| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Sprawozdania o zobowiązaniach i należnościach jednostek sektora finansów publicznych

Sprawozdania o zobowiązaniach i należnościach jednostek sektora finansów publicznych

Interpretacja zapisów zawartych w instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych


W związku z pismem z 30 sierpnia 2007 r., znak WA-0731/52/07, w sprawie interpretacji zapisów zawartych w instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 113, poz. 770), uprzejmie informuję, że:

1) część C sprawozdania Rb-UZ zawiera zestawienia (C1-C4) stanu zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych wyodrębnione ze względu na tytuł zobowiązania, tj. zobowiązania wynikającego z zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, oraz ze względu na pierwotny i pozostały okres zapadalności. Pojęć pierwotnego i pozostałego okresu zapadalności nie należy utożsamiać. Pierwotny termin zapadalności, zgodnie z § 15 ust. 2, oznacza termin, wynikający z umowy, do końca którego dane zobowiązanie dłużnik zobowiązał się spłacić niezależnie od harmonogramu spłat. W przypadku kredytów lub pożyczek oznacza to, że pierwotnym terminem zapadalności jest termin wynikający z umowy kredytowej lub umowy pożyczki, liczony od momentu powstania zobowiązania, tj. uruchomienia kredytu lub pożyczki do terminu, według którego spłaca się ostatnią ratę kredytu lub pożyczki. Termin pierwotny nie ulega co do zasady zmianie przez cały okres spłacania kredytu lub pożyczki, co oznacza, że w sprawozdaniach jest wykazywany w tych samych kolumnach, chyba że umowa zostanie zmieniona, a termin ostatecznej spłaty zostanie wydłużony czy też skrócony. Informację o tego rodzaju zobowiązaniach umieszcza się w ramach zestawiania C3 z uwzględnieniem terminu pierwotnej zapadalności, tj. terminu krótszego niż rok, zawierającego się w przedziale 1 do 5 lat oraz powyżej 5 lat (układ kolumn zgodnie z § 18 ust. 3 instrukcji). W przypadku pozostałego terminu zapadalności, przez pojęcie to należy rozumieć termin, który pozostał do spłaty danego zobowiązania, licząc od ostatniego dnia, za który sporządzane jest sprawozdanie. „Pozostały termin zapadalności” w przeciwieństwie do „terminu pierwotnego” ulega ciągłej zmianie. Jeżeli dane zobowiązanie jednostki spłacane jest w ratach, do ustalenia przedziałów zapadalności brane pod uwagę są daty spłaty poszczególnych rat. W zestawieniach według pozostałego terminu zapadalności klasyfikuje się zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty względem ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w przeciwieństwie do pierwotnego terminu zapadalności, gdzie termin ten jest liczony od powstania zobowiązania. Informację o zobowiązaniach z tytułu kredytów lub pożyczek, klasyfikowanych według pozostałego terminu zapadalności, umieszcza się w ramach zestawienia C4, z uwzględnieniem pozostałego terminu zapadalności, tj. pozostałego terminu krótszego niż rok, zawierającego się w przedziale 1 do 5 lat oraz powyżej 5 lat (układ kolumn zgodnie z § 19 ust. 3 instrukcji). Jednakże należy mieć na uwadze, że łączne kwoty (kolumna 2) prezentowane w poszczególnych wierszach zestawień C3 i C4 powinny być sobie równe i odzwierciedlać stan zobowiązań na koniec danego okresu sprawozdawczego;

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »