REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zamykanie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej

Barbara Kołodziej
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Sporządzenie sprawozdania finansowego poprzedzone jest czynnościami przygotowawczymi w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów w księgach rachunkowych, niezależnie od techniki ich prowadzenia.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe jednostki kontynuującej działalność zamyka się na:

REKLAMA

Autopromocja

• dzień kończący rok obrotowy, którym dla jednostek sektora finansów publicznych jest rok kalendarzowy i dzień 31 grudnia, jak również

• na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym także jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego,

• na dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjnoprawnej,

• na dzień poprzedzający przejęcie przez inną jednostkę lub dzień poprzedzający jej połączenie lub podział oraz

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.

Zamknięcia ksiąg należy dokonać nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia wymienionych wyżej zdarzeń. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek kontynuujących działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy (art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Czynności wchodzące w skład zamknięcia ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych są następujące. Najpierw chodzi o wyprowadzenie na bieżąco ewidencji analitycznej i syntetycznej, poprzez dokonanie w księgach rachunkowych zapisów wszystkich operacji, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym na podstawie dowodów sprawdzonych i zatwierdzonych przez upoważnione osoby, przy zachowaniu zasady memoriału. Zgodnie z zasadą memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Kolejna czynność to uzgodnienie danych ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną poprzez weryfikację prawidłowości i kompletności dokonanych księgowań, zachowując zasadę bieżącego, bezbłędnego, rzetelnego i sprawdzalnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uzgadnianie sald

Następnie konieczne jest uzgodnienie sald następujących kont:

• środków pieniężnych w kasie z raportami kasowymi,

• środków pieniężnych na kontach bankowych z wyciągami bankowymi i zapisami kont,

• kredytów z zapisami i wyciągami bankowymi.

REKLAMA

Kolejna czynność polega na uzgodnienie sald kont rozrachunków z kontrahentami oraz rozrachunków publicznoprawnych z uwzględnieniem sytuacji przedawnienia i przeterminowania należności i zobowiązań, których następstwem mogą być odsetki za zwłokę.

Następnie powinno dojść do uzgadniania stanów wpływów, zaległości i nadpłat podatków i opłat wynikających z ewidencji podatkowej z danymi ewidencyjnymi urzędu oraz dokonanie oceny prawidłowości przypisu należności. Kolejna sprawa to uzgodnienie stanów rozrachunków z tytułu odpłatnego korzystania z mienia komunalnego. Należy ustalić, czy i w jakim zakresie powinna być podjęta decyzja w zakresie umorzenia należności w ramach upoważnień wynikających z przepisów art. 43 ustawy o finansach publicznych.

Zaliczki i dotacje

Kolejna czynność wchodząca w skład zamknięcia ksiąg rachunkowych to rozliczenie udzielonych zaliczek. Następnie dochodzi do rozliczenia dotacji otrzymanych i przekazanych innym jednostkom. Jeżeli w wyniku rozliczenia otrzymanych dotacji z budżetu państwa jednostka ma zwrócić określoną kwotę z otrzymanej dotacji, to o kwotę zwrotu dokonanego przed 15 stycznia 2008 r. należy pomniejszyć zrealizowane dochody 2007 r. Jeżeli zwrot nastąpił po tym terminie, to jednostka powinna zaplanować na ten cel wydatki w par. 291 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Inwestycje i dochody

Zamykając księgi trzeba również rozliczyć poniesione wydatki na inwestycje. Kolejna czynność polega na dokonaniu umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy pamiętać również o zweryfikowaniu stanu pozostałych środków trwałych (wyposażenia) i ich umorzenia.

Należy przeanalizować i wyjaśnić dochody występujące w par. 298 Wpływy do wyjaśnienia i dokonanie odpowiednich przeksięgowań.

Inwentaryzacja i odsetki

Konieczne jest przeprowadzenie w obowiązujących terminach inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych. W przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych dokonanie ich wyjaśnienia i ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych roku, w którym ją przeprowadzono.

Naliczając na koniec kwartału odsetki od należności należy pamiętać o wykazaniu odsetek w danych uzupełniających do bilansu jednostki, jak również w sprawozdaniach budżetowych.

Pamiętać trzeba również o: naliczenie różnic kursowych w przypadku występowania aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych oraz o przeanalizowaniu zapisów na kontach pozabilansowych w zakresie zaangażowania.

Zestawienie obrotów

Kolejna czynność związana z zamykaniem ksiąg to sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych - tzw. bilans wstępny i dokonanie weryfikacji zawartych w nim danych.

Następnie należy dokonać obowiązkowych przeksięgowań w ewidencji jednostki budżetowej, a mianowicie:

• zrealizowanych dochodów i wydatków oraz dotacji na konto 800 „Fundusz jednostki”,

• zrealizowanych przychodów i kosztów na konto 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.

Dwie ostatnie czynności związane z zamykaniem ksiąg, to:

• sporządzenie obowiązkowych sprawozdań budżetowych, określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej i powiązanie danych zawartych w tych sprawozdaniach z zapisami ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej,

• sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych, stanowiących podstawę sporządzenia bilansu jednostki budżetowej.

Barbara KoŁodziej

gp@infor

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

• Rozporządzenie ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA