REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zakup produktów rolnych na faktury VAT RR

Irena Pazio

REKLAMA

Dokonujemy od rolników zakupu produktów rolnych na faktury VAT RR. Najczęściej zapłata odbywa się gotówką, ponieważ rolnicy nie posiadają kont bankowych. Jak należy ująć w księgach rachunkowych taki zakup? Czy w związku z tym zryczałtowana kwota VAT niepodlegająca odliczeniu zwiększa wartość nabytych produktów, czy VAT ten należy księgować jako niepodlegający odliczeniu, ale stanowiący koszt uzyskania przychodu?

Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet

REKLAMA

Autopromocja


Jak rozliczyć niepodlegający odliczeniu VAT z faktury VAT RR


RADA

Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest częścią zapłaconej przez przedsiębiorcę ceny za produkty rolne - zatem ewidencyjnie zwiększa wartość produktu rolnego. Według organów podatkowych nieodliczonego VAT z faktury VAT RR w związku z zapłatą gotówkową jednostka nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły wraz z ewidencją - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Nabywcy produktów rolnych od rolników ryczałtowych (jeśli są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni) są zobowiązani do samodzielnego naliczenia podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące te transakcje (faktury VAT RR) są bowiem wystawiane przez nabywcę towaru, a nie przez jego sprzedawcę (rolnika ryczałtowego).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykładowy wzór takiej faktury można znaleźć na stronie internetowej „MONITORA księgowego” (www.mk.infor.pl) w zakładce Aktywne druki.

Zapisz się na nasz newsletter

Dowody księgowe dokumentujące zakup od rolników ryczałtowych

Ustawa o VAT wskazuje (art. 115), że rolnikowi ryczałtowemu przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych VAT. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku (7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku) jest wypłacana rolnikowi przez nabywcę produktów rolnych. Podatek ten - co do zasady - staje się dla nabywcy podatkiem podlegającym odliczeniu. Zryczałtowany VAT zawarty na fakturze podlega odliczeniu, jednak wyłącznie po spełnieniu przez nabywcę określonych w art. 116 ustawy o VAT warunków, tj.:

• nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną,

• zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności,

• w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

W rozpatrywanym przypadku nabywca nie ma prawa do odliczenia VAT. Zapłata nastąpiła bowiem nie na rachunek bankowy rolnika (przelewem bankowym), ale została uregulowana gotówką (tj. nie został spełniony drugi z wymienionych warunków uprawniających do odliczenia VAT wykazanego na fakturze VAT RR).

Polecamy: Samochód w firmie - zmiany od 1 kwietnia 2014


Czy niepodlegający odliczeniu zryczałtowany VAT jest kosztem uzyskania przychodów

REKLAMA


Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest częścią zapłaconej przez przedsiębiorcę ceny za produkty rolne. Zatem wydawać by się mogło, że jeżeli zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego ma związek z osiąganiem przez przedsiębiorcę przychodów, to kwota zryczałtowanego zwrotu podatku ujęta w kwocie nabycia brutto produktu rolnego powinna stanowić koszt podatkowy. Taką interpretację przepisów można było spotkać jeszcze w 2010 r. (np. interpretacja o sygn. US.PB-1/415-12/05, czy też IP-PB3-423-59/08-3/GJ).

Obecnie jednak urzędy podatkowe prezentują jednolite stanowisko, które odmawia zaliczania nieodliczonego VAT z faktury RR do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-685/13-4/DS.). Stwierdza się w niej:

(...) w sytuacji, w której Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od nabywanych produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług poprzez niespełnienie warunku sposobu zapłaty należności z faktury VAT RR w formie przelewu i uiszczenie jej w formie gotówki, to nieodliczony podatek od towarów i usług, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Zapraszamy na forum o Rachunkowości

 

Podstawą takiego rozumienia przepisów przez organy podatkowe jest teza, że podatnik sam (niejako na własne życzenie) utracił uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego na skutek niedochowania rygorów wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tj. mógł zapłacić na rachunek bankowy rolnika, a zdecydował się zapłacić gotówką). Skoro nabywcy, co do zasady, przysługiwało prawo do odliczenia VAT (gdyby zapłacił na rachunek bankowy) i z prawa tego nie skorzystał, to racjonalne jest wyłączenie tego podatku uiszczonego przy nabyciu produktu rolnego z kategorii kosztów uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodu będzie zatem jedynie wartość netto zakupionego produktu rolnego (patrz przykład).


Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę VAT RR uregulowaną gotówką


Niemożność odliczenia VAT powoduje, że zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości kwota tego podatku zwiększy cenę nabycia (zakupu) zakupionego produktu rolnego. W związku z tym w księgach rachunkowych zakupiony produkt rolny zostanie przyjęty do magazynu w cenie brutto (uwzględniającej niepodlegający odliczeniu zryczałtowany VAT). W przypadku gdy jednostka stosuje metodę odpisywania zakupionych materiałów (towarów) bezpośrednio w koszty, to niepodlegający odliczeniu VAT obciąży koszty podstawowej działalności operacyjnej jako element kosztu zużycia materiałów i energii lub konta podatków i opłat (w zależności od stosowanych rozwiązań w zakładowym planie kont).

Jak dokonać wyceny bilansowej produktów rolniczych


PRZYKŁAD

Jednostka (czynny podatnik VAT) kupiła za gotówkę od rolnika ryczałtowego produkty rolne. Została wystawiona faktura VAT RR, w której:

• wartość netto zakupionych produktów rolnych 600 zł

• kwota zryczałtowanego zwrotu VAT (600 zł x 7%) 42 zł

• kwota brutto faktury 642 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 6 lit. a ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z 22 maja 2009 r. jednostka naliczyła wpłatę na odpowiedni fundusz promocji w wysokości 0,1% wartości netto nabytych produktów, tj. 1 zł (600 zł x 0,1% zaokrąglone do pełnych złotych, gdyż fundusze promocji zaokrągla się zgodnie z art. 63 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, tj. końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).

Ewidencja księgowa

1. Faktura VAT RR - kwota brutto

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 642 zł

Ma konto 201 „Rozrachunki z dostawcami” 642 zł

2. PZ - przyjęcie produktów rolnych do magazynu (kwota z VAT niepodlegającym odliczeniu)

Wn konto 310 „Materiały” 642 zł

Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 642 zł

W momencie zużycia zakupionych produktów rolnych jednostka zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kwotę 600 zł, zaś podatek naliczony niepodlegający odliczeniu w kwocie 42 zł nie będzie mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów.

3. PK - naliczenie i pobranie od rolnika ryczałtowego wpłaty na fundusz promocji

Wn konto 201 „Rozrachunki z dostawcami” 1 zł

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki - z Agencją Rynku Rolnego” 1 zł

4. KW - zapłata gotówką rolnikowi ryczałtowemu (pomniejszona o wpłatę na fundusz promocji)

Wn konto 201 „Rozrachunki z dostawcami” 641 zł

Ma konto 100 „Kasa” 641 zł

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 28 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 613

• art. 115 i 116 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312

• art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312

• art. 63 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 183

Irena Pazio

główna księgowa, praktyk, posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

CZYTAJ TAKŻE

„Czy można wystawiać zbiorczą fakturę VAT RR” - Mk nr 2/2012.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA