reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Księgi rachunkowe w 2017 roku – limit przychodów

Księgi rachunkowe w 2017 roku – limit przychodów

Nie jest jeszcze jasne, czy graniczny dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych limit przychodów osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich pozostanie w 2017 r. na obecnym poziomie 1.200.000 euro. Jest bowiem możliwe, że od początku 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości i zgodnie z projektem przygotowanym przez ministra rozwoju limit ten zostanie ustalony na równe 2 mln euro. Na pewno znany jest już średni kurs NBP po jakim te limity trzeba będzie przeliczyć. Możemy więc obliczyć równowartość w złotówkach obu tych limitów.

Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości (treść tego przepisu ten póki co ma się nie zmienić)  te wyrażone w euro kwoty przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Jako, że w 2016 roku pierwszym dniem roboczym października był 3 października, trzeba przyjąć średni kurs euro z tego dnia. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu 3 października 2016 r., wynosił 4,2976 zł (tabela średnich kursów walut obcych NBP nr 191/A/NBP/2016 z 03.10.2016 r.).

Zatem, jeżeli niezmieniony pozostanie w 2017 r. limit 1.200.000 euro, to jego równowartość w złotych wynosi 5.157.120,- zł.

Natomiast jeżeli w 2017 r. wejdzie w życie zmiana przewidziana w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców z dnia 1 lipca 2016 r.; i limit zostanie ustalony na kwotę 2.000.000 euro, to równowartość w złotych tego limitu wyniesie 8.595.200,- zł.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Kiedy księgi rachunkowe a kiedy pkpir - obecny stan prawny

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy o rachunkowości przepisy tej ustawy (a więc w szczególności obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych – tzw. pełnej księgowości) stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) osób fizycznych,

b) spółek cywilnych osób fizycznych,

c) spółek jawnych osób fizycznych oraz

d) spółek partnerskich,

- jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;

Jeżeli ww. podmioty miały w poprzednim roku obrotowym niższe przychody, to mogą wybrać i:

- prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo

- prowadzić księgi rachunkowe (w tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym).

Przy czym warto pamiętać,, że zgodnie z art. 70a ustawy o rachunkowości kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Z przepisami tymi korespondują regulacje art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).  Ustęp 4 tego artykułu wyraźnie stanowi, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody z działalności gospodarczej, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Trzeba wiedzieć, że za przychód z działalności gospodarczej w PIT uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny VAT.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Projektowane zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z projektem (z dnia 1 lipca 2016 r.) ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców,  przygotowanym przez ministra rozwoju w ramach pakietu 100 rozwiązań dla firm. od 2017 roku limit dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych ma wzrosnąć do 2.000.000 euro.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant Sp. z o.o.

Producent kompletnych rozwiązań systemów grzewczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama