reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Faktury przychodowe i kosztowe w księgach rachunkowych

Faktury przychodowe i kosztowe w księgach rachunkowych

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych faktury przychodowe i kosztowe, na których oprócz towaru jest wyszczególniona również usługa?


PROBLEM

1. Dokonujemy sprzedaży betonu. Na fakturze sprzedaży wyszczególniamy dodatkowo dowóz tego betonu do klienta. W jaki sposób należy zaksięgować przychody ze sprzedaży? Czy całość transakcji powinna być ujęta na koncie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych czy w rozbiciu na przychody ze sprzedaży wyrobów plus przychody ze sprzedaży usług? Nadmieniam, że beton jest produktem głównym.


2. Firma otrzymała fakturę za naprawę samochodu. Faktura jest na kwotę 2000,00 zł netto, z czego 1600,00 zł to robocizna, a 400,00 zł - części. Czy należy ewidencjonować taką fakturę jako jedną pozycję, tj. koszt usług obcych, czy też należy w ewidencji odzwierciedlić elementy składowe tej faktury, tj. część jako koszty zużycia materiałów i część jako koszty usług obcych?


RADA

1. Sprzedaż betonu połączona z usługą dostarczenia (transportu) do odbiorcy może zostać zarejestrowana w księgach rachunkowych zarówno w jednej kwocie na koncie przychodów ze sprzedaży wyrobów, jak i odrębnie na kontach przychodów ze sprzedaży wyrobów i przychodach ze sprzedaży usług. Obie metody ewidencji są prawidłowe, a wybór dokonany przez jednostkę powinien wynikać z realizacji przez nią zasady istotności określonej w ustawie o rachunkowości. Jeśli zaewidencjonowanie takiej transakcji na jednym koncie przychodów ze sprzedaży wyrobów nie zaburzy obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, to zasadne jest przyjęcie takiej właśnie metody ewidencji.

2. Sposób ewidencji kosztów usługi remontowej i kosztów części zamiennych również uzależniony jest od zasady istotności. Jeśli ujęcie tych kosztów na jednym koncie nie zaburzy obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, to można zaewidencjonować je na jednym koncie. Przy wyborze konta kosztów rodzajowych, na które ewidencjonuje się taki koszt, należy uwzględnić rzeczywisty cel, dla którego poniesiono ten koszt. Skoro faktura dotyczy remontu samochodu, to oznacza to, że powinna zostać zaewidencjonowana w koszty usług obcych.

Nota korygująca - faktura z błędną nazwą nabywcy

Faktura VAT RR - kiedy można odliczyć VAT?


UZASADNIENIE

W przypadku zarówno faktur przychodowych, jak i kosztowych decydujące znaczenie ma zasadniczy cel, dla którego dane przychody są realizowane lub koszty zostały poniesione.


Zobacz e-poradnik „Faktury VAT w 2013 r.” dostępny na www.inforfk.pl


Zasady klasyfikowania przychodów


Nie ulega wątpliwości, że przychód, o który pyta Czytelnik, powinien być zaksięgowany na koncie przychodów ze sprzedaży wyrobów. Jedyna wątpliwość, jaka się tu pojawia, to czy sprzedaż usługi transportowej należy zaksięgować odrębnie od przychodu realizowanego na sprzedaży samego towaru. Należy zwrócić uwagę, że ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 19 wyjaśnia, że przez rzeczowe aktywa obrotowe rozumie się: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu sprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Jak wynika z zacytowanej definicji, pojęcie produktu gotowego obejmuje zarówno wyroby gotowe, jak i usługi, a zatem księgowanie przychodów z tytułu ich sprzedaży może być wyłącznie na jednym koncie. Inne uregulowanie, które potwierdza takie stanowisko, to wzorcowy rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym i w układzie porównawczym stanowiący załącznik do ustawy o rachunkowości. W części A rachunku zysków i strat (tj. części dotyczącej przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) nie ma wymienionych przychodów ze sprzedaży usług. Znajdują się natomiast przychody ze sprzedaży produktów. Należy zatem stwierdzić, że rozwiązanie, w którym przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych i usług byłyby księgowane łącznie, jest dopuszczalne przez ustawę o rachunkowości.

Faktura pro forma musi być wyraźnie oznaczona

Istotne jest jednak, czy rozwiązanie takie nie wpłynie negatywnie na obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, a w związku z tym, czy jest to rozwiązanie pożądane przez jednostkę. Być może kierownictwo jednostki będzie chciało mieć informację o rentowności na poszczególnych asortymentach czy usługach, a w przypadku przyjęcia takiej metody wyceny nie będzie to możliwe. Ustawa o rachunkowości podpowiada (art. 4 ust. 3 i art. 8 ust. 1 uor), żeby jednostka tak organizowała ewidencję księgową, by znalazły się w niej wszystkie operacje gospodarcze, które są ważne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki (jest to tzw. zasada istotności). Skoro jednostka ma tak prowadzić ewidencję zdarzeń, aby czytelnik jej sprawozdania finansowego nie był wprowadzony w błąd, to jeśli usługa związana ze sprzedażą wyrobów gotowych ma istotny udział w wartości sprzedaży ogółem, z pewnością zasadne jest wprowadzenie do polityki rachunkowości zapisu, zgodnie z którym przychody ze sprzedaży wyrobu i związanej z nim usługi są ewidencjonowane odrębnie.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama