| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak wykazać w księgach wniesienie wkładu niepieniężnego

Jak wykazać w księgach wniesienie wkładu niepieniężnego

W zawiązanej przez dwóch wspólników spółce komandytowej jeden z nich jest osobą prawną, tj. spółką z o.o., drugi zaś osobą fizyczną. Komplementariuszem w zawiązanej spółce komandytowej jest spółka z o.o., natomiast komandytariuszem – osoba fizyczna. Wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne. Jak zaksięgować wniesienie wkładów?

Wspólnicy wnoszą do spółki wkłady o łącznej wartości 72 000 zł w następujący sposób:

- komplementariusz, tj. spółka z o.o., wnosi wkład pieniężny w kwocie 2000 zł oraz wkład niepieniężny w postaci zobowiązania do wykonywania na rzecz spółki komandytowej świadczeń polegających na zarządzaniu sprawami spółki oraz prowadzeniu jej bieżących spraw co najmniej przez pięć lat. Wkład niepieniężny wyceniono na 20 000 zł. Wkład pieniężny komplementariusza został wpłacony w całości;

- komandytariusz wnosi wkład pieniężny w wysokości 50 000 zł. Wkład komandytariusza zastał wpłacony w całości.


Jak należy zaksięgować wniesienie wkładów?


Sprawdź definicję aportu w Encyklopedii księgowego dostępnej na www.inforfk.pl


RADA

Nabycie udziałów za wkład niepieniężny w postaci świadczenia pracy spowoduje w spółce z o.o. zwiększenie aktywów finansowych oraz pozostałych przychodów operacyjnych. Nie pojawią się jednak żadne koszty, gdyż transakcja nie będzie wiązała się z wydaniem aktywów spółki. W jednostce otrzymującej wkład dojdzie do zwiększenia kapitału podstawowego oraz rozrachunków ze wspólnikami. Rozrachunek będzie sukcesywnie zmniejszany w miarę wykonywania pracy w korespondencji z kosztami z tytułu wynagrodzeń.


UZASADNIENIE

Spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Umowa spółki komandytowej powinna zawierać następujące elementy:

• firmę i siedzibę spółki,

• przedmiot działalności spółki,

• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

• oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,

• oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli, czyli tzw. sumę komandytową.


UWAGA!

Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.


Umowa spółki musi zawierać oznaczenie wkładów, które mogą mieć charakter zarówno pieniężny, jak i niepieniężny. Świadczenie pracy bądź usług nie może być przedmiotem wkładu jedynie do spółki kapitałowej. Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której taki wkład jest dopuszczalny. Komplementariusze mogą wnosić tego typu wkłady zawsze. Kodeks spółek handlowych w art. 107 wprowadza jednak ograniczenie dla komandytariuszy.

Jak ująć w księgach opłaty za użytkowanie wieczyste

Jak ująć w księgach koszty postępowania sądowego

Zobowiązania do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki nie mogą stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej.

Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne.

W powstającej spółce komandytowej wspólnicy deklarują i wnoszą wkłady, które odnoszone są na kapitał podstawowy. Kapitał podstawowy jest wykazywany w wartości zadeklarowanej, nawet jeżeli wkłady nie zostaną wniesione. W przypadku spółek osobowych kapitał podstawowy nie podlega ujawnieniu w KRS. Ujawnieniu podlega tylko suma komandytowa. Artykuł 50 Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że kapitał spółki osobowej odpowiada wartości wkładów rzeczywiście wniesionych, nie zaś zadeklarowanych. Mając jednak na uwadze zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną, zadeklarowane, ale niewniesione wkłady mogą być wykazywane jako „Należne wpłaty na kapitał podstawowy”. Wartość ujęta na koncie „Należne wpłaty na kapitał podstawowy” ze znakiem ujemnym pomniejsza wartość kapitałów jako całość.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »