Kategorie

Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych

Magdalena Rypińska
inforCMS

MAGDALENA RYPIŃSKA

W jednostkach sektora finansów publicznych do ewidencji niedoborów i szkód służy konto 240 „Pozostałe rozrachunki”. Rozliczane niedobory i szkody ujmuje się w wartości ewidencyjnej skorygowanej o ewentualne odchylenia od cen ewidencyjnych oraz o dotychczasowe umorzenie.

Sumę roszczenia z tytułu niedoborów lub szkód zawinionych określa kierownik jednostki, ustalając realną wartość niedoboru. Różnicę dodatnią między tak ustaloną wartością roszczenia a wartością bilansową braków lub szkód zalicza się do przychodów przyszłych okresów księgowanych w korespondencji z kontem 840.

Wartość ewidencyjną nadwyżek aktywów rzeczowych ustala się na podstawie dostępnych dokumentów lub na podstawie szacunku uwzględniającego wartość godziwą i stopień zużycia.

Roszczenia sporne księguje się pod datą skierowania pozwu do sądu.

Na koncie 240, oprócz różnic inwentaryzacyjnych, ewidencjonuje się również krajowe i zagraniczne należności i roszczenia oraz zobowiązania nieobjęte ewidencją na kontach 201-234.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 240 ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących różnic inwentaryzacyjnych przedstawiają tabele.

Typowe zapisy strony Wn konta 240 „Pozostałe rozrachunki”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Typowe zapisy strony Ma konta 240 „Pozostałe rozrachunki”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencję różnic inwentaryzacyjnych można podzielić na dwa etapy:

Etap I - zaewidencjonowanie zaistniałych różnic poprzez zwiększenie lub zmniejszenie stanu odpowiednich składników majątku oraz pokazanie ich na koncie 240 jako niedoboru (strona Wn) i nadwyżki (strona Ma)

Etap II - rozliczenie różnic, czyli wyksięgowanie niedoborów i nadwyżek z konta 240 i odniesienie ich na odpowiednie konta przychodów, kosztów lub rozrachunków.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD

W toku inwentaryzacji w jednostce stwierdzono nadwyżkę w majątku trwałym w postaci kserokopiarki marki Toshiba X5W. W postępowaniu wyjaśniającym okazało się, że kserokopiarkę tę jednostka otrzymała w formie darowizny, przy czym pracownik odpowiedzialny za dokonanie czynności związanych z darowizną nie dostarczył odpowiednich dokumentów do komórki księgowości, w związku z czym przychód mienia nie został zaewidencjonowany. Ponieważ dokumentów (umowy darowizny) nie odnaleziono, kierownik jednostki wycenił ujawniony sprzęt na poziomie cen rynkowych (zgodnie z przyjętymi w jednostce metodami wyceny aktywów i pasywów). Wartość określono na kwotę 2000 zł. Ze względu na wartość kserokopiarka stanowić będzie pozostałe środki trwałe (konto 013).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD

W toku inwentaryzacji stwierdzono nadwyżkę w postaci urządzenia wielofunkcyjnego. Po wyjaśnieniu różnic ustalono, że nadwyżka powstała w związku z nie udokumentowaniem nieodpłatnego przekazania środka trwałego od dysponenta wyższego stopnia. Kierownik jednostki otrzymał od jednostki nadrzędnej odpowiednie dokumenty określające wartość początkową urządzenia na 4000 zł i dotychczasowe umorzenie na 1380 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Natomiast rozliczenie niedoborów przykładzie środkach trwałych przedstawia się jak na schemacie:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD

W wyniku inwentaryzacji w jednostce stwierdzono niedobór środka trwałego - centralki telefonicznej o wartości początkowej 5000 zł i dotychczasowym umorzeniu 4900 zł. Wyjaśniając różnice, kierownik jednostki ustalił, że centralka została za jego zgodą wymieniona na nową ze względu na zużycie i stan techniczny, nowa centralka została zaewidencjonowana, natomiast nie udokumentowano i nie zaksięgowano likwidacji starej centralki. Niedobór uznano za niezawiniony.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD

W jednostce przeprowadzono inwentaryzację, w wyniku której stwierdzono niedobór środka trwałego - laptopa o wartości początkowej 4300 zł i dotychczasowym umorzeniu 1290 zł. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających kierownik jednostki ustalił, że laptop został skradziony, o czym nie został on poinformowany. Kradzież nastąpiła w wyniku zaniedbania swoich obowiązków przez pracownika, któremu powierzono odpowiedzialność materialną za ten sprzęt. Niedobór uznano za zawiniony, pracownik zgodził się go spłacić. Dokonano wyceny niedoboru w wartości rynkowej i ustalono go na kwotę 3500 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

ZAPAMIĘTAJ!

Wpłata pracownika z tytułu zawinionego niedoboru stanowi dochody budżetowe, chyba że kierownik podejmie decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych z wpłat i odszkodowań za utracone i uszkodzone mienie.

Dla uproszczenia i większej przejrzystości zapisów można - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont - utworzyć oddzielne konto dla rozliczania różnic inwentaryzacyjnych, np. konto 241 „Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek” lub „Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych”. Można też wprowadzić do zakładowego planu kont oddzielnie konto do rozliczania niedoborów i szkód oraz oddzielnie dla nadwyżek, np. 241 „Rozliczenie niedoborów i szkód” i 242 „Rozliczenie nadwyżek”.

Specyficznie księguje się kompensatę niedoborów z nadwyżkami, co ilustruje przykład.

PRZYKŁAD

W magazynie materiałów biurowych stwierdzono niedobór 100 ryz papieru typu Polspeed po 12 zł za ryzę i nadwyżkę 20 ryz papieru Pollux po 17 zł za ryzę.

Pracownik zwrócił się z wnioskiem do kierownika jednostki o dokonanie kompensaty niedoboru z nadwyżką. Materiały są podobne, pozostałe warunki kompensaty również zostały spełnione.

Wartość niedoboru:

100 ryz × 12 zł = 1200 zł

Wartość nadwyżki:

20 ryz × 17 zł = 340 zł

Przy kompensacie przyjmuje się zasadę niższej ceny, tak więc nadwyżkę trzeba obliczyć

jako:

20 ryz × 12 zł = 240 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W efekcie kompensaty w jednostce pozostała nadwyżka w wysokości 100 zł (Wn 240 i Ma 760) oraz niedobór w wysokości 960 zł (Wn 234 i Ma 240).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku - 3010 zł

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do kwoty 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 19,70 zł.

  Polski Ład w podatkach - skutki dla podatników PIT i CIT

  Polski Ład w podatkach. W związku z Polskim Ładem skokowy wzrost obciążeń czeka przedsiębiorców płacących PIT, część osób opodatkowanych liniowo może zainteresować się ryczałtem, wreszcie dostępny dla wielu podatników będzie estoński CIT- mówi PAP partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski. Według niego kontrowersje budzi tryb wprowadzania zmian - mają zacząć obowiązywać za niecałe 4 miesiące.

  PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

  Oskarżenie o udział w karuzeli VAT

  Sankcje za udział w karuzeli VAT. Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu.

  Progi podatkowe w 2022 roku

  Progi podatkowe. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Zmiana miałaby wejść w życie od 2022 roku.

  Tax Free od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek rejestracji

  Tax Free. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r.

  Polski Ład to wzrost kosztów obsługi księgowej

  Polski Ład. Reforma podatkowa spowoduje masowe ruchy przedsiębiorców szukających możliwości optymalizacji biznesu i wpłynie na wzrost kosztów obsługi księgowej - mówią eksperci o pakiecie podatkowym Polskiego Ładu. Ich zdaniem na zmianach skorzystają pracownicy etatowi, ale i tak zyski zje inflacja.

  Rachunek VAT może być wykorzystywany przez oszustów

  Rachunek VAT (split payment). Jak informują doradcy podatkowi, coraz częściej zdarzają się przypadki przelewania kwoty brutto na rachunek VAT. Podkreślają również, że mechanizm ten może być wykorzystywany przez oszustów.

  Propozycje Polskiego Ładu dla rolnictwa

  Polski Ład dla rolnictwa. Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, satelitarny system monitoringu upraw rolniczych czy e-okienko dla rolnika – to tylko część propozycji Polskiego Ładu dla sektora. Szczegóły, nad którymi trwają prace, mają być znane w ciągu kilku najbliższych tygodni. – Chcemy rozwiązać problemy, o których rolnicy mówili już od dawna. Inwestycje pomogą wyrównywać szanse między obszarami wiejskimi a miastem – zapowiada Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Czy ulga rehabilitacyjna obejmuje zakup komputera?

  Ulga rehabilitacyjna a zakup komputera. Czy rozliczając się z podatku dochodowego podatnik (osoba niepełnosprawna) może zakupiony komputer zaliczyć do ulgi rehabilitacyjnej?

  Nabycie sprawdzające - nowe narzędzie kontroli podatników

  Polski Ład - nabycie sprawdzające. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej lub podatkowej jest uregulowanym procesem wymagającym spełnienia kilku przesłanek. Celem takich regulacji jest zapewnienie podatnikowi odpowiednich warunków oraz poinformowanie o nadchodzącej kontroli. Polski Ład przewiduje jednak instytucję quasi kontroli podatkowej „bez formalności”, jaką jest „nabycie sprawdzające”. Nowym regulacjom będzie poświęcony cały nowy Rozdział 1b ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

  "Szybki VAT" w pakiecie paliwowym - wniosek derogacyjny do KE

  "Szybki VAT" w pakiecie paliwowym. Ministerstwo Finansów przygotowało i przekazało rządowi projekt wniosku o derogację do Komisji Europejskiej, który umożliwi dalsze stosowanie tzw. szybkiego VAT w ramach pakietu paliwowego – wynika z odpowiedzi MF na pytania PAP, dotyczące konsekwencji wyroku TSUE.

  Korekta refaktury mediów - rozliczenie VAT

  Korekta refaktury mediów. Podatnik refakturuje na najemcę koszty mediów. Będzie wystawiał korektę "in minus", gdyż przyjęto błędny odczyt z licznika. Kiedy należy rozliczyć korektę?

  Odliczenie VAT od zakupu towarów do użytku prywatnego (osobistego)

  Odliczenie VAT. Czy można odliczyć VAT od zakupu towarów, które zgodnie z wolą sprzedającego mogą być wykorzystane "wyłącznie do użytku prywatnego/osobistego"?

  Polski Ład. Przedsiębiorców przeraża podatkowy chaos

  Ustawa podatkowa z Polskiego Ładu. Budzi przerażenie perspektywa, że ustawa podatkowa wchodząca w skład Polskiego Ładu może zostać uchwalona jeszcze we wrześniu, a następnie ogłoszona na miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego. Tak obszerne i istotne zmiany wprowadzane do wszystkich kluczowych ustaw podatkowych oraz ingerujące w interesy praktycznie wszystkich przedsiębiorców, nie mogą być uchwalane w pośpiechu - przekonuje ekspert Konfederacji Lewiatan.