| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Premia pieniężna a przychody i koszty podatkowe

Premia pieniężna a przychody i koszty podatkowe

W kwestii możliwości zaliczenia udzielonej premii pieniężnej z tytułu zrealizowania określonego poziomu obrotów, wyliczanego na podstawie konkretnych dostaw dokonanych w danym czasie na rzecz określonego nabywcy, w koszty podatkowe, istotne jest określenie czy udzielona premia pieniężna to koszt bezpośredni czy pośredni.

Uważa się, iż przyznane premie pieniężne z powyższego tytułu, dokumentowane zbiorczymi fakturami korygującymi, są kosztem bezpośrednim, a zatem w myśl art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Ust. 4b wymienionego w zdaniu poprzednim artykułu ustawy stanowi, iż koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącane w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli poniesiony koszt można bezpośrednio odnieść do osiągniętego przychodu, wówczas powinien on być uwzględniony w rachunku podatkowym, w tym roku, w którym osiągnięty został przychód.

Ustawodawca daje możliwość zaliczenia takich kosztów w koszty podatkowe kolejnego roku pod warunkiem, że zostały poniesione po dniu, o którym mowa w powyższym ust. 4b pkt. 1 albo pkt. 2.

Potwierdzeniem powyższego jest m.in. interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB3/423-6/11-4/MM z dnia 1 kwietnia 2011 r., która mówi iż:

„Odstąpienie od zasady potrącalności kosztów możliwe jest tylko wtedy, gdy zarachowanie kosztu w danym roku podatkowym nie było możliwe, np. gdy podatnik otrzymał fakturę (rachunek) dotyczącą danego roku podatkowego z opóźnieniem - po zamknięciu ksiąg rachunkowych i złożeniu zeznania - wówczas koszt ten potrąca się w roku, w którym faktycznie został poniesiony.

(...) uznać należy, iż wydatki związane z zapłatą przez Spółkę bonusów (premii pieniężnych) związane są bezpośrednio z prowadzoną przez Nią działalnością gospodarczą. Skoro przedmiotowe bonusy (premie pieniężne) mogą być powiązane ze zrealizowaniem określonego obrotu, to w tym przypadku koszty tych bonusów (premii pieniężnych) mogą być zaliczone do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami Spółki.(...)”

 

Premia pieniężna a korekta przychodu u dostawcy

 

Jeżeli spółka określi w umowie, iż z tytułu zrealizowanego określonego/satysfakcjonującego poziomu obrotów, który będzie wyliczany na podstawie wszystkich dostaw dokonanych na rzecz danego odbiorcy w określonym czasie, udzieli nabywcy rabatu i wystawi mu z tego tytułu zbiorczą fakturę korygującą, to wówczas mamy do czynienia z korektą przychodu podatkowego po stronie dostawcy.

Problematyczne może okazać określenie momentu, w którym ta korekta przychodu powinna nastąpić, tj. czy w dacie wystawienia zbiorczej faktury korygującej, która z reguły wystawiana jest w kolejnym roku podatkowym, czy jednak powinniśmy korygować przychód w roku podatkowym, którego przyznany rabat dotyczy.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Za datę powstania przychodu (zgodnie z  art. 12 ust. 3a ww. ustawy) uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1. wystawienia faktury albo

2. uregulowania należności.

Faktura korygująca „in minus” z tytułu udzielonego rabatu, którą da się odnieść do konkretnych dostaw, nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem faktura pierwotna. A zatem korekta przychodu powinna być odniesiona do okresu, w którym ujęte zostały należne przychody, niezależnie od daty wystawienia faktury korygującej (tj. czy została on wystawiona przed czy po zakończeniu danego roku podatkowego i złożeniu zeznania).

Czytaj także

Autor:

Outsourcing Rachunkowości

Źródło:

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
Split payment - podzielona płatność79.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK