reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Jak zmieniły się obowiązki zgłoszeniowe dotyczące sprawozdania skonsolidowanego

Jak zmieniły się obowiązki zgłoszeniowe dotyczące sprawozdania skonsolidowanego

Czy, jak w latach poprzednich, sprawozdanie skonsolidowane należy ogłosić w „Monitorze Polskim B” oraz złożyć do akt w Krajowym Rejestrze Sądowym? Czy do zgłoszenia w sądzie nadal wystarczy pismo przewodnie, czy też właściwy jest jakiś druk wniosku?

RADA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podlega obowiązkowi złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz obowiązkowi ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski B”. W odróżnieniu od lat ubiegłych (tj. od 1 stycznia 2007 r.) złożenie skonsolidowanego sprawozdania podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Właściwym (od 1 stycznia 2007 r.) formularzem do dokonania wpisu jest wniosek KRS-230. Dalsze szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Przepisy obowiązujące do końca 2006 r. nie nakazywały złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdanie przekazywane było do akt rejestrowych wraz z załącznikami bez jakiegokolwiek wniosku o wpis. Nie wiązały się z tym również żadne opłaty.

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują w tym zakresie przepisy zmienionej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie (art. 40 ustawy o KRS) w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się między innymi:
- wzmiankę o złożeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z oznaczeniem daty jego złożenia,

- wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta,

- wzmiankę o złożeniu uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej,

- wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności grupy.

Zmiany te uwzględnia zaktualizowany urzędowy formularz wniosku o wpis do KRS, a mianowicie KRS-230.

Zarząd jednostki dominującej grupy kapitałowej, której skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłoszeniu stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości (art. 69 ust. 3), powinien złożyć do KRS w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia:
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

- sprawozdanie zarządu z działalności grupy,

- opinię biegłego rewidenta,

- odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Łącznie z tymi dokumentami jednostka składa wniosek o wpisanie do KRS wzmianki o złożeniu tych dokumentów (formularz KRS-230). Opłata sądowa wynosi 40 zł. Jednostka opłaca jednocześnie kwotę 250 zł, jako należność za ogłoszenie wymagane przez przepisy o rachunkowości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Niezależnie od powyższego (co nie uległo zmianie w stosunku do lat poprzednich) kierownik jednostki dominującej powinien złożyć w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia odrębny wniosek o ogłoszenie treści sprawozdania w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski B”, uiszczając opłatę, która zostanie wyliczona przez wydawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 3 października 2001 r. (obecnie jest to kwota 708,59 zł brutto za 1 stronę - więcej szczegółów na temat procedury składania sprawozdań do druku można znaleźć na stronie www.cokprm.gov.pl, w zakładce „Monitor Polski B”).

Do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” należy złożyć w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiące część skonsolidowanej informacji dodatkowej,

- bilans grupy,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat,

- zestawienie zmian w kapitale własnym grupy,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy,

- opinię biegłego rewidenta,

- odpis uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

ważne!

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, niebędącej podatkową grupą kapitałową w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie podlega obowiązkowi przekazania do urzędu skarbowego.

- art. 40 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania - Dz.U. Nr 241, poz. 1749

- art. 69 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” - Dz.U. Nr 114, poz. 1216

Ewa Szczepankiewicz

główna księgowa w spółce z o.o.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama