| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > VAT 2014 > Pojazdy specjalne w VAT - jak interpretować przepisy

Pojazdy specjalne w VAT - jak interpretować przepisy

Po zmianach od 1 kwietnia 2014 r. pośród pojazdów, które zachowały status „uprzywilejowanych” w VAT, zostały wymienione pojazdy specjalne. Niestety, ich lista jest bardzo krótka w porównaniu z poprzednim stanem prawnym. W przypadku tych pojazdów nie musimy prowadzić ewidencji przebiegu pojazdów ani składać zgłoszenia do urzędu.

Według definicji zamieszczonej w ustawie o VAT za pojazdy samochodowe uznawane są pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. To oznacza, że za pojazd samochodowy należy uznawać każdy pojazd silnikowy (czyli wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego), którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, inny niż ciągnik rolniczy, a którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.

Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet

Jeżeli podatnik nabywa czy importuje taki pojazd oraz używa go w prowadzonej działalności do celów mieszanych, to za podatek naliczony uzna tylko połowę VAT od wydatków związanych z tym pojazdem. Przy czym do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, wobec których podatek od towarów i usług podlega limitowaniu, zalicza się wydatki dotyczące:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Ograniczenie to nie ma zastosowania:

1) w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2) do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Deklaracje PIT i CIT wyłącznie przez internet od 2015 roku

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

 W wąskiej grupie pojazdów samochodowych, do wydatków związanych z którymi nie stosuje się limitu 50%, przy jednoczesnym braku obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu, zawierają się m.in. pojazdy specjalne.

Zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca odwołał się do ścisłej reglamentacji pojazdów, które obecnie zaliczane są - na potrzeby VAT - do specjalnych.

Należy podkreślić, że lista samochodów specjalnych ma charakter wyszczególnienia zamkniętego, co oznacza brak możliwości jej poszerzania przez wykładnię, a status samochodów specjalnych potwierdza treść dokumentów wydanych zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym.

Według ustawy o ruchu drogowym pojazdem specjalnym jest pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczona do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

Dodatkowo, poprzez przepisy wykonawcze, Minister Finansów poszerzył grupę pojazdów z pełnym VAT naliczonym o, wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu:

1) pogrzebowy,

2) bankowóz - wyłącznie typu A i B.

Zastrzec jednak należy, że takie samochody, aby były pojazdami specjalnymi, muszę mieć tylko jeden rząd siedzeń, a gdyby jednak dysponowały większą liczbą rzędów siedzeń, wówczas ich dopuszczalna masa całkowita musi być większa niż 3 tony.

Dodatkowo pojazdy te muszą spełniać wymogi określone:

• w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866) - w przypadku pojazdów pogrzebowych;

• odpowiednio w załączniku nr 3 albo załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166, poz. 1128, z 2012 r. poz. 1262 oraz z 2013 r. poz. 1652) - w przypadku bankowozów.

Tak popularne jeszcze niedawno bankowozy typu C nie są pojazdami z pełnym VAT naliczonym. Aby odliczyć pełny VAT, trzeba przeznaczyć pojazd wyłącznie do działalności i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów (piszemy o tym na str. 42).

Jak zatem widać, prawodawca, wprowadzając nowe regulacje dotyczące podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, skrócił listę pojazdów specjalnych.

W przypadku pojazdów specjalnych dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków są dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Tymi dokumentami są dowody rejestracyjne zawierające wpis, który potwierdza spełnienie tych wymogów, że użytkowany pojazd jest pojazdem specjalnym.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. do 100% odliczenia VAT uprawniały wszystkie pojazdy specjalne, gdy z dokumentów wynikało, że pojazd spełnia warunki z ustawy o ruchu drogowym.

Czytaj także

Aktualizacja: 09.07.2014

Ekspert:

Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Źródło:

Biuletyn VAT

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »