REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązki sprawozdawcze firmy wobec NBP

Monika Kaniuk-Kostańczak

REKLAMA

Na niektórych podmiotach gospodarczych ciąży obowiązek przekazywania do NBP danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich rezydentów, którzy dokonują obrotu dewizowego z nierezydentami.

Autopromocja

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe:

- rezydentami są:

a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,

b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- nierezydentami są:

a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające  zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)
Autorzy: prof. dr hab Irena Olchowicz, dr Agnieszka Tłaczała, dr Wanda Wojas, Ewa Sobińska, Katarzyna Kędziora, Justyna Beata Zakrzewska, dr Gyöngyvér Takáts

b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Z dniem 23 października 2009 r. Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. Nr 184 poz. 1437). Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Wprowadziło ono bardzo istotne zmiany dotyczące określenia kręgu podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań, wysokości limitów, których przekroczenie obliguje do przesyłania sprawozdań, częstotliwości składanych sprawozdań, nowych wzorów formularzy oraz sposobu ich składania.

W celu ustalenia obowiązków sprawozdawczych konieczne jest sprawdzenie czy suma aktywów i pasywów związanych z obrotem zagranicznym na koniec każdego kwartału mieści się w określonych przedziałach wyznaczonych przez w/w rozporządzenie. W przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe dane przekazywane do NBP powinny wynikać z ksiąg rachunkowych lub ewidencji prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów albo dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny. W przypadku podmiotów nie prowadzących ksiąg rachunkowych dane powinny wynikać z dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny. Dane wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote, stosując kursy średnie tych walut ogłoszone przez NBP w ostatnim dniu roboczym danego roku lub kwartału. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty obcej nie został ogłoszony przez NBP, stosuje się ostatnio ogłoszony przez NBP kurs tej waluty (§ 2 ust. 3 rozporządzenia).

Miesięczne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu miesiąca składają rezydenci, u  których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku wynosi co najmniej 300 mln zł.

Kwartalne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału muszą składać rezydenci, u  których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku była wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł.

Nieprzekroczenie progu 10 mln zł nie oznacza jednak braku obowiązku składania sprawozdań. Zgodnie z § 8 rozporządzenia rezydenci, którzy na koniec roku lub na koniec danego kwartału nie osiągnęli w/w progów sprawozdawczych, a którzy  posiadają aktywa  lub pasywa związane z obrotem  handlowym z zagranicą, których łączna kwota na koniec roku wynosi co najmniej 3 mln zł są również zobowiązani do przekazywania kwartalnych sprawozdań do NBP. Sprawozdania te dotyczą należności handlowych od nierezydentów i zaliczek wypłaconych nierezydentom oraz zobowiązań handlowych wobec nierezydentów, a także zaliczek od nich otrzymanych.

Niezależnie od wymienionych powyżej obowiązków, sprawozdania kwartalne muszą składać rezydenci posiadający długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego, których łączna kwota na koniec danego kwartału wynosi co najmniej 3 mln zł (§ 9 rozporządzenia).

Rezydenci obowiązani są również do składania rocznych sprawozdań finansowych w terminie do 31 maja po zakończeniu roku, jeżeli na początek lub koniec roku posiadają co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym spółki mającej siedzibę za granicą lub posiada oddział mający siedzibę za granicą oraz jeżeli nierezydent na początek lub koniec roku posiada co najmniej 10% głosów w organach stanowiących podmiotu sprawozdawczego.

Forma przekazywania sprawozdań do NBP

Przekazywanie danych do NBP odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu sprawozdawczego NBP www.sprawozdawczosc.nbp.pl. Do zalogowania się na portalu niezbędny jest certyfikat  i klucz prywatny wydawany bezpłatnie przez miejscowe oddziały NBP, według siedziby rezydenta. W tym celu należy wypełnić wniosek zamieszczony na portalu. Po uzyskaniu certyfikatu otrzymujemy dostęp do portalu, dzięki któremu można wypełniać oraz wysyłać formularze on-line. Ważne jest to, że należy przesyłać do NBP wszystkie załączniki, nawet w sytuacji, gdy dany typ transakcji nie występuje w jednostce, wówczas wysyła się „pusty” załącznik. Opisy i wzory formularzy, które należy wypełnić, znajdują się w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów.

Monika Kaniuk-Kostańczak

Senior Konsultant

Departament Outsourcingu Rachunkowości

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA