| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Jak pisać pisma do organów podatkowych

Jak pisać pisma do organów podatkowych

Pisma kierowane do urzędów i izb skarbowych powinny spełniać określone w przepisach warunki co do formy i treści. Jakie to warunki?


Przepisy mówią dziś, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone na piśmie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, środków komunikacji elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu podatkowego lub jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu lub jednostki, a także ustnie do protokołu. Dotyczy to wszystkich pism, które możemy kierować do urzędów skarbowych, począwszy od wniosków o wydanie zaświadczenia, poprzez zgłoszenie formy opodatkowania, a na odwołaniach od niekorzystnych dla nas decyzji podatkowych kończąc.

Elementy pisma

Takie kierowane do urzędu skarbowego pismo musi spełniać oczywiście pewne kryteria. Przede wszystkim nasze podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.

W każdym kierowanym do urzędu skarbowego piśmie trzeba też bezwzględnie podawać swój NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokółu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Interpretacje i odwołania

Dla niektórych pism sformułowane są także dodatkowe wymogi. Dwa najważniejsze pisma, z jakimi możemy mieć w tym przypadku do czynienia, to wniosek o wydanie interpretacji podatkowej oraz odwołanie od decyzji. W tym pierwszym przypadku do złożenia wniosku zmuszeni jesteśmy do korzystania ze specjalnego formularza (ORD-IN).

Konieczne jest także podanie w nim nie tylko od tego, że prosimy o rozwikłanie jakiegoś naszego problemu, ale także i tego, jak według nas należy czytać te przepisy, które rozwiązanie tego problemu przewidują. Od wniosku o interpretacje trzeba też uiścić opłatę: 40 zł od każdego stanu faktycznego (problem), który ma być rozstrzygnięty.

Z kolei gdy wnosimy odwołanie od decyzji podatkowej, powinno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Musimy zatem wyraźnie napisać, co w decyzji nam się nie podoba, a także to, czego chcemy od organu podatkowego: zmiany decyzji, jej uchylania w całości lub w części itp.

Jak adresować

Nasze pisma zawsze adresujemy do organu podatkowego. Jeśli pismo ma trafić do naszego urzędu skarbowego, adresujemy je na naczelnika tegoż urzędu, jeśli do izby skarbowej (np. odwołanie od decyzji urzędu), adresujemy je do dyrektora tejże izby. Interpretacje zawsze adresujemy do ministra finansów, mimo że ich wydawaniem zajmują się cztery wyznaczone przez niego izby skarbowe.

Można żądać potwierdzenia

Organ podatkowy obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda. Organ podatkowy lub jednostka informatyczna obsługi administracji podatkowej poświadcza, w formie elektronicznej wniesienie podania za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu podatkowego.

Podania mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ podatkowy lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie elektronicznej, złożenie podania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ważne!

Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie siedmiu dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia

MAREK KUTARBA

marek.kutarba@infor.pl

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Split payment - podzielona płatność79.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK