowego: 1000 euro × 3,5260 PLN/EUR = 3526 zł.

24 708 zł × 22% = 5436 zł (w zaokrągleniu)

Wn „VAT naliczony” 5 436

Ma „VAT należny” 5 436

6. Faktura wewnętrzna wystawiona w dniu powstania obowiązku podatkowego (w momencie uregulowania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi) w związku z importem usług. Ustalenie podstawy opodatkowania: 800 euro × 3,5460 PLN/EUR = = 2836,80 zł. Kwota VAT: 2836,80 zł × 22% = 624 zł (w zaokrągleniu):

Wn „VAT naliczony” 624

Ma „VAT należny” 624

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kiedy na polskim podatniku ciąży obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług

Miejscem świadczenia wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów jest zasadniczo miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna. Jednak miejsce to może ulec zmianie, jeżeli nabywca usługi poda numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu. Takim miejscem świadczenia wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów jest terytorium tego państwa członkowskiego, które wydało nabywcy numer identyfikacyjny. Oznacza to, że jeżeli polski nabywca podał niemieckiemu przewoźnikowi swój NIP, to musi on (nabywca) rozliczyć tę usługę dla celów VAT poprzez fakturę wewnętrzną.

• art. 78 i 143 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE, Dz.U. UE. L. 06.347.1

• art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• art. 2 pkt 9, art. 19 ust. 1 i 13, art. 28 ust. 3, art. 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444

• § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 97, poz. 970; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1861

Wioletta Chaczykowska

księgowa z licencją MF

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pewny i stały zysk z oszczędności: np. 6,2% rocznie przez 3 lata. Obligacje skarbowe 2024 - oferta i oprocentowanie w sierpniu

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21czerwca 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w sierpniu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w lipcu br. Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany z korzystnym dyskontem

Firmy mają problem: brakuje pracowników z kwalifikacjami. Jak sobie z tym radzić?

Najnowsze dane wskazują jasno: małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce borykają się niedoborem rąk do pracy. Według Eurobarometru, aż 82 proc. firm ma problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. ,,Zamiast tracić czas na nieskuteczne rekrutacje, firmy powinny zlecać zadania na zewnątrz np. w centrach BPO’’ – mówi Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.  

Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości. Nadchodzą zmiany

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych? Budowle lub ich części jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości generują dla farm wiatrowych największe obciążenie podatkowe i między innymi dlatego są przedmiotem licznych sporów z fiskusem. Skutkiem tych sporów jest zmiana definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r.

Od 2025 r. akcyza na e-liquidy ma wzrosnąć o 75%. Rozwinie się szara strefa i garażowa produkcja poza kontrolą?

Na rynku e-liquidów mamy największą szarą strefę, z którą fiskus niezbyt dobrze sobie radzi. Gwałtowna podwyżka akcyzy nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu, tylko go spotęguje – komentuje plany Ministerstwa Finansów Piotr Leonarski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Krajowi producenci płynów do e-papierosów zaapelowali już do ministra finansów o rewizję planowanych podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. W przypadku e-liquidów ma być ona największa i w 2025 roku wyniesie 75 proc. Branża podkreśla, że to przyczyni się do jeszcze większego rozrostu szarej strefy, a ponadto będzie zachętą dla konsumentów, żeby zamiast korzystać z alternatyw, wrócili do palenia tradycyjnych papierosów.

REKLAMA

Podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia. Już 44 kraje wprowadziły taki podatek

Dotychczas 44 kraje wprowadziły podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia, czyli wysokoprzetworzonej, z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów nasyconych, w tym tłuszczów typu trans. Polska jest jednym z krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku cukrowego, którym objęte zostały słodzone napoje. Zdaniem ekspertów to dobry początek, ale jednocześnie za mało.

Składka zdrowotna 2025: Projekt kompromisowy, zamiast projektu MF

Jeżeli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia dotyczącego składki zdrowotnej, to PSL ma przygotowany kompromisowy projekt. W Sejmie mógłby liczyć na głosy ponad 400 posłów. Takiego zdania jest wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wynajem mieszkania a VAT. Czy czynsz ze spółdzielni wlicza się do podstawy opodatkowania?

Wiele osób wynajmuje swoje mieszkania, także spółdzielcze. Powstaje w tym przypadku pytanie, czy czynsze ze spółdzielni należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT z tytułu najmu nieruchomości. 

Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

REKLAMA

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe, konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

REKLAMA