reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Zasady ogólne

Jak prawidłowo przeprowadzić likwidację środków trwałych

Aktualizacja: 09.01.2019

Środki trwałe używane są w każdym profilu działalności, ale największe znaczenie mają w jednostkach prowadzących działalność wytwórczą. Z biegiem czasu ulegają one zużyciu lub zniszczeniu. W związku z brakiem celowości dalszego używania jednostka powinna dokonać likwidacji środka trwałego. »

Jakie są konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia ksiąg podatkowych

Aktualizacja: 12.05.2010

Jakie są podstawowe zasady prawidłowego prowadzenia ksiąg podatkowych? »

Przy tworzeniu prospektu emisyjnego konieczne są sprawozdania z trzech ostatnich lat

Aktualizacja: 23.10.2008

W prospekcie emisyjnym dotyczącym akcji spółka musi zamieścić sprawozdania z trzech ostatnich lat. »

Jak wykorzystać metodę FIFO do wyceny rozchodu zapasów i walut

Aktualizacja: 17.10.2008

Wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych należy wyceniać w zależności od przyjętej przez jednostkę metody ustalania wartości ich rozchodu, w tym zużycia i sprzedaży. Stosowana metoda wyceny wpływa na wysokość wyniku finansowego oraz na wartość bilansową zapasów. Dlatego należy szczegółowo rozważyć, która metoda jest najbardziej odpowiednia z punktu widzenia rzetelności sprawozdania finansowego. Metody wyceny rozchodu - ze względu na ich jednakowy charakter - można też stosować do walut. »

Po zamknięciu ksiąg trzeba przeprowadzić inwentaryzację

Aktualizacja: 13.10.2008

Spółki, które na 31 sierpnia zamknęły księgi rachunkowe i rozpoczęły prowadzenie księgi podatkowej, muszą przeprowadzić inwentaryzację. Jeżeli przeprowadzenie spisu z natury nie jest możliwe, inwentaryzacji dokonuje się drogą porównania danych z ksiąg. »

Jak ująć przeterminowane należności

Aktualizacja: 08.10.2008

Jeżeli kontrahent nie reguluje należności, należy od niej utworzyć odpis aktualizujący. Takie działanie jest właściwe, jeżeli należność nie była zabezpieczona, a prawdopodobieństwo jej uregulowania jest niskie. »

W leasingu zwrotnym zysk lub stratę ze sprzedaży trzeba rozliczyć w czasie

Aktualizacja: 03.10.2008

Jeżeli spółka sprzeda środek trwały, a następnie zawrze z nabywcą umowę leasingu, mamy do czynienia z leasingiem zwrotnym. Ewentualne straty lub zyski ze sprzedaży tego aktywa w przypadku finansowego charakteru umowy należy rozliczyć w czasie. »

Koszty wniosku o dotację na środek trwały ujmowane są w dacie poniesienia wydatku

Aktualizacja: 29.09.2008

Koszty przygotowania wniosku o dotację na środek trwały należy ująć w kosztach w dacie ich poniesienia. Wydatki te nie zwiększają wartości początkowej. »

Jak w księgach rachunkowych ująć wartość firmy

Aktualizacja: 26.09.2008

W przypadku gdy cena nabytej jednostki jest wyższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, mamy do czynienia z dodatnią wartością firmy. Nadwyżkę tę ujmuje się jako wartości niematerialne i prawne i amortyzuje. »

Na czym polega zasada kontynuacji działalności przedsiębiorstwa

Aktualizacja: 17.09.2008

Jedną z najważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych jest zasada kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Na czym ona polega? »

Czy w kosztach ujmuje się zapasy

Aktualizacja: 15.09.2008

Nasza firma skorzystała z możliwości przejścia na podatkową księgę przychodów i rozchodów w ciągu roku. Wartość zapasów w księgach rachunkowych na 31 sierpnia 2008 r. została objęta inwentaryzacją. Czy zapasy w całości ująć w kosztach we wrześniu 2008 r.? »

Jak usunąć środek trwały z ewidencji księgowej

Aktualizacja: 11.09.2008

Środki trwałe, które nie mogą być dłużej wykorzystywane w działalności gospodarczej, należy usunąć z ewidencji księgowej. Gdy składnik majątku nie został całkowicie zamortyzowany, nieumorzona wartość stanowi pozostały koszt operacyjny. »

Jakie zasady rachunkowości stosować przy likwidacji jednostki

Aktualizacja: 08.09.2008

Przy likwidacji jednostki trzeba dokonać m.in. wyceny majątku. Jakie zasady rachunkowości będą miały zastosowanie w takim przypadku? »

Jak rozliczyć zakończone prace rozwojowe

Aktualizacja: 25.08.2008

Koszty prac rozwojowych, które zakończyły się pozytywnie i spełniają wymogi określone w prawie bilansowym, ujmuje się w księgach rachunkowych w pozycji - Wartości niematerialne i prawne. »

Jak rozliczyć remont i modernizację gabinetu lekarskiego

Aktualizacja: 21.08.2008

Jeśli wydatki poniesione na odnowienie lub przebudowę lokalu użytkowego wykorzystywanego jako gabinet lekarski przekraczają 3,5 tys. zł, można je w całości sklasyfikować jako remont i wliczyć bezpośrednio w koszty. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przegląd najważniejszych zmian

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama