| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Księgi rachunkowe w 2017 roku – limit przychodów

Księgi rachunkowe w 2017 roku – limit przychodów

Nie jest jeszcze jasne, czy graniczny dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych limit przychodów osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich pozostanie w 2017 r. na obecnym poziomie 1.200.000 euro. Jest bowiem możliwe, że od początku 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości i zgodnie z projektem przygotowanym przez ministra rozwoju limit ten zostanie ustalony na równe 2 mln euro. Na pewno znany jest już średni kurs NBP po jakim te limity trzeba będzie przeliczyć. Możemy więc obliczyć równowartość w złotówkach obu tych limitów.

Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości (treść tego przepisu ten póki co ma się nie zmienić)  te wyrażone w euro kwoty przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Jako, że w 2016 roku pierwszym dniem roboczym października był 3 października, trzeba przyjąć średni kurs euro z tego dnia. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu 3 października 2016 r., wynosił 4,2976 zł (tabela średnich kursów walut obcych NBP nr 191/A/NBP/2016 z 03.10.2016 r.).

Zatem, jeżeli niezmieniony pozostanie w 2017 r. limit 1.200.000 euro, to jego równowartość w złotych wynosi 5.157.120,- zł.

Natomiast jeżeli w 2017 r. wejdzie w życie zmiana przewidziana w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców z dnia 1 lipca 2016 r.; i limit zostanie ustalony na kwotę 2.000.000 euro, to równowartość w złotych tego limitu wyniesie 8.595.200,- zł.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Kiedy księgi rachunkowe a kiedy pkpir - obecny stan prawny

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy o rachunkowości przepisy tej ustawy (a więc w szczególności obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych – tzw. pełnej księgowości) stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) osób fizycznych,

b) spółek cywilnych osób fizycznych,

c) spółek jawnych osób fizycznych oraz

d) spółek partnerskich,

- jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;

Jeżeli ww. podmioty miały w poprzednim roku obrotowym niższe przychody, to mogą wybrać i:

- prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo

- prowadzić księgi rachunkowe (w tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym).

Przy czym warto pamiętać,, że zgodnie z art. 70a ustawy o rachunkowości kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Z przepisami tymi korespondują regulacje art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).  Ustęp 4 tego artykułu wyraźnie stanowi, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody z działalności gospodarczej, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Trzeba wiedzieć, że za przychód z działalności gospodarczej w PIT uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny VAT.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Projektowane zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z projektem (z dnia 1 lipca 2016 r.) ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców,  przygotowanym przez ministra rozwoju w ramach pakietu 100 rozwiązań dla firm. od 2017 roku limit dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych ma wzrosnąć do 2.000.000 euro.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Premier przedstawił "tarczę finansową", czyli program wsparcia firm o wartości ponad 100 mld zł

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Markiewicz

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »