| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość rolnicza > Czy jednostki prowadzące działalność rolniczą muszą prowadzić księgi rachunkowe?

Czy jednostki prowadzące działalność rolniczą muszą prowadzić księgi rachunkowe?

To, czy jednostka (osoba fizyczna lub prawna) powinna prowadzić księgi rachunkowe, nie zależy od rodzaju prowadzonej przez nią działalności. Ustawa o rachunkowości nie wyszczególnia działalności, które podlegają jej przepisom. Stąd wniosek, że niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności jednostka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli jest wymieniona w art. 2 tej ustawy.


Księgi rachunkowe prowadzą m.in. podmioty mające siedzibę lub zarząd w Polsce, takie jak:

• spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), spółki cywilne, po przekroczeniu wartości przychodów podanych niżej, oraz inne osoby prawne, bez względu na wysokość przychodów, z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP,

• osoby fizyczne i wszelkie spółki osób fizycznych oraz spółdzielni socjalnych, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych (bez pozostałych przychodów operacyjnych) za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość 1 200 000 euro lub więcej, według kursu średniego NBP ogłoszonego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy; limit na 2013 r. wynosił 4 936 560 zł, ponieważ średni kurs NBP ogłoszony na dzień 28 września 2012 r. (30 wrzesień przypadał w niedzielę) według tabeli 189/A/NBP/2008 wynosił 4,1138 zł/euro.

Polecamy: INFORLEX.PL Księgowość i Kadry

Polecamy: Monitor Księgowego

 


 

Osoby fizyczne i spółki osób fizycznych, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych (bez pozostałych przychodów operacyjnych) za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro, również mogą prowadzić księgi rachunkowe, ale pod warunkiem zawiadomienia o prowadzeniu ksiąg urzędu skarbowego właściwego dla celów podatku dochodowego przed rozpoczęciem roku obrotowego.

Oznacza to, że przepisom ustawy o rachunkowości podlega także działalność rolnicza, jeżeli przychody wymienione w tej ustawie przekroczyły wartość 1 200 000 euro.

Nawet, gdy jednostka prowadzi wyłącznie działalność rolniczą a jest spółką kapitałową, to ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z uor.

Jeżeli osoba fizyczna prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji i jednocześnie z tytułu prowadzenia jednej z nich przekroczyła określoną ustawowo granicę [równowartość 1 200 000 euro - przyp. K.M.] to ma ona obowiązek ująć w księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z ustawą, wszystkie rodzaje swojej działalności. O ile przy tym w księgach rachunkowych ujmuje się dwa rodzaje działalności lub więcej, to stosowany sposób ewidencji księgowej powinien zapewnić możliwość prawidłowego rozliczenia się jednostki z ciążących na niej obowiązków*.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 2 ust. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 660

• art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, art. 17 ust. 2, art. 28 ust. 1 pkt 6, ust. 3, art. 31 ust. 2, art. 34 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 5, art. 39 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613

• art. 2, 15, 17 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613

• art. 2, 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 888

• § 5 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 41 Rolnictwo

Krystyna Michaluk

biegły rewident

 

* Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów, „Rachunkowość”, Warszawa 2007, s. 5.

 

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »