reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Obowiązki sprawozdawcze firmy wobec NBP

Obowiązki sprawozdawcze firmy wobec NBP

Na niektórych podmiotach gospodarczych ciąży obowiązek przekazywania do NBP danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich rezydentów, którzy dokonują obrotu dewizowego z nierezydentami.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe:

- rezydentami są:

a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,

b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,

- nierezydentami są:

a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające  zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)
Autorzy: prof. dr hab Irena Olchowicz, dr Agnieszka Tłaczała, dr Wanda Wojas, Ewa Sobińska, Katarzyna Kędziora, Justyna Beata Zakrzewska, dr Gyöngyvér Takáts

b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Z dniem 23 października 2009 r. Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. Nr 184 poz. 1437). Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Wprowadziło ono bardzo istotne zmiany dotyczące określenia kręgu podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań, wysokości limitów, których przekroczenie obliguje do przesyłania sprawozdań, częstotliwości składanych sprawozdań, nowych wzorów formularzy oraz sposobu ich składania.

W celu ustalenia obowiązków sprawozdawczych konieczne jest sprawdzenie czy suma aktywów i pasywów związanych z obrotem zagranicznym na koniec każdego kwartału mieści się w określonych przedziałach wyznaczonych przez w/w rozporządzenie. W przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe dane przekazywane do NBP powinny wynikać z ksiąg rachunkowych lub ewidencji prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów albo dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny. W przypadku podmiotów nie prowadzących ksiąg rachunkowych dane powinny wynikać z dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny. Dane wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote, stosując kursy średnie tych walut ogłoszone przez NBP w ostatnim dniu roboczym danego roku lub kwartału. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty obcej nie został ogłoszony przez NBP, stosuje się ostatnio ogłoszony przez NBP kurs tej waluty (§ 2 ust. 3 rozporządzenia).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Outsourcing Rachunkowości

Źródło:

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
INFORLEX PKWiU + CN ze stawkami VAT i WIS249.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama