Kategorie

Zwierzęta pracujące - ujęcie księgowe i podatkowe

Nelli Artienwicz
inforCMS
Wykorzystanie zwierząt w działalności gospodarczej jest powszechne i dotyczy wielu gatunków. Obok kontrowersji ekologiczno-moralnych czasem też pojawiają się kontrowersje natury ewidencyjno-podatkowej. Dotyczy to szczególnie zwierząt typowo domowych – przede wszystkim psów, kotów, a także zwierząt ozdobnych i gatunków egzotycznych.


Zwierzęta pracujące - ewidencja księgowa i ujęcie podatkowe


Do zwierząt pracujących wykorzystywanych w działalności gospodarczej zaliczane są te gatunki, które mogą pomóc człowiekowi ze względu na siłę lub określone zdolności. Zwierzęta są przydatne np.:

• do transportu towarów i w jeździectwie - np. konie, wielbłądy,

• w terapeutyce (zooterapia) - np. konie, koty, psy i delfiny,

• do obrony zwierząt hodowlanych - np. psy pasterskie,

• do ochrony osób i mienia - np. psy stróżujące,

• w rolnictwie - przygotowanie ziemi pod uprawy (kury, świnie, dżdżownice), biologiczne zwalczanie szkodników (owady drapieżne żywiące się gatunkami szkodliwymi dla upraw),

• w lotnictwie - ptaki drapieżne do płoszenia ptaków żerujących na terenie lotnisk,

• do walki ze szkodnikami - kaczki do walki ze ślimakami w ogrodach, koty zwalczające gryzonie w magazynach czy w obiektach wojskowych,

• dla celów reprezentacyjnych - gatunki egzotyczne, niektóre koty, psy czy pawie.


Niesprzedane mieszkania w księgach rachunkowych dewelopera

Ulga na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela


UWAGA!

Należy odróżnić zwierzęta hodowlane od zwierząt pracujących.

Reklama


Przeznaczenie tych gatunków pokazuje, że nie są to zwierzęta typowo hodowlane (jak bydło mleczne czy trzoda chlewna), nie uzyskuje się z nich produktów rolnych, lecz korzysta jedynie z ich „usług”, będących wykorzystaniem naturalnych predyspozycji czy instynktownych zachowań tych zwierząt.

Nabycie i utrzymywanie takich zwierząt wiąże się oczywiście z ponoszeniem określonych kosztów i wydatków. Związane są one przede wszystkim z wyżywieniem, utrzymaniem czystości, opieką weterynaryjną, szkoleniem, szczepieniami, a także z utrzymaniem określonych warunków bytowych.


1. Jak ująć zwierzę pracujące w księgach rachunkowych

Reklama


Zadaniem ksiąg rachunkowych jest objęcie ewidencją wszystkich zdarzeń gospodarczych jednostki, które można wycenić i które wpływają na wielkości wykazane w bilansie. Skoro zwierzęta pełnią określone funkcje w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, ich wartość oraz ponoszone koszty należy odpowiednio wycenić i zaewidencjonować.

Nabycie zwierzęcia można zaliczyć bezpośrednio do kosztów. Należy go też wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako inwentarz żywy. Wszystko zależy od ceny nabycia czy inaczej ustalonej wartości początkowej. Cena ta w zależności od gatunku waha się od kilkudziesięciu złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych. W przypadku zaliczenia kupionego egzemplarza do środków trwałych należy zadecydować o sposobie jego amortyzacji. Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. Amortyzacja jednorazowa będzie wskazana zatem w szczególności dla różnych gatunków ryb, gadów i płazów, a także w przypadku ssaków i ptaków o niskiej wartości początkowej. Rozłożenie odpisów amortyzacyjnych na ustalony okres jest wskazane w przypadku droższych egzemplarzy. Okresem tym może być przewidywany czas korzystania z siły bądź innych właściwości zwierzęcia, jak również średni przewidywany okres jego życia.

Zapraszamy na forum o Rachunkowości

Koszty związane z utrzymywaniem zwierzęcia w dobrej kondycji psychofizycznej, które obejmują nakłady na jego wyżywienie, opiekę weterynaryjną, pielęgnację, szkolenia i tresurę, są zaliczane bezpośrednio do kosztów działalności operacyjnej. W zespole 4 kosztów według rodzajów, w zależności od przyjętej polityki rachunkowości, tego typu koszty będą stanowić „pozostałe koszty proste” lub będą rozksięgowywane zgodnie ze swoją istotą na koszty zużycia materiałów i energii oraz koszty usług obcych. W zespole 5 kosztów będą one księgowane w zależności od funkcji pełnionych przez określony gatunek. Przykładowo koszty utrzymania psów stróżujących będą ewidencjonowane jako koszty ogólnozakładowe, ale koszty związane z utrzymaniem zwierząt niszczących szkodniki na polach mogą być uznane również za koszty wydziałowe, w zależności od przyjętej polityki rachunkowości, a te związane ze zwierzętami wykorzystywanymi w zooterapii jako koszty działalności podstawowej - usługowej.


Zobacz wideo-szkolenie „Odpisy amortyzacyjne” dostępne w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl

 


2. Ujęcie podatkowe zwierząt pracujących


W odróżnieniu od ujęcia księgowego podatkowo nie można wprowadzić zwierząt do środków trwałych, gdyż przepisy podatkowe nie wymieniają inwentarza żywego jako środka trwałego. W związku z tym zwierzęta nie mogą być amortyzowane. Należy rozważyć jedynie zaliczenie zakupu określonego zwierzęcia do kosztów podatkowych jednorazowo w dacie poniesienia wydatku. Oczywiście należy przy tym pamiętać, że wydatki takie muszą spełniać definicję kosztu uzyskania przychodów.

Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów podatkowych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

• musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

• nie może być wymieniony wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,

• musi być należycie udokumentowany.

Kosztem uzyskania przychodu będą zatem udokumentowane i uzasadnione racjonalnie i gospodarczo nakłady związane z działalnością gospodarczą podatnika, który przez ich poniesienie zmierza do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Nie mogą być one jednocześnie wyszczególnione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego z całej grupy wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt należy na pewno wyłączyć z kosztów podatkowych wydatki związane ze zwierzętami utrzymywanymi dla celów reprezentacyjnych. Jeżeli zwierzęta w założeniu mają podnieść prestiż prowadzonego przedsiębiorstwa wśród klientów albo mają za zadanie kreować przyjazny wizerunek przedsiębiorstwa, wydatki na nabycie i utrzymanie takich zwierząt będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy jako koszty reprezentacji. Tak może być w przypadku ptaków ozdobnych, rybek, ale też np. wielbłądów i lam, z których przedsiębiorca nie korzysta, lecz jedynie „hoduje” jako atrakcję turystyczną (przykładowo w hotelach).

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.

Inaczej będzie w przypadku kosztów utrzymania psów, które pilnują mienia przedsiębiorstwa. W większości koszty takie należy uznać za gospodarczo uzasadnione, gdyż udowodnienie, że zwierzęta służą do zabezpieczenia terenu i majątku firmowego przed kradzieżą czy włamaniem, wybrykami chuligańskimi i przed uszkodzeniem mienia, nie przysparza problemów. Zatem wydatki na zakup, wyszkolenie, wyżywienie, opiekę weterynaryjną i szczepienia psa stróżującego co do zasady będą stanowić koszt uzyskania przychodów. W przypadku podatników VAT dokonujących sprzedaży opodatkowanej można odliczyć VAT naliczony związany z takimi wydatkami. Kłopotu nie przysporzy również uzasadnienie wydatków na zwierzęta pociągowe czy wykorzystywane w terapii osób chorych; związek między przychodem i kosztem jest tu widoczny i racjonalnie uzasadniony.

Oczywiście każdy przypadek powinien być przedmiotem indywidualnej analizy. Zawsze należy rozpatrywać zasadność wydatku pod kątem związku z przychodem podatnika, a więc z rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jego indywidualnej sytuacji. Przykładowo wydatki na zakup i utrzymanie dla celów ochronno-stróżujących małego terenu całej gromady psów określonej rasy stróżującej albo nawet kilku egzemplarzy rasy, która się w żaden sposób z obronnością nie kojarzy, mogą się spotkać z odmową uznania za koszt podatkowy. Dotyczy to także coraz bardziej popularnych usług fryzjerskich dla zwierząt czy zakupu różnych gadżetów niezwiązanych z ich pracą dla przedsiębiorstwa, ale raczej z hobbystycznym podejściem osób, które są odpowiedzialne za te zwierzęta (ubranka dla psów, meble, albumy ze zdjęciami, perfumy).

Faktury przychodowe i kosztowe w księgach rachunkowych

Jak wykazać w księgach wniesienie wkładu niepieniężnego


PODSTAWA PRAWNA:

• art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613

• art. 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613

dr Nelli Artienwicz

Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Gdański

CZYTAJ TAKŻE

„Ewidencja księgowa w jednostkach prowadzących działalność rolniczą” - „Serwis Finansowo-Księgowy” nr 3/2013 - dostępny także na www.bgk.infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn Głównego Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.