| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak wycenić importowany towar w księgach rachunkowych

Jak wycenić importowany towar w księgach rachunkowych

Spółka zaimportowała towar. W związku z tym otrzymała dokument SAD oraz fakturę za koszty frachtowe i magazynowo-portowe oraz drugą fakturę za koszt oclenia. Czy, przyjmując na magazyn, należy dodać te koszty do ceny zakupu towaru? Czy towary wycenia się po kursie z dokumentu SAD?

EKSPERT WYJAŚNIA


Agnieszka Lara-Ostrowska

menedżer w dziale Audytu firmy Ernst & Young

Przepis art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) określa sposób wyceny rzeczowych składników aktywów obrotowych jako cenę nabycia lub koszt wytworzenia, nie wyższe od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. W dalszej części tego artykułu następuje wyjaśnienie, co należy uznać za cenę nabycia. Jest to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Odpowiadając więc na zadane pytanie, koszty frachtowe, opłaty portowe oraz koszt oclenia powinny zostać dodane do ceny zakupu towaru.

Pewne wątpliwości może budzić aktywowanie kosztów magazynowych. W przypadku opisanym w pytaniu, sformułowanie koszty magazynowo-portowe sugeruje, iż koszty te są związane z przejściowym pozostawaniem towarów w magazynach portowych. Pod takim warunkiem koszty te jako koszty bezpośrednio związane z zakupem mogą zostać aktywowane w wartości towarów.

Interpretacje do ustawy o rachunkowości uzgodnione z Ministerstwem Finansów ograniczają możliwość aktywowania kosztów składowania wyłącznie do sytuacji, w której skutkiem składowania jest zwiększenie przydatności materiałów bądź towarów, gdyż to w czasie składowania następuje warunkujący możliwość ich zużycia lub sprzedaży proces dojrzewania, fermentacji bądź inne procesy przyczyniające się do wzrostu wartości aktywa. Biorąc pod uwagę powyższe, w większości przypadków koszty magazynowe powinny być bezpośrednio odnoszone w koszty okresu.

Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania, to ustawa o rachunkowości w art. 30 ust. 2 określa sposób ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych. Ustawa wymaga, aby dla operacji innych niż sprzedaż lub kupno walut lub operacji zapłaty należności lub zobowiązań stosować kurs średni ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Biorąc powyższe pod uwagę, dla operacji opisanej w pytaniu należy zastosować kurs z dokumentu SAD.

(AP)

Podstawa prawna

• Art. 28 ust. 1 pkt 6 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »