Kategorie

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przed dniem zarejestrowania jako podatnik VAT

Obowiązująca od 1 maja 2004 r. ustawa o VAT przejęła niektóre restrykcyjne zapisy poprzednio obowiązującej ustawy o VAT. Uzależniają one prawo do odliczenia VAT naliczonego od posiadania statusu zarejestrowanego podatnika VAT.

Wobec tak rygorystycznego zapisu ustawowego warto wiedzieć, że w sposób bardziej liberalny podchodzą do tego zagadnienia sądy administracyjne (pozwalają odliczać VAT naliczony, jeżeli zakup i rejestracja podatnika nastąpiły w tym samym okresie rozliczeniowym) i Europejski Trybunał Sprawiedliwości (w ograniczaniu prawa do odliczenia VAT naliczonego widzący naruszenie zasady neutralności podatku VAT).

Organy podatkowe zwykle ograniczają prawo do odliczenia VAT naliczonego w sytuacji, gdy podatnik odliczył podatek naliczony z faktury otrzymanej przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług. Zdarzają się jednak ostatnio korzystne dla podatników interpretacje (por. pismo z 27 czerwca 2006 r., nr I USB III/436/34/2006/44, wydane przez Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Białuty oraz pismo z 18 maja 2006 r., nr US III VAT/443/I/42/06, wydane przez US w Pabianicach – opubl. na str. www.mf.gov.pl.)

PRZYKŁAD
Podatnik otrzymał fakturę na zakup towarów 20 grudnia 2004 r. Zarejestrował się jako podatnik VAT 31 grudnia 2004 r. Organy podatkowe zabroniły odliczenia podatku naliczonego z powyższej faktury. Argumentowały, że prawo do odliczenia się nie należy, ponieważ w dniu otrzymania tej faktury podmiot ten nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT. W takim przypadku należy w pierwszej kolejności powołać się na stanowisko sądu administracyjnego dopuszczającego możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją. Zdaniem NSA odliczenie przysługuje, jeżeli rejestracja została dokonana w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do odliczenia. Należy również powołać się na przepisy VI Dyrektywy, które prawo do odliczenia wiążą z działalnością opodatkowaną podatnika, a nie z faktem jego rejestracji jako podatnika VAT.

Stanowisko sądów administracyjnych

Inaczej wypowiadają się w tej kwestii sądy administracyjne. Orzekały one, co prawda, w odniesieniu do poprzedniego stanu prawnego, że zawarte w ich wyrokach tezy można zastosować również do obecnego stanu prawnego (zapisy obecnej ustawy o VAT w tym zakresie się nie zmieniły). W pierwszej kolejności należy przytoczyć stanowisko NSA z 29 września 2004 r. w orzeczeniu (sygn. akt FSK 733/04):

Zdaniem Sądu za istotny należy uznać nie tyle moment powstania prawa do obniżenia podatku należnego, ile moment powstania możliwości realizacji przez podatnika tego prawa oraz prawa do zwrotu różnicy podatku. O prawie do zwrotu różnicy podatku można mówić dopiero po stwierdzeniu, że w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, a to może nastąpić dopiero po zakończeniu tego okresu. Dlatego też w opinii Sądu status podatnika zarejestrowanego jest konieczny w momencie zakończenia okresu rozliczeniowego. Tym samym ograniczenie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony może mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy zgłoszenie rejestracyjne nie zostało dokonane przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, w którym podatnik otrzymał fakturę stwierdzającą nabycie towarów.

Istotne jest, czy zgłoszenie rejestracyjne zostało dokonane przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, w którym podatnik dokonał zakupu na poczet przyszłej działalności opodatkowanej VAT.

Taką tezę potwierdzają również wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, m.in. z 25 stycznia 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 2244/04) i z 15 kwietnia 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 1620/03).

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Od 1 maja 2004 r. podatnicy VAT mogą również w tym zakresie posiłkować się orzecznictwem ETS. W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest ono jeszcze bardziej liberalne. Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż osoba mająca zamiar, potwierdzony obiektywnymi dowodami, rozpocząć niezależną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 VI Dyrektywy oraz ponosząca pierwsze wydatki na te cele ma być uznana za podatnika. Działając w tym charakterze, ma zatem zgodnie z art. 17 i następnymi VI Dyrektywy prawo do natychmiastowego odliczenia podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego, związanego z wydatkami inwestycyjnymi poniesionymi na cele transakcji, które zamierza prowadzić i które dają prawo do odliczenia, bez konieczności oczekiwania na moment rozpoczęcia wykorzystywania swego przedsiębiorstwa (wyrok ETS C-110/98). Natomiast zgodnie z orzeczeniem 268/83 pierwsze wydatki poniesione do celów i z zamiarem rozpoczęcia działalności należy traktować jako działalność gospodarczą. Niezgodna z zasadą neutralności byłaby sytuacja, w której działalność ta rozpoczęłaby się dopiero z chwilą faktycznego wykorzystania nieruchomości, tj. z chwilą rozpoczęcia generowania dochodu do opodatkowania.

Zatem należy przyjąć, iż orzecznictwo ETS skłania się ku stanowisku, że z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej (rozumianej szerzej jako chwila rozpoczęcia nakładów inwestycyjnych) podmiot nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego. Prawo do odliczenia VAT naliczonego w VI Dyrektywie nie jest natomiast w żaden sposób uzależnione od daty rejestracji podatnika dla celów VAT.

Brak statusu podatnika – zakaz odliczania VAT

Jak wspomniałam wcześniej, w ustawie o VAT obowiązującej od 1 maja 2004 r. nadal istnieje zapis uzależniający prawo do odliczenia VAT naliczonego od zarejestrowania podatnika do celów VAT (art. 88 ust. 4 obecnie obowiązującej ustawy o VAT odpowiadający art. 25 ust. 3 poprzednio obowiązującej ustawy o podatku VAT i podatku akcyzowym). Zgodnie z zapisami art. 88 ust. 4 prawo do odliczenia VAT przysługuje tylko podatnikom VAT czynnym zarejestrowanym zgodnie z art. 96.

Z kolei na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmiot jest obowiązany zarejestrować swoją działalność do celów VAT przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5. Zatem zgłoszenie rejestracyjne należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego przed dniem dokonania następujących czynności:
• odpłatnej dostawy towarów,
• odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju,
• eksportu towarów,
• importu towarów,
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
• wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W praktyce sytuacja jest bardziej złożona. Ustawodawca zobowiązał podmioty do zarejestrowania dla celów VAT przed dokonaniem pierwszej z ww. czynności opodatkowanych. W celu zachowania zasady neutralności VAT w ustawie powinien być również zapis, iż podatnik jest zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT przed dniem dokonania pierwszego zakupu na rzecz działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Niestety takiego zapisu nie ma. Dlatego podatnikom rozpoczynającym działalność należałoby poradzić, aby rejestrowali swoją działalność przed dniem dokonania pierwszego zakupu na rzecz prowadzonej działalności, a nie tylko przed dniem dokonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT. Pomiędzy pierwszym zakupem na rzecz prowadzonej działalności a pierwszą czynnością opodatkowaną VAT zwykle występuje jakiś odstęp czasu. Ze względu na restrykcyjne zapisy polskiej ustawy o VAT wyegzekwowanie prawa do odliczenia VAT naliczonego przy braku rejestracji podatnika może być utrudnione.

Zasadą jest, że podatnik traci prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli przed dokonaniem zakupu nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego. Jeżeli zakup został dokonany w tym samym okresie rozliczeniowym co zgłoszenie rejestracyjne, można powołać się na cytowane wyżej wyroki NSA. W innych przypadkach należałoby powołać się na przepisy VI Dyrektywy. W postępowaniu przed organami podatkowymi w Polsce argumenty te mogą się jednak okazać nieskuteczne. Poza tym wprowadzają podatnika w czasochłonny spór z organami podatkowymi (choć nie wszystkie organy podatkowe mają tak restrykcyjne podejście – patrz str. 18).

Zwolnienie podmiotowe z VAT a prawo do odliczenia

Prawo do odliczenia VAT naliczonego zależy od rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego. Podatnik, który będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego (przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców, osiągający obrót w roku podatkowym do wysokości 10 000 euro), uzyska status podatnika VAT zwolnionego. Stanie się tak automatycznie, chyba że w zgłoszeniu rejestracyjnym, przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej, podatnik zrezygnuje z tego zwolnienia. Jeżeli podatnik skorzysta ze zwolnienia podmiotowego, to zakupy dokonane na rzecz jego działalności nie będą stanowiły podstawy do odliczenia VAT naliczonego. Są bowiem związane z działalnością zwolnioną z VAT.

Podatnik, rezygnując ze zwolnienia podmiotowego, może odzyskać prawo do odliczenia VAT. W tym celu musi jednak spełnić warunki określone w art. 113 ust. 5–7 ustawy o VAT. Odliczenia będzie mógł dokonać po sporządzeniu spisu z natury zapasów towarów i uzyskaniu zgody naczelnika urzędu skarbowego.

• art. 88 ust. 4, art. 96, art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029
• art. 25 ust. 3 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym – Dz.U. Nr 11, poz. 50 – uchylonej z dniem 1 maja 2004 r. przez Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535

Marta Sulich
ekspert w zakresie VAT
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.