| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Jak zmieniły się obowiązki zgłoszeniowe dotyczące sprawozdania skonsolidowanego

Jak zmieniły się obowiązki zgłoszeniowe dotyczące sprawozdania skonsolidowanego

Czy, jak w latach poprzednich, sprawozdanie skonsolidowane należy ogłosić w „Monitorze Polskim B” oraz złożyć do akt w Krajowym Rejestrze Sądowym? Czy do zgłoszenia w sądzie nadal wystarczy pismo przewodnie, czy też właściwy jest jakiś druk wniosku?

RADA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podlega obowiązkowi złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz obowiązkowi ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski B”. W odróżnieniu od lat ubiegłych (tj. od 1 stycznia 2007 r.) złożenie skonsolidowanego sprawozdania podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Właściwym (od 1 stycznia 2007 r.) formularzem do dokonania wpisu jest wniosek KRS-230. Dalsze szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Przepisy obowiązujące do końca 2006 r. nie nakazywały złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdanie przekazywane było do akt rejestrowych wraz z załącznikami bez jakiegokolwiek wniosku o wpis. Nie wiązały się z tym również żadne opłaty.

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują w tym zakresie przepisy zmienionej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie (art. 40 ustawy o KRS) w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się między innymi:
- wzmiankę o złożeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z oznaczeniem daty jego złożenia,

- wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta,

- wzmiankę o złożeniu uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej,

- wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności grupy.

Zmiany te uwzględnia zaktualizowany urzędowy formularz wniosku o wpis do KRS, a mianowicie KRS-230.

Zarząd jednostki dominującej grupy kapitałowej, której skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłoszeniu stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości (art. 69 ust. 3), powinien złożyć do KRS w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia:
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

- sprawozdanie zarządu z działalności grupy,

- opinię biegłego rewidenta,

- odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Łącznie z tymi dokumentami jednostka składa wniosek o wpisanie do KRS wzmianki o złożeniu tych dokumentów (formularz KRS-230). Opłata sądowa wynosi 40 zł. Jednostka opłaca jednocześnie kwotę 250 zł, jako należność za ogłoszenie wymagane przez przepisy o rachunkowości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Niezależnie od powyższego (co nie uległo zmianie w stosunku do lat poprzednich) kierownik jednostki dominującej powinien złożyć w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia odrębny wniosek o ogłoszenie treści sprawozdania w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski B”, uiszczając opłatę, która zostanie wyliczona przez wydawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 3 października 2001 r. (obecnie jest to kwota 708,59 zł brutto za 1 stronę - więcej szczegółów na temat procedury składania sprawozdań do druku można znaleźć na stronie www.cokprm.gov.pl, w zakładce „Monitor Polski B”).

Do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” należy złożyć w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiące część skonsolidowanej informacji dodatkowej,

- bilans grupy,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat,

- zestawienie zmian w kapitale własnym grupy,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy,

- opinię biegłego rewidenta,

- odpis uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

ważne!

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, niebędącej podatkową grupą kapitałową w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie podlega obowiązkowi przekazania do urzędu skarbowego.

- art. 40 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania - Dz.U. Nr 241, poz. 1749

- art. 69 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” - Dz.U. Nr 114, poz. 1216

Ewa Szczepankiewicz

główna księgowa w spółce z o.o.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »