Kategorie

Bilans zbywczy nie jest tożsamy z bilansem będącym elementem rocznego sprawozdania finansowego

Maria Rubinkowska
inforCMS
Jak sporządzić bilans zbywczy spółki jawnej po śmierci jednego z trzech wspólników? Pomimo śmierci wspólnika spółka będzie trwała nadal między pozostałymi wspólnikami. Czy podstawą bilansu zbywczego będzie bilans wchodzący w skład sprawozdania finansowego?

RADA

Bilansu zbywczego nie sporządza się na podstawie bilansu wchodzącego w skład rocznego sprawozdania finansowego. Jeśli jednostka kontynuuje działalność, przy sporządzaniu bilansu zbywczego ksiąg rachunkowych się nie zamyka. Bilans zbywczy jest osobnym bilansem, który stanowi załącznik do polecenia księgowania, zmniejszającym kapitał właścicieli o kwotę należną spadkobiercom.

UZASADNIENIE

Reklama

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że po śmierci wspólnika spółka dalej prowadzi działalność. Zmianie ulega jedynie liczba wspólników i proporcje ich udziałów. Bilans zbywczy sporządza się w celu prawidłowego rozliczenia ze spadkobiercami zmarłego wspólnika. Kwestie rozliczenia wartości udziału kapitałowego w razie wystąpienia wspólnika ze spółki reguluje art. 65 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

Według art. 65 § 2 k.s.h. bilans zbywczy sporządza się na dzień śmierci wspólnika. Przepis art. 65 § 3 k.s.h. stanowi natomiast, że udział kapitałowy obliczony na podstawie bilansu zbywczego powinien być wypłacony spadkobiercom w pieniądzu, a rzeczy wniesione do spółki przez zmarłego wspólnika do używania powinny być zwrócone w naturze (np. wniesiony do używania samochód).

UWAGA!

Wkład wniesiony do spółki nie podlega zwrotowi.

Reasumując, bilans zbywczy sporządzamy:

• na dzień śmierci wspólnika,

• według wartości zbywczej,

• w celu rozliczenia się w pieniądzu ze spadkobiercami.

Spadkobiercy zmarłego wspólnika nie mają więc prawa do części składników majątku ani do części towarów i materiałów, które są własnością spółki. Mogą uzyskać jedynie pieniądze, które stanowią tzw. udział kapitałowy. Udział ten jest skorygowany o różnicę, jaka występuje między wartością księgową a wartością zbywczą majątku na dzień śmierci wspólnika.

Użyte w k.s.h. pojęcie „bilans zbywczy” nie zostało zdefiniowane, ale należy przyjąć, że chodzi tu o wartość zbywczą w sensie potocznym.

Ustawa o rachunkowości nie wprowadza pojęcia wartości zbywczej majątku. W danej sytuacji, gdy spółka decyduje się na kontynuację działalności, za wartość zbywczą należy przyjąć wartość godziwą (rynkową). Wartość ta - przy założeniu, że na dane składniki istnieje rynek - może być np. ich ceną sprzedaży netto. Nie należy jednak utożsamiać jej z wartością likwidacyjną, która również stanowi cenę sprzedaży netto, ale w zupełnie innych okolicznościach. Definicja ceny sprzedaży netto znajduje się w art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Według tej definicji cena sprzedaży netto to cena możliwa do uzyskania na dany dzień, pomniejszona o:

• podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy,

• rabaty, opusty i inne zmniejszenia,

• koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży,

oraz powiększona o należną dotację przedmiotową.

W zależności od tego, jakich składników majątku dotyczy, cena sprzedaży netto może być określona w różny sposób. W celu ustalenia odpowiedniej wartości składników majątku można korzystać z zaleceń ustawy o rachunkowości.

Tabela. Cena sprzedaży netto (wartość godziwa) składników aktywów

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Udział kapitałowy obejmuje więc wartość wkładu wniesionego przez wspólnika do spółki powiększoną o przyrost wartości zbywczej majątku spółki.

Aby ustalić różnicę z wyceny, należy na dzień śmierci wspólnika sporządzić rachunek zysków i strat oraz bilans według danych, jakie wynikają z ksiąg rachunkowych. Za pisemną zgodą stron, w tym wypadku wspólników i spadkobierców, można odstąpić od inwentaryzacji i przyjąć wartości ilościowe majątku z ksiąg rachunkowych. Zezwala na to art. 26 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Następnie na podstawie tego bilansu sporządza się drugi bilans, w którym wyżej wymienione składniki majątku wyceniamy w wartości rynkowej.

Przykład

Po śmierci jednego ze wspólników spółka jawna sporządziła bilans zbywczy.

Tabela. Bilans zbywczy

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Z tak zestawionego bilansu wynika, że kapitał spółki przy wycenie według cen rynkowych jest wyższy o 200 000 zł (wartość ta może być również wielkością ujemną).

Jeżeli zmarły wspólnik miał np. 40% udział w spółce, to należy mu się:

40% × 1 500 000 zł z kapitału właścicieli 600 000 zł

40% × 200 000 zł z kapitału z tytułu nadwyżki wartości zbywczej 80 000 zł

40% × 500 000 zł z zysku brutto 200 000 zł

Sald z bilansu zbywczego nie wprowadza się do ksiąg rachunkowych. Bilans ten jest tylko załącznikiem do polecenia księgowania, które obrazuje rozliczenie ze spadkobiercami.

Ewidencja księgowa

1. Rozrachunki ze spadkobiercami z tytułu kapitału właścicieli:

Wn„Kapitał zakładowy” 600 000

Ma„Rozrachunki pozostałe”

- w analityce „Rozrachunki ze spadkobiercami” 600 000

2. Rozrachunki ze spadkobiercami z tytułu wyceny majątku według wartości zbywczej:

Wn„Nadwyżka wartości zbywczej” 80 000

Ma„Rozrachunki pozostałe”

- w analityce „Rozrachunki ze spadkobiercami” 80 000

3. Rozrachunki ze spadkobiercami z tytułu zysku brutto:

Wn„Rozliczenie wyniku finansowego” 200 000

Ma„Rozrachunki pozostałe”

- w analityce „Rozrachunki ze spadkobiercami” 200 000

4. Wypłacenie spadkobiercom należnej kwoty:

Wn„Rozrachunki pozostałe”

- w analityce „Rozrachunki ze spadkobiercami” 880 000

Ma„Rachunek bankowy” 880 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Rozliczenie to nie zawsze będzie rozliczeniem ostatecznym. Jeżeli w spółce są sprawy niezakończone, to spadkobierca ma prawo uczestniczyć w zysku lub stracie ze spraw niezakończonych, na podstawie art. 65 § 5 k.s.h.

Należy pamiętać, że jeżeli spadkobierca przyjmuje spadek, to oprócz praw ma również obowiązki wobec urzędu skarbowego. Mówi o tym art. 97 i 98 Ordynacji podatkowej. Przed przyjęciem spadku można wystąpić do urzędu skarbowego z pismem o określenie wysokości zobowiązań. Pozwala na to art. 306f op. Zgodnie z art. 104 op za zmarłego przedsiębiorcę podatek rozliczy urząd skarbowy. Urząd skarbowy wydaje decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego na podstawie wniosku spadkobierców i dostarczonych danych.

• art. 26 ust. 4, art. 28 ust. 5, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• art. 65 § 1, 2, 3 i 5 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• art. 97, 98, 104 i 306f ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635

Maria Rubinkowska

doradca podatkowy

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.