Kategorie

W jakich przypadkach darowizny podlegają VAT

Organizacje non-profit bardzo często są beneficjentami różnego rodzaju darowizn, zarówno pieniężnych, jak i materialnych. Również często same są darczyńcami. Otrzymanie takiej darowizny, jak też jej przekazanie może powodować obowiązek rozliczenia VAT.
 
Największy problem w rozliczaniu VAT mogą organizacjom sprawiać darowizny pieniężne. Pieniądz co do zasady nie podlega VAT, gdyż nie jest towarem. Zatem po stronie darczyńcy nie będą ciążyć żadne obowiązki, jeśli w zamian za przekazaną darowiznę nie otrzyma ze strony organizacji żadnych świadczeń (np. nie będzie reklamowany).

Kiedy obdarowany rozlicza VAT

Inaczej wygląda sytuacja po stronie obdarowanego. Należy pamiętać o treści art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który określa, jak należy ustalać podstawę opodatkowania w VAT. Otóż obrotem według tych regulacji jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, związana z dostawą lub świadczeniem usług. Ustawa nie określa, co należy rozumieć przez „dopłatę o podobnym charakterze”. Dlatego należy uznać, że będzie to otrzymane przez podatnika dofinansowanie w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT. W przypadku tych dopłat, jak też dotacji nie ma znaczenia, przez kogo zostały przekazane, jaki jest status podmiotu przekazującego pieniądze (czy jest to organ administracji rządowej lub samorządowej czy podmiot prywatny). Jednak aby istniał obowiązek opodatkowania tych dopłat, dofinansowanie musi stanowić dopłatę do ceny towaru lub usługi jako np. pokrycie części lub całości ceny. W tym przypadku dofinansowanie stanowi uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia usług.

Za dofinansowanie stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi należy uznać każdą płatność (w tym darowiznę) w gotówce oraz w każdej innej formie – dokonaną przez osobę trzecią – inną niż płatność dokonaną przez nabywcę lub konsumenta za towary lub usługi. Pod warunkiem, że jest związana z konkretną dostawą lub usługą. Obowiązek opodatkowania takiej darowizny będzie istniał również w przypadku, gdy w wyniku dopłaty świadczona usługa lub towar będący przedmiotem dostawy będzie bezpłatny. Wtedy podstawą opodatkowania będzie kwota otrzymanej darowizny.

Nie będzie natomiast podlegała opodatkowaniu darowizna, która jest przeznaczona na ogólną działalność podatnika. Nie można również uznać za dopłatę podlegającą VAT przekazywanego przez podatników 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, gdyż należy to traktować jako dopłatę do ogólnej działalności tych organizacji.

PRZYKŁAD 1
Stowarzyszenie prowadzi stołówkę. Od prywatnych sponsorów otrzymuje darowizny pieniężne z przeznaczeniem w całości na dożywianie dzieci. Darowizny są zarówno od osób fizycznych, jak i firm prowadzących działalność gospodarczą.
W wyniku darowizny dzieci dostają bezpłatne obiady. W związku z tym kwota darowizny stanowi podstawę opodatkowania VAT.

PRZYKŁAD 2
Fundacja organizuje akcje związane z ochroną zdrowia (np. rozdaje ulotki, organizuje bezpłatne badania), co stanowi jej działalność statutową. Od prywatnych sponsorów otrzymuje darowizny pieniężne z przeznaczeniem na swoją działalność. Ponieważ darowizna nie jest związana z konkretną dostawą lub świadczeniem usług, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.
Należy pamiętać, że obowiązek podatkowy z tytułu tych dopłat powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. Oznacza to, że powstaje on niezależnie od momentu powstania obowiązku podatkowego dla dofinansowanej czynności.

PRZYKŁAD 3
Stowarzyszenie organizuje koncert muzyczny. Otrzymało darowiznę od sponsorów, dofinanso wującą organizację koncertu, co spowodowało obniżenie ceny biletów. Bilety były sprzedawane 16 sierpnia po 10 zł. Natomiast dopłatę po 5 zł do biletu stowarzyszenie otrzymało 5 września. Dlatego dla sprzedanych biletów obowiązek podatkowy powstaje w sierpniu, a dla dotacji we wrześniu.

Dofinansowanie w zamian za usługę

Jak już wspomniano, inaczej wygląda sytuacja, gdy w zamian za otrzymane dofinansowanie jesteśmy zobowiązani do świadczeń na rzecz darczyńcy. Najczęściej jest to reklama ofiarodawcy. Jest to po prostu świadczenie na rzecz darczyńcy usługi.

UWAGA!
Gdy nie zostanie w umowie określone, jaka część przekazanej kwoty stanowi zapłatę za usługę, należy przyjąć, że podstawą opodatkowania jest cała otrzymana kwota.

Gdy jesteśmy czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, będziemy zobowiązani wystawić fakturę za świadczoną usługę (7 dni od dnia wykonania usługi). Gdy otrzymamy zapłatę przed wykonaniem usługi, obowiązek rozliczenia VAT powstaje w miesiącu otrzymania należności. Należy wystawić fakturę w terminie 7 dni od dnia otrzymania należności. Termin wykonania usługi strony powinny ustalić w umowie.

Gdy korzystamy ze zwolnienia, bo wykonujemy tylko działalność statutową, to możemy również nie opodatkowywać świadczonych usług do czasu, gdy obrót z tego tytułu nie przekroczy 10 000 euro w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

PRZYKŁAD 4
Stowarzyszenie wykonuje wyłącznie działalność statutową zwolnioną z VAT. Otrzymało 2000 zł w zamian za reklamowanie darczyńcy w trakcie organizowanej imprezy. Ponieważ kwota ta nie przekroczyła limitu, stowarzyszenie może nadal korzystać ze zwolnienia.

Czynności nieodpłatne

W przypadku gdy organizacje non-profit przekazują nieodpłatnie towary, mogą być zobowiązane do rozliczenia VAT. Opodatkowaniu VAT podlegają, co do zasady, czynności odpłatne. Nieodpłatne tylko w przypadku, gdy są spełnione łącznie ustawowe warunki, tj.:
1) przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
2) towary zostały przekazane na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności chodzi o przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w tym darowizny,
3) podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Analizując te warunki, należy dojść do wniosku, że w przypadku gdy organizacja przekazuje nieodpłatnie towary (np. sprzęt komputerowy) i takie czynności należą do jej działalności statutowej, to darowizna taka będzie zawsze związana z prowadzonym przedsiębiorstwem. Co oznaczałoby, że nie podlega opodatkowaniu VAT, nawet gdy przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Mimo jednoznacznego brzmienia przepisów organy podatkowe zajmują inne stanowisko. Uznają, że nie podlega opodatkowaniu przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem tylko w przypadku, gdy są to prezenty o małej wartości lub próbki.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Gdy przekazywanych przez organizację towarów na cele związane i niezwiązane z prowadzoną działalnością nie można uznać za towary o małej wartości, to należy zastanowić się, czy trzeci warunek został również spełniony. To znaczy, czy przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Jeśli nie przysługiwało, przekazania nie należy opodatkowywać. Prawo to, co do zasady, przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednocześnie przepisy wprowadzają ograniczenia, uznając, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Ograniczenie to nie ma zastosowania, gdy następnie przekazując te towary, opodatkujemy tę czynność. W tym przypadku prawo do odliczenia VAT w związku z zakupem tych towarów uzależnione jest od opodatkowania takiego przekazania. Do nas należy decyzja, czy dokonamy opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, a w konsekwencji, czy przysługiwać nam będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem przekazywanych towarów. W przypadku gdy zgodnie z przywołanymi przepisami nieodpłatne przekazanie zostanie opodatkowane, należy wystawić fakturę wewnętrzną, dokumentującą tę czynność.

Reasumując:
• gdy beneficjentem darowizny jest organizacja non-profit, opodatkowaniu VAT będzie podlegała darowizna (subwencja, dopłata itp.) stanowiąca dofinansowanie określonych dostaw towarów lub usług;
• gdy organizacja non-profit jest darczyńcą, opodatkowaniu VAT – według organów skarbowych – będą podlegać wszelkie darowizny, z wyjątkiem darowizn, których przedmiotem jest prezent o małej wartości lub próbka.

Podstawa prawna
• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484

Agnieszka Jasiorowska
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.